Про затвердження Правил спортивних змагань з кіокушинкайкан карате
Мінмолодьспорт; Приказ, Правила, Информация от 07.12.20185615
Документ z0005-19, действует, текущая редакция — Принятие от 07.12.2018
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 25.01.2019. Посмотреть в истории? )

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.12.2018  № 5615


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 січня 2019 р.
за № 5/32976

Про затвердження Правил спортивних змагань з кіокушинкайкан карате

Відповідно до частини другої статті 40 Закону України «Про фізичну культуру і спорт», абзацу п’ятого підпункту 17 пункту 4 та пункту 8 Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220, з метою забезпечення належної організації та проведення всеукраїнських змагань з кіокушинкайкан карате НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила спортивних змагань з кіокушинкайкан карате, що додаються.

2. Департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Відділу взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства молоді та спорту України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра молоді та спорту України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міністр молоді та спорту України

І. Жданов

ПОГОДЖЕНО:

Голова правління Української Федерації
«Кіокушинкайкан Карате»
Д. ВолинецьЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства молоді
та спорту України
07 грудня 2018 року № 5615


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 січня 2019 р.
за № 5/32976

ПРАВИЛА
спортивних змагань з кіокушинкайкан карате

I. Загальні положення

1. Ці Правила визначають основні засади організації та проведення спортивних змагань з кіокушинкайкан карате, які проводяться на території України.

2. Ці Правила розроблено з урахуванням правил Міжнародної організації карате кіокушинкайкан.

3. Усі учасники змагань, а також тренери, судді, лікарі та інші офіційні особи зобов’язані знати ці Правила і неухильно їх виконувати.

4. На підставі цих Правил для кожних змагань розробляється положення (регламент) про проведення відповідного змагання з кіокушинкайкан карате (далі - Положення), яке затверджується організатором змагань в установленому законодавством порядку.

II. Загальні вимоги до проведення змагань

1. Види і характер змагань

1. Спортивні змагання з кіокушинкайкан карате проводяться в таких розділах:

куміте - два учасники двобою проводять між собою вільний бій;

ката - всі учасники змагаються між собою, виконуючи формальні комплекси кіокушинкайкан карате;

тамешиварі - тест з розбивання дощок, що проводиться в розділах куміте та ката.

2. За характером проведення змагання поділяються на:

особисті;

командні;

особисто-командні.

3. За рівнем проведення змагання поділяються на:

чемпіонати України, кубки України, інші офіційні всеукраїнські змагання, що включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України;

чемпіонати Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, клубні та інші офіційні змагання, які включені до календарного плану спортивних змагань.

4. За ваговою диференціацією:

у вагових категоріях;

в абсолютній категорії.

2. Положення про змагання

1. Змагання з кіокушинкайкан карате проводяться згідно з Положенням.

2. Положення включає такі розділи:

цілі і завдання змагань;

строки і місце проведення змагань;

організація та керівництво проведенням змагань;

учасники змагань (організації, які беруть участь у змаганнях, вік, розряд, кількість спортсменів, які допускаються до змагань, кількість тренерів і керівників);

характер змагань (особисті, командні, особисто-командні, порядок визначення першості);

програма проведення змагань;

безпека та підготовка місць проведення змагань;

умови визначення першості та нагородження переможців і призерів;

умови фінансування змагань та матеріального забезпечення учасників;

строки та порядок подання заявок на участь у змаганнях.

3. Зміст Положення не має суперечити цим Правилам.

4. Положення розсилається організаціям заздалегідь у строки, які забезпечують необхідну підготовку до участі в змаганні.

3. Заявки на участь у змаганнях

1. Кожна організація, яка бере участь у змаганнях, має подати заявки на участь до мандатної комісії у строки, визначені Положенням.

2. Заявки на участь у змаганнях поділяються на:

попередні;

поіменні.

3. Заявка на участь команди у змаганнях (допуск спортсменів до змагань зазначається у заявці) має містити такі дані:

прізвище, ім’я учасника;

число, місяць, рік народження;

територіальна організація, яку представляє спортсмен;

спортивне звання (спортивний розряд);

вид програми (розділ);

вага учасника змагань в розділі «куміте»;

ступінь кю (дан);

страхове свідоцтво (поліс, сертифікат);

допуск за підписом лікаря;

підпис керівника, який направляє спортсменів на змагання.

4. Допуск учасників до змагань

1. Спеціальні умови допуску (кваліфікаційні вимоги, вік, додаткові умови тощо) визначаються Положенням.

2. Допуск спортсменів до участі у змаганнях здійснюється за результатами проходження мандатної комісії та зважування.

3. Головний суддя змагань створює на місці проведення змагань мандатну комісію у складі від 3 до 7 осіб залежно від рівня змагань та кількості учасників. На місці проведення змагань обов’язково до складу мандатної комісії залучається головний лікар змагань.

4. Завданням мандатної комісії є перевірка відповідності поданих заявок і документів учасників вимогам цих Правил та Положенню.

5. Учасники допускаються до змагань на підставі допуску лікаря після проведення медичного огляду та за наявності страхового свідоцтва (поліса, сертифіката), передбаченого пунктом 2 частини четвертої статті 6 Закону України «Про страхування».

6. Спортсмени у вікових групах до 18 років надають згоду від одного із батьків щодо участі у змаганнях.

7. У всіх учасників мають бути документи, що посвідчують особу.

5. Жеребкування

1. Жеребкування в усіх категоріях проводиться після закінчення роботи мандатної комісії.

2. Учасники, які мають кращі результати в попередніх змаганнях, заздалегідь розподіляються в різні підгрупи за погодженням з головним суддею змагань і за згодою представників команд (тренерів).

6. Вимоги до татамі

1. Розміри татамі:

татамі має квадратну форму 8 х 8 м;

по зовнішньому периметру татамі з кожного боку має проходити позначена зона безпеки завширшки не менше ніж 1,5 м;

допускається облаштування татамі на підвищенні (помості) до 1 м заввишки з обов’язковим збільшенням позначеної зони безпеки до 2 м.

2. Сторони та початкові лінії:

татамі має червону та білу сторони;

біла сторона розташовується праворуч від стола головного судді змагань, червона - ліворуч;

початкові лінії для учасників двобою завдовжки 1 м кожна мають бути в центрі татамі на відстані 3 м одна від одної.

3. Стільці кутових суддів мають розташовуватись у чотирьох кутах за межами татамі у зоні безпеки.

III. Офіційні особи змагань

1. Суддівська колегія

1. Склад суддівської колегії:

головний суддя;

голова суддівської колегії;

головний секретар;

головний лікар;

судді.

2. Головний суддя змагань:

очолює суддівську колегію і комплектує склад суддівського корпусу (включаючи розподіл суддів у бригади);

виносить остаточні рішення щодо апеляцій;

приймає рішення щодо допуску учасників до змагань під час їх реєстрації;

проводить жеребкування спільно з головним секретарем;

має право на остаточне рішення в усіх поєдинках;

може призначати додатковий час поєдинку, якщо вважає це за необхідне.

3. Голова суддівської колегії:

є заступником головного судді;

виконує обов’язки головного судді у разі його відсутності;

проводить суддівський семінар до початку змагань;

дає необхідні вказівки рефері та боковим суддям у паузах між поєдинками;

контролює зміну суддівських бригад.

4. Головний секретар:

організовує та контролює ведення секретарями протоколів зважування, змагань та іншої відповідної документації, безпосередньо пов’язаної з проведенням змагань;

надає головному судді змагань необхідні відомості та інформацію для складання звіту про змагання, бере участь у його підготовці і підписує його разом з головним суддею змагань.

5. Головний лікар:

здійснює медичний огляд під час контрольних зважувань учасників у разі, якщо змагання проводяться за ваговими категоріями;

перевіряє наявність і готовність до застосування засобів для надання невідкладної медичної допомоги;

проводить розподіл обов’язків серед медичних працівників;

забезпечує організацію роботи медичного пункту тимчасового базування з необхідною кількістю медичних працівників та необхідними засобами для надання першої медичної допомоги;

забороняє учаснику подальшу участь у заході у разі:

відсутності інформації про стан здоров’я, допуску та страхового свідоцтва (поліса, сертифіката);

наявності ознак захворювань;

отримання травм, що потребують проведення заходів з невідкладної медичної допомоги чи стаціонарного обстеження та лікування;

наявності скарг на погане самопочуття;

надає інформацію про недопущення учасника до участі у змаганнях головному судді.

6. Судді:

беруть участь у розгляді апеляцій;

слідкують, щоб змагання проводились згідно з цими Правилами та Положенням.

2. Суддівський корпус

1. Вимоги до суддівського корпусу:

до складу суддівського корпусу входять суддівські бригади, кожна з яких формується з рефері та чотирьох кутових суддів;

члени суддівського корпусу повинні мати охайний вигляд та одягнені у чорні брюки та сині сорочки з коротким рукавом;

рефері та судді мають одягати під комір сорочки краватку-метелик білого кольору;

усі судді перебувають на татамі босоніж;

члени суддівського корпусу впродовж змагань дотримуються етикету на татамі;

члени суддівського корпусу мають бути чесними та безпристрасними стосовно учасників змагань. Якщо суддя не може з будь-яких причин виконувати свої обов’язки, він повідомляє про це головного суддю або голову суддівської колегії.

2. Члени суддівського корпусу зобов’язані:

приймати справедливі та неупереджені рішення;

оголошувати прийняті рішення зрозуміло й чітко для учасників змагань та глядачів;

забезпечувати безпеку учасників змагань;

бути присутніми під час проведення змагань;

під час роботи на татамі не спілкуватися з учасниками змагань, тренерами та глядачами.

3. Рефері:

очолює суддівську бригаду та спостерігає за поєдинком, перебуваючи безпосередньо на татамі;

керує входом та виходом суддівської бригади на татамі;

керує входом та виходом учасників змагань на татамі;

керує процедурою початку і закінчення поєдинку;

контролює хід поєдинку, слідкує за сигналами суддів та суддівськими рішеннями, зупиняє та відновлює поєдинок;

правильно й чітко оголошує про початок та закінчення поєдинку, оцінки, зауваження та інші рішення суддівської бригади (голосом і жестами);

визначає переможця за результатами підрахунку голосів суддівської бригади;

скликає за потреби суддів на засідання для розгляду спірних рішень;

взаємодіє із головним лікарем змагань у разі отримання травм учасниками змагань під час поєдинку;

підтримує спокій під час поєдинку заради безпеки учасників змагань;

поважає і підтримує головного суддю та визнає його рішення понад власне.

4. Кутовий суддя:

спостерігає за поєдинком зі свого місця на розі татамі;

своєчасно реагує відповідними жестами за допомогою прапорців і свистком на дії учасників та чітко оголошує рішення в ході поєдинку;

поважає і підтримує головного суддю та визнає його рішення понад власне.

3. Секретаріат

1. Склад секретаріату:

головний секретар;

суддя-інформатор;

суддя-секундометрист;

помічник судді-секундометриста;

суддя при учасниках.

2. Суддя-інформатор:

оголошує програму й порядок проведення змагань, результати поєдинків, вказівки головного судді або голови суддівської колегії;

веде або коментує змагання.

3. Суддя-секундометрист:

забезпечує хронометраж поєдинків, медичних і технічних пауз та перерв відповідно до регламенту проведення поєдинків.

4. Помічник судді-секундометриста:

подає сигнал ударом у гонг про закінчення поєдинку (раунду) та викидає на татамі червону подушечку одночасно зі звуковим сигналом.

5. Суддя при учасниках:

перевіряє номер учасника, запрошеного до участі у поєдинку;

перевіряє номер учасника, запрошеного готуватися до наступного поєдинку;

перевіряє захисне екіпірування учасника на відповідність цим Правилам;

перевіряє в учасника наявність дозволу лікаря на використання бинтів, наклейок з лейкопластиру тощо;

перевіряє в учасника стан форми і зовнішній вигляд;

одягає учаснику червону стрічку («Ака») і знімає її після закінчення поєдинку;

забезпечує порядок і відсутність сторонніх осіб біля татамі;

стежить за поведінкою представника (представників) команд під час поєдинку.

4. Представник команди

1. Представник команди є керівником команди і посередником у вирішенні всіх питань між суддівською колегією та командою.

Представником команди може бути як спеціально призначена особа, так і тренер команди або капітан, призначений з числа учасників команди.

2. Представник команди відповідає за:

подання до секретаріату змагань заявки на участь у змаганнях, оформленої належним чином;

організоване проходження учасниками команди реєстрації, зважування та медичного огляду;

поведінку команди на місці змагань та на місцях проживання і харчування;

своєчасне виконання учасниками програми Положення;

виконання учасниками вказівок і вимог головного судді та голови суддівської колегії.

3. Представник команди має право:

бути присутнім під час проведення жеребкування і на нарадах суддівської колегії, якщо вони проводяться спільно з представниками команд;

під час проведення жеребкування називати прізвища провідних спортсменів своєї команди, яких потрібно розвести в різні блоки в одній ваговій категорії;

під час поєдинку давати вказівки своєму спортсмену, перебуваючи у спеціально відведеному місці біля татамі;

після завершення поєдинку подати апеляцію до суддівської колегії, якщо вважає, що рішення суддівської бригади спірне.

4. Представник команди не втручається в роботу суддівської колегії та в роботу осіб, які забезпечують проведення змагань.

5. Представник команди може бути відсторонений головним суддею від керівництва командою у разі:

невиконання своїх обов’язків;

невиконання розпоряджень головного судді;

у разі порушення цих Правил.

IV. Правила проведення змагань у розділі «куміте»

1. Учасники змагань

1. Спортсмени юнаки, юніори:

1) вікові та вагові категорії:

для юнаків 10-11 років встановлено такі вагові категорії:

до 30 кг;

від 30 до 35 кг;

від 35 до 40 кг;

понад 40 кг.

Для дівчат 10-11 років встановлено такі вагові категорії:

до 30 кг;

від 30 до 35 кг;

понад 35 кг.

Для юнаків 12-13 років встановлено такі вагові категорії:

до 40 кг;

від 40 до 45 кг;

від 45 до 50 кг;

понад 50 кг.

Для дівчат 12-13 років встановлено такі вагові категорії:

до 40 кг;

від 40 до 45 кг;

понад 45 кг.

Перемога за результатами зважування в юнаків 10-13 років присуджується більш легкому спортсмену у разі різниці у вазі учасників двобою не менше ніж 2 кг.

Для юнаків 14-15 років встановлено такі вагові категорії:

до 50 кг;

від 50 до 55 кг;

від 55 до 60 кг;

понад 60 кг.

Для дівчат 14-15 років встановлено такі вагові категорії:

до 50 кг;

від 50 до 55 кг;

понад 55 кг.

Перемога за результатами зважування в юнаків 14-15 років присуджується більш легкому спортсмену у разі різниці у вазі учасників двобою не менше ніж 3 кг.

Для юніорів 16-17 років встановлено такі вагові категорії:

до 60 кг;

від 60 до 65 кг;

від 65 до 70 кг;

понад 70 кг - абсолютна вагова категорія.

Для дівчат 16-17 років встановлено такі вагові категорії:

до 55 кг;

від 55 до 60 кг;

понад 60 кг - абсолютна вагова категорія.

Перемога за результатами зважування у юніорів 16-17 років присуджується більш легкому спортсмену у разі різниці у вазі учасників двобою не менше ніж 3 кг, в абсолютній ваговій категорії - не менше ніж 5 кг;

2) захисна екіпіровка:

юнаки 10-15 років, юніори 16-17 років виступають в обов’язковому захисному екіпіруванні:

м’які накладки або снарядні рукавички на кисті рук;

м’які протектори на гомілку і підйом стопи;

захисний шолом на голову з обов’язковим захистом підборіддя, який не має жорстких деталей;

раковина на пах - надягається під одяг (для юнаків та юніорів);

протектор для грудей - надягається під одяг (для дівчат);

бандаж на пах - надягається під одяг (для дівчат).

2. Дорослі спортсмени:

1) вікові та вагові категорії:

молодь 18-21 рік;

для чоловіків встановлено такі вагові категорії:

до 70 кг;

від 70 до 80 кг;

понад 80 кг - абсолютна вагова категорія.

Для жінок встановлено такі вагові категорії:

до 55 кг;

від 55 до 65 кг;

понад 65 кг - абсолютна вагова категорія.

Перемога за результатами зважування присуджується більш легкому спортсмену у разі різниці у вазі учасників двобою не менше ніж 5 кг, в абсолютній ваговій категорії - не менше ніж 10 кг.

Чоловіки та жінки 18-34 роки.

Для чоловіків встановлено такі вагові категорії:

до 70 кг;

від 70 до 80 кг;

понад 80 кг - абсолютна вагова категорія.

Для жінок встановлено такі вагові категорії:

до 55 кг;

від 55 до 65 кг;

понад 65 кг - абсолютна вагова категорія.

Перемога за результатами зважування присуджується більш легкому спортсмену у разі різниці у вазі учасників двобою не менше ніж 5 кг, в абсолютній ваговій категорії - не менше ніж 10 кг.

Ветерани (чоловіки) 35-40 років, 40-45 років, старші 45 років.

Встановлено такі вагові категорії:

до 80 кг;

від 80 до 90 кг;

понад 90 кг - абсолютна вагова категорія.

Перемога за результатами зважування присуджується більш легкому спортсмену у разі різниці у вазі учасників двобою не менше ніж 5 кг, в абсолютній ваговій категорії - не менше ніж 10 кг.

2) захисна екіпіровка:

чоловіки та жінки виступають в обов’язковому захисному екіпіруванні встановленого зразка для всіх учасників змагань:

раковина на пах - надягається під одяг (для чоловіків та ветеранів);

бандаж на пах - надягається під одяг;

протектор для грудей - надягається під одяг (для жінок);

м’які накладки або снарядні рукавички на кисті рук (для ветеранів);

м’які протектори на гомілку і підйом стопи (для ветеранів).

2. Регламент проведення поєдинків

1. Інформацію щодо тривалості проведення поєдинків за відповідними категоріями наведено у додатку до цих Правил.

2. Кожен раунд поєдинку проводиться без зупинки таймера.

3. У ході поєдинку таймер зупиняється тільки за вказівкою рефері у разі:

необхідності поправити форму учасників;

втрати учасником можливості продовжувати поєдинок внаслідок дій противника, заборонених цими Правилами;

втрати учасником можливості продовжувати поєдинок з причин, не пов’язаних із контактом з противником;

виникнення неординарної ситуації (пошкодження покриття татамі, відключення електроенергії, аварія, нещасний випадок тощо);

необхідності скликання наради суддівської бригади.

4. Відновлення поєдинку проводиться з моменту його призупинення.

3. Критерії визначення переможця

1. Суддівські рішення в ході поєдинку є остаточними, якщо за них висловилося не менше трьох суддів у складі суддівської бригади.

Голос рефері під час винесення рішення прирівнюється до голосу кутових суддів. Якщо рішення кутових суддів відрізняються, голос рефері є вирішальним.

2. Перемога присуджується учаснику:

у разі присудження йому повної перемоги - «Іппон» (одного повного очка);

у разі присудження йому двох оцінок напівперемоги - «Вадза-арі» (півочка), що прирівнюється до повної перемоги (одного повного очка);

у разі присудження йому однієї оцінки напівперемоги - «Вадза-арі» (півочка), якщо до моменту закінчення раунду його супротивник не має оцінених дій;

за рішенням суддів;

за різницею у вазі;

за результатами розбивання дощок (тамешиварі).

3. Для початкових кіл змагань, якщо після першого раунду переможця не визначено, суддівська бригада приймає рішення про призначення додаткового раунду, після якого кожен з кутових суддів та рефері приймають рішення щодо переможця.

4. Для півфінальних та фінальних поєдинків, якщо після першого раунду переможця не визначено, суддівська бригада приймає рішення про призначення додаткового раунду.

Якщо після додаткового раунду переможця не визначено, перемога віддається більш легкому учаснику у разі різниці у вазі не менше ніж встановлена цими Правилами.

5. У разі рівного розподілу ваги (якщо згідно з Положенням проводиться тест з «тамешиварі» - розбивання дощок) рішення про перемогу приймається після порівняння кількості дощок, зламаних учасниками.

Перемога присуджується учаснику, який зламав більшу кількість дощок за сумою усіх вправ.

Якщо тест з «тамешиварі» не проводиться або кількість зламаних кожним з учасників дощок однакова, суддівська бригада призначає другий додатковий раунд, після якого кожен з кутових суддів та рефері приймають рішення щодо переможця.

У виняткових випадках за вказівкою головного судді може бути призначений ще один додатковий раунд, після якого приймається остаточне рішення.

6. Повна перемога - «Іппон» присуджується:

за дозволену цими Правилами технічну дію, в результаті якої один з учасників поєдинку опинився в нокауті, нокдауні або втратив здатність продовжити поєдинок на 3 с та більше;

учаснику змагань, якщо його суперник звернувся до рефері з відмовою продовжувати поєдинок з будь-якої причини;

коли одному з учасників протягом раундів присуджено дві оцінки «Вадза-арі» - «Авасете Іппон»;

якщо протягом раунду обидва учасники мали по одній оцінці «Вадза-арі», а потім одному з учасників за проведену їм дозволену цими Правилами технічну дію в цьому раунді була присуджена ще одна оцінка «Вадза-арі» - «Авасете Іппон».

Учасник, який програв за оцінкою «Іппон», може продовжити змагання (брати участь у поєдинку за 3 місце) лише з дозволу головного лікаря змагань.

7. Напівперемога - «Вадза-арі» присуджується:

за дозволену цими Правилами технічну дію, в результаті якої один з учасників опинився в нокдауні або тимчасово втратив здатність продовжити поєдинок, але відновив здатність продовжити поєдинок і прийняв бойову стійку до закінчення 3 с;

за дозволену техніку з явно вираженою ефективністю (з тимчасовим порушенням функцій одного з учасників; з явним відходом одного з учасників від продовження поєдинку; з проявом мімікою або жестами ефективної дії супротивника тощо).

Якщо до моменту закінчення раунду у кожного з учасників є оцінки «Вадза-арі», вони компенсують одна одну і не впливають на остаточне рішення суддів.

8. Перемога за рішенням суддів:

«А» («Юсей каті»):

у разі якщо жоден із супротивників не дістав повну перемогу - «Іппон», але один із них дістав напівперемогу - «Вадза-арі», перемога приймається за рішенням суддів.

«В» («Хантей каті»):

у разі якщо не присуджено повної перемоги - «Іппон» або напівперемоги - «Вадза-арі», перемога приймається за рішенням суддів.

9. Якщо учасник не отримав оцінку «Вадза-арі» або офіційне попередження - «Гентен ічі», для визначення переможця враховуються такі чинники (розташовані в порядку їх значення):

збиток супротивнику (збитком вважається ефект удару (ударів), який за якістю хоча й не досягає якості для оцінки «Вадза-арі», але наближається до неї);

проведена ефективна техніка (ефективною технікою вважають удар, який не довів супротивника до стану нокдауну, але пройшов чисто; контратака, проведена після ухилу від удару супротивника, що не досяг мети; якісна та різноманітна техніка, застосована в ході поєдинку);

прагнення йти в атаку (виражається в більшій, ніж у супротивника, кількості завданих ударів руками і ногами та більшому тиску на супротивника).

4. Заборонені дії під час поєдинку та покарання за їх застосування

1. Перелік порушень - «Хансоку»:

удар і навіть дотик до обличчя і шиї супротивника під час атаки рукою або ліктем (обманні дії руками в напрямку голови не заборонені);

удари в пах;

удари головою;

атака лежачого супротивника;

атака в хребет;

атака супротивника зі спини;

атака спереду в колінний суглоб;

захоплення й утримання форми супротивника, його рук, ніг, тулуба, шиї, голови, волосся;

штовхання руками, плечима, навалювання на супротивника;

повторювані дій, що затримують хід поєдинку (падіння з явною метою збити темп);

часті або навмисні виходи за межі татамі;

атака противника, який вже у нокдауні або нокауті;

виконання явно неконтактних ударів;

пасивність і відсутність ударів, ухилення від бою;

демонстрація поганих манер, що дискредитують змагання (лайка, плювки, непристойні жести, розв’язання пояса, знімання форми тощо), прояв неповаги до противника, суддів, глядачів;

інші дії, які рефері може вважати порушеннями.

2. Усне попередження - «Кейкоку»:

якщо рефері помітив у діях одного або обох учасників порушення - «Хансоку» і зупинив поєдинок, але не отримав підтримки у кутових суддів;

якщо троє або четверо кутових суддів показали «Хансоку» і рефері зупинив поєдинок, але вважає порушення незначним, що не заслуговує на покарання попередженням - «Чуй».

Усні попередження - «Кейкоку» у разі винесення суддівського рішення - «Хантей каті» не враховуються.

3. Попередження - «Чуй»:

якщо учасник, отримавши усне попередження - «Кейкоку», продовжує здійснювати аналогічні порушення, навіть якщо порушення є незначними;

якщо троє або четверо кутових суддів показали «Хансоку», рефері зупинив поєдинок і вважає порушення таким, що заслуговує на покарання попередженням - «Чуй».

Попередження - «Чуй» у разі винесення суддівського рішення - «Хантей каті» не враховується.

У разі призначення додаткового раунду всі попередження - «Чуй», оголошені учасникам у попередньому раунді, анулюються.

4. Штрафне очко (офіційне попередження) - «Гентен ічі»:

повторне (друге) попередження - «Чуй ні» протягом одного раунду;

навмисне та (або) грубе, навіть одноразове, порушення;

інші дії, які рефері може вважати такими, що дискредитують змагання.

У разі відсутності до кінця раунду у обох учасників оцінених технічних дій таким, що програв, оголошується учасник, який має штрафне очко - «Гентен ічі».

Якщо до завершення раунду учасник, який має в цьому раунді штрафне очко - «Гентен ічі», провів атаку, оцінену в півочка - «Вадза-арі», він оголошується переможцем за умови, якщо інший учасник не має оцінки - «Вадза-арі» за власні технічні дії.

Якщо кожен з учасників має по штрафному очку - «Гентен ічі», вони компенсуються і не впливають на остаточне рішення суддів.

У разі призначення додаткового раунду анулюються всі оголошені учасникам у попередньому раунді штрафні очки - «Гентен ічі».

5. Дискваліфікація - «Сіккаку»:

штрафне очко - «Гентен ічі» та два поспіль попередження «Чуй ічі» та «Чуй ні», які призводять до отримання другого штрафного очка (другого офіційного попередження) - «Гентен ні» («Гентен ні» дорівнює «Сіккаку»);

непокора командам рефері під час поєдинку;

дії, які оцінюються як явна жорстокість або насильство, а також навмисні некоректні та будь-які інші дії, що дискредитують змагання;

перебування учасників у бойових позиціях без ведення сутички протягом більше ніж 1 хв (розцінюється як відсутність волі до боротьби і обидва учасники дискваліфікуються);

спілкування з представником команди або тренером під час поєдинку без дозволу рефері;

вихід за межі татамі та уникнення ведення поєдинку одним з учасників без дозволу рефері;

відмова вийти на поєдинок;

запізнення до виходу на поєдинок більше ніж на 2 хв;

підміна учасника.

5. Апеляції на рішення і перегляд суддівських рішень

1. Суддівська колегія розглядає апеляції представників команд за рішеннями, прийнятими суддівськими бригадами, та висновки щодо них.

Якщо учасник поєдинку вважає, що рішення суддівської бригади спірне, він може після завершення поєдинку подати апеляцію до суддівської колегії через представника своєї команди.

Якщо члени суддівської колегії вважають, що рішення суддівської бригади є спірним, суддівська колегія зупиняє поєдинок для перегляду рішення або переглядає це рішення після закінчення двобою.

В інших випадках рішення суддівської бригади залишається незмінним.

2. Висновок суддівської колегії оголошується відразу після його прийняття і в подальшому перегляду не підлягає.

3. Винесення остаточного висновку за апеляціями покладається на головного суддю.

4. Усі рішення суддівської колегії за апеляціями виносяться до початку наступного кола змагань.

6. Суддівський процес

1. Вихід суддівської бригади на татамі:

кутові судді на чолі з рефері виходять на татамі по черзі праворуч від стола головного судді і роблять уклін в бік центру татамі;

одразу після того, як кожен член суддівської бригади стає на татамі, він вітає головного суддю поклоном, голосно і чітко вимовляє «Ос» та шикується на правому від столу головного судді боці татамі;

якщо в цей час на татамі не перебуває інша суддівська бригада, судді та рефері мають пройти в центр татамі та стати обличчям до столу головного судді;

рефері стоїть у центрі татамі на відстані 1 м від його краю, а кутові судді стоять за межами татамі у зоні безпеки;

рефері голосно та чітко подає команди «Шомен ні рей», «Мавате», «Рей», «Мавате» і «Шушин ні рей». Кутові судді виконують команди рефері та роблять відповідні повороти й поклони, одночасно голосно і чітко вимовляючи «Ос». Після цього кутові судді і рефері займають відповідні місця на (та навколо) татамі.

2. Вихід суддівської бригади з татамі:

по команді рефері кутові судді проходять у центр татамі та стають обличчям до столу головного судді за спиною рефері, повторюючи ритуал виходу на татамі;

якщо не передбачається заміна однієї суддівської бригади іншою, рефері та кутові судді проходять по краю татамі ліворуч від столу головного судді, зупиняються перед виходом з татамі, голосно та чітко вимовляють «Ос» у бік столу головного судді і татамі, після цього виходять з татамі;

якщо передбачається заміна однієї суддівської бригади іншою, рефері та кутові судді зупиняються на краю татамі ліворуч від столу головного судді обличчям до протилежного краю татамі;

рефері суддівської бригади, яка виходить з татамі, подає команду «Рей», показуючи в бік іншої суддівської бригади, після цього обидві бригади вітають одна одну поклоном та голосно і чітко вимовляють «Oс».

3. Вихід учасників на татамі:

учасники за командою рефері виходять на татамі кожний зі свого боку, зупиняючись перед стрічкою відповідного кольору;

учасники стають обличчям один до одного на відповідній початковій лінії і чекають на подальші команди рефері.

4. Команди рефері перед початком та після закінчення поєдинку:

«Ака» - учасник ліворуч від столу головного судді виходить на татамі і займає місце перед лінією червоного кольору;

«Сіро» - учасник праворуч від столу головного судді виходить на татамі і займає місце перед лінією білого кольору;

«Шомен ні рей» - учасники стають обличчям до столу головного судді та роблять поклін тулубом, голосно й чітко вимовляючи «Ос»;

«Шушин ні рей» - учасники стають обличчям до рефері, роблять поклін тулубом, голосно та чітко вимовляючи «Ос»;

«Отага ні рей» - учасники стають обличчям один до одного, роблять поклін тулубом, голосно та чітко вимовляючи «Ос»;

«Камаете» - учасники приймають бойові стійки (кожний стає за своєю стрічкою);

«Хаджиме» - учасники починають поєдинок.

5. Після оголошення рішення суддівської бригади щодо визначення переможця рефері промовляє такі команди:

«Шомен ні рей» - учасники стають обличчям до столу головного судді та роблять поклін тулубом, голосно та чітко вимовляючи «Ос»;

«Шушин ні рей» - учасники стають обличчям до рефері, роблять поклін тулубом, голосно та чітко вимовляючи «Ос»;

«Отага ні рей» - учасники стають обличчям один до одного, роблять поклін тулубом, голосно та чітко вимовляючи «Ос»;

рефері дає команду учасникам потиснути один одному руки та вийти з татамі.

6. Команди та дії рефері під час поєдинку:

1) під час поєдинку в разі чистої перемоги, проведення техніки, оціненої в півочка, у разі порушення, виходу учасника за межі татамі, а також в інших визначених випадках рефері подає команду «Яме» (Стоп), після якої учасники негайно зупиняють всі дії, рефері стає між ними і подає команду повернутися у вихідні позиції. Одночасно кутові судді сигналізують свистком і роблять відповідні жести прапорцями;

2) у разі порушення правил або у разі проведення результативної техніки рефері запитує рішення суддів і дає остаточну оцінку, засновану на думці трьох або більше суддів;

3) у разі неможливості однозначної оцінки суддівською бригадою дій учасників і за умови, що жоден з учасників не отримав травми, яка перешкоджає подальшому веденню поєдинку, рефері подає команду «Торімасен» (не оцінюється) та команду до продовження двобою;

4) за потреби скликання суддівської бригади рефері зупиняє поєдинок та подає команду «Фукусін шуго», за якою кутові судді встають зі своїх місць і, не виходячи на татамі, підходять до рефері для проведення наради;

5) у разі вимушеної тривалої паузи (приведення в порядок форми учасників, травма учасника, нарада суддівської бригади, форс-мажорні обставини) рефері подає команду судді-секундометристу «Дзікан-но томете кудасай» або показує руками жест у вигляді літери «Т». За цією командою суддя-секундометрист зупиняє час поєдинку. Якщо така команда не подається, секундомір не зупиняється.

Команди рефері, коли один з учасників отримує оцінку «Вадза-арі» (півочка) на підставі підрахунку прапорців.

Приклади ситуацій:

«Ака - ічі, ні, сан, сі - дзедан маваси-гері. Вадза-арі»;

«Сіро - ічі, ні, сан, сі, го - тюдан усиро-гері. Вадза-арі».

Після цього двобій поновлюється.

Для поновлення поєдинку рефері подає команду «Дзокко». Команда «Дзокко» подається також у разі недостатньої активності учасників під час поєдинку;

6) у разі отримання одним із суперників нокауту більше ніж на 3 с або відмови від продовження сутички рефері зупиняє поєдинок, перевіряє стан нокаутованого учасника, щоб встановити ступінь ушкоджень, після перевірки повертає учасників на їх вихідні позиції, запитує рішення суддів і присуджує «Іппон» (чисту перемогу) на підставі підрахунку прапорців. Якщо учасник серйозно травмований, рефері викликає на татамі лікаря для надання екстреної медичної допомоги.

Приклад ситуації:

«Ака - ічі, ні, сан, сі, го - усиро маваси-гері. Іппон. Ака».

Після цього поєдинок закінчується.

Присудження протягом раунду двох оцінок у півочка «Вадза-арі» прирівнюється до перемоги в одне повне очко «Іппон».

Приклад ситуації:

«Сіро - ічі, ні, сан, сі - гедан маваси-гері. Вадза-арі (Продовження двобою). Сіро - ічі, ні, сан, сі, го - шита-цуки. Вадза-арі. Авасете іппон. Сіро».

Після цього поєдинок закінчується.

Перемога за рішенням суддів:

за сигналом помічника судді-секундометриста про закінчення часу поєдинку рефері подає команду «Яме!» («Стоп») та розводить учасників на їх вихідні позиції;

після цього рефері подає команду «Шомен мавате». Учасники стають на свої вихідні позиції обличчям до столу головного судді;

рефері отримує рішення суддів командою «Хантей-о негай шімас» та після короткої паузи подає команду «Хантей». Кутові судді підіймають вгору прапорець кольором того учасника, якому він вважає за потрібне присудити перемогу, і подає один довгий свисток. Якщо кутовий суддя вважає, що поєдинок закінчився внічию, він перехрещує прапорці внизу перед собою;

рефері підраховує прапорці правою рукою, починаючи із правого кута (щодо себе) проти годинникової стрілки.

Приклади ситуацій:

«Сіро - ічі, ні, сан, сі, го - Сіро! (Перемога Сіро)»;

«Ака - ічі, ні - Сіро - ічі, ні, сан - Сіро! (Перемога Сіро)»;

«Сіро - ічі, Хіківакі - ічі, ні, сан, сі - Хіківакі! (Нічия)»;

«Хіківакі - ічі, ні, Ака - ічі, ні, сан - Ака! (Перемога Ака)».

7. Команди рефері у разі застосування учасниками заборонених технічних дій.

1) команди рефері щодо порушень:

«Ганмен когекі» - удар в обличчя кулаком чи ліктем;

«Цукамі» - захоплення за форму;

«Шотей оші» - штовхання суперника руками;

«Атемі когекі» - атака суперника головою;

«Кінтекі когекі» - удар у пах;

«Джуцукі» - удар рукою в голову;

«Какенідзе» - часті падіння;

«Канзецу гері» - атака спереду в колінний суглоб;

«Дзьогаі» - вихід за межі татамі;

2) терміни рефері щодо зауважень за порушення:

«Кейкоку» - усне зауваження;

«Чуй ічі» - перше попередження;

«Чуй ні» - друге попередження, одночасно з цим оголошується «Гентен ічі» - перше офіційне попередження (одне штрафне очко);

«Гентен ні» - друге офіційне попередження (друге штрафне очко) одночасно з цим оголошується «Сікаку» - дискваліфікація.

8. Жести рефері під час поєдинку:

1) виклик учасників на татамі - вказує розкритою рукою спочатку на учасника, потім у бік і вниз на стрічку відповідного кольору;

2) уклін суддівській колегії - вказує розкритою правою рукою вперед у бік столу головного судді та виконує уклін разом з учасниками;

3) привітання учасників рефері - розводить руки в напрямку учасників, згинає руки в ліктях, вказуючи на себе, кулаки стиснуті та виконує уклін разом з учасниками;

4) привітання учасників один одного - розводить руки в напрямку учасників та згинає руки в ліктях, направляючи кулаки один до одного;

5) ухвалення бойової стійки - стискає кулаки та приймає бойову стійку;

6) початок або продовження двобою - імітує правим кулаком удар гяку-цукі і відразу відступає на крок назад;

7) зупинка бою - якщо учасники не відреагували на усну команду «Яме», стає між ними, не дозволяючи продовжувати бій;

8) у разі винесення рішення в ході бою:

рефері відступає назад до краю татамі, підраховує рішення кутових суддів, додає (або не додає) своє рішення й оголошує спільне рішення;

у разі оцінки «Вадза-арі» розкритою рукою на рівні грудей вказує на учасника, який отримав оцінку;

у разі оцінки «Іппон» розкритою рукою вгору вказує на учасника, який отримав оцінку;

у разі порушення цих Правил називає порушення, дублюючи його відповідним жестом, вказує на учасника розкритою рукою на рівні грудей;

у разі дискваліфікації вказує розкритою рукою від обличчя порушника на відповідний край татамі;

у разі неможливості однозначної оцінки дій учасників схрещує розкриті руки перед грудьми і швидко розводить їх в сторони;

9) підрахунок суддівських рішень - починаючи з правого заднього кута, послідовно вказує розкритою правою рукою на кожного кутового суддю;

10) зупинка секундоміра - робить Т-подібний жест розкритою долонею однієї руки вертикально знизу в долоню іншої руки, яка розташовується горизонтально;

11) запит суддівських рішень у кінці раунду для визначення переможця - піднімає розкриту праву руку вгору;

12) визначення переможця - вказує на учасника розкритою рукою вгору по діагоналі;

13) нічийний раунд - перехрещує передпліччя внизу перед собою;

14) зважування учасників - здійснює поперемінні рухи перед собою розкритими долонями вгору-вниз.

9. Жести і сигнали кутових суддів;

1) у ході поєдинку за допомогою прапорців і свистків кутовий суддя подає такі сигнали:

чиста перемога з оцінкою в одне очко («Іппон») - підіймає прапорець відповідного кольору вертикально вгору і подає один довгий свисток;

півочка («Вадза-арі») - підіймає прапорець відповідного кольору горизонтально в бік;

перемога за рішенням суддів за наявності «Вадза-арі» в одного учасника («Юсей каті») - підіймає прапорець відповідного кольору горизонтально в бік та подає один довгий свисток;

перемога за рішенням суддів за відсутності оцінених дій в учасників («Хантей каті») - підіймає прапорець відповідного кольору горизонтально в бік та подає один довгий свисток;

порушення правил («Хансоку») - подає короткі свистки і робить прапорцем відповідного кольору рухи вгору-вниз (коли рефері оголошує рішення, свистки не подаються);

вихід за межі майданчика для бою («Дзьогай») - суддя, найближчий до учасника, що допустив вихід за межі майданчика, опускає відповідний прапорець діагонально вниз, постукуючи їм по підлозі, одночасно сигналізуючи короткими свистками;

нічия («Хіківаке») - перехрещує прапорці внизу перед собою і подає один довгий свисток;

дії не оцінюються («Мітомедзу») - здійснює коливальні рухи прапорцями, схрестивши їх внизу перед собою;

не ясно, не бачив («Міедзу») - перехрещує обидва прапорці на рівні очей;

2) за сигналом рефері до показування оцінок кутові судді тримають прапорці доти, доки рефері не побачить їх і не оголосить рішення;

3) під час поєдинку кутові судді тримають свисток у роті для негайного реагування на ситуації у поєдинку.

10. Бокові судді сидять на стільцях прямо, не сутулячись, не схрещуючи і не підгинаючи ноги під стілець, тримаючи обидва прапорці напоготові в нижньому положенні.

Бокові судді тримають прапорці так, щоб прапорець відповідного кольору був з боку учасника, якого представляють прапорцем цього кольору.

V. Правила проведення змагань в розділі «тамешиварі»

1. Вимоги до матеріалу

1. Матеріал для розбивання дощок має бути хвойної породи.

Розміри дощок: довжина - 33 см, ширина - 21 см, товщина - 2,4 см.

2. Рефері та суддівській колегії забороняється використовувати інші дошки для розбивання, які не відповідають визначеним цими Правилами.

2. Правила розбивання дощок

1. Техніка виконання розбивання дощок:

1) учасники використовують 4 прийоми технічного виконання розбивання дощок:

«Сейкен» (удар кулаком);

«Шуто» (удар ребром долоні);

«Хіджи» (удар ліктем);

«Какато гері» (удар п’ятою).

Загальна кількість розбитих дощок дорівнює кількості набраних балів.

В учасників є одна спроба для розбивання дощок і лише за командою рефері.

Усі дошки, складені одна на одну, мають бути розбиті для отримання відповідної кількості балів;

2) кількість дощок, які потрібно розбити:

для учасників змагань з «куміте» - щонайменше 3 складені одна на одну дошки, для жінок - 2, для ветеранів - 2;

для учасників змагань з «ката» - щонайменше 2 складені одну на одну дошки, для жінок - 1;

під час першої спроби учасник може замовити необмежену кількість дощок;

3) у разі невдачі («Сіпаі») учаснику дозволяється виконати другу спробу за командою рефері. Кількість дощок обмежується до відповідного мінімуму.

Учасник, якому не вдається розбити дошки з другої спроби, отримує 0 балів.

2. Інші вимоги до розбивання дощок:

дошки для розбивання розташовуються поперек двох блоків (розміри блоків: висота - 40 см, ширина - 21 см, товщина - 21 см);

учасникам не дозволяється торкатись блоків чи рухати їх;

учасникам дозволяється перевіряти відстань до дощок, не торкаючись їх;

дозволяється покласти зверху на дошки тонкий шматок матеріалу (носову хустинку, рушник тощо), попередньо перевірений та схвалений рефері та суддівською бригадою;

розбивання дощок проходить тільки згідно з інструкцією рефері;

час на виконання прийому з розбивання дощок - 2 хв.

Якщо учасник не вкладається в установлений час, йому зараховується невдача («Сіпаі»).

3. Суддівська бригада з тамешиварі

1. Суддівська бригада з тамешиварі складається із 17 осіб:

1 рефері;

16 суддів.

2. Учасники розташовуються обличчям до столу головного судді.

3. Команди на початку змагань з «тамешиварі»:

«Шомен ні рей» - уклін у бік головного судді;

«Мавате» - спортсмени повертаються обличчям до рефері;

«Рей» - спортсмени виконують уклін рефері;

«Ічіцуте» - прийняти стійку;

«Камаете» - приготуватись;

«Хаджиме» - спортсмени починають розбивати дошки.

4. Після завершення кожної техніки учасник, який розбив усі дошки, сідає, учасник, який не розбив («Сіпаі»),- стоїть.

5. Судді по черзі оголошують результати учасників зі своїх місць:

у разі успіху «Дзеккен №» (номер учасника), «Року маікансю» (розбито 6 дощок);

у разі невдачі «Дзеккен №» (номер учасника),»Сіпаі» (невдача).

6. Після закінчення змагань з розбивання дощок учасники шикуються та за командою рефері «Шомен ні рей» роблять уклін, за командою «Мавате» - поворот та сходять з татамі.

VI. Правила проведення змагань в розділі «ката»

1. Загальні вимоги

1. Виконавці розподіляються на дві групи:

чоловіча;

жіноча.

2. Ката виконується:

без зброї;

зі зброєю - бо, тонфа, нунчаку, саі.

3. Спортсмени виконують обов’язкові («Шитей») ката і за своїм вибором («Токуй»).

4. Місце початку демонстрації ката на татамі позначається лінією 50 см завдовжки і 5 см завширшки.

5. Виступ учасника оцінюється за восьмибальною системою з точністю до 0,25 бала. Середня оцінка - 6 балів.

6. Для стабільності оцінювання виступів рекомендується, щоб одна й та сама суддівська бригада судила змагання з ката з початку й до кінця в одному колі змагань. Підсумкова оцінка виступів учасників з ката в одному колі змагань визначається сумою оцінок усіх членів суддівської бригади після виключення найвищої та найнижчої оцінок.

7. Після закінчення виступів у 1 колі визначаються 4 кращих учасники, які здобули найвищі підсумкові оцінки в цьому колі.

8. Після закінчення виступів у 2 колі змагань визначаються переможці, призери та місця інших учасників (команд) змагань за сумою оцінок виступів у 1 та 2 колах.

2. Початок, хід та закінчення виступів

1. Демонстрація ката:

за командою рефері «Накай» спортсмен вітає суддівську бригаду поклоном і стає на лінію (вихідну позицію на татамі);

спортсмен оголошує назву ката і приймає положення готовності («Камае»);

за командою рефері («Мокусо! Цукі но ката йоі, Хаджиме!») спортсмен починає демонстрацію ката (ката «Цукі но ката» у цьому випадку);

закінчивши виконання ката, за командою рефері «Наоре, Ясуме» спортсмен стає на лінію вихідного положення і чекає оголошення оцінок.

2. Оголошення рішення:

рефері подає команду «Хантей» (оцінка за виступ);

переконавшись, що судді готові показати своє рішення, подає сигнал свистком;

члени суддівської бригади одночасно показують картки з оцінками так, щоб їх було добре видно головному секретарю, рефері та глядачам;

рефері або головний секретар оголошує оцінки, називаючи першою оцінку рефері, а потім по черзі оцінки інших суддів;

головний секретар заносить оцінки до протоколу змагань і підраховує підсумкову суму балів за виступ учасника;

переконавшись, що всі оцінки оголошені правильно і занесені до протоколу змагань, рефері подає сигнал свистком і члени суддівської колегії опускають картки з оцінками;

головний секретар оголошує підсумкову суму балів за виступ учасника.

3. Після оголошення підсумкової суми балів та після виконання всіх необхідних ритуалів учасник залишає татамі.

4. Після закінчення кола змагань учасники, які виступали, шикуються на майданчику і рефері або головний секретар оголошує учасників, які вийшли у чергове коло змагань.

У наступному колі змагань учасники виступають по черзі згідно з місцями, які вони посіли у попередньому колі, починаючи з учасника, який набрав найменшу суму балів.

3. Оцінка виступів

1. Учасники демонструють:

чітке розуміння ката й точне і правильне виконання відповідної техніки;

необхідний рівень психічної мобілізації («Дзаншин») та концентрації уваги на уявному супротивнику («Туакуган»);

правильний розподіл зусиль;

стабільну рівновагу;

правильні стійки та дії, чітку загальну траєкторію (схему) ката («Ембусен»);

правильне дихання, відповідний темп і ритм ката;

точне дотримання всіх інших вимог і цих Правил.

2. Помилки, які знижують оцінку:

1) технічні помилки:

неправильне виконання базової техніки, стійок, переміщень;

перекручення траєкторії ката й обумовлених рівнів виконання технічних дій (відхилення від обумовленого малюнка ката, недотримання кутів переміщень щодо основної осі, виконання технічних дій вище чи нижче необхідного рівня);

2) невиконання характерних ознак ката:

асинхронність рухів і подихів;

недостатня концентрація «Кіме»;

невідповідні напрямок погляду і вираз обличчя;

неповне фокусування «Кіаі»;

невідповідність ритму і темпу виконання ката.

3. Віднімання від максимальної оцінки:

1) за дрібні помилки (незначні відступи від еталонного виконання) - 0,25 бала.

Найбільш характерними є:

не до кінця стиснуті кулаки;

нечітко витриманий рівень виконання техніки;

незначні розбіжності у довжині та висоті стійок, що мають бути однаковими;

точка закінчення виконання ката не збігається з точкою його початку, але не більше ніж на 1 стопу;

тихо і неакцентовано виконаний «Кіаі»;

2) за значні помилки (істотні відступи від еталонного виконання) - 0,5 бала.

Найбільш характерними є:

неправильна швидкість виконання (занадто повільно чи занадто швидко);

неправильне початкове чи вихідне положення тулуба, голови або кінцівок;

виконання удару чи блока починається або закінчується не в обумовлених стійках;

зайва напруга ніг у стійках і під час переміщень;

зайва напруга рук під час виконання ударів і блоків;

під час виконання фронтальних ударів корпус не перпендикулярний лінії атаки (але не більше ніж 450);

під час виконання блока кут повороту корпуса більше або менше ніж 450;

неповне повернення руки в «Хікіте» чи нестандартне її положення;

явна різниця висоти стійок, що мають бути однакової висоти;

точка закінчення ката не збігається з точкою початку більше ніж на 1 стопу;

неправильний темп чи ритм виконання;

напрямок погляду не відповідає конкретним вимогам або тактичній схемі ката;

не витримані тимчасові проміжки уповільнення, паузи, докладання зусилля чи прискорення;

3) за грубі помилки (принципові відхилення від еталонного виконання) - 0,75 бала.

Найбільш характерними є:

відсутність «Кіаі» або виконання його в необумовленому місці;

зміна рівня виконання;

заміна необхідної технічної дії іншою;

поворот тулуба під час фронтальних ударів більше ніж на 450;

занадто довгі чи широкі стійки;

занадто короткі чи високі стійки;

відірвані від підлоги п’яти під час виконання ударів руками чи ногами;

відсутність повороту корпуса під час виконання блоків;

втрата рівноваги під час виконання ката;

втрата зброї;

необґрунтована короткочасна зупинка в ході виконання ката (не більше ніж 2 с);

зміна обумовленого напрямку виконання технічної дії на 450 і більше.

4. Помилки, які є причиною дискваліфікації («Сікаку»):

виконане ката не відповідає обумовленому у Положенні або внесеному до заявки;

виконане ката не відповідає оголошеному;

під час виконання ката учасник пропустив елемент, виконав зайвий елемент або порушив послідовність елементів у відповідному ката;

під час виконання ката мала місце зупинка чи виконання ката було перерване;

під час виконання учасник втратив рівновагу та впав.

4. Неявка чи запізнення учасника

1. Учасник, який не з’явився на виклик для виконання ката без поважної причини чи запізнився на виступ більше ніж на 1 хв, дискваліфікується.

2. Суддя-хронометрист фіксує час запізнення, включаючи секундомір за сигналом рефері. Якщо час (1 хв) закінчився, рефері оголошує «Кікен», вказує на лінію, де має стояти спортсмен.

3. Факт відсутності учасника без поважної причини вноситься до протоколу змагань і звіту головного судді та інформується організація, яка направила спортсмена на змагання.

5. Визначення кращого учасника у разі рівної суми підсумкових балів

1. У разі рівності підсумкових балів після виступу в 1 колі змагань двох чи більше учасників для визначення кращого використовується такий метод:

за однакової суми підсумкових балів порівнюються найменші оцінки, які входять до складу підсумкових балів у цьому колі. Учасник, який має більшу оцінку, займає більш високу позицію у протоколі змагань;

якщо найменші оцінки однакові, порівнюються найбільші оцінки, які входять до складу підсумкових балів у цьому колі. Учасник, який отримав більшу оцінку, займає більш високу позицію у протоколі змагань;

якщо найменші та найбільші оцінки однакові, учасники змагань виконують додаткові ката за їх вибором для визначення переможця;

перемагає учасник, який одержав більш високу суму балів у додатковому виступі, але його загальне місце у списку учасників змагань залежить від суми підсумкових балів, яку він одержав в основному, а не в додатковому колі;

якщо і в цьому разі сума підсумкових балів однакова, кращий учасник визначається рішенням суддівської бригади - більшістю голосів її членів «Хантей»;

для участі у додатковому колі учасники мають вибрати ката із офіційного переліку, вказаного у Положенні та затвердженого суддівською колегією;

у додаткових колах учасники повторно не демонструють ката, виконані ними у попередніх, основних і додаткових колах. У наступних основних колах змагань учасники можуть знову демонструвати ката, виконані ними в попередніх колах.

2. У разі рівності суми підсумкових балів після виступу у 2 колі змагань двох чи більше учасників для визначення кращого має проводитись тест з тамешиварі. Якщо тест з тамешиварі не передбачений у Положенні, використовується метод визначення переможця, ідентичний тому, що й після 1 кола.

Директор
департаменту фізичної
культури та неолімпійських
видів спорту
М. Бідний


Додаток
до Правил спортивних змагань
з кіокушинкайкан карате
(пункт 1 глави 2 розділу IV)

ІНФОРМАЦІЯ
щодо тривалості проведення поєдинків за відповідними категоріями

Категорія

Тривалість поєдинку

Попередні поєдинки

Юнаки та дівчата 10-11 років

1,5 хв + 1 хв

Юнаки та дівчата 12-13 років

2 хв + 1 хв

Юнаки та дівчата 14-15 років

2 хв + 1 хв

Юніори та дівчата 16-17 років

2 хв + 1,5 хв

Молодь, чоловіки та жінки

2 хв + 2 хв

Ветерани (чоловіки)

2 хв + 2 хв

Напівфінальні та фінальні поєдинки

Юнаки та дівчата 10-11 років

1,5 хв + 1 хв + зважування + 1 хв

Юнаки та дівчата 12-13 років

2 хв + 1 хв + зважування + 1 хв

Юнаки та дівчата 14-15 років

2 хв + 1 хв + зважування + 1 хв

Юніори та дівчата 16-17 років

2 хв + 1,5 хв + зважування + 1,5 хв

Молодь, чоловіки та жінки

3 хв + 2 хв + зважування + тамешиварі + 2 хв

Ветерани (чоловіки)

2 хв + 2 хв + зважування + 2 хв
вверх