Про визнання договорів частково недійсними та зобов'язання вчинити дії
Вищий господарський суд; Постановление, Дело от 23.07.20082/125-30/371
Документ v_125600-08, текущая редакция — Принятие от 23.07.2008

                                                          
ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.07.2008 Справа N 2/125-30/371
(ухвалою Судової палати у господарських справах
Верховного Суду України від 04.09.2008
відмовлено у порушенні провадження з перегляду)

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів:
головуючого Подоляк О.А.
суддів: Самусенко С.С.,
Шевчук С.Р.,
розглянувши у відкритому ЗАТ "Інвестбуд-11"
судовому засіданні
касаційну скаргу
на постанову від 09.04.2008 р. Київського
апеляційного господарського
суду
у справі N 2/125-30/371
за позовом ВК "Горизонт"
до ЗАТ "Інвестбуд-11";
Стогнія І.Ф.;
Василенка А.М.;
Остапчука М.В.;
Нагайської Н.О.
ТОВ "Будінвест-реєстр"
про визнання договорів частково
недійсними та зобов'язання
вчинити дії
за участю представників:
від позивача - Вакуленко Є.В.
від відповідачів - Стогній І.Ф., Трегубенко С.В.
в судовому засіданні 24.06.2008 р. оголошувалась
перерва в судовому засіданні 23.07.2008 р.
у зв'язку із зміною складу колегії суддів
розгляд справи розпочинався заново
В С Т А Н О В И В:
У березні 2007 р. ВК "Горизонт" звернувся до суду з позовом
до ЗАТ "Інвестбуд-11", Стогнія І.Ф., Василенка А.М.,
Остапчука М.В., Нагайської Н.О. про визнання договорів
купівлі-продажу акцій частково недійсними та переведення прав та
обов'язків покупця за цими договорами на ВК "Горизонт".
Справа розглядалась судами неодноразово.
Рішенням господарського суду міста Києва від 10.01.2008 р.
(суддя Ващенко Т.М.) в позові відмовлено.
Постановою Київського апеляційного господарського суду від
09.04.2008 р. (судді: Григорович О.М., Гольцова Л.А., Рябуха В.І.)
рішення скасовано, позов задоволено: визнано недійсними договори
купівлі-продажу акцій укладені між ЗАТ "Інвестбуд-11" та
Стогнієм І.Ф., Василенко А.М., Остапчуком М.В., Нагайською Н.О.,
зобов'язано ТОВ "Будінвест-реєстр" внести зміни до системи реєстру
власників іменних цінних паперів ЗАТ "Інвестбуд-11", здійснивши
перереєстрацію права власності простих іменних акцій, які випущено
в документарній формі шляхом списання з особового рахунку
відповідачів Стогнія І.Ф., Василенка А.М., Остапчука М.В.,
Нагайської Н.О. та зарахування цих акцій на особовий рахунок
ЗАТ "Інвестбуд-11"., зобов'язано ЗАТ "Інвестбуд-11" відшкодувати
Стогнію І.Ф., Василенку А.М., Остапчуку М.В., Нагайській Н.О.
грошові кошти за договорами купівлі-продажу акцій.
Не погоджуючись з постановою, ЗАТ "Інвестбуд-11" звернулось
до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій
просить її скасувати, а рішення місцевого господарського суду
залишити без змін, мотивуючи скаргу порушенням і неправильним
застосуванням судом апеляційної інстанції норм матеріального та
процесуального права.
В судовому засіданні 24.06.2008 р. оголошувалась перерва.
Сторони належним чином повідомлені про час і місце судового
засідання (лист Вищого господарського суду України від
24.06.2008 р.)
Заслухавши пояснення представників сторін, розглянувши
матеріали справи, оцінивши доводи касаційної скарги, перевіривши
правильність застосування судами норм матеріального і
процесуального права, колегія суддів Вищого господарського суду
України прийшла до висновку, що касаційна скарга підлягає
задоволенню, виходячи із наступного.
Приймаючи постанову апеляційний господарський суд виходив з
того, що під час укладання оспорюваних договорів мали місце факти
порушень переважного права акціонерів на купівлю акцій,
неповідомлення акціонерів про розгляд питань щодо продажу. Також,
апеляційний господарський суд зазначив, що питання продажу акцій
на загальних зборах взагалі не розглядались, отже акціонери не
мали можливості дізнатись про прийняті правлінням рішення.
Проте, з наведеними мотивами погодитись не можна.
Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судами, в
період з 11.03.2004 р. по 24.02.2006 р. між ЗАТ "Інвестбуд-11" та
Стогнієм І.Ф., Василенком А.М., Остапчуком М.В., Нагайською Н.О.
укладені договори купівлі-продажу акцій ЗАТ "Інвестбуд-11".
Місцевим господарським судом встановлено, що повноваження
правлінню ЗАТ "Інвестбуд-11" по викупу та реалізації власних акцій
надані згідно з "Положенням про придбання, реалізацію та
анулювання ЗАТ "Інвестбуд-11" власних акцій" (надалі - Положення)
прийнятого загальними зборами акціонерів, що підтверджується
протоколами загальних зборів акціонерів N 4 від 20.02.2001 р. та
N 4 від 16.03.2005 р.
Відповідно до Положення загальні збори акціонерів товариства
постановили надавати перевагу в реалізації акцій акціонерам, які
перебувають з товариством у трудових відносинах.
Пунктами 3.1, 3.2 Положення реалізація товариством власних
акцій здійснюється шляхом їх перепродажу серед працівників
товариства на підставі рішення правління ЗАТ "Інвестбуд-11".
Розповсюдження товариством придбаних акцій серед працівників
полягає в укладенні і виконанні товариством цивільно-правових
угод, за якими право власності на акції переходить до осіб, що
перебувають з товариством у трудових відносинах на момент рішення
про розповсюдження акцій.
Згідно п.п. 3.1, 3.2 Положення реалізація товариством
придбаних акцій здійснюється шляхом їх перепродажу серед
працівників товариства на підставі рішення правління
ЗАТ "Інвестбуд-11".
Судом першої інстанції встановлено, що ціна акцій для продажу
визначається в рішенні правління ЗАТ "Інвестбуд-11". Реалізація
товариством придбаних акцій серед працівників полягає в укладенні
і виконанні товариством цивільно-правових угод, за якими право
власності на акції переходить до осіб, що перебувають з
товариством у трудових відносинах на момент рішення про
розповсюдження акцій.
Згідно п. 3.5 Положення процедура реалізації товариством
придбаних акцій проходить за такими умовами: працівник, який має
намір придбати акції товариства, повинен надати правлінню
ЗАТ "Інвестбуд-11" письмову заяву про бажання придбати акції
товариства із зазначенням свого прізвища, ім'я, по батькові,
кількість акцій для придбання; правління ЗАТ "Інвестбуд-11"
приймає рішення про реалізацію акцій працівникам товариства
(при наявності акцій); перевага в реалізації акцій надається
акціонерам, які перебувають з товариством у трудових відносинах.
Місцевий господарський суд дійшов правомірних висновків про
те, що прийняті зборами акціонерів Положення відповідають чинному
законодавству, зокрема, ст. 32 Закону України "Про господарські
товариства" ( 1576-12 ), згідно з якою, акціонерне товариство має
право викупити у акціонера оплачені ними акції тільки за рахунок
сум, що перевищують статутний фонд, для їх наступного перепродажу,
розповсюдження серед своїх працівників або анулювання.
Згідно ч. 1 ст. 92 ЦК України ( 435-15 ), юридична особа
набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої
органи, які діють у відповідності до установчих документів та
закону.
Згідно ст. 47 Закону України "Про господарські товариства"
( 1576-12 ) загальні збори акціонерів можуть винести рішення про
передачу частини належних їм повноважень до компетенції правління.
Згідно ст. 41 Закону України "Про господарські товариства"
( 1576-12 ) вирішення питання про придбання акціонерним
товариством акцій, що випускаються ним, не відноситься до
виключної компетенції загальних зборів акціонерів, а тому загальні
збори акціонерів ЗАТ "Інвестбуд-11" могли передати це питання до
компетенції правління.
Рішення прийняті на загальних зборах, породжують певні
правові наслідки і мають обов'язковий характер для всіх
акціонерів. За таких обставин, місцевий господарський суд
правомірно зазначив, що документ, який встановлює порядок
реалізації відповідачем власних акцій, є Положення прийняте самими
акціонерами на загальних зборах.
З огляду на зазначене, колегія суддів погоджується з
висновками місцевого господарського суду про те, що вирішуючи
питання продажу акціонерам і працівникам товариства акцій, які
знаходяться на його балансі, правління діяло в межах своєї
компетенції, в відповідності до Положення.
Крім того, судами встановлено, що ВК "Горизонт" 12.12.2005 р.
звертався із заявою до ЗАТ "Інвестбуд-11" про купівлю акцій, яка
була розглянута на розширеному засіданні правління
ЗАТ "Інвестбуд-11". Рішенням правління ВК "Горизонт" було
відмовлено в задоволені зазначеної заяви оскільки у травні 2005 р.
ним було придбано 6286 акцій ЗАТ "Інвестбуд-11". Інших заяв в
період укладення оспорюваних договорів ВК "Горизонт" не подавало.
Завданням суду при здійсненні правосуддя, в силу ст. 2 Закону
України "Про судоустрій України" ( 3018-14 ) є, зокрема, захист
гарантованих Конституцією України ( 254к/96-ВР ) та законами, прав
і законних інтересів осіб. Таким чином, вирішуючи переданий на
розгляд господарського суду спір по суті, суд повинен з'ясувати
наявність чи відсутність факту порушення або оскарження прав
особи, яка звернулася до суду з позовом, а також наявність спору
між сторонами - конкретними суб'єктами суспільства стосовно їхніх
прав та обов'язків у конкретних правових відносинах, і, відповідно
ухвалити рішення про захист порушеного права або відмову позивачу
у захисті, встановивши безпідставність та необґрунтованість
заявлених вимог.
При вирішенні спорів, що виникають з корпоративних відносин,
суд повинен з'ясувати чи були порушені корпоративні права позивача
внаслідок недотримання товариством норм законодавства або вимог
установчих документів (аналогічна позиція закріплена у пункті 2.2
рекомендації президії Вищого господарського суду України від
28.12.2007 р. N 04-5/14 ( v5_14600-07 ) "Про практику застосування
законодавства у розгляді справ, що виникають з корпоративних
відносин").
Відповідно до рішення Конституційного суду від 11.05.2005 р.
справа N 4-рп/2005 ( v004p710-05 ) (справа про права акціонерів
ЗАТ) власник на свій розсуд володіє, користується і
розпоряджається належним йому майном, але, здійснюючи своє право,
він зобов'язаний не порушувати права та охоронювані законом
інтереси громадян, юридичних осіб і суспільства, в тому числі
переважне право (яке не є абсолютним) акціонерів закритого
акціонерного товариства на придбання акцій, що відчужуються іншими
його акціонерами.
Скасовуючи рішення місцевого господарського суду апеляційний
господарський суд дійшов необґрунтованого висновку про наявність
порушення переважного права позивача на купівлю акцій, а тому
безпідставно задовольнив позовні вимоги.
Крім того, апеляційний господарський суд за заявою позивача
розглянув вимоги, які не були предметом розгляду в суді першої
інстанції, зокрема, про визнання недійсними договорів
купівлі-продажу акцій, про внесення змін до системи реєстру
власників іменних цінних паперів ЗАТ "Інвестбуд-11", здійснивши
перереєстрацію права власності простих іменних акцій, зарахування
цих акцій на особовий рахунок ЗАТ "Інвестбуд-11", про зобов'язання
ЗАТ "Інвестбуд-11" відшкодувати грошові кошти за договорами
купівлі-продажу акцій.
Відповідно до ст. 22 ГПК України ( 1798-12 ) право позивача
змінити підставу або предмет позову, збільшити або зменшити розмір
позовних вимог, відмовитись від позову, може бути реалізоване до
прийняття рішення по справі.
Згідно до ч. 3 ст. 101 ГПК України ( 1798-12 ) в апеляційній
інстанції не приймаються і не розглядаються вимоги, що не були
предметом розгляду в суді першої інстанції.
Наведене свідчить про те, що в порушення ч. 3 ст. 101 ГПК
України ( 1798-12 ) в апеляційній інстанції були прийняті і
розглянуті вимоги, які не були предметом розгляду в суді першої
інстанції.
Матеріали справи свідчать про те, що висновки суду першої
інстанції відповідають фактичним обставинам та наявним матеріалам
справи, нормам матеріального і процесуального права, є законними
та обґрунтованими.
В порушення ст. ст. 43, 99, 101, 104, 105 ГПК України
( 1798-12 ), доводи апеляційного господарського суду, за якими він
не погодився з висновками суду першої інстанції, є
необґрунтованими. Скасовуючи рішення, апеляційний господарський
суд висновків місцевого господарського суду належним чином не
спростував та дійшов власних висновків, які суперечать обставинам
справи та вимогам законодавства. Здійснена апеляційним
господарським судом неналежна юридична оцінка обставин справи
призвела до неналежного з'ясування дійсних прав і обов'язків
сторін та неправильного застосування матеріального закону, що
регулює спірні правовідносини. Як наслідок, постанова апеляційного
господарського суду не відповідає положенням ст. 105 ГПК України
( 1798-12 ) та вимогам, які викладені в постанові Пленуму
Верховного Суду України "Про судове рішення" від 29.12.1976 р.
N 11 ( v0011700-76 ).
Перевіривши у відповідності до ч. 2 ст. 111-5 ГПК України
( 1798-12 ) юридичну оцінку обставин справи та повноту їх
встановлення у рішенні місцевого господарського суду, колегія
суддів дійшла висновків про те, що суд першої інстанції в порядку
ст. ст. 4-3, 4-7, 43 ГПК України ( 1798-12 ) всебічно, повно і
об'єктивно розглянув в судовому процесі всі обставини справи в їх
сукупності; дослідив подані сторонами в обґрунтування своїх вимог
і заперечень докази; належним чином проаналізував відносини
сторін. На підставі встановлених фактичних обставин місцевим
господарським судом з'ясовано дійсні права і обов'язки сторін,
правильно застосовано матеріальний закон, що регулює спірні
правовідносини, мотивовано відмовлено в позові.
У зв'язку із вищевикладеним колегія суддів вважає, що
приймаючи оскаржувану постанову, апеляційний господарський суд
надав невірну юридичну оцінку обставинам справи, порушив і
неправильно застосував норми матеріального та процесуального
права, в зв'язку з чим постанова суду апеляційної інстанції
підлягає скасуванню, а рішення місцевого господарського суду -
залишенню в силі.
Керуючись ст. ст. 111-5, 111-7, 111-9, 111-10, 111-11
ГПК України ( 1798-12 ), суд П О С Т А Н О В И В:
Касаційну скаргу ЗАТ "Інвестбуд-11" задовольнити.
Постанову Київського апеляційного господарського суду від
09.04.2008 р. у справі N 2/125-30/371 скасувати.
Рішення господарського суду міста Києва від 10.01.2008 р. у
даній справі залишити без змін.
Головуючий, суддя О.Подоляк
Судді С.Самусенко
С.Шевчуквверх