Документ z0049-08, утратил силу, текущая редакция — Редакция от 17.04.2015, основание - v0251500-15

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
29.12.2007 N 493
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 січня 2008 р.
за N 49/14740
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національного банку N 195/ДСК від 04.06.2013 -
див. інформацію в Єдиному державному реєстрі
нормативно-правових актів }
Про затвердження Положення
про вимоги щодо технічного
стану та організації охорони
приміщень банків України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку
N 251 ( v0251500-15 ) від 15.04.2015 }

Відповідно до статті 33 Закону України "Про Національний банк
України" ( 679-14 ) та з метою забезпечення банками України
належних умов схоронності цінностей Правління Національного банку
України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Положення про вимоги щодо технічного стану та
організації охорони приміщень банків України (далі - Положення),
що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Правління
Національного банку України від 17.09.2003 N 403 ( z0925-03 ) "Про
затвердження Положення про вимоги щодо технічного стану та
організації охорони приміщень банків України", зареєстрована в
Міністерстві юстиції України 13.10.2003 за N 925/8246, від
12.08.2005 N 286 ( z0965-05 ) "Про затвердження Змін до Положення
про вимоги щодо технічного стану та організації охорони приміщень
банків України", зареєстрована в Міністерстві юстиції України
31.08.2005 за N 965/11245, та пункт 2 постанови Правління
Національного банку України від 04.07.2007 N 243 ( z0955-07 ) "Про
затвердження Правил з технічного захисту інформації для приміщень
банків, у яких обробляються електронні банківські документи",
зареєстрована в Міністерстві юстиції України 17.08.2007 за
N 955/14222.
3. Банкам, сховища цінностей яких віднесені територіальними
управліннями Національного банку України до V - IX класів опору за
ДСТУ 4012-1 "Сховища, двері сховищ, сейфи і АТМ-сейфи" (далі -
ДСТУ 4012-1) з узгодженими термінами проведення сертифікаційних
робіт для одержання сертифікатів відповідності, ужити належних
заходів для приведення таких сховищ цінностей у відповідність до
вимог Положення, але не пізніше 30.12.2010.
4. Сховища цінностей з класом опору I - IV за ДСТУ 4012-1, що
були введені в експлуатацію до набрання чинності цим Положенням,
мають бути до 01.01.2012 приведені у відповідність до вимог,
визначених у додатку до цього Положення.
5. Управлінню організації діловодства (В.В.Врублевський) та
Департаменту готівково-грошового обігу (Н.В.Дорофєєва) забезпечити
територіальні управління Національного банку України примірниками
цього Положення.
6. Господарсько-експлуатаційному управлінню Національного
банку України (О.П.Руденко) забезпечити друкування та передавання
в установленому порядку банкам України примірників цього
Положення.
7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
виконавчого директора з питань готівково-грошового обігу
Національного банку України О.М.Толстого, директорів департаментів
готівково-грошового обігу Н.В.Дорофєєву та валютного регулювання
О.А.Щербакову.
8. Постанова набирає чинності через 25 календарних днів після
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
Голова В.С.Стельмах

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
29.12.2007 N 493
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 січня 2008 р.
за N 49/14740

ПОЛОЖЕННЯ
про вимоги щодо технічного стану
та організації охорони приміщень банків України
{ Гриф обмеження доступу "Для службового користування"
знято згідно з Постановою Національного банку N 251
( v0251500-15 ) від 15.04.2015 }
(для службового користування)вверх