Документ z0016-03, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 06.08.2013, основание - z1214-13

                                                          
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
казначейства України
23.12.2002 N 237
( z0015-03 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 січня 2003 р.
за N 16/7337
{ Документ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів
N 611 ( z1214-13 ) від 26.06.2013 }
ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
до Порядку застосування Плану рахунків
бухгалтерського обліку бюджетних установ
( z0890-99 )

1. У класі 6 "Поточні зобов'язання" внести такі зміни:
1.1. У тексті, де описується застосування субрахунків 681 та
682 рахунку 68 "Внутрішні розрахунки", передостанній абзац
"Головні розпорядники коштів у дебет відповідного субрахунку
рахунку 68 записують суми асигнувань підвідомчих установ і
видатки, проведені для підвідомчих установ за рахунок загального
та спеціального фонду за кошторисом на централізовані заходи, а в
кредит - зменшення асигнувань підвідомчих установ і суми видатків,
проведені нижчестоящими розпорядниками коштів за рік" - вилучити.
1.2. Перелік субрахунків синтетичного рахунку 68 "Внутрішні
розрахунки" доповнити субрахунками:
- 683 "Внутрішні розрахунки за операціями з централізованого
постачання за загальним фондом" та текстом "На субрахунку 683
обліковуються операції з централізованого постачання за рахунок
коштів загального фонду кошторису";
- 684 "Внутрішні розрахунки за операціями з централізованого
постачання за спеціальним фондом" та текстом "На субрахунку 684
обліковуються операції з централізованого постачання за рахунок
коштів спеціального фонду кошторису".
2. Увести позабалансовий рахунок 06 "Матеріальні цінності,
закуплені шляхом централізованого постачання" до класу 0 розділу
II "Позабалансові рахунки" та доповнити текстом "На цьому рахунку
обліковуються матеріальні цінності, придбані за централізованим
постачанням".
Начальник Управління методології
по виконанню бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності Н.І.Сушковверх