Про деякі питання припинення користування земельною ділянкою
Вищий арбітражний суд; Постановление от 17.11.200004-1/6-5/113
Документ v_113800-00, текущая редакция — Принятие от 17.11.2000

                                                          
ВИЩИЙ АРБІТРАЖНИЙ СУД УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 04-1/6-5/113 від 17.11.2000

Про деякі питання припинення користування земельною ділянкою

Судова колегія по перегляду рішень, ухвал, постанов Вищого
арбітражного суду України розглянула заяву колективного
підприємства "Е..." (далі за текстом КП "Е...") про перевірку
рішення від 18.11.99 р., постанови від 25.05.2000 р. арбітражного
суду Донецької області у справі N 21/23пд за позовом КП "Е..." до
Авдіївської міської ради Донецької області (далі за текстом
Авдіївської міської Ради) про визнання недійсним рішення
Авдіївської міської ради N 128 від 12.03.99 р. Рішенням арбітражного суду Донецької області від 18.11.99 р.
в задоволенні позовних вимог відмовлено з посиланням на те, що
рішення Авдіївської міської ради відповідає вимогам чинного
законодавства. Заступник голови арбітражного суду Донецької області Т...
постановою від 25.05.2000 р. перевірив рішення в порядку нагляду і
залишив його без змін з тих самих підстав. КП "Е...", не погоджуючись з рішенням та постановою
арбітражного суду Донецької області у цій справі, просить Вищий
арбітражний суд України перевірити вказані рішення і постанову в
порядку нагляду і скасувати їх з огляду на те, що спірне рішення
прийняте з перевищенням повноважень відповідача. Заявник
посилається на те, що ст. 29 Земельного кодексу України ( 561-12 )
надає Раді повноваження припиняти право землекористування лише
шляхом звернення до суду з позовом про припинення права
користування земельною ділянкою. Судова колегія по перегляду рішень, ухвал, постанов Вищого
арбітражного суду України перевірила матеріали справи та доводи
заявника і встановила таке: Рішенням від 17.09.98 р. N 76 Авдіївської міської ради КП
"Е..." надано додатковий строк тимчасового користування земельною
ділянкою на умовах резервування до 01.01.99 р. для закінчення
робіт з проектування Авдіївського міського ринку площею 0,32 га по
вул. Комунальній. На виконання вищезазначеного рішення між Авдіївською міською
радою та КП "Е..." укладено договір N 2 від 12.10.98 р. на право
тимчасового користування земельною ділянкою (а. с. 8). Згідно з
умовами договору (п. 1.2) колективному підприємству "Е..."
надавалась земельна ділянка на час розробки та затвердження
проектно-кошторисної документації для будівництва міського ринку
строком до 01.01.99 р. Таким чином вищезазначений договір є
строковим, оскільки укладався на певний строк, а саме до 01.01.99
p., у зв'язку з чим із моменту настання зазначеної дати дія
договору закінчилася. У зв'язку з закінченням встановленого
договором строку на тимчасове використання земельної ділянки
Авдіївською міською радою прийнято рішення N 128 від 12.03.99 р.
"Про припинення права тимчасового користування земельною ділянкою,
наданою під проектування міського ринку колективному підприємству
"Е...". КП "Е...", не погоджуючись з вищезазначеним рішенням
Авдіївської міської ради, звернулось до арбітражного суду з
позовом про визнання останнього недійсним. Судова колегія вважає, що арбітражний суд Донецької області
правомірно відмовив заявнику в задоволенні позовних вимог,
оскільки: Земельним кодексом України ( 561-12 ) (ст. 7) радам народних
депутатів надане право передавати землю, що перебуває у державній
власності, в тимчасове користування несільськогосподарським
підприємствам, установам і організаціям. Статтею 27 Земельного кодексу України ( 561-12 ) надано
вичерпний перелік випадків припинення права користування землею,
серед яких - закінчення строку, на який було надано земельну
ділянку (ч. 1 п. 2 ст. 27). У випадку закінчення строку, на який
було надано земельну ділянку, припинення права користування
провадиться за рішенням відповідної ради народних депутатів, що
має право вилучати земельні ділянки. Таким чином, рішення
Авдіївської міської ради "Про припинення права тимчасового
користування земельною ділянкою, наданою під проектування міського
ринку колективному підприємству "Е...", відповідає вимогам чинного
законодавства і прийняте в межах повноважень, наданих міським
радам. Безпідставними є посилання заявника на те, що ст. 29
Земельного кодексу України ( 561-12 ) надає раді повноваження
припиняти право землекористування лише шляхом звернення до суду з
позовом про припинення права користування земельною ділянкою.
Дійсно, вищеназваною статтею передбачені випадки, коли у зв'язку з
порушенням стороною взятих на себе обов'язків, пов'язаних з
користуванням земельною ділянкою, припинення права
землекористування провадиться шляхом звернення до суду, а саме: у
разі виявлення випадків використання землі не за цільовим
призначенням, нераціонального використання або способами, що
призводять до зниження родючості грунтів і забруднення,
систематичного невнесення платежів за землю. Проте в даному
випадку ця норма застосовуватись не може у зв'язку з закінченням
строку договору, що породжує вищезазначені наслідки. Виходячи з викладеного, правових підстав для скасування чи
зміни постанови арбітражного суду Донецької області у цій справі
та задоволення вимог заявника судовою колегією Вищого арбітражного
суду України по перегляду рішень, ухвал, постанов не вбачається. Керуючись статтями 106-108 Арбітражного процесуального
кодексу України ( 1798-12 ), судова колегія по перегляду рішень,
ухвал, постанов Вищого арбітражного суду України
П О С Т А Н О В И Л А:
Рішення від 18.11.99 р. та постанову від 25.05.2000 р.
арбітражного суду Донецької області у справі N 21/23пд залишити
без змін.
Надруковано: "Вісник господарського судочинства", N 2, 2001 р.вверх