Документ z0026-14, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 23.12.2014, основание - z1552-14

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.12.2013  № 560


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 січня 2014 р.
за № 26/24803

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 380 від 27.11.2014}

Про внесення змін до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 13 січня 2012 року № 8

Відповідно до підпункту 3 пункту 4 Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 452, НАКАЗУЮ:

1. Внести до пункту 4 Регламенту встановлення наявності або відсутності озоноруйнівних речовин у товарах, що плануються до ввезення або вивезення, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 13 січня 2012 року № 8, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 січня 2012 року за № 55/20368, такі зміни:

цифри та слова «19 грудня 2012 року № 1201» замінити цифрами та словами «25 грудня 2013 року № 950», цифри «2013» замінити цифрами «2014».

2. Управлінню державного екологічного та геологічного моніторингу (Халай В.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Сушка О.В.

Міністр

О.А. Проскуряковвверх