Про тимчасовий порядок провадження та розгляду справ про порушення митних правил
Письмо Верховного суда Украины; Мін'юст України, Держмитслужба України от 08.08.1996, 07.08.19961-5/396, 4-90-464, 11/2-5845
Документ v_396700-96, текущая редакция — Принятие от 08.08.1996

                  ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ 
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
N 1-5/396 від 08.08.96
м.Київ
vd960808 vn1-5/396
Головам Верховного суду
Автономної Республіки Крим,
обласних, міст Києва і
Севастополя, районних
(міських) судів
Начальникам територіальних
митних управлінь і митниць

Про тимчасовий порядок провадження та розгляду справ
про порушення митних правил

1. Відповідно до ст.41 Конституції України ( 254к/96-ВР ),
яка є нормою прямої дії, конфіскація майна може бути застосована
виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку,
встановлених Законом. У зв'язку з цим, тимчасово, до прийняття нового Митного
кодексу України, встановлюється судовий порядок розгляду справ та
прийняття рішень по них щодо конфіскації предметів - об'єктів
порушення митних правил (зброї, наркотичних речовин, національної
та іноземної валюти, транспортних засобів, товарів, предметів із
спеціально виготовленими тайниками та іншого майна, використаними
для переміщення через митний кордон України), що передбачено
ст.ст.109, 112-118 Митного кодексу України ( 1970-12 ). 2. Провадження в адміністративних справах про порушення
митних правил здійснюється відповідно до статті 121 Митного
кодексу, а в частині, що не регулюється ним, - відповідно до
законодавства про адміністративні правопорушення. 3. Вилучення предметів та документів, що є безпосередніми
об'єктами порушення митних правил, здійснюється відповідно до
статті 128 Митного кодексу України. Їх конфіскація проводиться на
підставі ч.3 ст.139 МК України. 4. До справи про порушення митних правил повинні бути
долучені: протокол про порушення митних правил за формою і
змістом, передбачених ст.122 МК України; протокол про вилучення
предметів та документів з точним зазначенням кількості, міри, ваги
та особливих ознак, вартості вилучених предметів, постанова
уповноважених посадових осіб митних органів про накладення штрафу;
подання до суду про вирішення питання щодо можливої конфіскації, а
також інші документи, необхідні для вирішення питання про
конфіскацію предметів - об'єктів порушення митних правил. Матеріали про порушення митних правил протягом двох діб
подаються до районного (міського) суду за місцем знаходження
митниці. 5. Справа розглядається суддею одноособово протягом трьох діб
з дня надходження матеріалів в приміщенні суду або митниці, при
неможливості її розгляду в суді, в присутності особи, яка
притягується до адміністративної відповідальності. В необхідних
випадках допитуються свідки. Явка вказаних осіб покладається на митні органи. Технічне
забезпечення розгляду справ у приміщенні митниці покладається на
митні органи. Справа може бути розглянута у відсутності особи, яка
притягується до адміністративної відповідальності у випадках,
передбачених ч.2 ст.138 МК України. 6. Постанова судді про конфіскацію вилучених товарів та інших
предметів є остаточною і оскарженню не підлягає. 7. Конфісковані товари та інші предмети або одержані від їх
реалізації суми використовуються відповідно до чинного
законодавства України.

Голова Верховного Суду України В.Ф.Бойко
В.о. Міністра юстиції України В.М.Черниш
N 4-90-464 від 08.08.96 р.
В.о. Голови Держмиткому України О.Б.Єгоров
N 11/2-5845 від 07.08.96 р.вверх