Печатать   Шрифт: или Ctrl + mouse wheel

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

13.03.2018  № 148-рш

Про введення в обіг обігових монет номінальною вартістю 1 та 2 гривні

Відповідно до статей 7, 15, 33, 34, 35 і 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою забезпечення грошового обігу Правління Національного банку України ВИРІШИЛО:

1. Увести в обіг з 27 квітня 2018 року обігові монети номінальною вартістю 1 та 2 гривні.

2. Обігові монети номіналами 1 та 2 гривні є законним платіжним засобом на території України, що перебувають в обігу разом з монетами номіналом 1 гривня та банкнотами номіналами 1 та 2 гривні попередніх років виготовлення, та обов'язкові до:

1) приймання за їх номінальною вартістю всіма фізичними та юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України за всіма видами платежів;

2) зарахування на рахунки, вклади, акредитиви;

3) здійснення переказів.

3. Банкнотно-монетному двору (Баглай В.А.) забезпечити виготовлення обігових монет номінальною вартістю 1 та 2 гривні (у межах планового обсягу виготовлення на 2018 рік) і їх відвантаження до Центрального сховища в установленому порядку.

4. Центральному сховищу (Каленський М.М.) у встановленому порядку здійснювати підкріплення запасів готівки відділів (управління) грошового обігу в регіонах Департаменту грошового обігу Національного банку України, Центрального сховища та Операційного департаменту обіговими монетами номінальною вартістю 1 та 2 гривні.

5. Відділам (управлінню) грошового обігу в регіонах Департаменту грошового обігу Національного банку України та Центральному сховищу в установленому порядку здійснювати підкріплення банків України обіговими монетами номінальною вартістю 1 та 2 гривні.

6. Банкам України забезпечувати приймання від клієнтів обігових монет номінальною вартістю 1 та 2 гривні та видачу монет цих номіналів без обмежень у порядку, установленому нормативно-правовими актами Національного банку України з питань грошового обігу.

7. Департаменту грошового обігу (Зайвенко В.П.) довести зміст цього рішення до відома відділів (управління) грошового обігу в регіонах Департаменту грошового обігу Національного банку України, Центрального сховища, Операційного департаменту та банків України для використання в роботі.

8. Управлінню інформації та громадських комунікацій (Бондаренко Н.М.) розмістити інформацію про введення в обіг обігових монет номінальною вартістю 1 та 2 гривні на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України.

9. Контроль за виконанням нього рішення покласти на першого заступника Голови Національного банку України Смолія Я.В.

10. Рішення набирає чинності з дня його підписання.

В.о. Голови

Я.В. Смолій


Публикации документа