Документ z0018-16, действует, текущая редакция — Редакция от 26.12.2017, основание - z1470-17

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.12.2015  № 4611


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 січня 2016 р.
за № 18/28148

Про затвердження форми звітності № 2-ФК (річна) "Звіт з фізичної культури і спорту" та Інструкції щодо її заповнення

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту
№ 4741 від 14.11.2017}

Відповідно до статті 46 Закону України "Про фізичну культуру і спорт", Закону України "Про інформацію", підпункту 40 пункту 4, абзацу четвертого пункту 8 Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220, та з метою забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

форму звітності № 2-ФК (річна) "Звіт з фізичної культури і спорту";

Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 2-ФК (річна) "Звіт з фізичної культури і спорту".

2. Установити, що дія цього наказу поширюється на:

1) навчальні заклади усіх типів незалежно від форм власності та підпорядкування, в тому числі позашкільні навчальні заклади, що здійснюють фізкультурно-оздоровчу та спортивну діяльність;

2) підприємства, установи, організації, що здійснюють фізкультурно-оздоровчу діяльність, незалежно від форм власності та підпорядкування;

3) заклади фізичної культури і спорту, які перебувають у підпорядкуванні Міністерства оборони України;

{Пункт 2 доповнено новим підпунктом 3 згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 4741 від 14.11.2017}

4) районні (міські) організації фізкультурно-спортивних товариств;

5) місцеві центри з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт";

6) районні, міські, районні у містах, районні у містах Києві та Севастополі, селищні центри фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх";

7) органи управління освіти районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій; виконавчі органи міських рад, об’єднаних територіальних громад сіл, селищ, міст;

{Пункт 2 доповнено новим підпунктом 7 згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 4741 від 14.11.2017}

8) структурні підрозділи з фізичної культури та спорту районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад, об’єднаних територіальних громад сіл, селищ, міст;

{Підпункт 8 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 4741 від 14.11.2017}

9) обласні організації фізкультурно-спортивних товариств;

10) відокремлені підрозділи національних спортивних федерацій;

{Пункт 2 доповнено новим підпунктом 10 згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 4741 від 14.11.2017}

11) регіональні центри з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт";

12) Республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні, Київський та Севастопольський міські центри фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх";

13) філії Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України: Кримське республіканське, обласні, Київське та Севастопольське міські відділення з фізичного виховання та спорту;

14) Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з фізичної культури та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

15) всеукраїнські організації фізкультурно-спортивних товариств;

16) Український центр з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт";

17) Всеукраїнський центр фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх";

18) Комітет з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України;

19) Міністерство оборони України;

20) державну установу "Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів "Укрспортзабезпечення".

3. Установити, що забезпечення бланками форми звітності № 2-ФК та примірниками Інструкції щодо її заповнення, а також їх поширення на суб'єктів сфери фізичної культури і спорту покладаються на Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з фізичної культури та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

4. Департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту (Стеценко В.Г.) забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства молоді та спорту України від 08 жовтня 2014 року № 3253 "Про затвердження форми звітності № 2-ФК (річна) "Звіт з фізичної культури і спорту" та Інструкції щодо її заповнення", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28 жовтня 2014 року за № 1349/26126.

6. Цей наказ набирає чинності з 01 квітня 2016 року.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра згідно з розподілом обов'язків.

Міністр
молоді та спорту України


І.О. Жданов

ПОГОДЖЕНО:

Президент Національного
комітету спорту інвалідів України

Т. в. о. Голови
Державної регуляторної служби України

В. о. Голови
Державної служби статистики України

Заступник Міністра внутрішніх справ України –
керівник апарату

Міністр освіти і науки України

Тимчасово виконуючий обов'язки
Міністра оборони України
В.М. Сушкевич


В.П. Загородній


І. Жук


О.В. Тахтай

С.М. Квіт


І.С. РуснакЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства молоді
та спорту України
14.12.2015 № 4611
(у редакції наказу
Міністерства молоді
та спорту України
14.11.2017 № 4741)


Форма № 2-ФК (річна)

ЗВІТ
з фізичної культури і спорту
(Форма № 2-ФК (річна))

{Форма в редакції Наказу Міністерства молоді та спорту № 4741 від 14.11.2017}ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства молоді
та спорту України
14.12.2015 № 4611
(у редакції наказу
Міністерства молоді
та спорту України
14.11.2017 № 4741)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 січня 2016 р.
за № 18/28148

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності № 2-ФК (річна)
"Звіт з фізичної культури і спорту"

І. Загальні положення

1. Звіт за формою № 2-ФК (річна) "Звіт з фізичної культури і спорту" (далі - звіт за формою № 2-ФК) складають за календарний рік станом на 01 січня року, наступного за звітним:

1) навчальні заклади - навчальні заклади незалежно від форм власності, в тому числі позашкільні навчальні заклади, що здійснюють фізкультурно-оздоровчу та спортивну діяльність;

2) підприємства, установи, організації - підприємства, установи, організації, що здійснюють фізкультурно-оздоровчу діяльність, незалежно від форм власності;

3) заклади фізичної культури і спорту Міноборони - заклади фізичної культури і спорту, які перебувають у підпорядкуванні Міністерства оборони України;

4) місцеві осередки фізкультурно-спортивних товариств - районні (міські) організації фізкультурно-спортивних товариств;

5) місцеві центри "Інваспорт" - районні, міські, районні у містах, районні у містах Києві та Севастополі центри з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт";

6) місцеві центри "Спорт для всіх" - районні, міські, районні у містах, районні у містах Києві та Севастополі, селищні центри фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх";

7) органи управління освіти - органи управління освіти районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад, об'єднаних територіальних громад сіл, селищ, міст;

8) структурні підрозділи з фізичної культури та спорту - структурні підрозділи з фізичної культури та спорту районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад, об'єднаних територіальних громад сіл, селищ, міст;

9) обласні організації фізкультурно-спортивних товариств;

10) відокремлені підрозділи національних спортивних федерацій;

11) регіональні центри "Інваспорт" - Кримський республіканський, регіональні, Київський та Севастопольський міські центри з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт";

12) регіональні центри "Спорт для всіх" - Республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні, Київський та Севастопольський міські центри фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх";

13) відокремлені підрозділи Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України - філії Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України: Кримське республіканське, обласні, Київське та Севастопольське міські відділення з фізичного виховання та спорту;

14) регіональні структурні підрозділи з фізичної культури та спорту -Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з фізичної культури та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

15) всеукраїнські організації фізкультурно-спортивних товариств;

16) Український центр з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт";

17) Всеукраїнський центр фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх";

18) Комітет з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України;

19) Управління фізичної культури і спорту Міністерства оборони України;

20) Управління "Укрспортзабезпечення" - державна установа "Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів "Укрспортзабезпечення".

2. Звіт за формою № 2-ФК складається відповідно до цієї Інструкції та подається не пізніше встановлених у формі строків в електронній та паперовій формі. Звіт заповнюється державною мовою.

3. В адресній частині форми № 2-ФК респонденти зазначають своє повне найменування відповідно до установчих документів, зареєстрованих в установленому порядку, а в дужках - скорочене найменування.

У рядку "Місцезнаходження/місце проживання" зазначається поштова адреса відправника з поштовим індексом.

4. Респонденти зазначають у кодовій частині форми ідентифікаційний код за ЄДРПОУ з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України з виписки (витягу) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

5. Дані вносяться у тих одиницях виміру, які вказані у формі. У звіті повинні бути заповнені всі показники, а у разі, якщо відсутній будь-який показник, рядок чи графа не заповнюється.

У разі виявлення помилки у поданому звіті респонденти повідомляються у день її виявлення.

ІІ. Порядок подання звіту за формою № 2-ФК

1. Звіт за формою № 2-ФК складають:

1) навчальні заклади за місцем здійснення їх діяльності та подають органам управління освіти;

2) заклади фізичної культури і спорту Міноборони за місцем здійснення їх діяльності та подають Управлінню;

3) органи управління освіти, підприємства, установи, організації, місцеві осередки фізкультурно-спортивних товариств, місцеві центри "Спорт для всіх", місцеві центри "Інваспорт" за місцем здійснення їх діяльності та подають структурним підрозділам з фізичної культури та спорту;

4) структурні підрозділи з фізичної культури та спорту та подають регіональним структурним підрозділам з фізичної культури та спорту;

5) обласні організації фізкультурно-спортивних товариств, відокремлені підрозділи національних спортивних федерацій, регіональні центри "Інваспорт", регіональні центри "Спорт для всіх", відокремлені підрозділи Комітету виключно про власну діяльність та подають регіональним структурним підрозділам з фізичної культури та спорту;

6) регіональні структурні підрозділи з фізичної культури та спорту з урахуванням даних про спортивні споруди, що перебувають безпосередньо в їх підпорядкуванні, та подають Мінмолодьспорту та територіальним органам державної статистики за місцезнаходженням;

7) всеукраїнські організації фізкультурно-спортивних товариств, Український центр з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт", Всеукраїнський центр фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх", Комітет, Управління, Управління "Укрспортзабезпечення" виключно про власну діяльність з урахуванням даних про спортивні споруди, що перебувають безпосередньо в їх підпорядкуванні, та подають Мінмолодьспорту;

8) Мінмолодьспорт подає Держстату по Україні, адміністративно-територіальних одиницях, сільській місцевості, об'єднаних територіальних громадах сіл, селищ, міст.

ІІІ. Заповнення розділу I "Фізкультурні кадри"

1. Працівниками сфери фізичної культури та спорту є особи, які здійснюють навчально-тренувальну, фізкультурно-спортивну, педагогічну та адміністративну роботу і мають професійну кваліфікацію.

У цьому розділі наводяться зведені дані про штатних працівників, зайнятих у сфері фізичної культури та спорту.

Підставою для складання звіту є дані первинного обліку працівників за календарний рік станом на 01 січня року, наступного за звітним:

наказ (розпорядження) про прийняття на роботу, переведення на іншу роботу, припинення трудового договору;

особова картка;

табель обліку використання робочого часу і розрахунку заробітної плати;

розрахунково-платіжна відомість тощо.

Працівники враховуються тільки один раз (за місцем основної роботи) незалежно від строку трудового договору.

2. У звіт за формою № 2-ФК включають дані про працівників, зайнятих основною діяльністю (керівники, професіонали, фахівці, спеціалісти), та не включають обслуговувальний персонал і сумісників.

Якщо підприємство, установа, організація на вказану дату звіту не працювали, кількість працівників відображається станом на останній день роботи, що передував цій даті.

3. Графи 1 - 3 заповнюються в усіх рядках розділу.

Показник рядка 1 граф 1-3 складається із суми показників рядків 2-17 відповідних граф.

У графі 1 зазначається кількість штатних працівників сфери фізичної культури та спорту.

У графі 2 з графи 1 виділяється кількість осіб жіночої статі, які зайняті у сфері фізичної культури та спорту.

У графі 3 з графи 1 наводиться кількість осіб, які мають документи, що засвідчують отримання вищої освіти за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста, бакалавра, магістра.

Показники графи 3 повинні дорівнювати або бути меншими за показники графи 1 у всіх рядках розділу.

4. У показниках рядків 2-5 зазначається кількість працівників фізичної культури навчальних закладів, які проводять заняття з фізичної культури і спорту, з них:

у рядку 2 - кількість інструкторів з фізичної культури дошкільних навчальних закладів;

у рядку 3 - кількість вчителів загальноосвітніх навчальних закладів;

у рядку 4 - кількість керівників і викладачів професійно-технічних навчальних закладів;

у рядку 5 - кількість керівників і викладачів закладів вищої освіти.

5. У показнику рядка 6 зазначається кількість працівників позашкільних навчальних закладів, які займають штатні посади та здійснюють фізкультурно-оздоровчу та спортивну діяльність серед дітей, з них:

у рядку 6.1 - кількість працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів (загальна кількість директорів та заступників директора з навчально-тренувальної, навчально-виховної, навчально-спортивної роботи, інструкторів-методистів), за винятком тренерів з видів спорту, тренерів-викладачів, викладачів зі спорту.

Показник рядка 6.1 входить до підсумкового показника рядка 6.

Перелік типів позашкільних навчальних закладів затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2001 року № 433 (зі змінами).

6. У показнику рядка 7 враховується кількість директорів та заступників директора з навчально-тренувальної, навчально-виховної, навчально-спортивної роботи, інструкторів-методистів, за винятком тренерів з видів спорту, тренерів-викладачів, викладачів зі спорту.

7. У показнику рядка 8 враховуються керівники спортивних споруд та їх заступники.

8. У показнику рядка 9 зазначається кількість керівників, їх заступників, методистів, інструкторів-методистів, інструкторів з фізичної культури, які проводять фізкультурно-оздоровчу й спортивну діяльність в навчальних закладах освіти, на підприємствах, в організаціях і установах протягом робочого дня і в неробочий час на спортивних спорудах, базах підприємств, установ, організацій, а також з населенням усіх вікових груп в позаробочий час за місцем проживання, з них:

у рядку 9.1 - кількість працівників, які проводять фізкультурно-оздоровчу й спортивну діяльність у спортивних та фізкультурно-оздоровчих клубах за місцем роботи громадян;

у рядку 9.2 - кількість працівників, які проводять фізкультурно-оздоровчу й спортивну діяльність у спортивних та фізкультурно-оздоровчих клубах за місцем проживання громадян;

у рядку 9.3 - кількість працівників, які проводять фізкультурно-оздоровчу й спортивну діяльність у спортивних та фізкультурно-оздоровчих клубах за місцем навчання громадян.

У показнику рядка 9 не враховуються інструктори з фізичної культури сільських і селищних рад, об'єднаних територіальних громад сіл, селищ, міст, дошкільних навчальних закладів, інструктори-методисти позашкільних навчальних закладів, включаючи дитячо-юнацькі спортивні школи усіх типів (далі - ДЮСШ усіх типів), шкіл вищої спортивної майстерності (далі - ШВСМ), центрів олімпійської підготовки (далі - ЦОП), спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю.

9. У показнику рядка 10 враховуються керівники та працівники структурних підрозділів з фізичної культури і спорту органів виконавчої влади (місцевого самоврядування) всіх рівнів, які займають штатні посади фахівців з фізичної культури.

В міністерствах, управліннях, департаментах, відділах, секторах у справах молоді, фізичної культури, спорту тощо враховуються тільки ті працівники, які працюють у сфері фізичної культури та спорту, з них:

у рядку 10.1 - кількість працівників у центральному органі виконавчої влади, які зайняті у сфері фізичної культури та спорту;

у рядку 10.2 - кількість працівників структурних підрозділів з фізичної культури та спорту обласних державних адміністрацій;

у рядку 10.3 - кількість працівників структурних підрозділів з фізичної культури та спорту районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій;

у рядку 10.4 - кількість працівників з фізичної культури та спорту у виконавчих органах міських рад;

у рядку 10.5 - кількість працівників з фізичної культури та спорту в виконавчих органах об'єднаних територіальних громадах сіл, селищ, міст.

10. У показнику рядка 11 враховуються керівники фізкультурно-спортивних товариств та відомчих фізкультурно-спортивних організацій всіх рівнів (всеукраїнські організації фізкультурно-спортивних товариств та їх осередки; Всеукраїнський, регіональні та місцеві центри "Спорт для всіх"; Український, регіональні та місцеві центри "Інваспорт"; Управління "Укрспортзабезпечення"), їх заступники та всі працівники, які займають штатні посади фахівців з фізичної культури.

11. У показнику рядка 12 враховуються керівники, їх заступники та всі працівники, які займають штатні посади у відокремлених підрозділах національних спортивних федерацій.

12. У показнику рядка 13 зазначається кількість тренерів з видів спорту, тренерів-викладачів, викладачів зі спорту, які проводять заняття з фізичної культури та спорту та (або) організовують фізкультурно-оздоровчу та спортивну діяльність, з них:

у рядку 13.1 - кількість тренерів штатних національних збірних команд України з видів спорту;

у рядку 13.2 - кількість тренерів штатних національних збірних команд України з видів спорту інвалідів.

Показник рядка 13 цього розділу повинен дорівнювати показнику рядка 1 графи 10 розділу IV "Спортивна діяльність".

Показники рядків 13.1 та 13.2 заповнюються лише Управлінням "Укрспортзабезпечення" та Українським центром з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт".

13. У показнику рядка 14 зазначається кількість спортсменів-інструкторів з видів спорту, з них:

у рядку 14.1 - кількість спортсменів-інструкторів штатних національних збірних команд України з видів спорту;

у рядку 14.2 - кількість спортсменів-інструкторів штатних національних збірних команд України з видів спорту інвалідів;

у рядку 14.3 - кількість спортсменів-інструкторів штатних спортивних команд резервного спорту.

Показники рядків 14.1 та 14.2 заповнюються лише Управлінням "Укрспортзабезпечення" та Українським центром з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт".

Показник рядка 14.3 заповнюється при умові створення відповідної штатної команди з урахуванням вимог Порядку створення штатних спортивних команд резервного спорту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 грудня 2010 року № 1115 (зі змінами).

14. У показнику рядка 15 зазначається кількість інструкторів з фізичної культури, які введені до штатного розпису виконавчих органів сільських і селищних рад, об'єднаних територіальних громад сіл, селищ, міст.

15. У показнику рядка 16 зазначається кількість спеціалістів з фізичної реабілітації (тренерів-реабілітологів).

16. У показнику рядка 17 зазначається кількість інших працівників, зайнятих у сфері фізичної культури та спорту, які обіймають штатні посади та мають спеціальну освіту, але не зазначені в переліку цього розділу, відповідно до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників сфери фізичної культури і спорту. Випуск 85 "Спортивна діяльність", затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту України від 28 жовтня 2016 року № 4080.

ІV. Заповнення розділу II "Спортивні споруди"

1. Обліку підлягають спортивні споруди, що розміщені на даній адміністративно-територіальній одиниці, призначені для навчально-тренувальних занять і фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів, як діючі, так і ті, що знаходяться на реконструкції та капітальному ремонті, не працювали протягом року, окремо розташовані або входять до складу комплексних споруд, за наведеним у графі А переліком.

Плавальні басейни і льодові катки, обладнані на природних водоймах, не враховуються.

ДЮСШ не враховують орендовані ними спортивні споруди.

2. У звіті враховуються дані про спортивні споруди, які відповідають вимогам державних будівельних норм України ДБН В.2.2-13-2003 "Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди", затверджених наказом Державного комітету України з будівництва та архітектури від 10 листопада 2003 року № 184.

3. Графи 1-8 заповнюються за всіма рядками розділу.

Показник рядка 1 граф 1-8 складається із суми показників рядків 2-5, 7, 8, 10-22 відповідних граф.

У графі 1 наводиться кількість спортивних споруд.

4. Сума показників граф 2-5 має дорівнювати показнику графи 1.

У графі 2 зазначається кількість спортивних споруд, що перебувають у підпорядкуванні навчальних закладів (загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих, позашкільних). До загальної кількості не враховуються спортивні споруди, що перебувають у підпорядкуванні ДЮСШ усіх типів, ШВСМ, ЦОП та спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю.

У графі 3 зазначається кількість спортивних споруд, що перебувають у підпорядкуванні фізкультурно-спортивних товариств та відомчих фізкультурно-спортивних організацій всіх рівнів (всеукраїнські організації фізкультурно-спортивних товариств та їх осередки; Всеукраїнський, регіональні та місцеві центри "Спорт для всіх"; Український, регіональні та місцеві центри "Інваспорт"; Комітет та його відокремлені підрозділи, заклади фізичної культури і спорту Міноборони, Управління, Управління "Укрспортзабезпечення").

Управління, Комітет, всеукраїнські фізкультурно-спортивні товариства, Український центр з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт", Всеукраїнський центр фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх", Управління "Укрспортзабезпечення" звітують за спортивні споруди, що знаходяться у їх безпосередньому підпорядкуванні, зокрема у розрізі адміністративно-територіальної одиниці.

Навчальні заклади, підприємства, установи, організації звітують за спортивні споруди, що перебувають лише у їх власності та не враховують орендовані ними спортивні споруди.

У графі 4 зазначається кількість спортивних споруд, що перебувають у підпорядкуванні ДЮСШ усіх типів, ШВСМ, ЦОП та спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю.

У графі 5 зазначається кількість спортивних споруд, що перебувають у підпорядкуванні підприємств, установ, організацій, які не зазначені у графах 2-4.

5. У графі 6 зазначається кількість спортивних споруд, що пристосовані для занять осіб з інвалідністю.

У графі 7 зазначається кількість спортивних споруд, що не працювали протягом року.

У графі 8 зазначається кількість спортивних споруд, які включені до Єдиного електронного всеукраїнського реєстру спортивних споруд України, затвердженого наказом Міністерства сім’ї, молоді та спорту України від 22 квітня 2009 року № 1319, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2009 року за № 1142/17158, та які розташовані окремо або входять до складу комплексних споруд за переліком, наведеним у графі А.

6. У рядку 2 зазначається кількість стадіонів, що мають спортивне ядро (футбольне поле, оточене круговими біговими доріжками, місця для стрибків та метання), трибуни на 1500 місць і більше, допоміжні приміщення (гардероб, душові, роздягальні тощо).

7. У рядку 3 зазначається кількість легкоатлетичних ядер (арен) з місцями для стрибків, метання та з легкоатлетичними доріжками, що не входять до складу стадіонів.

8. У рядку 4 зазначається кількість критих легкоатлетичних манежів, що розташовані окремо або вбудовані у споруди, розміри яких відповідають вимогам навчально-тренувального процесу і правилам змагань з видів спорту.

9. У показнику рядка 5 зазначається кількість площинних спортивних споруд, з них:

у рядку 5.1 - спортивні майданчики, оснащені тренажерним обладнанням;

у рядку 5.2 - спортивні майданчики, оснащені нестандартним тренажерним обладнанням (виключно з металевих труб);

у рядку 5.3 - тенісні корти;

у рядку 5.4 - футбольні поля з газоном або зі спеціальним покриттям і розміткою;

у рядку 5.5 - інші спортивні майданчики, що мають спеціальне покриття та розмітку, яка відповідає правилам, установленим для кожного виду спорту.

Показник рядка 5 складається із суми показників рядків 5.1-5.5.

10. У показнику рядка 6 зазначається кількість площинних спортивних споруд із синтетичним покриттям з рядка 5.

11. У рядку 7 зазначається кількість спортивних залів площею не менше 162 м2. Обліку підлягають криті споруди, обладнані для певного виду занять або універсального призначення, з них:

у рядку 7.1 - обладнані тренажерним обладнанням.

Спортивні зали меншого розміру (пристосовані приміщення спортивного призначення) враховуються у рядку 22 "Інші спортивні споруди".

12. У показнику рядка 8 враховується кількість плавальних басейнів з відкритими і критими ваннами, з них:

у рядку 8.1 - розміром 50 х 25 м;

у рядку 8.2 - розміром 25 х 16 м, 25 х 11 м та 25 х 8,5 м;

у рядку 8.3 - розміри ванн яких не наведені в рядках 8.1 та 8.2 цього переліку.

Показник рядка 8 складається із суми показників рядків 8.1-8.3.

13. У показнику рядка 9 враховується кількість плавальних басейнів з критими ваннами з рядка 8, з них:

у рядку 9.1 - розміром 50 х 25 м;

у рядку 9.2 - розміром 25 х 16 м, 25 х 11 м та 25 х 8,5 м;

у рядку 9.3 - розміри ванн яких не наведені в рядках 9.1 та 9.2 цього переліку.

Показник рядка 9 складається із суми показників рядків 9.1-9.3.

14. У рядку 10 зазначається кількість стрілецьких тирів, критих і напіввідкритих, у яких дистанція стрільби (відстань між лінією вогню та лінією мішені) не менше 25 метрів.

15. У рядку 11 зазначається кількість стрілецьких стендів (круглих, траншейних).

16. У рядку 12 враховується кількість біатлонних стрільбищ.

17. У рядку 13 зазначається кількість стрільбищ для стрільби з лука.

18. У рядку 14 зазначається кількість велотреків (відкриті або криті спортивні споруди, що включають полотно з нахиленими за розрахунком віражами).

19. У рядку 15 зазначається кількість кінноспортивних баз.

20. У рядку 16 зазначається кількість споруд зі штучним льодом, з них:

у рядку 16.1 - площею 30 х 61 м;

у рядку 16.2 - критих.

21. У рядку 17 зазначається кількість веслувально-спортивних баз.

22. У рядку 18 зазначається кількість веслувальних каналів.

23. У рядку 19 зазначається кількість водноспортивних баз.

24. У рядку 20 зазначається кількість лижних трамплінів, з них:

у рядку 20.1 - лижних трамплінів для фристайла.

25. У рядку 21 зазначається кількість лижних баз на 100 пар лиж і більше зі спеціально обладнаними дистанціями, у тому числі гірськолижних баз.

26. У рядку 22 зазначаються інші спортивні споруди, що знаходяться на даній адміністративно-територіальній одиниці та не увійшли до зазначеного переліку спортивних споруд, з них:

у рядку 22.1 - обладнані тренажерним обладнанням.

V. Заповнення розділу ІII "Фінансування сфери фізичної культури та спорту"

1. У цьому розділі наводяться зведені дані щодо обсягів витрат на сферу фізичної культури і спорту з бюджетів усіх рівнів.

Графи 1 - 9 заповнюються за всіма рядками розділу.

2. У графі 1 зазначаються використані кошти з усіх джерел фінансування на фізичну культуру і спорт: фізкультурно-оздоровчу, спортивну, організаційну діяльність, придбання спортивного інвентарю, обладнання, капітальний ремонт, реконструкцію та будівництво спортивних споруд.

Показник графи 1 складається із суми показників граф 2, 3 та 8.

3. У графі 2 зазначається сумарний показник використаних коштів із державного бюджету (видатки, які здійснювались навчальними закладами, підприємствами, установами, організаціями на відповідних територіях).

4. Показник графи 3 складається із суми показників граф 4-7.

У графі 3 зазначається сумарний показник використаних коштів із місцевого бюджету, у тому числі:

у графі 4 - з обласних бюджетів;

у графі 5 - з районних бюджетів та бюджетів міст обласного значення;

у графі 6 - з бюджетів міських (крім міст обласного значення), сільських та селищних рад;

у графі 7 - з бюджетів об'єднаних територіальних громад сіл, селищ, міст.

5. У графі 8 зазначається сумарний показник використаних надходжень інших фінансових коштів, не заборонених законодавством, у тому числі:

у графі 9 - громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування.

6. Показник рядка 1 граф 1-9 складається із суми показників рядків 2 (поточні видатки) та 3 (капітальні видатки).

7. Показник рядка 2 складається із суми показників рядків 2.1-2.7 відповідних граф.

У рядку 2 зазначаються всі відомості про поточні видатки на фізичну культуру і спорт, з них:

у рядку 2.1 - на оплату праці працівників, зайнятих у сфері фізичної культури та спорту (у тому числі за трудовими договорами), за винятком обслуговувального персоналу, а також працівників навчальних закладів, які проводять заняття з фізичної культури і спорту та (або) здійснюють фізкультурно-оздоровчу та спортивну діяльність в зазначених закладах;

у рядку 2.2 - нарахування на оплату праці працівників, зайнятих у сфері фізичної культури та спорту;

у рядку 2.3 - на оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

у рядку 2.4 - на соціальне забезпечення (стипендії, грошові винагороди спортсменам, тренерам з видів спорту);

у рядку 2.5 - на спортивні заходи, фізкультурно-оздоровчу та навчально-тренувальну роботу (враховуються видатки, що пов'язані з проведенням спортивних, фізкультурно-оздоровчих заходів та здійсненням навчально-тренувальної роботи (оренда спортивних споруд, харчування, організація проживання під час проведення навчально-тренувальних зборів і спортивних змагань, проїзд до місця проведення таких зборів і змагань, лікарські засоби та вироби медичного призначення));

у рядку 2.6 - на придбання малоцінного спортивного інвентарю, одягу, взуття та аксесуарів загального та спеціального призначення;

у рядку 2.7 - на інші заходи та послуги, інші витрати на забезпечення діяльності, що не зазначені у рядках 2.1-2.3 (поточний ремонт спортивних споруд, оренда приміщення, послуги поштового, телефонного зв'язку, Інтернету, придбання малоцінних предметів, матеріалів, технічне обслуговування обладнання, послуги охорони, видатки на службові відрядження тощо).

8. Показник рядка 3 складається із суми показників рядків 3.1-3.3 відповідних граф.

У рядку 3 зазначаються всі відомості про капітальні видатки на фізичну культуру і спорт, з них:

у рядку 3.1 - на капітальний ремонт та реконструкцію спортивних споруд;

у рядку 3.2 - на придбання спортивного обладнання та інвентарю довгострокового користування;

у рядку 3.3 - на будівництво нових спортивних споруд.

VI. Заповнення розділу IV "Спортивна діяльність"

1. У цьому розділі наводяться зведені дані тільки про кількість осіб, які займаються у спортивних секціях і командах навчальних закладів, підприємств, установ, організацій та закладах фізичної культури і спорту під керівництвом тренерів з видів спорту на основі затверджених в установленому порядку навчальних програм. Цей розділ заповнюється на підставі журналів обліку роботи спортивних секцій. Відомості про кожну особу, яка займається у спортивних секціях, заносяться до звіту один раз з відповідного виду спорту.

2. Показники кількості осіб, які займаються всіма видами спорту у ШВСМ відповідно до форми звітності № 8-ФК (річна) "Звіт школи вищої спортивної майстерності", затвердженої наказом Міністерства молоді та спорту України від 12 січня 2016 року № 58, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02 березня 2016 року за № 329/28459 (далі - форма № 8-ФК), та у ДЮСШ усіх типів складаються відповідно до форми звітності № 5-ФК (зведена) (річна) "Зведений звіт про діяльність дитячо-юнацьких спортивних шкіл (спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву)", затвердженої наказом Міністерства молоді та спорту України від 07 березня 2017 року № 946, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 березня 2017 року за № 400/30268 (далі - форма № 5-ФК).

3. Графи 1-15 заповнюються за всіма рядками розділу.

У графі 1 зазначається кількість осіб, які займаються відповідним видом спорту, зазначеним у графі А цього розділу. Показник графи 1 повинен дорівнювати сумі показників граф 2-7.

У графі 2 зазначається кількість осіб, які займаються відповідними видами спорту у ДЮСШ усіх типів, відповідно до звіту за формою № 5-ФК.

У графі 3 зазначається кількість осіб з числа спортсменів постійного складу, які займаються відповідними видами спорту в ШВСМ, відповідно до звіту за формою № 8-ФК.

У графі 4 зазначається кількість осіб з числа спортсменів постійного складу, які займаються відповідними видами спорту в ЦОП.

У графі 5 зазначається кількість осіб, які займаються відповідними видами спорту в спеціалізованих навчальних закладах спортивного профілю (училища олімпійського резерву, училища, ліцеї-інтернати, школи-інтернати фізичної культури).

У графі 6 зазначається кількість осіб, які займаються відповідними видами спорту у спортивних секціях та (або) командах центрів студентського спорту та (або) спортивних клубів вищих навчальних закладів, підприємств, установ, організацій та інших спортивних клубів незалежно від форм власності, якщо ця діяльність передбачена в установчих документах.

У графі 7 зазначається кількість осіб, які займаються відповідними видами спорту в регіональних центрах "Інваспорт".

У графі 8 з графи 1 виділяється кількість осіб жіночої статі, які займаються спортом.

У графі 9 зазначається кількість усіх працівників фізичної культури і спорту, які проводять заняття з видів спорту: штатні, сумісники і ті, що працюють з погодинним навантаженням.

У графі 10 з графи 9 виділяється кількість штатних тренерів з видів спорту, тренерів-викладачів, викладачів зі спорту.

У графі 11 з графи 9 виділяється кількість тренерів з видів спорту (штатні, сумісники і ті, що працюють з погодинним навантаженням), які проводять заняття з видів спорту у спортивних секціях та (або) командах центрів студентського спорту та (або) спортивних клубів вищих навчальних закладів, підприємств, установ, організацій та інших спортивних клубів незалежно від форм власності, якщо ця діяльність передбачена в установчих документах.

У графі 12 з графи 9 виділяється кількість тренерів з видів спорту, тренерів-викладачів, викладачів зі спорту, які мають спеціальну освіту з фізичної культури і спорту.

У графі 13 з графи 9 виділяється кількість осіб жіночої статі, які проводять заняття з видів спорту: штатні, сумісники і ті, що працюють з погодинним навантаженням.

У графах 14 та 15 зазначається кількість осіб, які є членами відокремлених підрозділів національних спортивних федерацій, з них:

у графі 14 - кількість спортсменів;

у графі 15 - кількість тренерів з видів спорту.

Показники граф 14 та 15 не входять до підсумкових показників граф 1 та 9.

4. У рядку 1 зазначається кількість осіб, які займаються відповідним видом спорту у спортивних секціях і командах вищих навчальних закладів, підприємств, установ, організацій та закладах фізичної культури і спорту.

Показник рядка 1 повинен дорівнювати сумі показників рядків 2-6.

5. У рядку 2 зазначається кількість осіб, які займаються у спортивних секціях і командах вищих навчальних закладів, підприємств, установ, організацій та закладах фізичної культури і спорту літніми олімпійськими видами спорту (сума показників рядків 2.1-2.41).

6. У рядку 3 зазначається кількість осіб, які займаються у спортивних секціях і командах вищих навчальних закладів, підприємств, установ, організацій та закладах фізичної культури і спорту зимовими олімпійськими видами спорту (сума показників рядків 3.1-3.15).

7. У рядку 4 зазначається кількість осіб, які займаються у спортивних секціях і командах вищих навчальних закладів, підприємств, установ, організацій та закладах фізичної культури і спорту неолімпійськими видами спорту (сума показників рядків 4.1-4.112).

8. У рядку 5 зазначається кількість осіб з інвалідністю, які займаються відповідними видами спорту (сума показників рядків 5.1-5.51).

9. У рядку 6 зазначається кількість осіб, які займаються у спортивних секціях і командах вищих навчальних закладів, підприємств, установ, організацій та закладах фізичної культури і спорту видами спорту, які були визнані в установленому порядку в Україні як олімпійські види спорту, неолімпійські види спорту, види спорту інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату, вадами зору, слуху та розумового і фізичного розвитку та протягом звітного періоду були включені до відповідних розділів Реєстру визнаних видів спорту в Україні.

VII. Заповнення розділу V "Фізкультурно-оздоровча діяльність"

1. У розділі наводяться зведені дані про проведення фізкультурно-оздоровчої діяльності з різними віковими групами населення у навчальних закладах, організаціях, установах, на підприємствах, спортивних спорудах, в інших закладах фізичної культури та спорту незалежно від форм власності.

2. Дані щодо залучення населення до всіх видів навчальної та фізкультурно-оздоровчої діяльності наводяться на підставі журналів обліку проведення навчальної роботи та роботи всіх видів груп фізкультурно-оздоровчого спрямування, а також на підставі відомостей продажу абонементів, квитків для відвідування занять на спортивних спорудах та в інших закладах, що проводять фізкультурно-оздоровчу діяльність.

3. Дані про особу враховуються тільки один раз за одним видом фізкультурно-оздоровчої діяльності за умови відвідування організованих занять під керівництвом тренера, інструктора, відповідного фахівця.

4. Графи 1, 3, 5, 8, 9 заповнюються за всіма рядками розділу.

У графі 1 зазначається кількість навчальних закладів, підприємств, установ, організацій, що вказані у рядках 1.1-1.8 цього розділу, звітували та здійснюють фізкультурно-оздоровчу діяльність.

У показнику рядка 1 графи 1 зазначається сума показників рядків 1.1-1.7, 1.8.

5. У графі 2 зазначається кількість осіб, які навчаються (працюють) у навчальних закладах, що вказані в переліку цього розділу та звітують.

У показнику рядка 1 графи 2 зазначається сума показників рядків 1.1-1.4.

6. У графі 3 зазначається кількість осіб, які охоплені фізкультурно-оздоровчою діяльністю.

Показник графи 3 складається із суми показників граф 4-7.

Показник графи 3 повинен бути менший або дорівнювати показнику графи 2.

У показнику рядка 1 графи 3 зазначається сума показників рядків 1.1-1.7, 1.8.

У показнику рядка 1 у графах 4-7 зазначається кількість осіб, які охоплені всіма видами фізкультурно-оздоровчої діяльності із зазначених вікових категорій.

Показник рядка 1 графи 4 складається із суми показників рядків 1.1, 1.5, 1.7, 1.8.

Показник рядка 1 графи 5 складається із суми показників рядків 1.1-1.7, 1.8.

Показник рядка 1 графи 6 складається із суми показників рядків 1.3, 1.4, 1.6-1.7, 1.8.

Показник рядка 1 графи 7 складається із суми показників рядків 1.4, 1.6-1.7, 1.8.

7. У графі 8 з графи 3 виділяється кількість осіб жіночої статі, які охоплені всіма видами фізкультурно-оздоровчої діяльності. Показник рядка 1 графи 8 складається із суми показників рядків 1.1-1.7, 1.8.

8. У графі 9 з графи 3 виділяється кількість осіб з інвалідністю, які охоплені фізкультурно-оздоровчою та реабілітаційною діяльністю. Показник рядка 1 графи 9 складається із суми показників рядків 1.1-1.7, 1.8.

9. У графі 10 зазначаються всі вихованці, учні та студенти навчальних закладів, які відвідують заняття (уроки) з фізичної культури (фізичного виховання) на підставі навчальних програм, затверджених відповідно до встановлених вимог до навчальних програм з фізичного виховання в системі освіти.

Показник рядка 1 графи 10 складається із суми показників рядків 1.1-1.4.

У разі наявності у навчальному закладі вихованців, учнів та студентів, які перебувають на індивідуальній, дистанційній або інших формах навчання, або це навчальний заклад для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними вадами розвитку тощо, показники рядків 1.1-1.4 графи 10 можуть бути меншими, але не перевищувати показники рядків 1.1-1.4 графи 2.

У графах 11 та 12 з графи 10 рядка 1.2 зазначається кількість учнів, які відвідують уроки фізичної культури 3 рази на тиждень і більше в загальноосвітніх навчальних закладах, у рядку 1.3 - кількість учнів, які відвідують заняття з фізичного виховання 3 рази і більше на тиждень у професійно-технічних навчальних закладах, у рядку 1.4 - кількість студентів вищих навчальних закладів, які відвідують заняття з фізичного виховання 4 години на тиждень.

У графі 13 з графи 10 зазначається кількість осіб жіночої статі, які відвідують заняття (уроки) з фізичної культури (фізичного виховання).

10. У рядку 1.1 зазначаються дошкільні навчальні заклади, що визначені у статті 12 Закону України "Про дошкільну освіту", за винятком закладів для дітей віком від двох місяців до трьох років.

11. У рядку 1.2 зазначаються загальноосвітні навчальні заклади, що визначені у статті 9 Закону України "Про загальну середню освіту", за винятком санаторних шкіл-інтернатів та вечірніх (змінних) шкіл.

12. У рядку 1.3 зазначаються професійно-технічні навчальні заклади, що визначені у статті 18 Закону України "Про професійно-технічну освіту", за винятком центрів підготовки і перепідготовки робітничих кадрів, навчально-курсових комбінатів, центрів професійно-технічної освіти та навчальних центрів.

13. У рядку 1.4 зазначаються типи закладів вищої освіти, що визначені у статті 28 Закону України "Про вищу освіту".

14. У рядку 1.5 зазначаються позашкільні навчальні заклади (крім дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів), що здійснюють фізкультурно-оздоровчу та спортивну діяльність та перелік яких визначено постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2001 року № 433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад" (зі змінами).

15. У рядках 1.1-1.5 за всіма графами зазначаються показники фізкультурно-оздоровчої діяльності, що проводиться навчальними закладами всіх типів на власній або орендованій спортивній базі. Навчальні заклади не звітують за роботу, що проводиться на базах даних установ орендарями.

16. У рядку 1.6 зазначаються підприємства, установи та організації всіх, де здійснюється фізкультурно-оздоровча діяльність в режимі робочого дня та у вільний від роботи час на власних або орендованих спортивних спорудах.

17. У рядку 1.7 зазначаються організації, що здійснюють фізкультурно-оздоровчу діяльність за місцем проживання громадян. Кількість осіб, які займаються в зазначених закладах, враховується на підставі журналу обліку чи фінансово-звітної документації.

У рядку 1.7.1 враховуються фізкультурно-оздоровчі клуби.

Показник рядка 1.7.1 входить до підсумкового показника рядка 1.7.

18. У рядку 1.8 зазначаються інші підприємства, установи, організації, що здійснюють фізкультурно-оздоровчу діяльність з населенням та що не увійшли до переліку даного розділу.

19. У рядку 2 зазначаються дані про кількість центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх", що утворені за рішеннями відповідних органів виконавчої влади або місцевого самоврядування, мають певну кількість штатних працівників та фінансування, з них:

у рядку 2.1 - Всеукраїнський центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх";

у рядку 2.2 - регіональні центри фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх";

у рядку 2.3 - районні центри фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх";

у рядку 2.4 - міські центри фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх";

у рядку 2.5 - районні у містах центри фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх";

у рядку 2.6 - селищні центри фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх";

у рядку 2.7 - інші центри фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх".

Показник рядка 2 складається із суми показників рядків 2.1-2.7.

20. У рядку 3 зазначаються дані про кількість центрів з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт", що утворені за рішеннями відповідних органів виконавчої влади або місцевого самоврядування, мають певну кількість штатних працівників та фінансування, з них:

у рядку 3.1 - Український центр з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт";

у рядку 3.2 - регіональні центри з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт";

у рядку 3.3 - районні центри з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт";

у рядку 3.4 - міські центри з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт";

у рядку 3.5 - районні у містах центри з фізичної культури і спорту  інвалідів "Інваспорт";

у рядку 3.6 - інші центри з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт".

Показник рядка 3 складається із суми показників рядків 3.1-3.6.

21. Звіт за формою № 2-ФК підписується керівником і виконавцем, які є відповідальними за достовірність інформації та своєчасність її подання, та скріплюється печаткою (за наявністю).

{Інструкція в редакції Наказу Міністерства молоді та спорту № 4741 від 14.11.2017}

Директор департаменту
фізичної культури
та неолімпійських видів спортуВ.Г. Стеценковверх