Про зниження ставок портових зборів
Мінінфраструктури; Приказ от 27.12.2017474
Документ z0046-18, действует, текущая редакция — Принятие от 27.12.2017
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 30.01.2018. Посмотреть в истории? )

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.12.2017  № 474


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 січня 2018 р.
за № 46/31498

Про зниження ставок портових зборів

Відповідно до статті 22 Закону України «Про морські порти України», пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 06 грудня 2017 року № 990 «Деякі питання підвищення рівня конкурентоспроможності вітчизняних виробників та морських портів» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити коефіцієнт 0,8 до ставок портових зборів, встановлених Порядком справляння та розмірами ставок портових зборів, затвердженим наказом Міністерства інфраструктури України від 27 травня 2013 року № 316, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12 червня 2013 року за № 930/23462 (далі - Порядок) (із змінами).

Коефіцієнт 0,8 не застосовується при справлянні портових зборів із суден і плавучих споруд у таких випадках:

під час суднозаходу у морські порти України для виконання операцій навантаження та (або) розвантаження вантажів, які прямують транзитом між кінцевими пунктами відправлення та призначення, розташованими поза межами території України;

для пасажирських суден групи Б, визначених у додатку 1 до Порядку;

під час суднозаходу у морські порти України, розташовані в усті та на р. Дунай;

для нафтоналивних суден у закордонному плаванні, які здійснюють перевезення (транспортування) транзитних нафтопродуктів за варіантом «море - берег - море» (завезення/вивезення вантажів виключно водним транспортом, вивантаження/навантаження з використанням причалів, розташованих у межах морських портів Чорноморськ, Миколаїв, Одеса, Южний), та для нафтоналивних суден у закордонному плаванні, які здійснюють перевезення (транспортування) транзитної нафти з використанням морського нафтового термінала «Південний», розташованого у межах морського порту Южний.

Коефіцієнт 0,8 застосовується до ставок усіх видів портових зборів, крім маякового.

2. Абзаци другий, третій пункту 4.1 розділу IV Порядку викласти в такій редакції:

«0,045 долара США за 1 куб. м об'єму судна - із суден у закордонному плаванні;

0,0045 долара США за 1 куб. м об'єму судна - із суден у каботажному плаванні.».

3. Департаменту реформування та функціонування морського та річкового транспорту забезпечити:

подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується з 01 січня 2018 року.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

В. Омелян

ПОГОДЖЕНО:

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України

Голова Державної регуляторної служби України
Степан Кубів

К.М. Ляпінавверх