Про затвердження Правил спортивних змагань зі стрибків на лижах з трампліна
Мінмолодьспорт; Приказ, Правила, Форма типового документа от 19.12.20185755
Документ z0053-19, действует, текущая редакция — Принятие от 19.12.2018
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 08.02.2019. Посмотреть в истории? )

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.12.2018  № 5755


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 січня 2019 р.
за № 53/33024

Про затвердження Правил спортивних змагань зі стрибків на лижах з трампліна

Відповідно до частини другої статті 40 Закону України «Про фізичну культуру і спорт», абзацу п’ятого підпункту 17 пункту 4 та пункту 8 Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220, з метою забезпечення належної організації та проведення всеукраїнських змагань зі стрибків на лижах з трампліна НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила спортивних змагань зі стрибків на лижах з трампліна, що додаються.

2. Департаменту олімпійського спорту забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Відділу взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства молоді та спорту України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра молоді та спорту України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міністр молоді
та спорту України


І. Жданов

ПОГОДЖЕНО:

Перший віце-президент Федерації
лижного спорту України
Л.Д. ТікунЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства молоді
та спорту України
19 грудня 2018 року № 5755


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 січня 2019 р.
за № 53/33024

ПРАВИЛА
спортивних змагань зі стрибків на лижах з трампліна

I. Загальні положення

1. Ці Правила визначають основні засади організації та проведення спортивних змагань зі стрибків на лижах з трампліна.

Ці Правила розроблено з урахуванням Міжнародних правил зі стрибків на лижах з трампліна Міжнародної федерації лижного спорту.

2. У цих Правилах наведено вимоги до спортсменів, суддівської колегії, представників та тренерів, а також до спортивних споруд - трамплінів, спортивного спорядження, визначення результатів змагань.

3. Вимоги цих Правил стосуються усіх дисциплін, з яких проводяться змагання зі стрибків на лижах з трампліна.

4. Терміни та абревіатури, що вживаються у цих Правилах, мають такі значення:

ВАДА - Всесвітнє антидопінгове агентство;

журі змагань - орган у складі суддівської колегії, що забезпечує проведення змагань відповідно до цих Правил та Положення (Регламенту) змагань зі стрибків на лижах з трампліна (далі - Положення);

спортивне спорядження - інвентар, яким користується спортсмен під час змагань;

ФІС - Міжнародна федерація лижного спорту;

ФЛСУ - Федерація лижного спорту України.

Інші терміни, що використовуються у цих Правилах, вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про фізичну культуру і спорт».

5. Антидопінговий контроль спортсменів, які беруть участь у змаганнях, здійснюється відповідно до Всесвітнього антидопінгового кодексу та Закону України «Про антидопінговий контроль у спорті», що визначає правові та організаційні засади здійснення антидопінгового контролю в Україні.

6. Використання допінгу заборонено для спортсменів, які беруть участь у змаганнях. Результати спортсменів, які приймали заборонені препарати, анулюються, а самі спортсмени дискваліфікуються.

II. Види змагань

1. Спортивні змагання зі стрибків на лижах з трампліна поділяються на такі види:

1) особисті;

2) особисто-командні;

3) командні.

2. Види та програма проведення змагань визначаються Положенням.

III. Організаційні засади проведення змагань

1. Змагання зі стрибків на лижах з трампліна проводяться згідно з цими Правилами та Положенням, затвердженим організацією, яка їх проводить.

2. Організація, яка проводить змагання, зобов’язана створити суддівську колегію, організувати матеріально-технічне забезпечення, медичне обслуговування, підготувати місця для розміщення суддів, забезпечити нагрудними номерами учасників.

3. Власники та орендарі спортивних споруд, на яких проводяться змагання, забезпечують підготовку спортивної споруди відповідно до Положення про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2025 (зі змінами).

4. Організація офіційних спортивних змагань проводиться відповідно до Положення про порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників, затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту України від 09 лютого 2018 року № 617, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 березня 2018 року за № 264/31716.

IV. Правила складання Положення та внесення до нього змін і доповнень

1. Підставою для організації і проведення змагань зі стрибків на лижах з трампліна є Положення.

2. Положення не має суперечити цим Правилам.

3. Положення складається згідно з Вимогами до змісту Положення (Регламенту) про офіційні фізкультурно-оздоровчі заходи або спортивні змагання, затвердженими наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 06 серпня 2010 року № 2659, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 01 вересня 2010 року за № 766/18061, та має містити такі розділи:

1) цілі і завдання змагань;

2) строки і місце проведення заходу;

3) організація та керівництво проведенням заходу;

4) учасники заходу;

5) характер (вид) заходу (змагання особисті, командні, особисто-командні);

6) програма проведення змагань;

7) безпека та підготовка місць проведення заходу;

8) умови визначення першості та нагородження переможців і призерів;

9) умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників;

10) строки та порядок подання заявок і участь у заході;

11) інші умови, які забезпечують якісне проведення конкретного заходу.

4. Положення розсилається організаціям, що братимуть участь у змаганнях, не пізніше ніж за два місяці до їх проведення.

5. Змінити та доповнити Положення має право тільки організація, яка його затвердила, не пізніше ніж за два тижні до початку першого жеребкування.

6. Під час змагань у разі необхідності (несприятлива погода, сильний вітер, низька температура, недостатність сніжного покриву тощо) головний суддя за згодою представника організації, яка їх проводить, має право вносити зміни до програми змагань. Про внесенні зміни повідомляють всіх представників команд, які беруть участь у змаганнях, та представників засобів масової інформації.

V. Умови участі у змаганнях

1. Заявки на участь у змаганнях (додаток 1) подають у строки, затверджені Положенням.

2. Спортсмени допускаються до участі у змаганнях на підставі допуску лікаря шляхом проведення медичного огляду та за наявності страхового договору (сертифіката, поліса) на кожного учасника, передбаченого у статті 6 Закону України «Про страхування».

3. Додаткові заявки про зміни подаються письмово головному судді не пізніше попереднього дня змагань (до проведення жеребкування). Зміни приймаються за умови, що не збільшується передбачений Положенням чисельний склад команди.

4. У командних змаганнях зі стрибків на лижах зміни складу команд подаються до головної суддівської колегії не пізніше ніж за дві години до старту.

VI. Жеребкування, розклад і порядок старту

1. Жеребкування спортсменів проводиться відповідно до Положення за вказівками головного судді. Під час проведення засідання головної суддівської колегії на жеребкуванні мають бути присутні представники всіх команд, які беруть участь у змаганнях.

2. Жеребкування проводиться не раніше ніж за 24 години (але не пізніше ніж за дві години) до початку змагань.

3. Застосовуються дві форми проведення жеребкування:

1) загальна - порядок старту команд у командних змаганнях та спортсменів у особистих змаганнях визначається незалежно від спортивної кваліфікації спортсменів;

2) групова - усі спортсмени розбиваються на чотири групи залежно від їх спортивної підготовленості та кваліфікації. Під час розподілу спортсменів на групи для жеребкування в I групу включаються найслабші за своєю підготовкою і кваліфікацією учасники, в II та III групи - наступні за ними, в IV групу - найсильніші спортсмени. Порядок старту груп: I - II - III - IV.

4. У жеребкуванні допускаються інші варіанти розподілу спортсменів на групи:

1) за рівнем спортивної підготовленості;

2) за рівним або пропорційним представництвом організацій, які беруть участь у змаганнях, у кожній з груп;

3) змішаний спосіб, коли одну або дві групи комплектують за рівнем спортивної підготовленості, інші - за рівним або пропорційним представництвом організацій, які беруть участь у змаганнях, у кожній з груп;

4) жеребкування на етапах розіграшу Кубка України проводиться за сумою очок, набраних спортсменами на попередніх етапах, а на першому етапі - за підсумками попереднього сезону.

5. Після закінчення жеребкування складається стартовий протокол, в якому зазначаються порядок старту окремих спортсменів та їх номери.

6. Стартові протоколи вивішуються на місці проведення змагань не пізніше ніж за годину до старту.

7. Розклад стартів встановлюється головним суддею відповідно до Положення, кількості заявлених спортсменів та інших особливостей проведення змагань.

8. У разі зміни розкладу стартів за рішенням головного судді представники організацій, які беруть участь у змаганнях, завчасно попереджаються. Якщо виникає необхідність провести старт раніше ніж було оголошено, представників інформують не пізніше ніж за дві години до старту.

VII. Протести

1. Протести проти проведення змагань, їх результатів подаються представником організації, яка бере участь у змаганнях (додаток 2).

2. Протести проти заявленого спортсмена подаються секретарю змагань до початку змагань.

3. Протести щодо порушень цих Правил спортсменами або суддями подаються головному судді або головному секретарю не пізніше ніж за 15 хвилин після закінчення змагань.

4. Рішення щодо протесту приймають журі та головний суддя в той самий день (якщо не виникла необхідність у додатковій перевірці фактів) до остаточного затвердження результатів змагань.

5. Рішення журі щодо протестів є остаточним і перегляду не підлягає.

VIII. Медичне обслуговування змагань

1. Медичне обслуговування передбачає:

1) присутність лікаря або фельдшера на місці проведення змагань;

2) можливість госпіталізації травмованих спортсменів.

2. Про місце розміщення пункту медичної допомоги інформуються судді, спортсмени, тренери та представники команд, які беруть участь у змаганнях.

3. Забороняється починати змагання до прибуття медичного працівника.

IX. Учасники змагань

1. До участі у спортивних змаганнях зі стрибків на лижах з трампліна допускаються спортсмени таких вікових груп:

1) юнаки та дівчата молодшої вікової групи - 11 років і молодші;

2) юнаки та дівчата середньої вікової групи - 12-13 років;

3) юнаки та дівчата старшої вікової групи - 14-15 років;

4) юніори та юніорки - 16-20 років;

5) чоловіки та жінки - 21 рік і старші.

2. Представники команд та особисті тренери спортсменів забезпечують технічну підготовленість і безпеку спортсменів під час проведення змагань.

3. Спортсмени можуть бути допущені до участі в змаганнях старшої вікової групи, якщо мають письмову заяву тренера про технічну підготовленість спортсменів для старшої вікової групи.

4. Вік спортсменів зі стрибків на лижах з трампліна визначається на 01 січня року проведення змагань.

X. Допустима потужність трампліна у стрибках на лижах з трампліна

Потужність трамплінів у змаганнях зі стрибків на лижах з трампліна:

для юнаків та дівчат молодшого віку - на трамплінах до К-50 м;

для юнаків та дівчат середнього віку - на трамплінах до К-70 м;

для юнаків та дівчат старшого віку - на трамплінах до К-90 м;

для юніорів та юніорок - на трамплінах до К-90 м та більше;

для чоловіків та жінок - на трамплінах К-70-К-90 м та більше.

XI. Обов’язки та права спортсменів

1. Спортсмен зобов’язаний:

1) дотримуватись норм поведінки як на місцях проведення змагань, так і поза ними;

2) знати ці Правила та неухильно дотримуватись їх;

3) ознайомитися з Положенням та розкладом стартів;

4) завчасно з’явитися на старт;

5) бути підготовленим до змагань з урахуванням потужності лижного трампліна;

6) мати стартовий номер;

7) не втручатися в роботу суддівської колегії, не перешкоджати роботі суддів;

8) виконувати стрибки з трампліна в захисному шоломі, окулярах, рукавицях та комбінезоні;

9) отримувати всю інформацію щодо проведення змагань та їх результатів через представника або тренера своєї команди.

2. Спортсмен має право:

1) звертатися безпосередньо в суддівську колегію у разі відсутності представника або тренера;

2) отримувати медичну допомогу згідно з цими Правилами.

3. Спортсмен дискваліфікується журі у разі:

1) порушення цих Правил;

2) явної непідготовленості, коли подальша участь спортсмена в змаганнях загрожує його здоров’ю або безпеці інших спортсменів;

3) подання неправильних даних, які не відповідають положенням вікових груп;

4) грубого порушення норм поведінки;

5) участі у змаганнях під чужим стартовим номером;

6) застосування спортивного спорядження, яке не відповідає вимогам цих Правил;

7) створення ним перешкоди для інших учасників;

8) навмисного затримання старту або старту до сигналу.

XII. Обов’язки та права представників і тренерів

1. Представник є керівником команди, який забезпечує організованість, поведінку та дисципліну її спортсменів. Представник зобов’язаний знати ці Правила та Положення. Представник забезпечує своєчасну явку спортсменів своєї команди на старт.

2. Представник зобов’язаний бути присутнім на засіданнях суддівської колегії, які проводяться спільно з представниками, і має право бути присутнім на жеребкуванні.

3. Представник має право отримувати будь-які довідки щодо проведення змагань у членів суддівської колегії та довідки про результати змагань у секретаріаті суддівської колегії.

4. Представник не втручається в роботу суддівської колегії та не перешкоджає роботі суддів.

5. Представник подає заявки, додаткові заявки та протести щодо проведення змагань.

6. Представник та тренер не залишають місце проведення змагань, не переконавшись, що всі спортсмени команди закінчили змагання.

7. У разі відсутності представника його обов’язки виконує тренер команди, який користується всіма правами представника.

XIII. Суддівська колегія змагань

1. Загальні положення

1. Спортивні змагання зі стрибків на лижах з трампліна проводить суддівська колегія, яку затверджує організація, що проводить змагання.

2. Суддівська колегія керує змаганнями та вирішує всі питання, пов’язані з їх проведенням, згідно з цими Правилами та Положенням.

3. Для проведення змагань призначаються головна суддівська колегія та бригади суддів. Кількість суддівських бригад та суддів у них визначається особливостями змагань, програмою, кількістю спортсменів тощо.

4. У разі проведення змагань з невеликою кількістю спортсменів дозволяється зменшення складу суддівської колегії та сумісництво обов’язків суддів.

2. Загальні обов’язки суддів

1. Суддя зобов’язаний знати та неухильно виконувати ці Правила, бути організованим та дисциплінованим.

2. Суддя сповіщає головного суддю про будь-які випадки порушення цих Правил (якщо вони не були зафіксовані іншим суддею) та про порушення учасниками норм поведінки.

3. Суддя не залишає місце проведення змагань без дозволу головного судді або старшого судді бригади, в яку він входить.

4. Суддя не може бути учасником або представником організації на змаганнях, які він судить.

3. Головна суддівська колегія

1. До складу головної суддівської колегії входять:

головний суддя;

технічний делегат або представник організації, яка проводить змагання;

заступники головного судді;

головний секретар.

2. Обслуговуючий персонал змагань підпорядковується головній суддівській колегії.

3. Головна суддівська колегія працює під керівництвом головного судді. На засіданнях колегія розглядає питання підготовки та проведення змагань.

4. Журі змагань

1. При проведенні змагань на засіданні головної суддівської колегії та жеребкуванні призначається склад журі у кількості трьох осіб.

2. До складу журі змагань входять:

технічний делегат або представник організації, яка проводить змагання;

головний суддя;

заступник головного судді.

3. Журі слідкує за тим, щоб змагання проводилися відповідно до програми, включаючи офіційні тренування, були організовані та проведені згідно з цими Правилами та Положенням.

4. Під час змагань журі співпрацює з суддівською колегією та тренерами команд, забезпечуючи якість суддівства, контроль за виконанням цих Правил та оцінку роботи суддів.

5. Члени журі до змагань ознайомлюються з особливостями профілю лижного трампліна та при ухваленні рішень під час змагань враховують параметри та умови трампліна.

6. Журі приймає такі рішення:

1) встановлює максимальну довжину розгону, з якої стартують спортсмени;

2) змінює довжину розгону під час змагань, якщо стрибки надто короткі або далекі. У такому разі серія стрибків продовжується з більш високих або більш низьких стартових вишок та спортсмену нараховується компенсація;

3) перериває, відміняє або переносить змагання через несприятливі погодні умови, а саме низьку температуру, вітер тощо;

4) з’ясовує об’єктивні причини запізнення спортсмена на старт і вирішує, коли буде дозволений повторний стрибок;

5) надає можливість повторення стрибка на лижах у разі перешкоди, яка вплинула на виконання стрибка.

7. У разі неможливості прийняти рішення щодо виконання стрибка журі опитує суддів (суддю-стартера, начальника трампліна, старшого суддю на горі приземлення). Повторення стрибка дозволяється наприкінці серії стрибків. Рішення журі доводиться до відома судді-інформатора.

8. Рішення журі приймаються відкритим голосуванням. Для остаточного рішення журі набирається проста більшість голосів. Члени журі голосують «за» або «проти», позиція «утримався» неможлива.

9. Рішення журі вносяться до протоколу.

10. Журі приймає рішення з усіх протестів та дискваліфікацій.

5. Головний суддя

1. Головний суддя забезпечує проведення змагань.

2. Головний суддя керує проведенням змагань згідно з цими Правилами і Положенням та очолює суддівську колегію, забезпечує правильність вибору, підготовки та оснащення місць змагань відповідно до вимог цих Правил.

3. Головний суддя призначає склад суддівських бригад та суддів на окремі ділянки роботи.

4. Головний суддя проводить інструктаж суддів, контролює їх роботу та керує засіданнями суддівської колегії перед початком змагань, на жеребкуванні, для розгляду та затвердження результатів, а також у разі, коли вважає за необхідне під час проведення змагань.

5. Головний суддя зобов’язаний:

1) до початку змагань перевірити підготовку та стан місць їх проведення (лижний трамплін, обладнання старту, наявність необхідної апаратури тощо), підготовленість та оснащення місць для суддів та спортсменів, організувати інформаційне забезпечення під час змагань та медичне обслуговування;

2) перервати або відкласти проведення змагань, якщо виникли умови, які загрожують безпеці спортсменів, а також у разі відсутності медичного обслуговування;

3) завчасно сповістити представників команд про зміну розкладу стартів;

4) спільно з журі швидко прийняти рішення у зв’язку з поданням протесту;

5) після закінчення змагань підготувати та здати письмовий звіт і протоколи в організацію, яка проводить змагання.

6. Головний суддя має право:

1) не допускати спортсменів до змагань у разі недотримання ними цих Правил та Положення;

2) відстороняти від участі в змаганнях або в певному номері програми спортсмена, який порушив ці Правила або явно непідготовлений до них;

3) переміщувати суддів під час змагань, звільняти від суддівства суддю, який припустився грубої помилки або не справився зі своїми обов’язками;

4) скасовувати рішення судді, якщо впевнений у його помилці.

6. Заступники головного судді

1. Обов’язки заступників головного судді визначаються головним суддею залежно від особливостей проведення змагань.

2. Головний суддя може визначити заступника, який виконує обов’язки та користується правами головного судді за його відсутності.

3. На змаганнях призначаються такі заступники головного судді:

1) заступник головного судді зі стрибків на лижах з трампліна, який забезпечує підготовку трампліна, розмітки, проведення пробних стрибків, перевірку технічних засобів для проведення змагань тощо;

2) заступник головного судді із загальних питань, який здійснює зв’язок з організацією, що проводить змагання, та контроль за перебігом змагань;

3) заступник головного судді з кадрів, який забезпечує підбір та розстановку суддів по бригадах, визначає кількість необхідних суддів, контролює їх роботу;

4) заступник головного судді з медичного обслуговування, який керує медичним обслуговуванням змагань, надає медичну допомогу спортсменам та забезпечує госпіталізацію травмованих.

7. Головний секретар та його помічники

1. Головний секретар керує роботою секретаріату, забезпечує підготовку та оформлення всієї документації щодо проведення змагань, а також забезпечує правильність підрахунку особистих та командних результатів.

2. До початку змагань головний секретар приймає заявки на участь у них, за допомогою працівників секретаріату організовує та проводить жеребкування, складає протоколи старту, в день змагань видає суддям бланки протоколів, розміщує протоколи на місцях проведення змагань.

3. Під час змагань головний секретар отримує відомості від суддів щодо техніки та довжини стрибка і разом з помічниками визначає попередні результати.

4. Після закінчення змагань головний секретар, отримавши всі протоколи, уточнює результати спортсменів, визначає особисті та командні результати, представляє технічні результати змагань головному судді для затвердження на головній суддівській колегії, після чого передає їх для розмноження і видає представникам організацій, які беруть участь у змаганнях, преси, радіо та телебачення, приймає за наявності протести.

5. Головний секретар надає головному судді протоколи змагань та необхідні дані для звіту.

8. Начальник трампліна

1. Начальник трампліна забезпечує підготовку та утримання лижного трампліна, керує бригадою працівників з підготовки та обслуговування трампліна.

2. В день змагань начальник трампліна перевіряє стан трампліна та забезпечує за необхідності додаткову його підготовку, інструктує своїх помічників і бригаду працівників з обслуговування трампліна, розставляє їх по місцях, організовує пробні стрибки та випробовування гори приземлення.

9. Бригади суддів зі стрибків на лижах

Для проведення змагань зі стрибків на лижах з трампліна призначаються такі бригади суддів:

бригада з підготовки та обслуговування трампліна;

бригада суддів на старті;

бригада суддів з вимірювання довжини стрибка на лижах;

бригада суддів з оцінки техніки стрибків на лижах;

бригада суддів з інформації;

бригада суддів секретаріату.

10. Старший суддя та судді з інформації

1. Старший суддя з інформації керує роботою бригади суддів з інформації та здійснює інформаційне забезпечення на місцях проведення змагань.

2. Організовує по радіо інформаційне забезпечення перебігу та результатів змагань для глядачів, спортсменів, представників преси.

3. Забезпечує взаємодію судді-інформатора з головним суддею та секретаріатом.

4. Суддя-інформатор надає необхідні пояснення щодо змагань, коментує їх, передає інформацію про попередні результати, оголошує остаточні результати, які йому надає секретаріат.

5. Суддя-інформатор зобов’язаний знати ці Правила, а також мати дані про найбільш перспективних спортсменів, щодо яких він повідомляє стислі відомості та спортивні результати. Суддя-інформатор робить офіційні повідомлення, надані йому головною суддівською колегією змагань.

6. Суддя-інформатор оголошує інформацію під час проведення урочистих процедур (відкриття, закриття, нагородження тощо).

7. Залежно від рангу змагань суддя-інформатор може бути заступником головного судді з інформації.

11. Суддя на старті

1. Суддя на старті (стартер) перебуває на стартовій площадці трампліна, контролює старт спортсменів відповідно до стартового протоколу зі встановленої журі стартової площадки та дотримання стартового часу.

2. Стартер своєчасно викликає спортсмена для підготовки до старту. Після того, як спортсмен зайняв стартову позицію, стартер інформує суддівську колегію про готовність до старту.

3. Для попередження фальстарту суддя-стартер перекриває лижню розгону до часу відкриття старту прапорцем.

4. У разі порушення спортсменом стартового часу стартер повертає його назад зі стартової площадки та доповідає суддівській колегії про дискваліфікацію.

5. У разі відсутності спортсмена на старті, навмисної затримки спортсменом старту негайно доповідає про порушення суддівській колегії для прийняття рішення.

6. Між стартером та суддею-інформатором обов’язково є радіо- або телефонний зв’язок.

7. Перед початком змагань суддя-стартер отримує повідомлення від головного секретаря про зміни у стартовому протоколі.

12. Старший суддя з вимірювання довжини стрибка на лижах

1. Старший суддя з вимірювання керує роботою бригади суддів, пов’язаною з вимірюванням довжини стрибків на лижах.

2. Старший суддя з вимірювання забезпечує:

1) правильне виставлення розмітки метражу з обох сторін гори приземлення;

2) точний вимір довжини стрибка на лижах кожного спортсмена;

3) розстановку суддів-вимірювачів для реєстрації довжини стрибка.

3. Під час змагань старший суддя з вимірювання перебуває на горі приземлення, контролює роботу суддів-вимірювачів та після отримання від них даних про довжину стрибка вносить їх до протоколу, повідомляє по радіо в секретаріат та судді-інформатору.

4. Старший суддя з вимірювання має право замінювати суддів-вимірювачів у разі їх непідготовленості або малокваліфікованості.

5. Після закінчення серії стрибків старший суддя з вимірювання передає оформлений та підписаний протокол реєстрації довжини стрибків головному секретарю.

13. Суддя з вимірювання довжини стрибка

1. Судді-вимірювачі перебувають на своїх ділянках, визначених старшим суддею з вимірювання, у підготовлених місцях за розміткою метражу на одній стороні гори приземлення, протилежній знаходженню суддівської вишки.

2. Суддя-вимірювач фіксує місце приземлення спортсмена, визначає довжину стрибка на лижах, якщо спортсмен приземлився на його ділянці, та повідомляє дані про довжину стрибка старшому судді з вимірювання.

3. Кожний суддя-вимірювач довжини стрибка контролює тільки свою зону - ділянку не більше чотирьох метрів.

14. Судді з оцінки техніки стрибка на лижах

1. Судді з оцінки техніки стрибка на лижах оцінюють виконання стрибків з моменту відриву спортсмена від краю стрибкового стола до перетину лінії падіння на викаті трампліна.

2. Кожний суддя оцінює техніку виконання стрибка на лижах самостійно. Суддям забороняється радитись та виправляти виставлену оцінку.

XIV. Місця та порядок проведення змагань. Підрахунок результатів

1. Класифікація трамплінів залежно від їх розмірів

1. Розмір трампліна класифікується залежно від відстані до точки К трампліна.

2. Застосовується така класифікація:

маленький трамплін

К до 44 м;

середній трамплін

К від 45 м до 74 м;

нормальний трамплін

К від 75 м до 99 м;

великий трамплін

К від 100 м до 169 м;

льотний трамплін

К від 170 м та більше.

2. Інформація для глядачів та умови для представників засобів масової інформації

1. Спортсмени та глядачі отримують інформацію через гучномовець, інформація про результати змагань відображається на табло із зазначенням стартового номера спортсмена, довжини стрибка, оцінки техніки кожного судді, загальної оцінки та поточного місця в змаганнях.

2. Для представників засобів масової інформації (телебачення, радіо, періодичних видань та фотоагентств) створюються належні умови роботи, надається інформація про змагання (стартові списки, поточні місця, зміна місць), забезпечується доступ до оптимальних місць перегляду, виділяється зона для виконання їх обов’язків.

3. На час змагань заборонено використовувати прилади зі спалахами, що можуть відволікти або засліпити спортсмена.

3. Підготовка трампліна до змагань

1. Перед початком тренувань та під час змагань трамплін має бути підготовлений від старту на вершині розгону та до кінця викату.

2. Сніг на горі приземлення та викаті трампліна має бути щільним та рівним.

Мінімальна глибина снігу - 30 см (35 см для трамплінів зі штучним покриттям). Необхідна щільність снігу досягається ущільненням.

3. Підготовку та ущільнення снігу дозволяється виконувати за допомогою машини. Для досягнення необхідної щільності можливе використання хімічних речовин. Підготовлений сніжний покрив має бути повністю рівним та відповідати запланованому (розробленому) профілю трампліна.

4. Лижня готується за допомогою технічного обладнання:

відстань між двома центрами лижні: 30-33 см;

ширина лижні: 13-13,5 см;

глибина лижні: не менше ніж 2 см.

5. Підготовка розгону та місця відриву має забезпечувати спортсменам однакові умови у всіх спробах. У разі необхідності зміни або підготовки розгону під час змагань через сильний снігопад, опади або тривалу затримку здійснюється достатня кількість випробовувальних стрибків спортсменами-накатниками. У разі несприятливих або небезпечних умов журі виносить рішення про можливість проведення змагань на основі стрибків спортсменів-накатників.

6. Якщо під час спроби змінилася швидкість на розгоні, спроба призупиняється та проводиться заново або продовжується з іншої довжини розгону.

7. Під час проведення змагань можливе використання штучної лижні розгону та штучного покриття на горі приземлення.

4. Розмітка гори приземлення

1. Критична точка журі відмічається на схилі червоним кольором з кожної сторони схилу на відстані двох метрів. Рекомендується встановити різнокольорові прапорці:

1) між критичною точкою К та рекордом трампліна - червоний прапорець з кожної сторони;

2) від точки К до точки Р - синій прапорець з кожної сторони;

3) від лінії падіння до рекорду трампліна - зелений прапорець з кожної сторони.

2. Для орієнтування суддів-вимірювачів довжини, суддів з техніки стрибка і глядачів щодо довжини стрибка та для калібрування відеовимірювання довжини стрибка поперечні лінії на горі приземлення починаються з десятого метра та до рекорду трампліна на відстані 5 м один від одного (60 м, 65 м, 70 м, 75 м).

5. Лінія падіння

Журі визначає лінію падіння на викаті трампліна. Після прийняття рішення лінія відмічається кольором або яскравими стовпчиками.

6. Офіційні тренування на трампліні до початку змагань

1. Журі змагань визначає час проведення офіційного тренування та кількість спроб.

2. Кожен спортсмен має стартовий номер.

3. Протягом всього періоду офіційних тренувань на території їх проведення присутній медичний персонал.

7. Проведення змагань

1. Журі встановлює довжину розгону та стартову площадку для кожної серії стрибків. Спортсменам не дозволяється користуватися більшою довжиною розгону, ніж встановлено журі.

2. Кожний спортсмен виконує три стрибки. Перший стрибок пробний, другий та третій - залікові.

3. Для чемпіонатів України серед юніорів, дорослих та Кубків України другу залікову спробу стрибків виконують кращі 30 спортсменів за результатами першої залікової спроби у зворотному порядку (лідер стартує останнім).

4. Спортсмен, який запізнився на старт, до стрибків у серії не допускається.

5. Спортсмену забороняється користуватися завищеним розгоном, використовувати палиці або інші допоміжні засоби з метою досягнення більшої швидкості, забороняється підштовхування іншою особою. Порушники дискваліфікуються.

6. Команду «Старт!» дає суддя на старті або вповноважений суддя-інформатор. Для контролю стартового часу не дозволяється давати одночасно декілька сигналів старту.

7. Старт дається за допомогою світлофора. Якщо світлофор відсутній, старт дається по радіо або сигналом прапорця.

8. Старт наступному учаснику дається після виконання стрибка попереднім спортсменом.

9. Суддя-стартер після оголошення стартового номера інформує суддю-інформатора про готовність до старту наступного спортсмена.

10. Спортсмен у порядку чергового стартового номера має бути готовим до старту на стартовій площадці. Після оголошення інформатором «Старт!» учаснику дається 10 с для виконання старту. Після закінчення стартового часу трамплін закривається автоматично (засвічується червоне світло світлофора).

11. Якщо спортсмен не взяв старт протягом 10 с, це призводить до дискваліфікації.

12. Якщо трамплін упродовж стартового часу закривається через погодні умови, відлік стартового часу розпочинається знову.

13. Не дозволяється стартувати до сигналу судді-інформатора, за знаком сторонніх осіб або навмисно затримувати старт через будь-які необ’єктивні причини. Ці дії призводять до дискваліфікації спортсмена.

14. Якщо спортсмен через об’єктивні обставини пізно з’явився на старт, представник команди звертається до журі, яке може дозволити участь у змаганнях поза рамками стартового протоколу.

15. Якщо спортсмен не зміг виконати стрибок (через помилку судді, провину глядача, тварини або інших обставин), представник команди звертається до журі, яке може дозволити повторити стрибок.

16. Оцінки суддів за стиль виставляються після виконання кожного стрибка. Оцінки за стиль стрибка по радіо не оголошуються.

17. Загальна оцінка стрибка складається з оцінки довжини та стилю стрибка.

Бали за довжину стрибка пов’язані з точкою К. Спортсмен, який досягнув точки К, отримує 60 балів.

Максимальна кількість балів за стиль - 60.

8. Суддівство виконання стрибка

1. Суддя оцінює зовнішній вигляд послідовності рухів спортсмена від кінця стола відриву до перетину лінії падіння на викаті щодо точності (синхронності відриву), досконалості виконання рухів, стабільності положення в польоті, на викаті та загального враження.

2. Зниження балів за помилки та недоліки необхідно проводити відповідно до фаз послідовнос-ті рухів учасника: політ, приземлення, викат.

3. Оцінювання положення та рухів:

1) зниження балів за політ:

максимально можливе зниження за всі види помилок - 5,0 балів;

невдале використання тиску повітря - 0,5-2,0 бали;

зайві рухи руками, ноги зігнуті в колінах - 0,5-1,0 бал;

несиметричне ведення рук - 0,5-1,0 бал;

несиметричне ведення ніг - 0,5-1,0 бал;

лижі схрещуються або коливання лиж - 0,5-1,5 бала;

2) зниження балів за приземлення:

максимальне зниження балів за приземлення - 5,0 балів;

приземлення на паралельних ногах (не в положенні «Телемарк») - мінімально 2,0 бали;

недоліки під час переходу із польоту в приземлення - 0,5-1,0 бал;

короткий випад під час приземлення - 0,5-1,5 бала;

дуже довгий випад або жорстке (не пом’якшене) приземлення - 0,5-1,5 бала;

порушення рівноваги під час приземлення - 0,5-1,0 бал;

3) зниження балів за викат:

максимальне зниження за всі види помилок - 7,0 балів;

відсутність рівноваги та/або неправильне положення тіла на викаті до лінії падіння - від 0,5 до 3,0 балів;

перетин перехідного вигину та лінії падіння, торкаючись руками та/або задньою частиною тіла снігу/покриття,- від 0,5 до 5,0 балів;

падіння до перетину або на лінію падіння - 7,0 балів.

9. Вимірювання довжини стрибка

1. Довжина стрибка вимірюється від краю стола відриву до місця приземлення спортсмена на горі приземлення. Приземлення вважається закінченим, коли обидві лижі знаходяться в повному контакті з горою.

Для приземлень, у яких одна лижа знаходиться в повному контакті з горою, інша - в повітрі, довжина вимірюється по середині ступні лижі, яка першою торкнулася гори.

2. Точка приземлення визначається точним місцем торкання ніг спортсмена гори приземлення. Для спортсменів, які приземлилися в положенні «Телемарк», точкою торкання вважається середина між ступнями.

3. У разі падіння спортсмена точкою приземлення вважається місце, де перша частина тіла торкнулася гори.

4. Судді-вимірювачі довжини стрибка стоять на одній стороні гори та слідкують за траєкторією стрибка до точки приземлення. Суддя-вимірювач, в зоні якого приземлився спортсмен, відмічає точку приземлення з точністю до 0,5 метра. Присуджена довжина фіксується, коли суддя-вимірювач поклав руку на індикатори довжини. Додатковим рухом вільної руки він вказує на 0,5 метра. Індикатори довжини встановлюються з двох сторін схилу приземлення, щоб уникнути помилки суддів-вимірювачів.

5. Допускається використання технічних приладів, які вимірюють довжину стрибка з точністю до 0,5 метра та висвітлюють дані на табло для запису довжини стрибка та підрахунку балів. Для підтримки даних та у разі механічної помилки приладу довжина фіксується суддями, які вимірюють довжину.

10. Підрахунок та оголошення результатів

1. Оцінка стилю стрибка складається з балів п’яти суддів стрибків з трампліна. Найвища та найнижча оцінки виключаються, три оцінки, що залишились, сумуються. Сума цих балів є оцінкою стилю.

2. Бали за довжину стрибка підраховуються залежно від потужності трампліна. Бали за один метр розраховуються так:

Відстань до точки К

Оцінка метра

від 20 до 24 м

4,8 бала за м;

від 25 до 29 м

4,4 бала за м;

від 30 до 34 м

4,0 бали за м;

від 35 до 39 м

3,6 бала за м;

від 40 до 49 м

3,2 бала за м;

від 50 до 59 м

2,8 бала за м;

від 60 до 69 м

2,4 бала за м;

від 70 до 79 м

2,2 бала за м;

від 80 до 99 м

2,0 бали за м;

від 100 до 169 м

1,8 бала за м;

від 170 м і більше

1,2 бала за м.

3. Точка К на трампліні є точкою розрахунку. Відстань до точки К оцінюється в 60 балів.

4. Після визначення оцінки метра підраховується різниця між довжинами стрибків учасників та точкою К.

5. Довжина стрибка, менша за відстань до точки К, підраховується так: оцінка метра множиться на різницю довжини (між довжиною стрибка та відстанню до К) та віднімається від 60 балів.

Довжина стрибка, більша за відстань до точки К, підраховується так: оцінка метра множиться на різницю довжини та додається до 60 балів.

6. Сумарна оцінка визначається сумою балів за стиль та довжину стрибка.

7. Для підрахунку загальних балів складаються сумарні оцінки всіх спроб. Переможцем стає спортсмен, який набрав максимальну кількість балів. Якщо два та більше спортсменів отримали однакову максимальну кількість балів, оголошується нічия та спортсменам присуджується однакове місце. Подальші місця зміщуються (виключаються) згідно з кількістю загальних місць.

8. Неофіційний протокол результатів роздруковується одразу після змагань. Головний суддя та секретар змагань вивчають та порівнюють протокол неофіційних результатів з оригіналами записів результатів від суддів. Після цього секретар змагань представляє протокол для погодження (підтвердження) журі. Якщо журі не отримало протестів, після закінчення часу подання протестів дані публікуються як офіційні результати.

9. Час опротестування становить 15 хв після закінчення змагань.

10. Протокол результатів містить такі дані:

1) назва змагань;

2) час та місце проведення змагань;

3) назва трампліна та відстань до точки К;

4) ім’я та прізвище і місце проживання кожного судді зі стрибків з трампліна;

5) ім’я та прізвище і місце проживання кожного члена журі;

6) дані про погодні умови (параметри снігу, температура, вітер тощо);

7) місце, стартовий номер, ім’я та прізвище спортсмена, область, спортивна школа (клуб), довжина стрибка, швидкість розгону, оцінка довжини, оцінка стилю, сумарна оцінка за кожний стрибок та загальна оцінка для кожного спортсмена.

11. Офіційні результати підписують головний суддя та головний секретар змагань.

11. Командні змагання

1. У командних змаганнях зі стрибків на лижах кожна команда складається з чотирьох спортсменів.

2. Підрахунок результатів командних змагань зі стрибків проводиться відповідно до цих Правил, а також складанням оцінок чотирьох спортсменів кожної команди в кожній серії стрибків на лижах. У командних змаганнях зі стрибків на лижах не дозволяється проводити паралельно-особистий залік.

3. Порядок старту команд визначається жеребкуванням на попередньому засіданні суддівської колегії. У пробному стрибку спортсмени кожної команди виконують стрибок відповідно до порядку старту команд, визначеного на жеребкуванні.

4. Для двох залікових стрибків формуються чотири групи з одним спортсменом від кожної команди. Стартовий порядок чотирьох груп відмічається різними за кольором стартовими номерами:

I група - червоні стартові номери;

II група - зелені стартові номери;

III група - жовті стартові номери;

IV група - сині стартові номери.

5. Усередині груп стартовий порядок визначається згідно з порядком старту команд, визначеним на жеребкуванні.

Кожна команда самостійно визначає, який спортсмен стартує у відповідній групі.

Цей порядок для кожної команди є однаковим для проведення обох залікових стрибків, за винятком IV групи у другій заліковій спробі, спортсмени якої стартують за підсумками результатів попередніх спортсменів у зворотному порядку.

6. Після жеребкування порядку старту команд, які беруть участь у змаганнях, до головної суддівської колегії подається поіменна заявка із зазначенням прізвищ спортсменів, які стартують у групах.

XV. Спортивне спорядження спортсмена

1. На змаганнях зі стрибків на лижах з трампліна спортсмени використовують таке спортивне спорядження: лижі, комбінезони, черевики, шоломи, окуляри, рукавиці та інше відповідно до норм, викладених у специфікації до змагального спорядження, яке затверджується щороку ФІС.

2. На змаганнях проводиться попередня перевірка спортивного спорядження спортсменів.

Головний суддя змагань завчасно призначає час та місце проведення попередньої перевірки, оголошує про це представників команд.

3. Під час змагань може проводитися перевірка спортивного спорядження спортсменів. Якщо спорядження спортсмена не відповідає нормам, викладеним у специфікації до змагального спорядження ФІС, спортсмен дискваліфікується.

4. Під час проведення змагань зі стрибків на лижах використовують стартові номери-майки з еластичного матеріалу.

Директор департаменту
олімпійського спорту


Р. ВірастюкДодаток 1
до Правил спортивних змагань
зі стрибків на лижах з трампліна
(пункт 1 розділу V)

ЗАЯВКА


Додаток 2
до Правил спортивних змагань
зі стрибків на лижах з трампліна
(пункт 1 розділу VII)

ПРОТЕСТвверх