Документ v3800323-17, текущая редакция — Принятие от 27.11.2017

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.11.2017  № 3800/5

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 28 травня 2014 року № 846/5

Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011 року № 1277 "Питання системи обліку публічної інформації" НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства юстиції України від 28 травня 2014 року № 846/5 "Про систему обліку публічної інформації в Міністерстві юстиції України та його територіальних органах" (далі - наказ) такі зміни:

1) в абзаці другому пункту 4 наказу слова "Управління систематизації законодавства Департаменту реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності" замінити словами "Управління систематизації законодавства та координації правової роботи Департаменту реєстрації та систематизації правових актів";

2) в абзаці третьому пункту 4 та абзаці четвертому пункту 6 наказу слова та знаки "(не пізніше двох днів із дня створення)" замінити словами та знаками "(не пізніше п'яти робочих днів з дня затвердження документа)";

3) в абзаці першому пункту 5 наказу слова прізвище та ініціали "Департаменту організаційного та ресурсного забезпечення Мудрому СІ." замінити словами, прізвищем та ініціалами "Адміністративно-господарського департаменту Воловику М.Б.";

4) в абзаці шостому пункту 7 наказу слова "Департаментом реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності та Департаментом організаційного та ресурсного забезпечення" замінити словами "Департаментом реєстрації та систематизації правових актів та Адміністративно-господарським департаментом";

5) додаток до наказу викласти у новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра юстиції України Севостьянову Н.І.

Міністр

П. Петренко


Додаток
до наказу Міністерства юстиції України
28.05.2017 № 846/5
(у редакції наказу Міністерства
юстиції України
від 27.11.2017 № 3800/5)

ПЕРЕЛІК
структурних підрозділів Міністерства юстиції України, відповідальних за своєчасну реєстрацію в Системі обліку документів, що містять інформацію, розпорядником якої є Міністерство юстиції України, відповідно до Примірного переліку видів публічної інформації

Назва структурного підрозділу

Підпункти та пункти Примірного переліку видів публічної інформації

Усі структурні підрозділи

Підпункт 1.2 пункту 1 (щодо службових номерів засобів зв'язку та адрес електронної пошти);
підпункт 1.3 пункту 1;
підпункти 2.4, 2.5 пункту 2;
пункт 4 (крім наказів, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України, та наказів із кадрових питань);
підпункт 8.1 пункту 8;
підпункт 8.2 пункту 8 (щодо інформації про висновки за результатами гендерно-правової експертизи актів законодавства)

Департамент персоналу

Підпункт 1.1 пункту 1;
підпункт 1.2 пункту 1 (крім службових номерів засобів зв'язку та адрес електронної пошти);
пункти 4 (накази з кадрових питань), 21

Управління взаємодії з органами державної влади

Підпункти 2.2, 2.3 пункту 2;
пункт 3;
підпункти 5.2, 5.4 пункту 5;
пункт 7

Департамент з питань судової роботи та банкрутства

Підпункти 5.5 - 5.7 пункту 5;
пункти 9, 19, 22, 29

Департамент реєстрації та систематизації правових актів

Пункт 4 (щодо наказів, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України);
пункти 6, 10 - 15;
підпункти 16.1, 16.4 пункту 16

Управління інформування населення та реформування правової освіти

підпункти 5.1, 5.3 пункту 5;
підпункти 16.2, 16.3, 16.5 пункту 16

Департамент міжнародного права

Підпункти 18.1, 18.4 - 18.7 пункту 18;
пункт 28

Секретаріат Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини

Підпункти 18.2, 18.3 пункту 18

Департамент публічного права

Підпункт 8.2 пункту 8 (крім інформації про висновки за результатами гендерно-правової експертизи актів законодавства)

Департамент з питань судової роботи та банкрутства

Пункт 17

Департамент державної реєстрації та нотаріату

Пункти 20, 27

Адміністративно-господарський департамент

Пункт 23

Департамент комунікації, документообігу та контролю

Пункт 24

Департамент фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку

Підпункти 26.1, 26.2 пункту 26

Управління державних закупівель, договірної роботи та взаємовідносин з державними підприємствами

Підпункт 26.3 пункту 26

Департамент внутрішнього аудиту

Пункт 25
вверх