Документ v_855800-91, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 03.04.1998, основание - v_121800-98

           ВИЩИЙ АРБІТРАЖНИЙ СУД УКРАЇНИ 
Л И С Т
N 01-18/855 від 17.10.91
м.Київ
vd911017 vn01-18/855
Арбітражним судам України

( Лист відкликано на підставі Листа Вищого Арбітражного Суду
N 01-8/121 ( v_121800-98 ) від 03.04.98 )
Про порядок стягнення з кооперативів суми виручки, одержаної
в результаті порушення державної дисципліни цін

На підставі п.8 Закону СРСР "Про кооперацію в СРСР"
Держарбітраж УРСР листом від 20 листопада 1990 року N 01-18/1116
дав роз'яснення про те, що органи, які здійснюють контроль за
додержанням державної дисципліни цін, не мають право у безспірному
порядку списувати з рахунків кооперативів необгрунтовано одержаної
суми виручки в результаті порушення державної дисципліни цін та
штрафу у двократному розмірі зазначеної суми (Інформаційний вісник
N 1, 1991 рік). Постановою Верховної Ради України від 12 вересня 1991 року
"Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів
законодавства Союзу РСР" ( 1545-12 ) передбачено, що до прийняття
відповідних актів законодавства України на її території
застосовуються акти законодавства СРСР з питань, що врегульовані
законодавством України, за умовами, що вони не суперечать
Конституції ( 888-09 ) і законам України. Законом України від 3 грудня 1990 року "Про ціни і
ціноутворення" ( 507-12 ) передбачено, що вся необгрунтовано
одержана підприємством, організацією сума виручки в результаті
порушення державної дисципліни цін, а також штраф у двократному
розмірі зазначеної суми виручки списуються з їх рахунків в
банківських установах у безспірному порядку (стаття 14 Закону).
Оскільки цей Закон України поширюється на всі підприємства і
організації незалежно від форм власності (стаття 2 Закону),
органам, що здійснюють контроль за додержанням державної
дисципліни цін, законодавством України надано право списувати
зазначені суми у безспірному порядку також з рахунків
кооперативів. У зв'язку з наведеним частину першу пункту 1 інформаційного
листа Держарбітражу УРСР від 20 листопада 1990 року N 01-18/1116
вважати такою, що втратила силу.
Заступник Голови Вищого
арбітражного суду України А.Осетинськийвверх