Про затвердження Положення про проведення перевірок цільового використання бюджетних асигнувань, передбачених для надання населенню субсидій
Мінпраці України, Мінфін України, Мінекономіки (до2000р.) [...]; Приказ, Положение, Форма типового документа от 25.12.199738/284/145/65
Документ z0010-98, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 25.08.1999, основание - z0578-99

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ
ПОЛІТИКИ
Н А К А З
N 38/284/145/65 від 25.12.97 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
12 січня 1998 р.
за N 10/2450
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Мінпраці
та соцполітики
N 119/167/96/114/175/266 ( z0578-99 ) від 21.07.99 )
Про затвердження Положення про проведення перевірок
цільового використання бюджетних асигнувань,
передбачених для надання населенню субсидій

На виконання пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України
від 22 вересня 1997 року N 1050 ( 1050-97-п ) "Про заходи щодо
подальшого вдосконалення надання населенню субсидій для
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг,
придбання скрапленого газу, твердого та пічного побутового
(рідкого) палива" Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Положення про проведення перевірок цільового
використання бюджетних асигнувань, передбачених для надання
населенню субсидій (додається). 2. Міністерству праці та соціального захисту Автономної
Республіки Крим, управлінням соціального захисту населення,
контрольно-ревізійним управлінням та фінансовим відділам обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,
державним інспекціям з контролю за цінами Міністерства економіки
керуватися зазначеним Положенням у роботі та довести його вимоги
до відома місцевих органів виконавчої влади. 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступників Міністрів та Голови комітету відповідно до розподілу
обов'язків. 4. Управлінню житлових субсидій Міністерства праці та
соціальної політики зареєструвати цей наказ у Міністерстві
юстиції.
Перший заступник Міністра
праці та соціальної
політики України С.А.Вегера
Міністр фінансів України І.О.Мітюков
Міністр економіки України В.І.Суслов
Голова Державного комітету
будівництва, архітектури та
житлової політики В.М.Гусаков
Затверджено
наказ Міністерства праці та соціальної
політики України, Міністерства
фінансів України, Міністерства
економіки України, Державного комітету
будівництва, архітектури та житлової
політики України 25 грудня 1997 р.
N 38/284/145/65
Положення
про проведення перевірок цільового використання
бюджетних асигнувань, передбачених для надання
населенню субсидій
I. Загальні положення
1. Це Положення розроблено на виконання пункту 5 постанови
Кабінету Міністрів України від 22 вересня 1997 р. N 1050
( 1050-97-п ) "Про заходи щодо подальшого вдосконалення надання
населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого
та пічного побутового (рідкого) палива" і визначає умови
проведення перевірок цільового використання бюджетних асигнувань,
передбачених для надання населенню субсидій з метою забезпечення
їх цільового використання, перевірку достовірності поданої
громадянами інформації та обґрунтованості надання їм субсидій. 2. Перевірки здійснюються за напрямками: - правильність встановлення тарифів на житлово-комунальні
послуги; - правильність нарахування, своєчасність перерахування та
цільове використання відділами (управліннями) субсидій коштів,
передбачених на виплату житлових субсидій; - достовірність та повнота інформації про доходи, що
використовується при призначенні житлових субсидій; - правильність розрахунку розміру субсидій. З. Матеріали перевірок по групах питань відповідні служби
направляють управлінням соціального захисту населення, фінансовим
управлінням обласних, Київської і Севастопольської міських
державних адміністрацій, для підготовки узагальненої інформації
Міністерству праці та соціальної політики, Міністерству фінансів. 4. Перевірки здійснюються відповідно до Положення про порядок
призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат
на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу,
твердого та пічного побутового (рідкого) палива, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року
N 848 ( 848-95-п ) (в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 22 вересня 1997 р. N 1050 ( 1050-97-п ), Порядку
повернення коштів, надміру виплачених за призначеними субсидіями,
затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики,
Міністерства фінансів, Міністерства юстиції від 29 грудня
1997 року N 39/283/90/5 ( z0634-97 ) та зареєстрованим у
Міністерстві юстиції 31 грудня 1997 року за N 634/2438, цього
Положення.
II. Перевірки правильності встановлення та застосування
тарифів на житлово-комунальні послуги
5. Перевірки проводяться державними інспекціями з контролю за
цінами Мінекономіки на підприємствах і в організаціях, що надають
послуги, які підлягають субсидіюванню, в житлово-комунальних
господарствах, на підприємствах по виробництву теплової енергії,
підприємствах водоканалізаційного господарства, а також в енерго-,
газо-, паливопостачальних організаціях. 6. В ході перевірок аналізується: - економічна обґрунтованість затверджених тарифів; - достовірність та економічна обґрунтованість розрахункових
матеріалів для затвердження тарифів; - відповідність діючим нормативам витрат виробництва (робіт,
послуг), включених до розрахунків тарифів; - рівень рентабельності, включений в тарифи і фактичний; - правильність включення в тарифи інших витрат; - правильність встановлення та застосування плати за
проживання і тарифів на житлово-комунальні послуги у відомчому
житлі та гуртожитках; - відповідність фактичних витрат виробництва (робіт, послуг)
плановим, що були передбачені при формуванні тарифів; - економічна обґрунтованість втрат, передбачених в тарифах,
включення в тарифи збитків, що допускаються внаслідок
безгосподарності. 7. По результатах перевірок складаються звіти про перевірки
цін (тарифів) на комунальні послуги (додаток 1).
III. Перевірки правильності нарахування, своєчасності перерахування та цільового використання відділами (управліннями) субсидій коштів, передбачених на
виплату житлових субсидій
8. Перевірки проводяться Міністерством праці та соціального
захисту Автономної Республіки Крим та управліннями соціального
захисту населення обласних, Київської і Севастопольської міських
державних адміністрацій, контрольно-ревізійними управліннями та
фінансовими відділами у кожному відділі субсидій не рідше одного
разу в два роки. 9. В ході перевірок аналізуються: - рішення, прийняті місцевими органами виконавчої влади чи
місцевого самоврядування щодо надання субсидій окремим категоріям
громадян відповідно до абзацу 3 пункту 4, пункту 5, абзацу 10
пункту 12, абзацу 5 пункту 13 Положення про порядок призначення та
надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого
та пічного побутового (рідкого) палива ( 1050-97-п ); - правильність складання відділами (управліннями) субсидій
розрахунків коштів для надання населенню субсидій, які подаються
до фінансових органів; - своєчасність перерахування відділами (управліннями)
субсидій одержаних від фінорганів коштів підприємствам, які
надають послуги або акумулюють кошти, що надходять як плата за ці
послуги; - своєчасність припинення надання субсидій сім'ям, які не
підтвердили право на її отримання на новий термін або не погашають
попередню заборгованість по оплаті житлово-комунальних послуг у
встановлені строки у відповідності з укладеними угодами; - наявність випадків нецільового використання відділами
(управліннями) субсидій коштів, передбачених на виплату житлових
субсидій; - стан перерахування фінорганами коштів, передбачених на
виплату житлових субсидій; - правильність складання розрахунків при проведенні
взаємозаліку між місцевими фінансовими органами та надавачами
житлово-комунальних послуг; - достовірність інформації по наданій звітності; - виконання рішень по стягненню надміру перерахованих коштів
внаслідок подання громадянами документів з неправильними
відомостями та виявлених помилок в розрахунку розміру призначеної
субсидії; - врахування стягнутих в подвійному розмірі сум в розрахунках
коштів на надання населенню субсидій, які подаються до фінансових
органів; - цільове використання стягнутих в подвійному розмірі сум
субсидій, що були перераховані надміру внаслідок подання
громадянами документів з неправильними відомостями та виявлених
помилок в розрахунку розміру призначеної субсидії.
IV. Перевірки достовірності та повноти інформації про доходи,
що використовується при призначенні житлових субсидій
10. Перевірки достовірності та повноти інформації про доходи,
що надається у відділи (управління) субсидій заявником,
здійснюються податковими адміністраціями, органами соціального
захисту населення та відділами (управліннями) субсидій. 11. В ході перевірки встановлюється достовірність та повнота
інформації про: характеристику житлового приміщення; прописаних у
житловому приміщенні (будинку) осіб; доходи, за довідками з місця
роботи або навчання всіх прописаних у житловому приміщенні
(будинку) осіб, яким нараховується плата за житлово-комунальні
послуги (додаток 2); в тому числі відомості про: - пенсії, виплати та допомоги; - відомості, отримані зі служб зайнятості; - розмір ділянки особистого підсобного господарства та
правильність обрахунку доходу від особистого підсобного
господарства; - доходи, отримані внаслідок індивідуальної трудової
діяльності. 12. Для перевірки достовірності та повноти інформації про
доходи відділи (управління) субсидій направляють запит до
відповідної державної податкової адміністрації (додаток 3), або
самостійно проводять звірку інформації, що зазначена в довідках
про доходи на підприємствах, установах і організаціях, які видали
ці довідки, а також щодо виданих патентів та ліцензій на право
займатися індивідуальною трудовою діяльністю. За результатами
проведення такої звірки складається акт проведення звірки
інформації про доходи на підприємствах, в установах та
організаціях, які видали довідки про доходи (додаток 4). 13. Відповідно до запиту відділу (управління) субсидій
місцеві державні податкові адміністрації протягом десяти робочих
днів надають відповідь, де зазначається інформація про доходи
громадян та джерела їх надходження, а також джерела та розмір
доходів, що не були подані до відділу субсидій заявником (додаток
5). 14. При проведенні перевірок інформації про доходи громадян
на підприємствах, в установах і організаціях з'ясовується: - достовірність довідки; - правильність відображення даних про доходи працівника в
довідках, що були надані ним у відділи (управління) субсидій; - врахування в довідках про доходи надбавок до заробітної
плати та інших виплат, передбачених Положенням про порядок
призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат
на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу,
твердого та пічного побутового (рідкого) палива ( 1050-97-п ); - правильність відображення в довідках про доходи щомісячних
допомог сім'ям з дітьми. 15. При виявленні подання громадянами неповної або невірної
інформації про доходи відділ (управління) субсидій: - припиняє перерахування коштів по призначеній субсидії з
місяця, у якому виявлено порушення; - проводить розрахунок субсидії на підставі отриманих в
результаті перевірки даних; - визначає суму надміру перерахованих коштів по призначеній
субсидії; - повідомляє отримувачів житлової субсидії про припинення
перерахування коштів по призначеній субсидії та про термін, до
якого вони мають відшкодувати надміру перераховані кошти у
подвійному розмірі; - вносить корективи до Переліків уповноважених
власників/наймачів житла, яким призначено субсидію, що складаються
відділами (управліннями) субсидій.
V. Перевірки правильності розрахунку розміру субсидії
16. Перевірки правильності розрахунку розміру призначених
субсидії проводяться місцевими відділами (управліннями) субсидій,
місцевими органами соціального захисту під контролем Міністерства
праці та соціального захисту Автономної Республіки Крим, управлінь
соціального захисту населення обласних, Київської і
Севастопольської міських державних адміністрацій. 17. В ході перевірки встановлюється: - правильність обрахунку суми та встановлення терміну
призначення субсидій; - наявність рішення відповідної державної адміністрації
(виконкому ради) або комісії, що нею утворена, щодо надання
субсидії як виняток, його відповідність абзацу 3 пункту 4, пункту
5, абзацу 10 пункту 12, абзацу 5 пункту 13 Положення про порядок
призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат
на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу,
твердого та пічного побутового (рідкого) палива ( 1050-97-п ); - наявність угод про погашення заборгованості по оплаті
житлово-комунальних послуг та виконання їх умов; - врахування сум перерахованих коштів за призначеними
субсидіями у випадках, коли житлово-комунальні послуги
вимірюються засобами обліку, у сумах субсидій, призначених на
наступний термін; - врахування при призначенні субсидій на новий термін суми
субсидій, що була надміру перерахована внаслідок допущеної помилки
розрахунку раніше призначеної субсидії. 18. При виявленні помилки розрахунку розміру субсидії відділ
(управління) субсидій забезпечує: - перерахунок розміру житлової субсидії, що повинна була
надаватися заявнику; - розрахунок загальної суми переплати (недоплати) по
призначеній субсидії. 19. Після визначення нового розміру житлової субсидії з
урахуванням загальної суми переплати (недоплати) коштів через
помилку розрахунку відділ субсидій надсилає повідомлення: - отримувачу субсидії - про зміну розміру житлової субсидії; - організаціям-надавачам житлово-комунальних послуг - про
новий розмір субсидії. 20. У випадках, коли компенсація переплати (недоплати) коштів
отримувачем субсидій може бути проведена протягом терміну дії
субсидії - новий її розмір коригується шляхом зменшення
(збільшення) у відповідності з загальною сумою переплати
(недоплати) коштів. 21. У випадках, коли компенсація переплати (недоплати) коштів
отримувачем субсидій не може бути проведена протягом терміну дії
субсидії, відповідні суми можуть бути враховані при призначенні
субсидії на наступний термін. При непризначенні субсидії на наступний термін кошти
повертаються відповідно до Порядку повернення коштів, надміру
виплачених за призначеними субсидіями ( z0634-97 ).
VI. Діловодство та звітність проведення перевірки
достовірності та повноти інформації про доходи
заявників та правильності розрахунку розміру
субсидій
22. При проведенні перевірок достовірності та повноти
інформації про доходи заявників та правильності розрахунку розміру
субсидій відділ (управління) веде облік справ, що перевірялися, у
спеціальному журналі. Журнал реєстрації справ, які перевіряються,
обов'язково містить у собі наступну інформацію (додаток 6): - номер прийнятої на перевірку справи, прізвище, ім'я та по
батькові заявника (у порядку подання справ); - прізвище спеціаліста відділу житлових субсидій, який
направив справу на перевірку; - дату передачі справи на перевірку; - підпис спеціаліста-контролера, що прийняв справу на
перевірку; - дату направлення запиту по справі до відповідної державної
податкової адміністрації; - дата отримання відповіді на запит від державної податкової
адміністрації; - результати проведення перевірки справи із зазначенням типів
виявлених порушень: помилки розрахунку, неповні/неточні дані про
доходи з вини громадян чи з вини підприємств, що надавали довідки,
а також загальну суму коштів, що підлягають поверненню (сума
надмірно виплачених коштів у подвійному розмірі); - дата прийняття рішення відділом (управлінням) субсидій за
результатами перевірки; - прізвище та підпис спеціаліста відділу, якому повернуто
справу після перевірки; - дата направлення повідомлення заявнику; - дата сплати порушниками надмірно виплачених коштів, що
підлягають поверненню у подвійному розмірі та розмір сплаченої
суми. 23. По закінченні перевірки достовірності та повноти
інформації, що надається заявниками для призначення житлових
субсидій, оформлюється акт проведення перевірки правильності та
повноти інформації, що надається заявниками для призначення
житлових субсидій (додаток 7). Акт підписується працівником, який
проводив перевірку, та начальником відділу (управління) субсидій і
зберігається у особовій справі заявника разом з іншими
документами. 24. Працівник відділу (управління), на якого покладено
обов'язок проведення перевірок, складає щоквартальні звіти про
результати проведення перевірок та про невірну інформацію, що
надана у довідках юридичних осіб (додатки 8, 9) які затверджуються
начальником відділу (управління) субсидій. Двічі на рік, до 25 січня та 25 липня, звіти подаються до
органу соціального захисту населення вищого рівня.
Додаток 1
до Положення про проведення перевірок
цільового використання бюджетних
асигнувань, передбачених для надання
населенню субсидій
Звіт
про перевірки цін (тарифів) на комунальні послуги
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— N |Тарифи за комунальні послуги для|Розрахункові |Пропозиції обласним|Заходи (рішення) обласної п/п|населення, затверджені обласними|тарифи за ко-|(міським) держадмі-|(міської) держадмініст- |(міськими) державними адмініст- |мунальні пос-|ністраціям за резу-|рації |раціями, що включаються до роз- |луги для на- |льтатами перевірок |———————————————————————— |рахунку сум житлових субсидій |селення, виз-|(вихідний документ,|вихідний доку-|тарифи за |(станом на час перевірки) |начені за ре-|N, дата) |мент, N, дата |одиницю |————————————————————————————————|зультатами | | |виміру |вид послуги|одиниця ви-|тариф за|перевірок по-| | |(грн. за | |міру |одиницю |рядку їх фор-| | |місяць) | | |виміру |мування | | | | | |(грн. за|держінспек- | | | | | |місяць) |ціями цін | | | ———+———————————+———————————+————————+—————————————+———————————————————+——————————————+————————— 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ———+———————————+———————————+————————+—————————————+———————————————————+——————————————+————————— 1 |Центральне |Приклад: | 0,51 | 0,49 |лист від ___ N ___ |Розпорядження | 0,49 |опалення |1 кв.м | | | |Київської мі- | | |загальної | | | |ської держав- | | |площі | | | |ної адмініст- | | | | | | |рації від ____| | | | | | |N ______ | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Начальник Держінспекції цін
в області (місті)
"___" _____________ 199_ р. Підпис (Ініціали, Прізвище)

Додаток 2
до Положення про проведення перевірок
цільового використання бюджетних
асигнувань, передбачених для надання
населенню субсидій
Кутовий
штамп
Місцезнаходження
підприємства ______________________________
N N телефонів _____________________________
Код ЗКПО __________________________________
Державна податкова адміністрація _____________________ району м.Києва
Довідка про доходи
Видана гр. __________________________________________________
про те, що він/вона дійсно працює (навчається) в ________________,
форма працевлаштування ___________________________________________
(вказати: основне місце роботи, за __________________________________________________________________
сумісництвом, для студентів - платне чи безплатне навчання) займає посаду ___________________________________________________,
індивідуальний ідентифікаційний номер ___________________________. —————————————————————————————————————————————————————————————————— Місяці року|Нарахована|Інші нарахування,|Допомога|Сплачені алімен- |заробітна |в т.ч. в натура- |сім'ям з|ти |плата, в |льній формі |дітьми | |т.ч. в |(грн.)* | | |натураль- | | | |ній формі | | | |(грн.) | | | ———————————+——————————+—————————————————+————————+———————————————— ———————————+——————————+—————————————————+————————+———————————————— Всього | | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————— Загальна сума доходу за період _______________________________, за
(сума прописом) виключенням аліментів, становить ________________________ гривень.
(сума прописом) Довідка видана для подання до відділу житлових субсидій
Директор Підпис (Ініціали, Прізвище)
М.П. Головний бухгалтер Підпис (Ініціали, Прізвище)

* Примітка: за виключенням цільової одноразової допомоги, що не
підлягає оподаткуванню.
Додаток 3
до Положення про проведення перевірок
цільового використання бюджетних
асигнувань, передбачених для надання
населенню субсидій
Державній податковій адміністрації ___________________________ району
Запит
Відділ (управління) субсидій _________________ району просить
перевірити достовірність та повноту інформації про доходи від
трудової діяльності за період ____________________________________ __________ 199__ р., надану громадянином _________________________ _________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові) що прописаний за адресою ________________________________________,
індивідуальний ідентифікаційний номер ___________________, а саме:
1. Основне місце роботи __________________________________________
(назва підприємства, код ЗКПО)
дохід _________________________________________________________
(сума прописом) 2. Не основне місце роботи:
за сумісництвом _______________________________________________
(назва підприємства, код ЗКПО)
дохід _________________________________________________________
(сума прописом)
за договором-підрядом __________________________________________________________________
(назва підприємства, код ЗКПО)
дохід _________________________________________________________
(сума прописом) 3. Інші доходи ___________________________________________________
(джерело надходження, код ЗКПО)
дохід _________________________________________________________
(сума прописом) Всього за вказаний період доходів від трудової діяльності: _________________________________________________________ гривень.
(сума прописом) Підстави проведення перевірки: ___________________________________
Начальник відділу Підпис (Ініціали, Прізвище)
М.П. Спеціаліст-контролер Підпис (Ініціали, Прізвище)
Додаток 4
до Положення про проведення перевірок
цільового використання бюджетних
асигнувань, передбачених для надання
населенню субсидій
Акт
проведення звірки інформації про доходи на підприємствах,
в установах та організаціях, які видали довідки про
доходи
"___" _____________ 1997 р.
Працівник відділу (управління) субсидій ______________ району __________________________________________________________________
(ПІБ працівника, що проводив перевірку) проведена перевірка правильності та повноти інформації у довідці з
підприємства _________________________________________________________________,
(повна назва підприємства, форма власності підприємства, код ЗКПО)
наданої на призначення житлових субсидій громадянином __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові особи, доходи якої підтверджуються _________________________________________________________________,
довідкою) що прописаний за адресою ________________________________________.
Перевірка проводилась у присутності:
бухгалтера підприємства _________________________________________;
директора підприємства (або іншої уповноваженої посадової особи) _________________________________________________________________.
На підставі висновків проведеної перевірки виявлено: 1) інформація, що надана громадянином ____________________ на
призначення житлових субсидій та міститься у довідці зазначеного
підприємства, є повною та достовірною; 2) інформація про доходи громадянина _______________, вказана
у довідці, не відповідає інформації, що міститься в бухгалтерській
документації: розмір доходів у довідці: _____________________________ грн.; розмір доходів у бухгалтерській документації: _________ грн.; величина заниження/завищення розміру доходів: _________ грн.; 3) громадянин ______________________________ не працював і не
отримував доходів на зазначеному підприємстві протягом періоду, за
який видано довідку; 4) уповноважені посадові особи підприємства відмовляються від
визнання довідки про доходи громадянина ________________ як такої,
що видана зазначеним підприємством.
Підписи присутніх при проведенні перевірки:
працівник відділу (управління)
субсидій Підпис (Ініціали, Прізвище)
бухгалтер підприємства Підпис (Ініціали, Прізвище)
директор підприємства Підпис (Ініціали, Прізвище)
Додаток 5
до Положення про проведення перевірок
цільового використання бюджетних
асигнувань, передбачених для надання
населенню субсидій
Відділу (управлінню) субсидій ______________________ району
Відповідь на запит
N ___ від "___" ______________ 199_ р.
Державною податковою адміністрацією __________________ району
проведена перевірка достовірності та повноти інформації про
доходи, що отримані громадянином ________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові)
який прописаний за адресою ______________________________________,
індивідуальний ідентифікаційний номер ___________________________. Перевіркою встановлено за період ___________________________:
доходи за даними Державної податкової адміністрації: _____________
(сума) доходи за даними відділу (управління) субсидій: __________________
(сума) Вид порушення: ___________________________________________________
Додатковий дохід отримано від ____________________________________
(форма власності, назва, код ЗКПО _________________________________________________________________.
джерела доходу) Загальна сума додаткового отриманого доходу __________________________________________________________ (грн.).
(сума прописом)
Начальник Державної податкової
адміністрації Підпис (Ініціали, Прізвище)
Додаток 6
до Положення про проведення перевірок
цільового використання бюджетних
асигнувань, передбачених для надання
населенню субсидій
Журнал реєстрації справ, які перевіряються ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— N |номер справи та|прізвище |дата |підпис |дата направ-|дата отри-|результати|загальна |дата прийнят-|прізвище |дата направ-|дата сплати п/п|прізвище, ім'я |спеціаліс-|пере- |спеціа-|лення запиту|мання від-|перевірки |сума кош-|тя рішення |та підпис|лення пові- |порушниками |та по батькові |та, який |дачі |ліста, |до державної|повіді від|(із зазна-|тів, що |відділом (уп-|спеціа- |домлення |надмірно |заявника |направив |справи|який |податкової |державної |ченням по-|підляга- |равлінням) |ліста |заявнику |виплачених | |справу на | |прийняв|адміністра- |податкової|рушень) |ють по- |за результа- |відділу, | |коштів, що | |перевірку | |справу |ції |адмініст- | |верненню |тами пере- |якому | |підлягають | | | |на пе- | |рації | |(надмірно|вірки |повернуто| |поверненню | | | |ревірку| | | |виплачені| |справу | | | | | | | | | |кошти у | | | | | | | | | | | |подвійно-| | | | | | | | | | | |му розмі-| | | | | | | | | | | |рі) | | | | ———+———————————————+——————————+——————+———————+————————————+——————————+——————————+—————————+—————————————+—————————+————————————+——————————— 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Додаток 7
до Положення про проведення перевірок
цільового використання бюджетних
асигнувань, передбачених для надання
населенню субсидій
Акт
проведення перевірки правильності та повноти
інформації, що надається заявниками для
призначення житлових субсидій
"___" _______________ 199_ р.
Відділом (управлінням) субсидій _____________________ району,
Державною податковою адміністрацією _______________________ району
проведена перевірка правильності та повноти інформації, наданої на
призначення житлових субсидій заявником __________________________ _________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові заявника) що прописаний за адресою ________________________________________.
(адреса заявника)
На підставі висновків проведеної перевірки виявлено
(викреслити непотрібне): 1) інформація, що надається заявниками на призначення
житлових субсидій, є повною та достовірною. Розрахунок розміру
субсидії проведено вірно; 2) особи, прописані на зазначеній житловій площі, надали
неповну/невірну інформацію про доходи. Внаслідок цього були
надмірно виплачені кошти в сумі _________________ грн. та протягом
періоду з _____________ 199_ р. по _______________ 199_ р. (термін
отримання завищеного розміру субсидії) включно заявником не
провадилась оплата належної частини житлово-комунальних послуг в
повному обсязі; 3) помилку в розрахунку розміру субсидії, призначеної у
відповідності з заявою від "___" ____________ 199_ р. та довідками
про доходи прописаних на вказаній житловій площі осіб. Внаслідок
цієї помилки розмір щомісячної субсидії було завищено/занижено
на ______________ грн. та заявником недоплачено/переплачено ______ ______ грн. за період з ___________ 199_ р. до ____________199_ р.
Відділом (управлінням) субсидій встановлено новий розмір субсидії
з ____________ 199_ р.по __________ 199_ р. в сумі __________ грн.
щомісячно. Переплачену (недоплачену) суму: __________________ грн.
необхідно: а) врахувати у наступному місяці (при призначенні субсидій на
новий термін); б) стягнути з заявника _________________________________ грн.
Начальник ВЖС Підпис (Ініціали, Прізвище)
М.П. Перевірники Підпис (Ініціали, Прізвище)
Підпис (Ініціали, Прізвище)
Додаток 8
до Положення про проведення перевірок
цільового використання бюджетних
асигнувань, передбачених для надання
населенню субсидій
Звіт про результати проведення перевірок ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |Перевірено справ|Кількість справ,|Переплати через|Недоплати через|Перелати через |Недоплати через | |в яких виявлено |помилки розра- |помилки розра- |невірну/неповну|невірну/неповну | |помилки |хунку |хунку |інформацію про |інформацію про | | | | |доходи |доходи |————————————————+————————————————+———————————————+———————————————+———————————————+——————————————— Місяць|всього|у відсот-|у розра-|в інфо-|кількі-|сума |кількі-|сума |кількі-|сума |кількі-|сума | |ках до |хунку |рмації |сть |переп- |сть |недоп- |сть |переп- |сть |недоп- | |кількості| |про до-|справ |лат |справ |лат |справ |лат |справ |лат | |справ | |ходи | | | | | | | | ——————+——————+—————————+————————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+——————— ——————+——————+—————————+————————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+——————— ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Начальник відділу (управління)
субсидій Підпис (Ініціали, Прізвище)
Додаток 9
до Положення про проведення перевірок
цільового використання бюджетних
асигнувань, передбачених для надання
населенню субсидій
Дані про невірну інформацію, що надана у довідках
юридичних осіб
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Місяць|Кількі-|Сума, | У тому числі підприємства: |сть |на яку|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |під- |допу- |Державні|Товариства|Малі при-|Акціонерні|Громадські |Спільні під-| Інші |приєм- |щені | |з обмеже- |ватні |товариства|організації|приємства | |ств |помил-| |ною відпо-| | | | | | |ки | |відальні- | | | | | | | | |стю | | | | | | | |————————+——————————+—————————+——————————+———————————+————————————+—————————— | |Всього|кі-|сума|кіль-|сума|кіль-|су-|кіль-|сума|кількі-|су-|кількі-|сума|кіль-|сума | | |ль-| |кість| |кість|ма |кість| |сть |ма |сть | |кість| | | |кі-| | | | | | | | | | | | | | | |сть| | | | | | | | | | | | | ——————+———————+——————+———+————+—————+————+—————+———+—————+————+———————+———+———————+————+—————+———— ——————+———————+——————+———+————+—————+————+—————+———+—————+————+———————+———+———————+————+—————+———— ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Начальник відділу (управління) Підпис (Ініціали, Прізвище)
субсидійвверх