Документ vr015500-19, действует, текущая редакция — Принятие от 23.04.2019

РАДА НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

23.04.2019  № 15-рд

Про аудиторський висновок “Звіт незалежного аудитора” та затвердження річної фінансової звітності Національного банку України за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року

На підставі та в межах повноважень, визначених у пункті 11 статті 9 Закону України “Про Національний банк України”, розглянувши матеріали, подані Аудиторським комітетом Ради Національного банку України (лист від 18 квітня 2019 року № В/10-0010/32071), Національним банком України (листи від 10 квітня 2019 року № В/09-0006/29731 та від 17 квітня 2019 року № В/09-0006/31511), та ураховуючи обговорення на засіданні, Рада Національного банку України ВИРІШИЛА:

1. Узяти до відома висновок аудиторської фірми ПрАТ “Делойт енд Туш ЮСК" “Звіт незалежного аудитора” про консолідовану фінансову звітність Національного банку України за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року.

2. Затвердити схвалену Правлінням Національного банку України (рішення від 16 квітня 2019 року № 282-рш) консолідовану фінансову звітність Національного банку України за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, з валютою балансу 1049379 млн грн,

3. Оприлюднити на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку України затверджену Радою Національного банку України консолідовану фінансову звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року.

4. Узяти до відома консолідований звіт про управління Національного банку України за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року.

5. Рішення набирає чинності з дня його прийняття.

Голова Ради

Б. Данилишин

{Текст взято з сайту НБУ https://www.bank.gov.ua/}вверх