Документ v_281500-11, текущая редакция — Принятие от 07.02.2011

                    НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ 
Департамент платіжних систем
Л И С Т
07.02.2011 N 25-212/281
Банкам України

Про узгодження правил здійснення операцій
з електронними грошима банками - членами/учасниками
міжнародних платіжних систем

Національний банк України повідомляє, що новою редакцією
Положення про електронні гроші в Україні, затвердженого постановою
Правління Національного банку України від 04.11.2010 N 481
( z1336-10 ) "Про внесення змін до деяких нормативно-правових
актів Національного банку України з питань регулювання випуску та
обігу електронних грошей" (далі - Положення), встановлено,
зокрема, порядок здійснення операцій з електронними грошима
членами/учасниками міжнародних платіжних систем.
Відповідно до вимог Положення ( z1336-10 ) банки, які є
членами/учасниками міжнародних платіжних систем, зареєстрували у
Національному банку України договори про членство/участь у цих
системах(1) та здійснюють випуск електронних грошей та/або інші
операції з електронними грошима з використанням відповідних
міжнародних платіжних систем (у тому числі з електронними грошима,
які містяться або до яких дають доступ наперед оплачені картки),
зобов'язані узгодити з Національним банком України правила
здійснення операцій з електронними грошима.
_______________
(1) згідно з Положенням про діяльність в Україні
внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем, затвердженим
постановою Правління Національного банку України від 25.09.2007
N 348 ( z1173-07 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
15.10.2007 за N 1173/14440
Такі банки, згідно з пунктом 5 вищезазначеної постанови
( z1173-07 ), зобов'язані до 01.04.2011 подати до Національного
банку України підписану керівником інформаційну довідку про
порядок здійснення операцій з електронними грошима між емітентом,
іншими членами/учасниками міжнародної платіжної системи, агентами,
користувачами та торговцями, що має містити загальну схему всіх
грошових та інформаційних потоків.
Банки, які мають намір стати членами/учасниками міжнародних
платіжних систем та здійснювати випуск електронних грошей та/або
інші операції з електронними грошима цих систем, після укладення
договору про членство/участь з платіжною організацією відповідної
системи подають до Національного банку України: документи, передбачені Положенням про діяльність в Україні
внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем ( z1173-07 ),
для реєстрації Національним банком України договорів про членство
або про участь у міжнародних платіжних системах; підписану керівником інформаційну довідку про порядок
здійснення операцій з електронними грошима між емітентом, іншими
членами/учасниками міжнародної платіжної системи, агентами,
користувачами та торговцями, що має містити загальну схему всіх
грошових та інформаційних потоків.
Зазначаємо, що вимоги Положення ( z1336-10 ) щодо узгодження
операцій з електронними грошима не поширюються на банки, які
працюють з електронними грошима в Національній системі масових
електронних платежів (НСМЕП)(2) і є членами цієї системи.
_______________
(2) платіжною організацією якої є Національний банк України.
При цьому повідомляємо, що відповідно до пункту 2.7 Положення
( z1336-10 ) банки, що здійснюють випуск електронних грошей (у
тому числі тих, які містяться або до яких дають доступ наперед
оплачені картки), зобов'язані щокварталу до 10 числа місяця,
наступного за звітним періодом, надавати Національному банку
України інформацію про діяльність, пов'язану з випуском та обігом
електронних грошей, за формою згідно з додатком 2 Положення.
Вимоги щодо такої звітності поширюються на банки - членів
НСМЕП.
Директор Генерального
департаменту регулювання
платіжних систем та розрахунків В.М.Кравецьвверх