Документ vr259500-19, действует, текущая редакция — Принятие от 03.04.2019

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

03.04.2019  № 259-рш

Про внесення змін до Публічної пропозиції Національного банку України на укладення Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України

Відповідно до статей 15 та 56 Закону України “Про Національний банк України”, з метою визначення порядку повідомлення про зміну банківських реквізитів та актуалізацією рахунків для оплати послуг Правління Національного банку України ВИРІШИЛО:

1. Унести до Публічної пропозиції Національного банку України на укладення Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України, затвердженої рішенням Правління Національного банку України від 03 січня 2017 року № 2-рш (у редакції рішення Правління Національного банку України від 05 листопада 2018 року № 740-рш) (зі змінами), такі зміни:

1) у розділі II:

пункт 19 викласти в такій редакції:

“19. Сторони зобов’язуються без зволікань письмово інформувати одна одну про обставини, які мають значення для виконання умов цього Договору, у тому числі про зміну адрес та банківських реквізитів, перейменування Сторін, прийняття рішення про ліквідацію, реорганізацію або початок процедури банкрутства однієї зі Сторін, прийняття рішення щодо визнання КЛІЄНТА-банку неплатоспроможним у строк не пізніше п’яти календарних днів із дня прийняття такого рішення. Отримання Національним банком повідомлення про зміну банківських реквізитів КЛІЄНТА не потребує підписання та подання КЛІЄНТОМ нової редакції Заяви про приєднання та відповідних додатків.”;

2) у розділі VII:

абзац десятий викласти в такій редакції:

“Рахунок Національного банку для відшкодування КЛІЄНТОМ комісії, яку списує закордонний банк-кореспондент з кореспондентського рахунку Національного банку, за виконання зовнішнього платежу КЛІЄНТА № 27497992724.”;

доповнити абзацом тринадцятим такого змісту:

“Рахунок Національного банку для оплати послуг згідно з тарифами за виконання зовнішнього платежу КЛІЄНТА № 46291995102.”.

2. Департаменту комунікацій (Наталія Бондаренко) не пізніше наступного дня з дня прийняття цього рішення забезпечити його розміщення на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України.

3. Рішення набирає чинності з дня його підписання.

Голова

Я. Смолій

{Текст взято з сайту НБУ https://www.bank.gov.ua/}вверх