Документ vr019500-19, действует, текущая редакция — Принятие от 23.04.2019

РАДА НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

23.04.2019  № 19-рд

Про затвердження нової редакції Плану роботи Ради Національного банку України на 2019 рік

Рада Національного банку України ВИРІШИЛА:

1. Узяти до відома інформацію Голови Ради Національного банку України щодо Плану роботи Ради Національного банку України на 2019 рік.

2. Затвердити з урахуванням результатів обговорення на засіданні Ради Національного банку України План роботи Ради Національного банку України на 2019 рік у новій редакції, що додається.

3. Визнати Рішення Ради Національного банку України "Про затвердження Плану роботи Ради Національного банку України на 2019 рік" від 27 листопада 2018 року № 52-рд таким, що втратило чинність.

4. Рішення набирає чинності з дня його прийняття.

Голова Ради

Б. Данилишин


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Ради
Національного банку України
23.04.2019  № 19-рд

ПЛАН РОБОТИ
Ради Національного банку України на 2019 рік
(нова редакція)


з/п

Назва заходу

Термін
виконання

Відповідальні

1

2

3

4

1.

Про Аудиторський висновок за результатами проведення аудиту фінансової звітності за 2018 рік.

Затвердження річної фінансової звітності Національного банку України за 2018 рік.

Затвердження звіту про виконання кошторису адміністративних витрат Національного банку України та розподілу прибутку до розподілу за звітний рік.

Оприлюднення затвердженої Радою Національного банку України річної фінансової звітності Національного банку України на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку України

Квітень

Віра Ричаківська,
Микола Каленський,
Василь Фурман,
Олена Щербакова

2.

Про вплив політики державних запозичень та податкової політики на стан грошово-кредитної сфери України

Травень

Богдан Данилишин,
Тимофій Милованов,
Олександр Петрик

3.

Про систему внутрішнього контролю Національного банку України

Червень

Богдан Данилишин,
Микола Каленський,
Віра Ричаківська,
Яків Смолій,
Василь Фурман,
Олена Щербакова

4.

Розгляд пропозицій Правління Національного банку України до Основних засад грошово-кредитної політики на 2020 рік та середньострокову перспективу

Липень

Богдан Данилишин,
Олександр Петрик,
Віктор Козюк,
Тимофій Милованов,
Яків Смолій

5.

Оцінка діяльності Правління Національного банку України щодо виконання Основних засад грошово-кредитної політики у першому півріччі 2019 року

Липень

Богдан Данилишии,
Олександр Петрик,
Віктор Козюк,
Тимофій Милованов,
Яків Смолій

6.

Про стан виконання Рекомендацій Ради Національного банку України за перше півріччя 2019 року

Липень

Богдан Данилишин

7.

Про результати проведення внутрішнього аудиту у структурних підрозділах Національного банку України за перше півріччя 2019 року

Вересень

Віра Ричаківська,
Микола Каленський,
Василь Фурман,
Олена Щербакова

8.

Про Основні засади грошово-кредитної політики на 2020 рік та середньострокову перспективу

Вересень

Богдан Данилишин,
Віктор Козюк,
Тимофій Милованов,
Олександр Петрик,
Яків Смолій

9.

Про аудиторську фірму для проведення аудиту річної фінансової звітності Національного банку України, визначену за результатами проведення процедури закупівлі згідно із Законом України "Про здійснення державних закупівель"

Жовтень

Віра Ричаківська,
Микола Каленський,
Василь Фурман,
Олена Щербакова

10.

Про Кошторис адміністративних витрат Національного банку України на 2020 рік

Жовтень

Віра Ричаківська,
Микола Каленський,
Василь Фурман,
Олена Щербакова

11.

Про План проведення внутрішнього аудиту структурних підрозділів Національного банку України на 2020 рік

Листопад

Віра Ричаківська,
Микола Каленський,
Василь Фурман,
Олена Щербакова

12.

Аналіз впливу грошово-кредитної політики України на стан соціально-економічного розвитку України

Грудень

Богдан Данилишин,
Василь Фурман,
Віктор Козюк,
Тимофій Милованов,
Олександр Петрик,
Яків Смолій

13.

Про проект плану роботи Ради Національного банку України на 2020 рік

Грудень

Богдан Данилишин

Голова Ради
Національного банку України


Б. Данилишин

{Текст взято з сайту НБУ https://www.bank.gov.ua/}вверх