Документ z0013-19, действует, текущая редакция — Принятие от 13.12.2018
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 29.01.2019. Посмотреть в истории? )

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.12.2018  № 1012


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
08 січня 2019 р.
за № 13/32984

Про внесення Змін до Положення про Експертну службу Міністерства внутрішніх справ України

Відповідно до Закону України «Про судову експертизу», Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 року № 988 «Про утворення експертної служби Міністерства внутрішніх справ», підпункту 20 пункту 11 та підпункту 11 пункту 11-2 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878, та з метою приведення нормативно-правового акта у відповідність до вимог чинного законодавства України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про Експертну службу Міністерства внутрішніх справ України, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 03 листопада 2015 року № 1343, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за № 1390/27835 (із змінами), що додаються.

2. Директорові Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру - керівнику Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України Теплицькому Б.Б. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Керівник Секретаріату Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

Голова Спільного представницького
органу об’єднань профспілок

Р.В. Іллічов


Г.В. ОсовийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
13 грудня 2018 року № 1012


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
08 січня 2019 р.
за № 13/32984

ЗМІНИ
до Положення про Експертну службу Міністерства внутрішніх справ України

1. Пункт 8 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Директори ДНДЕКЦ та НДЕКЦ призначаються на посаду та звільняються з посади державним секретарем Міністерства внутрішніх справ України на підставі укладеного контракту відповідно до чинного законодавства.».

2. В абзацах першому-третьому пункту 9 слова «керівник ДНДЕКЦ» в усіх відмінках замінити словами «директор ДНДЕКЦ» у відповідних відмінках.

3. У пункті 12:

1) підпункт 5 викласти в такій редакції:

«5) уносить пропозиції державному секретарю Міністерства внутрішніх справ України щодо кандидатур для призначення на посади директорів НДЕКЦ;»;

2) підпункти 8, 9 викласти в такій редакції:

«8) призначає на посади своїх першого заступника, заступників та працівників ДНДЕКЦ, за поданням директорів НДЕКЦ призначає їх перших заступників та заступників, керівників лабораторій та відділів НДЕКЦ;

9) порушує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності директорів НДЕКЦ;».

4. Доповнити новим пунктом такого змісту:

«17. Підрозділи Експертної служби МВС здійснюють зовнішньоекономічну діяльність відповідно до чинного законодавства.».

Директор Державного
науково-дослідного
експертно-криміналістичного
центру -
керівник Експертної
служби МВС


Б.Б. Теплицькийвверх