Про незастосування штрафних санкцій
ДПА України, Национальный банк Украины; Письмо от 30.03.19983393/10/24-0217, 12-210/454-1793
Документ v3393225-98, текущая редакция — Принятие от 30.03.1998

             ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
N 3393/10/24-0217 від 30.03.98
м.Київ
vd980330 vn3393/10/24-0217
Державним податковим адміністраціям
в Автономній Республіці Крим,
областях, мм.Києві і Севастополі

Про незастосування штрафних санкцій

На виконання Указу Президента України від 23 травня 1992 року
"Про перехід України до загальноприйнятої у міжнародній практиці
системи обліку та статистики" ( 303/92 ) та Державної програми
переходу України на міжнародну систему обліку та статистики,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.05.93 р.
N 326 ( 326-93-п ), Меморандуму економічної політики Уряду України
на період з липня 1997 р. по червень 1998 р., доручень Президента
України N 1-14/533 від 29.07.97 р. та Кабінету Міністрів України
N 15312/2 від 08.08.97 р. Національним банком України розроблено
план дій на 1997 рік, на підставі якого з 01.01.98 р. банківською
системою України здійснено перехід на нові форми фінансової
звітності та нові плани рахунків бухгалтерського обліку, що
побудовані за міжнародними стандартами. Під час переходу банківській системі був необхідний період
адаптації платіжної системи та всіх підсистем по обслуговуванню
бухгалтерського обліку, звітності та засобів захисту інформацій в
нових умовах. Враховуючи наведене вище, штрафні санкції за
перевищення строку проходження платежів у період з 5 по 15 січня
1998 року до банківських установ та суб'єктів господарської
діяльності не застосовувати.
Голова Державної
податкової адміністрації М.Я.Азаров
від 30.03.98 р. N 3393/10/24-0217
в.о. Голови Національного банку України В.С.Стельмах
від 11.03.98 р. N 12-210/454-1793вверх