Документ z0015-03, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 06.08.2013, основание - z1214-13

                                                          
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
Н А К А З
23.12.2002 N 237
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 січня 2003 р.
за N 15/7336
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів
N 611 ( z1214-13 ) від 26.06.2013 }
Про затвердження змін та доповнень
до Плану рахунків бухгалтерського обліку
бюджетних установ та Порядку застосування
Плану рахунків бухгалтерського обліку
бюджетних установ

Відповідно до Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ), Закону
України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні" ( 996-14 ), Указу Президента від 27.04.95 N 335/95
( 335/95 ) "Про Державне казначейство України", Положення про
Державне казначейство, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 31.07.95 N 590 ( 590-95-п ), та вимог постанови
Кабінету Міністрів України від 28.10.98 N 1706 ( 1706-98-п ) "Про
затвердження Програми реформування системи бухгалтерського обліку
із застосуванням міжнародних стандартів" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити зміни та доповнення до Плану рахунків
бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом
Головного управління Державного казначейства України від 10.12.99
N 114 ( z0890-99 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 20.12.99 за N 890/4183 (додаються).
2. Затвердити зміни та доповнення до Порядку застосування
Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ,
затвердженого наказом Головного управління Державного казначейства
України від 10.12.99 N 114 ( z0890-99 ) та зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 20.12.99 за N 890/4183 ( z0016-03 )
(додаються).
3. Управлінню методології по виконанню бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності Державного казначейства
України зміни та доповнення до Плану рахунків бухгалтерського
обліку бюджетних установ та до Порядку застосування Плану рахунків
бухгалтерського обліку бюджетних установ ( z0016-03 ) довести до
відома органів Державного казначейства України та місцевих
фінансових органів.
4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади
зміни та доповнення до Плану рахунків бухгалтерського обліку
бюджетних установ та до Порядку застосування Плану рахунків
бухгалтерського обліку бюджетних установ ( z0016-03 ) довести до
відома підвідомчих установ та організацій.
Голова П.Г.Петрашко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
казначейства України
23.12.2002 N 237
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 січня 2003 р.
за N 15/7336

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
до Плану рахунків бухгалтерського обліку
бюджетних установ
( z0890-99 )

1. Клас 6 "Поточні зобов'язання" доповнити субрахунком 683
"Внутрішні розрахунки за операціями з централізованого постачання
за загальним фондом" та 684 "Внутрішні розрахунки за операціями з
централізованого постачання за спеціальним фондом".
2. Клас 0 "Позабалансові рахунки" доповнити рахунком 06
"Матеріальні цінності, закуплені шляхом централізованого
постачання".
Начальник Управління методології
по виконанню бюджетів,
бухгалтерського обліку
та звітності Н.І.Сушковверх