Про затвердження форми Податкової декларації екологічного податку
ДПС України; Приказ, Форма, Декларация от 24.12.20101010
Документ z0026-11, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 25.09.2015, основание - z1052-15

                                                          
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.12.2010 N 1010
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 січня 2011 р.
за N 26/18764
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів
N 715 ( z1052-15 ) від 17.08.2015 }
Про затвердження форми
Податкової декларації екологічного податку

Відповідно до пункту 46.5 статті 46 розділу II та
розділу VIII Податкового кодексу України ( 2755-17 ), статті 8
Закону України "Про державну податкову службу в Україні"
( 509-12 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форму Податкової декларації екологічного
податку, що додається ( za026-11 ).
2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Державної
податкової адміністрації України: від 17.03.2005 N 111 ( z0357-05 ) "Про затвердження форми
податкового розрахунку збору за забруднення навколишнього
природного середовища та Інструкції щодо складання податкового
розрахунку збору за забруднення навколишнього природного
середовища", зареєстрований у Міністерстві юстиції України
01.04.2005 за N 357/10637; від 20.12.2005 N 587 ( z0017-06 ) "Про затвердження Змін до
форми податкового розрахунку збору за забруднення навколишнього
природного середовища та Інструкції щодо складання податкового
розрахунку збору за забруднення навколишнього природного
середовища", зареєстрований у Міністерстві юстиції України
12.01.2006 за N 17/11891; від 16.04.2007 N 233 ( z0442-07 ) "Про затвердження Змін до
форми податкового розрахунку збору за забруднення навколишнього
природного середовища та Інструкції щодо складання податкового
розрахунку збору за забруднення навколишнього природного
середовища", зареєстрований у Міністерстві юстиції України
28.04.2007 за N 442/13709; від 03.04.2008 N 206 ( z0324-08 ) "Про внесення змін до форми
податкового розрахунку збору за забруднення навколишнього
природного середовища та Інструкції щодо складання податкового
розрахунку збору за забруднення навколишнього природного
середовища", зареєстрований у Міністерстві юстиції України
17.04.2008 за N 324/15015.
3. Департаменту адміністрування податку на прибуток та інших
податків і зборів (обов'язкових платежів) (Хоцянівська Н.В.) у
встановленому порядку:
3.1 подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України;
3.2 забезпечити доведення наказу до відома платників
податків.
4. Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення
процесів оподаткування (Лаба М.С.) розробити програмне
забезпечення комп'ютерної обробки даних Податкової декларації
екологічного податку у порядку та терміни, визначені для створення
інформаційних систем.
5. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Любченка О.М.
Голова О.О.Папаіка
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Міністра
екології та природних
ресурсів України М.І.Романов
Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.Яцишина
Міністр фінансів України Ф.Ярошенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
24.12.2010 N 1010

ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ
екологічного податку
( za026-11 )вверх