Про заходи щодо стримування інфляції
Письмо Национального банка Украины от 16.12.199426013/1399-6919
Документ v6919500-94, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 03.01.1995, основание - v3-55500-95

                    НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ 
Л И С Т
N 26013/1399-6919 від 16.12.94
м.Київ
vd941216 vn26013/1399-6919

( Лист втратив чинність на підставі листа
Нацбанку N 26013/13-55 ( v3-55500-95 )
від 03.01.95 )

Про заходи щодо стримування інфляції

( Лист втратив чинність на підставі листа
Нацбанку N 26013/13-55 ( v3-55500-95 )
від 03.01.95 )

У зв'язку з високими темпами інфляції, зростанням грошової
маси більшими, ніж очікувалося, темпами Національний банку України
змушений вдатися до необхідних заходів з 19 грудня 1994 року
встановлює певні обмеження для комерційних банків на кредитні
вкладення. Комерційні банки можуть надавати нові кредити лише в межах
повернутих кредитів за рахунок самостійно мобілізованих кредитних
ресурсів та в межах цільових кредитів, одержаних від Національного
банку України для кредитування цільових програм, пов'язаних з
конверсією виробництва підприємств Мінмашпрому. Продовжують діяти вказівки та роз'яснення Національного банку
України щодо надання кредитів комерційними банками суб'єктам
господарської діяльності в період дії обмежень на кредитні
вкладення та здійснення контролю регіональними управліннями
Національного банку України за дотриманням комерційними банками
встановлених розмірів "кредитної стелі" станом на 19 грудня 1994
року (від 27.10.94 р. N 26013/1183-5206, 01.11.94 р.
N 26013/1195-6110 ( v6110500-94 ), 11.11.94 р. N 209 ( v0209500-94 ) ( абзац четвертий ), 30.11.94 р.
N 26013/1279-6609 ( v6609500-94 )).
Втрачають силу вказівка Національного банку України від
9.12.94 р. N 26013/1352-6793 щодо надання кредитів комерційними
банками суб'єктам господарської діяльності на життєво необхідні
для держави цілі зверх розміру встановленої "кредитної стелі", а
також раніше отримані та не використані окремими комерційними
банками дозволи Національного банку України на перевищення
граничних розмірів кредитних вкладень.вверх