Документ v53_7323-06, текущая редакция — Принятие от 21.01.2006

                   МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
Л И С Т
21.01.2006 N 26-53/7

Щодо застосування конвенцій про правову
допомогу та правові відносини у цивільних,
сімейних та кримінальних справах

У зв'язку з численними зверненнями, що надходять на адресу
Міністерства юстиції щодо застосування конвенцій про правову
допомогу та правові відносини в цивільних, сімейних та
кримінальних справах, укладених в рамках СНД, Міністерство юстиції
повідомляє.
10 листопада 1994 року Верховною Радою України ратифіковано
Конвенцію про правову допомогу та правові відносини в цивільних,
сімейних та кримінальних справах 1993 року ( 997_009 ), яка набула
чинності для України 14 квітня 1995 року і застосовується у
відносинах України з Республікою Білорусь, Азербайджанською
Республікою, Республікою Узбекистан, Російською Федерацією,
Республікою Казахстан, Республікою Таджикистан, Республікою
Вірменія, Киргизькою Республікою, Республікою Молдова, Грузією і
Туркменістаном.
7 жовтня 2002 року в м. Кишинів укладено Конвенцію про
правову допомогу та правові відносини в цивільних, сімейних та
кримінальних справах ( 997_619 ), яка набула чинності, відповідно
до частини другої статті 120 цієї Конвенції, на тридцятий день з
дати здачі на зберігання депозитарію третьої ратифікаційної
грамоти для Республіки Білорусь, Азербайджанської Республіки та
Республіки Казахстан.
Відповідно до частин третьої та четвертої цієї ж статті між
державами-учасницями Конвенції 2002 року ( 997_619 ) припиняє свою
дію Конвенція 1993 року ( 997_009 ) та Протокол до неї від
29 березня 1997 року ( 997_018 ). Однак, Конвенція 1993 року та
Протокол до неї 1997 року продовжуватимуть застосовуватися у
відносинах між державами-учасницями цих міжнародних договорів та
державами, для яких не набрала чинності Конвенція 2002 року.
На сьогодні Міністерством юстиції України здійснюються заходи
щодо підготовки пропозицій про ратифікацію Конвенції про правову
допомогу та правові відносини в цивільних, сімейних та
кримінальних справах 2002 року ( 997_619 ). Тобто, для України
зазначена Конвенція чинності не набула, а відтак діють лише
Конвенція 1993 року ( 997_009 ) та Протокол до неї 1997 року
( 997_018 ).
Заступник Міністра Дмитро Котлярвверх