Про введення в обіг інвестиційних монет України "Архістратиг Михаїл"
Письмо Национального банка Украины от 28.12.201167-112/255
Документ v_255500-11, текущая редакция — Принятие от 28.12.2011

                    НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ 
Генеральний департамент регулювання грошового обігу
Л И С Т
28.12.2011 N 67-112/255
Операційному
і територіальним управлінням
Національного банку України,
Центральному сховищу,
Департаменту
зовнішньоекономічних
відносин, Асоціації
українських банків,
банкам України та їх філіям

Про введення в обіг інвестиційних
монет України "Архістратиг Михаїл"

Національний банк України, започатковуючи випуск
інвестиційних монет України, вводить в обіг з 28 грудня 2011 року
інвестиційні монети "Архістратиг Михаїл" з такими технічними
характеристиками: номіналом 20 гривень із золота - Au 999,9; маса дорогоцінного
металу в чистоті 31,10 г; діаметр 32,0 мм; товщина монети з гуртом
2,4 мм; гурт монети "секторальне рифлення"; категорія якості
карбування "анциркулейтед" (з роком карбування "2011" - 1500 шт.); номіналом 5 гривень із золота - Au 999,9; маса дорогоцінного
металу в чистоті 7,78 г; діаметр 20,0 мм; товщина монети з гуртом
1,6 мм; гурт монети "секторальне рифлення"; категорія якості
карбування "анциркулейтед" (з роком карбування "2011" - 3000 шт.); номіналом 1 гривня зі срібла - Ag 999,9; маса дорогоцінного
металу в чистоті 31,10 г; діаметр 38,6 мм; товщина монети з гуртом
3,0 мм; гурт монети "рифлений"; категорія якості карбування
"анциркулейтед" (з роком карбування "2011" - 10000 шт.).
На аверсі монет розміщено: угорі малий Державний Герб України
та напис півколом НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, у центрі у
восьмикутному картуші на щиті зображено емблему Національного
банку України - алегоричні фігури грифонів, між якими - гривня -
грошово-вагова одиниця Київської Русі. Ця емблема символізує
охорону і примноження золотого запасу держави. Крім того, на
аверсі розміщено номінал монет, рік карбування та позначення
металу, його проби і маси в чистоті.
На реверсі монет зображено Архістратига Михаїла - архангела,
який є одним з найбільш шанованих біблійних персонажів, переможцем
зла, покровителем воїнів, які борються за праведне діло; по колу
розміщено напис ЕЗА НАС І ДУШІ ПРАВЕДНИХ, І СИЛА АРХІСТРАТИГА
МИХАЇЛА (рядки з поеми Т.Г.Шевченка "Гайдамаки").
Художники: Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук.
Скульптори: Роман Чайковський, Святослав Іваненко.
Директор Генерального
департаменту регулювання
грошового обігу В.М.Нестеренковверх