Документ v_160600-02, текущая редакция — Принятие от 14.02.2002

                 ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ 
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
N 01-8/160 від 14.02.2002
Господарські суди України

Про Перелік інформаційних листів Вищого господарського (арбітражного) суду України станом на 1 лютого 2002 року

У порядку інформації доводиться до відома Перелік
інформаційних листів Вищого господарського (арбітражного) суду
України станом на 1 лютого 2002 року з питань практики
застосування законодавства. Додаток: за текстом.
Додаток
Перелік
інформаційних листів Вищого господарського (арбітражного)
суду України станом на 1 лютого 2002 року
---------------------------------------------------------------------------- | N | Номер | Назва | | п/п | і дата | | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |1. |01-8/303 | Про зворотне стягнення сум, списаних у | | |( v_303800-92 )| безакцептному порядку з порушенням законодавства | | |05.03.92 | (із змінами, внесеними Інформаційним листом | | | | від 21.03.95 N 01-8/186 ( v_186800-95 ) | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |2. |01-8/314 | Про недоліки підготовки справ до розгляду і | | |( v_314800-92 )| порушення норм арбітражного процесу | | |09.03.92 | | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |3. |01-18/552 | Про підвідомчість спорів, що виникають при | | |( v_552800-92 )| укладанні договорів на ярмарках оптового продажу | | |08.05.92 | товарів | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |4. | 01-8/55 | Про деякі питання застосування Указу Президента | | |( v8_55800-92 )| України "Про заходи щодо стимулювання | | |08.05.92 | зовнішньоекономічної діяльності" | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |5. | 01-8/564 | Про деякі питання застосування пункту 2 статті 62 | | |( v_564800-92 )| Арбітражного процесуального кодексу України | | |12.05.92 | | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |6. | 01-8/565 | Про застосування статті 10 Арбітражного | | |( v_565800-92 )| процесуального кодексу України щодо договорів | | |12.05.92 | поставки продукції і товарів між підприємствами та | | | | організаціями України | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |7. |01-8/585-1 | Про деякі питання практики застосування Закону | | |( v85-1800-92 )| України "Про обмеження монополізму та недопущення | | |18.05.92 | недобросовісної конкуренції у підприємницькій | | | | діяльності" | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |8. | 01-8/598 | Про застосування статті 209 Цивільного кодексу | | |( v_598800-92 )| України | | |20.05.92 | | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |9. | 01-8/912 | Про деякі питання застосування Законів України "Про| | |( v_912800-92 )| арбітражний суд", "Про прокуратуру" та Арбітражного| | |03.08.92 | процесуального кодексу України (слід застосовувати | | | | з урахуванням інформаційного листа від 21.04.99 | | | | N 01-8/184 ( v_184800-99 ) | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |10. |01-8/1485 | Про деякі питання практики вирішення спорів, | | |( v1485800-92 )| пов'язаних з відшкодуванням витрат лікувальних | | |08.12.92 | закладів на лікування громадян | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |11. | 01-8/672 | Про деякі питання практики застосування чинного | | |( v_672800-93 )| законодавства при вирішенні господарських спорів | | |14.06.93 | (із змінами, внесеними інформаційними листами від | | | | 21.04.99 N 01-8/184 ( v_184800-99 ), від 03.11.99 | | | | N 01-8/520 ( v_520800-99 ), від 16.11.99 | | | | N 01-8/542 ( v_542800-99 ), від 09.11.2000 | | | | N 01-8/635 ( v_635800-00 ), від 02.10.2001 | | | | N 01-8/1042 ( v1042600-01 ) | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |12. | 01-8/962 | Про відповідальність морських портів за простої | | |( v_962800-93 )| вагонів при перевезеннях експортних і імпортних | | |18.08.93 | вантажів | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |13. |01-8/1076 | Про деякі питання практики застосування чинного | | |( v1076800-93 )| законодавства при вирішенні спорів (із змінами, | | |05.10.93 | внесеними інформаційними листами від 30.11.93 | | | | N 05-2/1249 ( v1249800-93 ), від 28.02.94 | | | | N 05-2/67 ( v2_67800-94 ), від 03.09.99 | | | | N 01-8/414 ( v_414800-99 ), від 16.11.99 | | | | N 01-8/543 ( v_543800-99 ), від 06.07.2000 | | | | N 01-8/319 ( v_319800-00 ) | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |14. |05-2/1249 | Про відкликання п. 4 листа Вищого арбітражного суду| | |( v1249800-93 )| України від 05.10.93 N 01-8/1076 | | |30.11.93 | | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |15. | 05-2/30 | Про правовий режим товарів, які завозяться в | | |( v2_30800-94 )| Україну з країн колишнього СРСР | | |27.01.94 | | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |16. | 05-2/67 | Про відкликання п. 6 листа Вищого арбітражного суду| | |( v2_67800-94 )| України від 05.10.93 N 01-8/1076 | | |28.02.94 | | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |17. | 01-8/237 | Про деякі питання застосування чинного | | |( v_237800-94 )| законодавства при вирішенні спорів (із змінами, | | |07.04.94 | внесеними інформаційними листами від 16.11.99 | | | | N 01-8/543 ( v_543800-99 ), від 06.07.2000 | | | | N 01-8/319 ( v_319800-00 ) | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |18. | 01-8/333 | Про роз'яснення Мінекономіки України щодо порядку | | |( v_333800-94 )| розрахунків за оплачену і своєчасно не одержану | | |26.05.94 | продукцію (товари) | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |19. | 01-8/368 | Про деякі питання практики вирішення господарських | | |( v_368800-94 )| спорів (із змінами, внесеними інформаційним листом | | |06.06.94 | від 02.10.2001 N 01-8/1042 ( v1042600-01 ) | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |20. | 01-8/462 | Про Закон України "Про забезпечення санітарного та | | |( v_462800-94 )| епідемічного благополуччя населення" | | |19.07.94 | | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |21. | 01-8/847 | Про деякі питання практики застосування окремих | | |( v_847800-94 )| норм чинного законодавства при вирішенні спорів (із| | |22.11.94 | змінами, внесеними інформаційними листами | | | | від 14.03.2000 N 01-8/109 ( v_109800-00 ), | | | | від 06.07.2000 N 01-8/319 ( v_319800-00 ), | | | | від 23.05.2001 N 01-8/609 ( v_609800-01 ) | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |22. | 01-8/891 | Про Інструкцію по актово-претензійній роботі на | | |( v_891800-94 )| залізницях держав - учасниць співдружності, | | |08.12.94 | Латвійської Республіки, Литовської Республіки, | | | | Естонської Республіки | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |23. | 01-8/186 | Про внесення змін у лист Вищого арбітражного суду | | |( v_186800-95 )| України від 5 березня 1992 року N 01-8/303 "Про | | |21.03.95 | зворотне стягнення сум, списаних у безакцептному | | | | порядку з порушенням законодавства" | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |24. | 01-8/280 | Про обчислення державного мита | | |( v_280800-95 )| | | |27.04.95 | | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |25. | 01-8/281 | Про деякі питання практики застосування чинного | | |( v_281800-95 )| законодавства при вирішенні спорів (із змінами, | | |27.04.95 | внесеними інформаційними листами від 16.11.99 | | | | N 01-8/543 ( v_543800-99 ), від 06.07.2000 | | | | N 01-8/319 ( v_319800-00 ), від 02.10.2001 | | | | N 01-8/1042 ( v1042600-01 ) | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |26. | 01-8/360 | Про ставки державного мита з заяв, що подаються до | | |( v_360800-95 )| арбітражного суду | | |31.05.95 | | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |27. | 01-8/367 | Про необхідність реагування арбітражних судів на | | |( v_367800-95 )| факти неохоронності пально-мастильних матеріалів | | |29.05.95 | при поставках та перевозках | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |28. | 01-8/453 | Про деякі питання практики застосування окремих | | |( v_453800-95 )| норм чинного законодавства при вирішенні спорів (із| | |26.06.95 | змінами, внесеними інформаційними листами | | | | від 07.04.2000 N 01-8/155 ( v_155800-00 ), | | | | від 06.07.2000 N 01-8/319 ( v_319800-00 ), | | | | від 25.10.2000 N 01-8/570 ( v_570800-00 ), | | | | від 02.10.2001 N 01-8/1042 ( v1042600-01 ) | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |29. |01-8/518а | Лист Верховного Суду України та Вищого арбітражного| | |( v518a700-95 )| суду України | | |14 - 20.07.95 | | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |30. | 01-8/589 | Про порядок застосування пункту 3 статті 12 Закону | | |( v_589800-95 )| України "Про організаційно-правові засади боротьби | | |18.08.95 | з організованою злочинністю" | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |31. | 05-2/433 | Про застосування при вирішенні господарських спорів| | |( v_433800-95 )| нормативних актів, які видаються міністерствами та | | |28.08.95 | іншими органами державної влади | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |32. | 01-8/732 | Про деякі питання практики застосування окремих | | |( v_732800-95 )| норм чинного законодавства при вирішенні спорів (із| | |16.10.95 | змінами, внесеними інформаційними листами | | | | від 03.11.99 N 01-8/520 ( v_520800-99 ), | | | | від 05.03.2001 N 01-8/296 ( v_296800-01 ), | | | | від 02.10.2001 N 01-8/1042 ( v1042600-01 ) | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |33. | 01-8/844 | Про державне мито | | |( v_844800-95 )| | | |27.11.95 | | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |34. | 01-8/857 | Об уплате госпошлины | | |( v_857800-95 )| | | |29.11.95 | | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |35. | 01-8/920 | Про лист юридичного департаменту Національного | | |( v_920800-95 )| банку України від 14.11.95 N 31011/1133 | | |18.12.95 | | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |36. | 01-8/104 | О взыскании госпошлины по спорам, рассматриваемым в| | |( v_104800-96 )| Арбитраже Республики Молдова | | |06.03.96 | | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |37. | 01-8/106 | Про деякі питання практики застосування окремих | | |( v_106800-96 )| норм чинного законодавства при вирішенні спорів (із| | |07.03.96 | змінами, внесеними інформаційними листами | | | | від 03.11.99 N 01-8/520 ( v_520800-99 ), | | | | від 30.12.99 N 01-8/612 ( v_612800-99 ), | | | | від 28.04.2000 N 01-8/186 ( v_186800-00 ), | | | | від 02.10.2001 N 01-8/1042 ( v1042600-01 ), | | | | від 14.11.2001 N 01-8/1207 ( v1207600-01 ) | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |38. | 01-8/110 | Про Закон України "Про поставки продукції для | | |( v_110800-96 )| державних потреб" (із змінами, внесеними | | |12.03.96 | інформаційним листом від 06.07.2000 N 01-8/319 | | | | ( v_319800-00 ) | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |39. | 01-8/119 | Про внесення змін до Арбітражного процесуального | | |( v_119800-96 )| кодексу України | | |21.03.96 | | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |40. | 01-8/120 | Про приватизацію майна державних підприємств | | |( v_120800-96 )| | | |21.03.96 | | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |41. | 01-8/167 | Про застосування Указу Президента України від 5 | | |( v_167800-96 )| квітня 1996 року N 243/96 (із змінами, внесеними | | |25.04.96 | інформаційним листом від 05.03.2001 N 01-8/296 | | | | ( v_296800-01 ) | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |42. | 01-8/174 | Про Закон України "Про Державний бюджет України на | | |( v_174800-96 )| 1996 рік" | | |08.05.96 | | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |43. | 01-8/187 | Про Закон України "Про режим іноземного | | |( v_187800-96 )| інвестування" (із змінами, внесеними інформаційним | | |16.05.96 | листом від 02.03.2000 N 01-8/90 ( v8_90800-00 ) | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |44. | 01-8/198 | Про Указ Президента України від 19 березня 1996 | | |( v_198800-96 )| року N 194/96 | | |24.05.96 | | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |45. | 01-8/199 | Про наказ Міністерства фінансів України від | | |( v_199800-96 )| 16.04.96 N 74 | | |24.05.96 | | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |46. | 01-8/207 |Про деякі питання практики застосування окремих | | |( v_207800-96 )|норм чинного законодавства при вирішенні спорів (із | | |10.06.96 |змінами, внесеними інформаційними листами | | | |від 01.08.97 N 01-8/272 ( v_272800-97 ), | | | |від 21.04.99 N 01-8/184 ( v_184800-99 ), | | | |від 05.03.2001 N 01-8/296 ( v_296800-01 ), | | | |від 02.10.2001 N 01-8/1042 ( v1042600-01 ) | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |47. | 01-8/234 | Про Закон України "Про промислово-фінансові групи в| | |( v_234800-96 )| Україні" (із змінами, внесеними інформаційним | | |25.06.96 | листом від 02.10.2001 N 01-8/1042 ( v1042600-01 ) | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |48. | 01-8/241 | Про деякі питання практики застосування окремих | | |( v_241800-96 )| норм чинного законодавства при вирішенні спорів (із| | |01.07.96 | змінами, внесеними інформаційними листами | | | | від 15.05.97 N 01-8/167 ( v_167800-97 ), | | | | від 03.11.99 N 01-8/520 ( v_520800-99 ), | | | | від 16.11.99 N 01-8/543 ( v_543800-99 ), | | | | від 06.07.2000 N 01-8/319 ( v_319800-00 ), | | | | від 02.10.2001 N 01-8/1042 ( v1042600-01 ) | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |49. | 01-8/267 | Про застосування статті 37 Закону України "Про | | |( v_267800-96 )| Державний бюджет України на 1995 рік" | | |12.07.96 | | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |50. | 01-8/271 | Про сплату державного мита з позовів, що подаються | | |( v_271800-96 )| до арбітражних судів України підприємствами і | | |17.07.96 | організаціями, розташованими в Автономній | | | | Республіці Крим | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |51. | 01-8/294 | Про деякі питання участі прокурора в арбітражному | | |( v_294800-96 )| процесі | | |08.08.96 | | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |52. | 01-8/342 | Про деякі питання практики застосування окремих | | |( v_342800-96 )| норм чинного законодавства при вирішенні спорів (із| | |30.09.96 | змінами, внесеними інформаційними листами від | | | | 16.11.99 N 01-8/542 ( v_542800-99 ), | | | | від 30.12.99 N 01-8/612 ( v_612800-99 ), | | | | від 06.07.2000 N 01-8/319 ( v_319800-00 ), | | | | від 05.03.2001 N 01-8/296 ( v_296800-01 ) | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |53. | 01-8/375 | Про лист Верховного Суду України від 04.10.96 | | |( v_375800-96 )| N б-3759с96 | | |25.10.96 | | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |54. | 01-8/388 | Про застосування статті 37 Закону України "Про | | |( v_388800-96 )| Державний бюджет України на 1995 рік" | | |13.11.96 | | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |55. | 01-8/23 | Про деякі питання практики застосування окремих | | |( v8_23800-97 )| норм чинного законодавства у вирішенні спорів (із | | |24.01.97 | змінами, внесеними інформаційними листами від | | | | 25.10.2000 N 01-8/570 ( v_570800-00 ), | | | | від 02.10.2001 N 01-8/1042 ( v1042600-01 ), | | | | від 29.11.2001 N 01-8/1305 ( v1305600-01 ) | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |56. | 01-8/25 | Про окремі рішення, прийняті нарадою з питань | | |( v8_25800-97 )| арбітражної практики (із змінами, внесеними | | |24.01.97 | інформаційним листом від 02.10.2001 N 01-8/1042 | | | | ( v1042600-01 ) | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |57. | 05-1/39 | Про рішення, прийняте нарадою з питань арбітражної | | |( v1_39800-97 )| практики | | |14.02.97 | | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |58. | 05-18/68 | Щодо списання орендної плати на собівартість | | |( v8_68800-97 )| виробництва | | |26.02.97 | | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |59. | 01-8/91 | Про Закон України "Про особливості приватизації | | |( v8_91800-97 )| майна в агропромисловому комплексі" | | |18.03.97 | | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |60. | 01-8/96 | Про внесення змін і доповнень до Закону України | | |( v8_96800-97 )| "Про телебачення і радіомовлення" | | |20.03.97 | | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |61. | 01-8/132 | Про рішення, прийняті нарадою з питань арбітражної | | |( v_132800-97 )| практики (із змінами, внесеними інформаційними | | |14.04.97 | листами від 04.11.98 N 01-8/418 ( v_418800-98 ), | | | | від 02.10.2001 N 01-8/1042 ( v1042600-01 ) | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |62. | 01-8/161 | Про Закон України "Про внесення змін до Закону | | |( v_161800-97 )| України "Про систему оподаткування" (із змінами, | | |13.05.97 | внесеними інформаційним листом від 16.11.99 | | | | N 01-8/542 ( v_542800-99 ) | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |63. | 01-8/167 | Про деякі питання практики застосування окремих | | |( v_167800-97 )| норм чинного законодавства у вирішенні спорів (із | | |15.05.97 | змінами, внесеними інформаційними листами від | | | | 20.01.99 N 01-8/27 ( v8_27800-99 ), | | | | від 25.10.2000 N 01-8/570 ( v_570800-00 ), | | | | від 02.10.2001 N 01-8/1042 ( v1042600-01 ) | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |64. | 01-8/188 | Про лист Міністерства фінансів України від 08.05.97| | |( v_188800-97 )| N 13-10/176 | | |05.06.97 | | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |65. | 01-8/233 | Про деякі питання практики вирішення спорів, | | |( v_233800-97 )| пов'язаних з визнанням недійсними рішень органів | | |04.07.97 | державного контролю за цінами | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |66. | 01-8/271 | Про Закон України "Про Державну програму | | |( v_271800-97 )| приватизації" | | |01.08.97 | | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |67. | 01-8/272 | Про скасування пункту 2 інформаційного листа Вищого| | |( v_272800-97 )| арбітражного суду України від 10.06.96 N 01-8/207 | | |01.08.97 | | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |68. | 01-8/277 | Про облікову ставку Національного банку України (із| | |( v_277800-97 )| змінами, внесеними інформаційними листами від | | |06.08.97 | 06.07.2000 N 01-8/319 ( v_319800-00 ), | | | | від 05.03.2001 N 01-8/296 ( v_296800-01 ), | | | | від 07.05.2001 N 01-8/555 ( v_555800-01 ), | | | | від 02.10.2001 N 01-8/1042 ( v1042600-01 ) | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |69. | 01-8/359 | Про деякі питання щодо вирішення спорів, пов'язаних| | |( v_359800-97 )| з поданням позовів громадянами, які здійснюють | | |25.09.97 | підприємницьку діяльність без створення юридичної | | | | особи | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |70. | 01-8/452 | Про деякі питання практики застосування окремих | | |( v_452800-97 )| норм чинного законодавства у вирішенні спорів (із | | |24.11.97 | змінами, внесеними інформаційними листами | | | | від 19.08.98 N 01-8/319 ( v_319800-98 ), | | | | від 16.11.99 N 01-8/542 ( v_542800-99 ), | | | | від 06.07.2000 N 01-8/319 ( v_319800-00 ), | | | | від 05.03.2001 N 01-8/296 ( v_296800-01 ), | | | | від 02.10.2001 N 01-8/1042 ( v1042600-01 ), | | | | від 14.11.2001 N 01-8/1207 ( v1207600-01 ) | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |71. |05-18/379 | Про державне мито | | |( v_379800-97 )| | | |03.12.97 | | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |72. | 01-8/465 | Про підвідомчість справ за скаргами на постанови | | |( v_465800-97 )| державних податкових органів про конфіскацію | | |04.12.97 | товарів | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |73. | 01-8/500 | Про Закон України "Про об'єднання громадян" (із | | |( v_500800-97 )| змінами, внесеними інформаційним листом від | | |30.12.97 | 06.07.2000 N 01-8/319 ( v_319800-00 ) | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |74. | 01-8/9 | Про Закон України "Про благодійництво та благодійні| | |( v-8_9800-98 )| організації" | | |14.01.98 | | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |75. | 01-8/55 | Про Закон України "Про внесення змін до Закону | | |( v8_55800-98 )| України "Про підприємництво" (із змінами, внесеними| | |13.02.98 | інформаційними листами | | | | від 09.11.2000 N 01-8/635 ( v_635800-00 ), | | | | від 02.10.2001 N 01-8/1042 ( v1042600-01 ) | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |76. | 01-8/73 | Про Закон України "Про електроенергетику" (із | | |( v8_73800-98 )| змінами, внесеними інформаційними листами від | | |25.02.98 | 18.08.99 N 01-8/398 ( v_398800-99 ), | | | | від 19.07.2000 N 01-8/358 ( v_358800-00 ), | | | | від 13.09.2000 N 01-8/492 ( v_492800-00 ), | | | | від 25.10.2000 N 01-8/570 ( v_570800-00 ), | | | | від 02.10.2001 N 01-8/1042 ( v1042600-01 ) | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |77. | 01-8/80 | Про Закон України "Про торгово-промислові палати в | | |( v8_80800-98 )| Україні" (із змінами, внесеними інформаційним | | |05.03.98 | листом від 02.10.2001 N 01-8/1042 ( v1042600-01 ) | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |78. | 01-8/91 | Про деякі питання практики застосування окремих | | |( v8_91800-98 )| норм чинного законодавства у вирішенні спорів | | |10.03.98 | (із змінами, внесеними інформаційними листами | | | | від 09.11.2000 N 01-8/635 ( v_635800-00 ), | | | | від 05.03.2001 N 01-8/296 ( v_296800-01 ), | | | | від 02.10.2001 N 01-8/1042 ( v1042600-01 ) | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |79. | 01-8/104 | Про Закон України "Про лізинг" (із змінами, | | |( v_104800-98 )| внесеними інформаційними листами від 03.11.99 | | |23.03.98 | N 01-8/520 ( v_520800-99 ), | | | | від 02.10.2001 N 01-8/1042 ( v1042600-01 ) | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |80. | 01-8/121 | Про відкликання деяких інформаційних листів Вищого | | |( v_121800-98 )| арбітражного суду України | | |03.04.98 | | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |81. | 01-8/122 | Про Державну програму приватизації | | |( v_122800-98 )| | | |06.04.98 | | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |82. | 01-8/142 | Про Статут залізниць України | | |( v_142800-98 )| | | |17.04.98 | | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |83. | 01-8/182 | Про банківські реквізити для перерахування | | |( v_182800-98 )| державного мита (із змінами, внесеними | | |15.05.98 | інформаційним листом від 10.05.2000 N 01-8/204 | | | | ( v_204800-00 ) | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |84. | 01-8/203 | Про Указ Президента України від 08.05.98 N 449/98 | | |( v_203800-98 )| | | |04.06.98 | | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |85. | 01-8/226 | Про перелік інформаційних та оглядових листів | | |( v_226800-98 )| Вищого арбітражного суду України станом на 15 | | |18.06.98 | червня 1998 року | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |86. | 01-8/314 | Про деякі питання практики застосування окремих | | |( v_314800-98 )| норм чинного законодавства у вирішенні спорів (із | | |17.08.98 | змінами, внесеними інформаційними листами | | | | від 27.08.98 N 01-8/333 ( v_333800-98 ), | | | | від 03.11.99 N 01-8/520 ( v_520800-99 ), | | | | від 16.11.99 N 01-8/542 ( v_542800-99 ), | | | | від 06.07.2000 N 01-8/319 ( v_319800-00 ), | | | | від 24.10.2000 N 01-8/562 ( v_562800-00 ), | | | | від 05.03.2001 N 01-8/296 ( v_296800-01 ) | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |87. | 01-8/315 | Про перелік питань, вміщених в інформаційних листах| | |( v_315800-98 )| Вищого арбітражного суду України станом на 1 серпня| | |17.08.98 | 1998 року | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |88. | 01-8/333 | Щодо змін до листа Вищого арбітражного суду України| | |( v_333800-98 )| від 17.08.98 N 01-8/314 | | |27.08.98 | | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |89. | 01-8/391 | Про деякі питання практики застосування окремих | | |( v_391800-98 )| норм чинного законодавства у вирішенні спорів (із | | |14.10.98 | змінами, внесеними інформаційними листами від | | | | 29.01.99 N 01-8/46 ( v8_46800-99 ), | | | | від 06.07.2000 N 01-8/319 ( v_319800-00 ), | | | | від 25.01.2001 N 01-8/78 ( v8_78800-01 ), | | | | від 05.03.2001 N 01-8/296 ( v_296800-01 ), | | | | від 02.10.2001 N 01-8/1042 ( v1042600-01 ) | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |90. | 01-8/393 | Про практику вирішення окремих категорій спорів за | | |( v_393800-98 )| матеріалами президії Вищого арбітражного суду | | |14.10.98 | України | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |91. | 01-8/394 | Про внесення змін до інформаційного листа Вищого | | |( v_394800-98 )| арбітражного суду України від 19.08.98 N 01-8/319 | | |14.10.98 | | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |92. | 01-8/418 | Про внесення зміни до інформаційного листа Вищого | | |( v_418800-98 )| арбітражного суду України від 14.04.97 N 01-8/132 | | |04.11.98 | | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |93. | 01-8/470 | Про рішення Конституційного Суду України у справі | | |( v_470800-98 )| щодо приватизації державного майна | | |15.12.98 | | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |94. | 01-8/10 | Про Закон України "Про оренду землі" (із змінами, | | |( v8_10800-99 )| внесеними інформаційним листом від 06.07.2000 | | |14.01.99 | N 01-8/319 ( v_319800-00 ) | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |95. | 01-8/27 | Про внесення змін до пункту 1.1 інформаційного | | |( v8_27800-99 )| листа Вищого арбітражного суду України від 15.05.97| | |20.01.99 | N 01-8/167 | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |96. | 01-8/46 | Про деякі питання практики застосування окремих | | |( v8_46800-99 )| норм чинного законодавства у вирішенні спорів (із | | |29.01.99 | змінами, внесеними інформаційними листами від | | | | 29.03.2000 N 01-8/138 ( v_138800-00 ), | | | | від 28.04.2000 N 01-8/187 ( v_187800-00 ), | | | | від 06.07.2000 N 01-8/319 ( v_319800-00 ), | | | | від 09.11.2000 N 01-8/635 ( v_635800-00 ), | | | | від 05.03.2001 N 01-8/296 ( v_296800-01 ), | | | | від 07.05.2001 N 01-8/555 ( v_555800-01 ), | | | | від 02.10.2001 N 01-8/1042 ( v1042600-01 ), | | | | від 05.11.2001 N 01-8/1156 ( v1156600-01 ) | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |97. | 01-8/69 | Про Указ Президента України від 27 січня 1999 року | | |( v8_69800-99 )| N 71/99 "Про тлумачення окремих положень Указу | | |10.02.99 | Президента України від 18 червня 1998 року N 651" | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |98. | 01-8/126 | Про порядок справляння державного мита | | |( v_126800-99 )| | | |23.03.99 | | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |99. | 01-8/141 | Про деякі питання, порушені у доповідних записках | | |( v_141800-99 )| про роботу арбітражних судів у 1998 році (із | | |31.03.99 | змінами, внесеними інформаційними листами від | | | | 30.12.99 N 01-8/612 ( v_612800-99 ), | | | | від 10.05.2000 N 01-8/204 ( v_204800-00 ), | | | | від 05.03.2001 N 01-8/296 ( v_296800-01 ), | | | | від 02.10.2001 N 01-8/1042 ( v1042600-01 ) | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |100. | 01-8/151 | Про деякі питання практики застосування окремих | | |( v_151800-99 )| норм чинного законодавства у вирішенні спорів (із | | |06.04.99 | змінами, внесеними інформаційними листами від | | | | 05.03.2001 N 01-8/296 ( v_296800-01 ), | | | | від 02.10.2001 N 01-8/1042 ( v1042600-01 ) | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |101. | 01-8/172 | Про Закон України "Про списання та реструктуризацію| | |( v_172800-99 )| податкової заборгованості платників податків - | | |14.04.99 | цукрових заводів (комбінатів) за станом на 1 січня | | | | 1998 року та сільськогосподарських підприємств за | | | | станом на 1 січня 1999 року" (із змінами, внесеними| | | | інформаційним листом від 06.07.2000 N 01-8/319 | | | | ( v_319800-00 ) | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |102. | 01-8/184 | Про рішення Конституційного Суду України від | | |( v_184800-99 )| 08.04.99 N 3-рп/99 | | |21.04.99 | | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |103. | 01-8/254 | Про рішення Конституційного Суду України від | | |( v_254800-99 )| 19.05.99 N 4-рп/99 | | |01.06.99 | | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |104. | 01-8/292 | Про деякі питання практики застосування у вирішенні| | |( v_292800-99 )| спорів окремих норм чинного законодавства (із | | |21.06.99 | змінами, внесеними інформаційними листами від | | | | 23.09.99 N 01-8/445 ( v_445800-99 ), | | | | від 05.03.2001 N 01-8/296 ( v_296800-01 ), | | | | від 02.10.2001 N 01-8/1042 ( v1042600-01 ) | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |105. | 01-8/293 | Про ухвалу Конституційного Суду України від | | |( v_293800-99 )| 20.04.99 N 5-у/99 | | |21.06.99 | | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |106. | 01-8/338 | Про перелік постанов Пленуму і роз'яснень президії | | |15.07.99 | Вищого арбітражного суду України станом на 15 липня| | | | 1999 року | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |107. | 01-8/398 | Про внесення зміни до інформаційного листа Вищого | | |( v_398800-99 )| арбітражного суду України від 25.02.98 N 01-8/73 | | |18.08.99 | "Про Закон України "Про електроенергетику" | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |108. | 01-8/414 | Про внесення зміни до пункту 9 інформаційного листа| | |( v_414800-99 )| Вищого арбітражного суду України від 05.10.93 | | |03.09.99 | N 01-8/1076 "Про деякі питання практики | | | | застосування законодавства при вирішенні спорів" | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |109. | 01-8/418 | Про Закон України "Про внесення змін до Закону | | |( v_418800-99 )| України "Про банкрутство" | | |07.09.99 | | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |110. | 01-8/445 | Про внесення зміни до інформаційного листа Вищого | | |( v_445800-99 )| арбітражного суду України від 21.06.99 N 01-8/292 | | |23.09.99 | "Про деякі питання практики застосування у | | | | вирішенні спорів окремих норм чинного | | | | законодавства" | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |111. | 01-8/451 | Про деякі питання практики застосування у вирішенні| | |( v_451800-99 )| спорів окремих норм чинного законодавства (із | | |24.09.99 | змінами, внесеними інформаційними листами | | | | від 06.07.2000 N 01-8/319 ( v_319800-00 ), | | | | від 05.03.2001 N 01-8/296 ( v_296800-01 ), | | | | від 07.05.2001 N 01-8/555 ( v_555800-01 ), | | | | від 02.10.2001 N 01-8/1042 ( v1042600-01 ), | | | | від 29.11.2001 N 01-8/1305 ( v1305600-01 ) | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |112. | 01-8/505 | Про Закон України "Про професійні спілки, їх права | | |( v_505800-99 )| та гарантії діяльності" (із змінами, внесеними | | |26.10.99 | інформаційними листами | | | | від 09.11.2000 N 01-8/635 ( v_635800-00 ), | | | | від 25.01.2002 N 01-8/96 ( v8_96600-02 ) | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |113. | 01-8/518 | Про "Порядок безспірного списання коштів з | | |( v_518800-99 )| реєстраційних рахунків установ та організацій, | | |02.11.99 | оплата видатків яких здійснюється з єдиного | | | | казначейського рахунка" (із змінами, внесеними | | | | інформаційним листом від 05.03.2001 N 01-8/296 | | | | ( v_296800-01 ) | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |114. | 01-8/520 | Про внесення змін та доповнень до деяких | | |( v_520800-99 )| інформаційних листів Вищого арбітражного суду | | |03.11.99 | України | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |115. | 01-8/531 | Про Закон України "Про господарську діяльність у | | |( v_531800-99 )| Збройних Силах України" (із змінами, внесеними | | |11.11.99 | інформаційними листами | | | | від 06.07.2000 N 01-8/319 ( v_319800-00 ), | | | | від 07.05.2001 N 01-8/555 ( v_555800-01 ), | | | | від 23.05.2001 N 01-8/609 ( v_609800-01 ) | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |116. | 01-8/542 | Про внесення змін і доповнень до деяких | | |( v_542800-99 )| інформаційних листів Вищого арбітражного суду | | |16.11.99 | України | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |117. | 01-8/543 | Про відкликання окремих пунктів інформаційних | | |( v_543800-99 )| листів Вищого арбітражного суду України | | |16.11.99 | | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |118. | 01-8/577 | Про ухвалу Конституційного Суду України зі справи | | |( v_577800-99 )| про режим іноземного інвестування | | |06.12.99 | | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |119. | 01-8/589 | Про Перелік інформаційних та оглядових листів | | |( v_589800-99 )| Вищого арбітражного суду України станом на 1 грудня| | |10.12.99 | 1999 року | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |120. | 01-8/595 | Про Закон України "Про зупинення дії Закону України| | |( v_595800-99 )| "Про банкрутство" щодо банкрутства вуглепереробних | | |22.12.99 | та шахтовуглебудівних підприємств вугільної | | | | промисловості України" | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |121. | 01-8/603 | Про Закон України "Про внесення змін до статті 3 | | |( v_603800-99 )| Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне | | |27.12.99 | мито" (із змінами, внесеними інформаційним листом | | | | від 02.10.2001 N 01-8/1042 ( v1042600-01 ) | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |122. | 01-8/612 | Про деякі питання практики застосування у вирішенні| | |( v_612800-99 )| спорів окремих норм чинного законодавства (із | | |30.12.99 | змінами, внесеними інформаційними листами | | | | від 06.07.2000 N 01-8/319 ( v_319800-00 ), | | | | від 01.08.2000 N 01-8/383 ( v_383800-00 ), | | | | від 02.10.2001 N 01-8/1042 ( v1042600-01 ) | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |123. | 01-8/11 | Про Закон України "Про внесення змін до Закону | | |( v8_11800-00 )| України "Про банкрутство" | | |18.01.2000 | | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |124. | 01-8/19 | Про перелік питань, вміщених в інформаційних листах| | |( v8_19800-00 )| Вищого арбітражного суду України станом на 1 січня | | |19.01.2000 | 2000 року | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |125. | 01-8/82 | Про ухвалу Конституційного Суду України зі справи | | |( v8_82800-00 )| про офіційне тлумачення положень пункту 3 статті 39| | |28.02.2000 | Закону України "Про власність" | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |126. | 01-8/90 | Про внесення зміни до інформаційного листа Вищого | | |( v8_90800-00 )| арбітражного суду України від 16.05.96 N 01-8/187 | | |02.03.2000 | "Про Закон України "Про режим іноземного | | | | інвестування" | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |127. | 01-8/91 | Про деякі питання практики вирішення спорів, | | |( v8_91800-00 )| пов'язаних з укладенням договорів про охорону | | |02.03.2000 | установ банків | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |128. | 01-8/104 | Про дату набрання чинності Женевськими вексельними | | |( v_104800-00 )| конвенціями 1930 року для України | | |10.03.2000 | | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |129. | 01-8/108 | Про відповідальність за невиконання рішень | | |( v_108800-00 )| арбітражного суду (із змінами, внесеними | | |14.03.2000 | інформаційними листами | | | | від 05.03.2001 N 01-8/296 ( v_296800-01 ), | | | | від 13.11.2001 N 01-8/1196 ( v1196600-01 ) | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |130. | 01-8/109 | Про внесення змін до інформаційного листа Вищого | | |( v_109800-00 )| арбітражного суду України від 22.11.94 N 01-8/847 | | |14.03.2000 | "Про деякі питання практики застосування окремих | | | | норм чинного законодавства при вирішенні спорів" | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |131. | 01-8/124 | Про результати вирішення спору, пов'язаного з | | |( v_124800-00 )| визнанням недійсною постанови Кабінету Міністрів | | |21.03.2000 | України від 19.05.99 N 840 "Про внесення доповнення| | | | до постанови Кабінету Міністрів України від 27 | | | | січня 1997 року N 65 "Про ставки митних зборів" | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |132. | 01-8/138 | Про внесення доповнення до інформаційного листа | | |( v_138800-00 )| Вищого арбітражного суду України від 29.01.99 | | |29.03.2000 | N 01-8/46 "Про деякі питання практики | | | | застосування окремих норм чинного законодавства | | | | у вирішенні спорів" | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |133. | 01-8/155 | Про внесення зміни і доповнення до пункту 4 | | |( v_155800-00 )| інформаційного листа Вищого арбітражного суду | | |07.04.2000 | України від 26.06.95 N 01-8/453 "Про деякі питання | | | | практики застосування окремих норм чинного | | | | законодавства при вирішенні спорів" | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |134. | 01-8/186 | Про внесення зміни до інформаційного листа Вищого | | |( v_186800-00 )| арбітражного суду України від 07.03.96 N 01-8/106 | | |28.04.2000 | "Про деякі питання практики застосування окремих | | | | норм чинного законодавства у вирішенні спорів" | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |135. | 01-8/204 | Про деякі питання практики застосування у вирішенні| | |( v_204800-00 )| спорів окремих норм чинного законодавства (із | | |10.05.2000 | змінами, внесеними інформаційними листами від | | | | 09.11.2000 N 01-8/635 ( v_635800-00 ), | | | | від 02.10.2001 N 01-8/1042 ( v1042600-01 ) | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |136. | 01-8/205 | Про ухвалу Конституційного Суду України зі справи | | |( v_205800-00 )| щодо офіційного тлумачення частини третьої статті | | |10.05.2000 | 25 Закону України "Про Державний бюджет України на | | | | 1997 рік" (із змінами, внесеними інформаційним | | | | листом від 06.07.2000 N 01-8/319 ( v_319800-00 ) | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |137. | 01-8/244 | Про Перелік постанов пленуму і роз'яснень президії | | |( v_244800-00 )| Вищого арбітражного суду України станом на 1 червня| | |29.05.2000 | 2000 року | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |138. | 01-8/247 | Про Закон України "Про внесення змін до статті 3 | | |( v_247800-00 )| Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне | | |30.05.2000 | мито" | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |139. | 01-8/249 | Про рішення Вищого арбітражного суду України зі | | |( v_249800-00 )| справ про визнання недійсними постанов Кабінету | | |31.05.2000 | Міністрів України | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |140. | 01-8/251 | Про рішення Вищого арбітражного суду України зі | | |( v_251800-00 )| справи про визнання недійсною частини першої пункту| | |31.05.2000 | 5 Порядку заповнення податкової накладної | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |141. | 01-8/252 | Про розмір неоподатковуваного мінімуму і розмір | | |( v_252800-00 )| мінімальної заробітної плати (із змінами, внесеними| | |31.05.2000 | інформаційним листом від 06.07.2000 N 01-8/319 | | | | ( v_319800-00 ) | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |142. | 01-8/319 | Про внесення змін і доповнень до деяких | | |( v_319800-00 )| інформаційних та оглядових листів Вищого | | |06.07.2000 | арбітражного суду України | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |143. | 01-8/358 | Про внесення доповнення до інформаційного листа | | |( v_358800-00 )| Вищого арбітражного суду України від 25.02.98 | | |19.07.2000 | N 01-8/73 "Про Закон України | | | | "Про електроенергетику" | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |144. | 01-8/361 | Про рішення Вищого арбітражного суду України зі | | |( v_361800-00 )| справ про визнання недійсними актів органів | | |20.07.2000 | виконавчої влади | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |145. | 01-8/383 | Про внесення зміни до пункту 5 інформаційного листа| | |( v_383800-00 )| Вищого арбітражного суду України від 30.12.99 | | |01.08.2000 | N 01-8/612 | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |146. | 01-8/413 | Про деякі питання практики застосування окремих | | |( v_413800-00 )| норм чинного законодавства у вирішенні спорів (із | | |10.08.2000 | змінами, внесеними інформаційним листом від | | | | 02.10.2001 N 01-8/1042 ( v1042600-01 ) | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |147. | 01-8/480 | Про Закон України "Про внесення змін до Закону | | |( v_480800-00 )| України "Про застосування електронних | | |07.09.2000 | контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг | | | | при розрахунках із споживачами у сфері торгівлі, | | | | громадського харчування та послуг" | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |148. | 01-8/481 | Про постанову президії Вищого арбітражного суду | | |( v_481800-00 )| України зі справи про визнання недійсною постанови | | |07.09.2000 | Кабінету Міністрів України | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |149. | 01-8/492 | Про внесення доповнень до інформаційного листа | | |( v_492800-00 )| Вищого арбітражного суду України від 25.02.98 | | |13.09.2000 | N 01-8/73 "Про Закон України | | | | "Про електроенергетику" | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |150. | 01-8/493 | Про Закон України "Про ліцензування певних видів | | |( v_493800-00 )| господарської діяльності" (із змінами, внесеними | | |13.09.2000 | інформаційним листом від 25.01.2001 N 01-8/78 | | | | ( v8_78800-01 ) | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |151. | 01-8/556 | Про деякі приписи чинного законодавства, що регулює| | |( v_556800-00 )| підприємницьку діяльність громадян (із змінами, | | |23.10.2000 | внесеними інформаційними листами від 25.01.2001 | | | | N 01-8/78 ( v8_78800-01 ), | | | | від 02.10.2001 N 01-8/1042 ( v1042600-01 ) | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |152. | 01-8/562 | Про внесення зміни до підпункту 1.6 пункту 1 | | |( v_562800-00 )| інформаційного листа Вищого арбітражного суду | | |24.10.2000 | України від 17.08.98 N 01-8/314 "Про деякі питання | | | | практики застосування окремих норм чинного | | | | законодавства у вирішенні спорів" | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |153. | 01-8/570 | Про внесення змін до деяких інформаційних листів | | |( v_570800-00 )| Вищого арбітражного суду України | | |25.10.2000 | | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |154. | 01-8/599 | Про зупинення дії наказу Міністерства праці та | | |( v_599800-00 )| соціальної політики України, Міністерства фінансів | | |01.11.2000 | України та Державної податкової адміністрації | | | | України від 02.08.99 N 130/171/398 "Про | | | | затвердження Інструкції про порядок надходження, | | | | обліку й витрачання коштів Фонду України | | | | соціального захисту інвалідів" | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |155. | 01-8/635 | Про внесення змін і доповнень до деяких | | |( v_635800-00 )| інформаційних листів Вищого арбітражного суду | | |09.11.2000 | України | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |156. | 01-8/651 | Про діяльність ліквідаційних комісій, утворених у | | |( v_651800-00 )| справах про банкрутство комерційних банків | | |10.11.2000 | | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |157. | 01-8/718 | Про деякі питання практики застосування окремих | | |( v_718800-00 )| норм чинного законодавства у вирішенні спорів (із | | |04.12.2000 | змінами, внесеними інформаційними листами від | | | | 25.01.2001 N 01-8/78 ( v8_78800-01 ), | | | | від 02.10.2001 N 01-8/1042 ( v1042600-01 ) | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |158. | 01-8/720 | Про Перелік постанов пленуму і роз'яснень президії | | |( v_720800-00 )| Вищого арбітражного суду України станом на 15 | | |04.12.2000 | листопада 2000 року | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |159. | 01-8/739 | Про Закон України "Про внесення змін до деяких | | |( v_739800-00 )| законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям | | |11.12.2000 | Законів України "Про державну виконавчу службу" та | | | | "Про виконавче провадження" | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |160. | 01-8/795 | Про деякі приписи законодавства про відшкодування | | |( v_795800-00 )| шкоди, заподіяної незаконними діями державних і | | |29.12.2000 | громадських організацій | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |161. | 01-8/39 | Про Перелік питань, вміщених в інформаційних листах| | |( v8_39800-01 )| Вищого арбітражного суду України станом на 1 січня | | |18.01.2001 | 2001 року | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |162. | 01-8/40 | Про Перелік інформаційних листів Вищого | | |( v8_40800-01 )| арбітражного суду України станом на 1 січня 2001 | | |18.01.2001 | року | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |163. | 01-8/41 | Про Перелік оглядових листів Вищого арбітражного | | |( v8_41800-01 )| суду України станом на 1 січня 2001 року | | |18.01.2001 | | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |164. | 01-8/44 | Про рішення Конституційного Суду України від | | |( v8_44800-01 )| 21.12.2000 N 16-рп/2000 | | |18.01.2001 | | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |165. | 01-8/78 | Про внесення змін до деяких інформаційних листів | | |( v8_78800-01 )| Вищого арбітражного суду України | | |25.01.2001 | | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |166. | 01-8/80 | Про постанову Кабінету Міністрів України і | | |25.01.2001 | Національного банку України від 28.12.2000 N 1903 | | | | "Про діяльність Акціонерного агропромислового банку| | | | "Україна" | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |167. | 01-8/98 | Про деякі приписи законодавства, яке регулює | | |( v8_98800-01 )| питання, пов'язані із здійсненням права власності | | |31.01.2001 | та його захистом (із змінами, внесеними | | | | інформаційним листом від 07.05.2001 N 01-8/555 | | | | ( v_555800-01 ) | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |168. | 01-8/280 | Про внесення зміни до Закону України "Про | | |( v_280800-01 )| відновлення платоспроможності боржника або визнання| | |26.02.2001 | його банкрутом" (із змінами, внесеними | | | | інформаційним листом від 07.05.2001 N 01-8/555 | | | | ( v_555800-01 ) | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |169. | 01-8/296 | Про внесення змін до деяких інформаційних та | | |( v_296800-01 )| оглядових листів Вищого арбітражного суду України | | |05.03.2001 | | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |170. | 01-8/323 | Про Перелік питань, вміщених в оглядових листах | | |( v_323800-01 )| Вищого арбітражного суду України станом на 1 | | |13.03.2001 | березня 2001 року | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |171. | 01-8/387 | Про постанову Кабінету Міністрів України від | | |( v_387800-01 )| 18.01.2001 N 32 "Про затвердження Порядку | | |02.04.2001 | повернення у державну власність об'єктів | | | | приватизації у разі розірвання або визнання | | | | недійсними договорів купівлі-продажу таких | | | | об'єктів" | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |172. | 01-8/388 | Про Закон України "Про порядок погашення | | |( v_388800-01 )| зобов'язань платників податків перед бюджетами та | | |02.04.2001 | державними цільовими фондами", (із змінами, | | | | внесеними інформаційним листом від 07.05.2001 | | | | N 01-8/555 ( v_555800-01 ) | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |173. | 01-8/443 | Про рішення Вищого арбітражного суду України зі | | |( v_443800-01 )| справи про визнання недійсним рішення Державної | | |12.04.2001 | комісії з цінних паперів та фондового ринку від | | | | 14.05.97 N 7 | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |174. | 01-8/451 | Про Методичні рекомендації щодо виявлення ознак | | |( v_451800-01 )| неплатоспроможності підприємств та ознак дій з | | |11.04.2001 | приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи| | | | доведення до банкрутства | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |175. | 01-8/480 | Про деякі питання практики застосування окремих | | |( v_480800-01 )| норм чинного законодавства у вирішенні спорів (із | | |20.04.2001 | змінами, внесеними інформаційним листом від | | | | 07.05.2001 N 01-8/555 ( v_555800-01 ) | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |176. | 01-8/482 | Про деякі питання практики вирішення спорів, | | |( v_482800-01 )| пов'язаних із застосуванням Декрету Кабінету | | |23.04.2001 | Міністрів України "Про акцизний збір" (із змінами, | | | | внесеними інформаційним листом від 06.05.2001 | | | | N 01-8/550 ( v_550800-01 ) | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |177. | 01-8/500 | Про деякі питання практики застосування у вирішенні| | |( v_500800-01 )| спорів законодавства про приватизацію державного | | |25.04.2001 | майна (із змінами, внесеними інформаційним листом | | | | від 23.05.2001 N 01-8/609 ( v_609800-01 ) | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |178. | 01-8/550 | Про внесення доповнення до інформаційного листа | | |( v_550800-01 )| Вищого арбітражного суду України від 23.04.2001 | | |06.05.2001 | N 01-8/482 "Про деякі питання практики вирішення | | | | спорів, пов'язаних із застосуванням Декрету | | | | Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір" | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |179. | 01-8/555 | Про внесення змін та про відкликання деяких | | |( v_555800-01 )| інформаційних листів Вищого арбітражного суду | | |07.05.2001 | України | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |180. | 01-8/556 | Про звернення Вищого арбітражного суду України до | | |( v_556800-01 )| Державної податкової адміністрації України з | | |07.05.2001 | приводу застосування деяких приписів Закону України| | | | "Про порядок погашення зобов'язань платників | | | | податків перед бюджетами та державними цільовими | | | | фондами" | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |181. | 01-8/573 | Про звернення Вищого арбітражного суду України до | | |( v_573800-01 )| Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України| | |15.05.2001 | стосовно Закону України "Про стимулювання розвитку | | | | сільського господарства на період до 2001 - 2004 | | | | років" | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |182. | 01-8/596 | Про звернення Вищого арбітражного суду України до | | |( v_596800-01 )| Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України | | |18.05.2001 | і Національного банку України з приводу деяких | | | | проблемних питань, пов'язаних з виконанням судових | | | | рішень | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |183. | 01-8/608 | Про постанову Кабінету Міністрів України "Про | | |( v_608800-01 )| затвердження Порядку надання податкових роз'яснень"| | |23.05.2001 | від 16.05.2001 N 494 | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |184. | 01-8/609 | Про внесення змін до деяких інформаційних листів | | |( v_609800-01 )| Вищого арбітражного суду України | | |23.05.2001 | | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |185. | 01-8/610 | Про наказ Міністерства праці та соціальної політики| | |( v_610800-01 )| України, Міністерства фінансів України і Державної | | |23.05.2001 | податкової адміністрації України від 26.03.2001 | | | | N 126/306/50 "Про внесення змін і доповнень до | | | | Інструкції про порядок надходження, обліку й | | | | витрачання коштів Фонду України соціального захисту| | | | інвалідів" | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |186. | 01-8/665 | Про деякі питання, порушені у доповідних записках | | |( v_665800-01 )| про роботу арбітражних судів у 2000 році (із | | |07.06.2001 | змінами, внесеними інформаційним листом від | | | | 02.10.2001 N 01-8/1042 ( v1042600-01 ) | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |187. | 01-8/678 | Про рішення Конституційного Суду України від | | |( v_678800-01 )| 30.05.2001 N 7-рп/2001 | | |11.06.2001 | | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |188. | 01-8/725 | Про надання Комітетом Верховної Ради України з | | |( v_725800-01 )| питань фінансів і банківської діяльності та | | |22.06.2001 | Державною податковою адміністрацією України | | | | роз'яснень щодо застосування окремих норм Положення| | | | про списання та розстрочення податкового боргу | | | | платників податків у зв'язку з відміною картотеки, | | | | затвердженого наказом Державної податкової | | | | адміністрації України від 01.03.2001 N 81 | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |189. | 01-8/726 | Про наказ Міністерства економіки України від | | |( v_726800-01 )| 25.04.2001 N 86 "Про виконання Агентством з питань | | |22.06.2001 | банкрутства окремих повноважень державного органу з| | | | питань банкрутства" | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |190. | 01-8/917 | Про застосування деяких норм Статуту залізниць | | |( v_917600-01 )| України та Правил перевезення вантажів | | |20.08.2001 | | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |191. | 01-8/934 | Про звернення Вищого господарського суду України до| | |( v_934600-01 )| Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України| | |29.08.2001 | "Про необхідність законодавчого унормування | | | | процедури ліквідації підприємств" | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |192. | 01-8/935 | Про деякі питання практики застосування окремих | | |( v_935600-01 )| норм чинного законодавства у вирішенні спорів | | |29.08.2001 | | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |193. |01-8/1042 | Про внесення змін і доповнень та про відкликання | | |( v1042600-01 )| деяких інформаційних та оглядових листів Вищого | | |02.10.2001 | господарського суду України | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |194. |01-8/1067 | Про наказ Міністерства економіки України "Про | | |( v1067600-01 )| затвердження Порядку подання пропозицій | | |09.10.2001 | арбітражному суду щодо кандидатур арбітражних | | | | керуючих" | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |195. |01-8/1156 | Про внесення змін до пункту 6 інформаційного листа | | |( v1156600-01 )| Вищого арбітражного суду України від 29.01.99 N | | |05.11.2001 | 01-8/46 "Про деякі питання практики застосування | | | | окремих норм чинного законодавства у вирішенні | | | | спорів" | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |196. |01-8/1187 | Про звернення Вищого господарського суду України до| | |( v1187600-01 )| Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України| | |09.11.2001 | щодо необхідності законодавчого унормування | | | | відповідальності юридичних осіб | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |197. |01-8/1195 | Про деякі нормативно-правові акти Національного | | |( v1195600-01 )| банку України з питань організації охорони установ | | |13.11.2001 | банків | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |198. |01-8/1196 | Про внесення змін до інформаційного листа Вищого | | |( v1196600-01 )| арбітражного суду України від 14.03.2000 N 01-8/108| | |13.11.2001 | "Про відповідальність за невиконання рішень | | | | арбітражного суду" | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |199. |01-8/1207 | Про внесення змін до деяких інформаційних листів | | |( v1207600-01 )| Вищого арбітражного суду України у зв'язку з | | |14.11.2001 | прийняттям Закону України "Про внесення змін до | | | | Закону України "Про страхування" | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |200. |01-8/1227 | Про деякі питання призначення і проведення судової | | |( v1227600-01 )| експертизи у зв'язку з прийняттям Закону України | | |16.11.2001 | "Про оцінку майна, майнових прав та професійну | | | | оціночну діяльність в Україні" | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |201. |01-8/1272 | Про деякі питання, пов'язані із застосуванням | | |( v1272600-01 )| частини другої статті 82 Господарського | | |23.11.2001 | процесуального кодексу України | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |202. |01-8/1287 | Про нормативно-правові акти, видані відповідно до | | |( v1287600-01 )| Закону України "Про відновлення платоспроможності | | |27.11.2001 | боржника або визнання його банкрутом" | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |203. |01-8/1288 | Про нормативно-правові акти, видані відповідно до | | |( v1288600-01 )| Закону України "Про порядок погашення зобов'язань | | |27.11.2001 | платників податків перед бюджетами та державними | | | | цільовими фондами" | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |204. |01-8/1305 | Про внесення змін до деяких інформаційних листів та| | |( v1305600-01 )| про відкликання інформаційного листа Вищого | | |29.11.2001 | арбітражного суду України | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |205. |01-8/1306 | Про наказ Фонду державного майна України від | | |( v1306600-01 )| 12.10.2001 N 1865 "Про затвердження Положення про | | |29.11.2001 | порядок проведення досудової санації господарських | | | | товариств, у статутних фондах яких державна частка | | | | перевищує 25 відсотків, та державних підприємств, | | | | щодо яких прийнято рішення про приватизацію" | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |206. |01-8/1321 | Про анулювання Міністерством економіки та з питань | | |( v1321600-01 )| європейської інтеграції України деяких ліцензій на | | |04.12.2001 | право провадження діяльності арбітражного керуючого| |-----+---------------+----------------------------------------------------| |207. |01-8/1341 | Про звернення Вищого господарського суду України до| | |( v1341600-01 )| Верховної Ради України та Кабінету Міністрів | | |07.12.2001 | України щодо необхідності законодавчого | | | | врегулювання відповідальності підприємств, установ | | | | і організацій, передбаченої Законом України "Про | | | | основи соціальної захищеності інвалідів" | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |208. |01-8/1342 | Про нормативно-правові акти, видані відповідно до | | |( v1342600-01 )| Статуту залізниць України | | |07.12.2001 | | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |209. |01-8/1415 | Про деякі питання, пов'язані з діяльністю | | |( v1415600-01 )| Української державної інноваційної компанії | | |26.12.2001 | | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |210. | 01-8/32 | Про рішення Конституційного Суду України щодо | | |( v8_32600-02 )| конституційності деяких положень Закону України | | |14.01.2002 | "Про угоди про розподіл продукції" | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |211. | 01-8/33 | Про звернення Вищого господарського суду України до| | |( v8_33600-02 )| Верховного Суду України щодо застосування деяких | | |14.01.2002 | положень Закону України "Про порядок погашення | | | | зобов'язань платників податків перед бюджетами та | | | | державними цільовими фондами" | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |212. | 01-8/95 | Про деякі питання, пов'язані зі списанням та | | |( v8_95600-02 )| розстроченням заборгованості з відрахувань на | | |25.01.2002 | дорожні роботи | |-----+---------------+----------------------------------------------------| |213. | 01-8/96 | Про внесення змін до інформаційного листа Вищого | | |( v8_96600-02 )| арбітражного суду України від 26.10.99 N 01-8/505 | | |25.01.2002 | "Про Закон України "Про професійні спілки, їх права| | | | та гарантії діяльності" | ----------------------------------------------------------------------------
"Вісник господарського судочинства", N 2, 2002 р.вверх