Документ v2_02715-16, текущая редакция — Принятие от 16.02.2016

УПОВНОВАЖЕНИЙ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ

НАКАЗ

16.02.2016  № 2/02-16

Про затвердження Плану заходів Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року

Відповідно до Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" та з метою забезпечення реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, затвердженої Указом Президента України від 25.08.2015 № 501/2015, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План заходів Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року (далі - План заходів Уповноваженого), що додається.

2. Керівництву Секретаріату, представникам Уповноваженого та керівникам самостійних структурних підрозділів:

2.1 здійснювати постійний проактивний моніторинг реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, затвердженої Указом Президента України від 25.08.2015 № 501/2015;

2.2 здійснювати постійний проактивний моніторинг виконання Плану заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.11.2015 № 1393 (далі - План заходів КМУ), шляхом співпраці з визначеними відповідальними за виконання окремих пунктів Плану заходів КМУ державних органів;

2.3 забезпечити виконання Плану заходів Уповноваженого в установлені строки;

3. Відповідальним виконавцям щокварталу до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом, подавати до Управління документального забезпечення та прийому громадян (Дейнека В. В.) інформацію про стан виконання Плану заходів Уповноваженого.

4. Управлінню документального забезпечення та прийому громадян (Дейнека В.В.):

4.1. узагальнювати подану відповідальними виконавцями інформацію про стан виконання Плану заходів Уповноваженого, яку щокварталу до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом, подавати Уповноваженому;

4.2. щокварталу забезпечувати подання інформації про стан виконання Плану заходів КМУ до Міністерства юстиції України;

4.3. ознайомити керівництво Секретаріату, представників Уповноваженого, керівників самостійних підрозділів та відповідальних виконавців з цим наказом.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Уповноважений
Верховної Ради України
з прав людиниВ.В. ЛутковськаДодаток
до наказу Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини
16.02.2016  № 2/02-16

ПЛАН ЗАХОДІВ
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо забезпечення реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року

Найменування очікуваного результату (відповідно до Національної стратегії)

Найменування заходу, спрямованого на досягнення очікуваного результату

Індикатор досягнення

Строк виконання

Відповідальні за виконання

Забезпечення права на життя

Забезпечення належних гарантій захисту права на життя та наявність правових засобів захисту і механізмів ефективного розслідування порушень права на життя

1. Додержання норм міжнародного права для захисту життя мирного населення на тимчасово окупованій території України

1) утворення міжвідомчої робочої групи з питань контролю за додержанням міжнародного гуманітарного права та міжнародного права у галузі прав людини на тимчасово окупованій території України та в районі проведення антитерористичної операції із залученням органів державної влади, правоохоронних органів, представників міжнародних організацій

утворено відповідну міжвідомчу робочу групу, здійснюється регулярна фіксація та розслідування фактів порушення прав людини та норм міжнародного гуманітарного права на тимчасово окупованій території України та в районі проведення антитерористичної операції, спостерігається зменшення кількості випадків порушення норм міжнародного гуманітарного права з боку підрозділів Збройних Сил, які беруть участь у проведенні антитерористичної операції

лютий 2016 р.

Смірнова О.Л.
Лях Д.О.
Лук'яненко Ж.В.
Матвійко Ю.В.
Чумак К.В.
Синенька М.О.

Протидія катуванням, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню

Створення ефективної системи протидії катуванням, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню; створення умов для запобігання випадкам неналежного поводження; утвердження у суспільстві нетерпимості до будь-яких проявів неналежного поводження

2. Створення ефективної системи розслідування злочинів, пов'язаних із катуваннями, жорстоким, нелюдським або таким, що принижує гідність, поводженням чи покаранням, у тому числі насильницьким зникненням

1) звернення до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ з метою надання роз'яснення щодо порядку застосування статті 206 Кримінального процесуального кодексу України

роз'яснення надано

листопад 2016 р.

Островська О.В.
Чумак К.В.

3. Забезпечення ефективної діяльності національного превентивного механізму

1) розроблення і внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо підвищення ефективності діяльності національного превентивного механізму шляхом надання додаткових повноважень щодо забезпечення виконання його рекомендацій;
визначення повноважень щодо ініціювання притягнення до дисциплінарної та іншої відповідальності винних у неналежному поводженні посадових осіб та щодо можливостей вжиття інших негайних заходів реагування, обов'язкових до виконання відповідними посадовими особами

законопроект внесено на розгляд Кабінету Міністрів України

серпень 2016 р.

Чумак К.В.

4. Забезпечення відповідності міжнародним стандартам умов конвоювання

1) розроблення і внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до законодавства з метою гуманізації умов конвоювання осіб
2) приведення нормативно-правових актів у відповідність з практикою Європейського суду з прав людини

законопроект внесено на розгляд Кабінету Міністрів України, відповідні відомчі нормативно-правові акти розроблено

листопад 2016 р.

Чумак К.В.
Смірнова О.Л.

Забезпечення права на приватність

Забезпечення встановлених стандартів захисту права на приватність

5. Створення дієвого інституційного механізму контролю за додержанням права на приватність

1) перегляд існуючих навчальних програм підготовки юристів з метою запровадження спеціальних навчальних курсів з питань захисту персональних даних

навчальний курс з питань захисту персональних даних

серпень 2016 р.

Шевчук Л.А.

2) запровадження системного навчання осіб, відповідальних за організацію захисту персональних даних та інших осіб, що здійснюють обробку персональних даних

запроваджено навчання

серпень 2016 р.

Шевчук Л.А.

3) розрахунок обсягу потреби в коштах, необхідних для посилення спроможності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини як незалежного інституту з нагляду за дотриманням вимог законодавства про захист персональних даних, та внесення відповідних законодавчих пропозицій щодо бюджетного фінансування зазначеного обсягу потреби в коштах

розроблено пропозиції щодо бюджетного фінансування

травень 2016 р.

Крикливенко Б.В.
Бондаренко Н.І.
Шевчук Л.А.

6. Мінімізація та чітка регламентація законом випадків втручання держави у право на приватність

1) розроблення та внесення змін до нормативно-правових актів щодо удосконалення належної системи захисту від несанкціонованого доступу до медичної інформації як на паперових, так і на електронних носіях
2) проведення навчання медичних працівників щодо застосування правил про збереження медичної інформації

прийнято нормативно-правовий акт

серпень 2016 р.

Шевчук Л.А.
Лях Д.О.

7. Забезпечення права на приватність осіб, які перебувають у місцях примусового тримання за судовим рішенням або рішенням адміністративного органу відповідно до закону, зокрема під час надання психіатричної допомоги у примусовому порядку

1) розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту нормативно-правового акта про забезпечення права на приватність людей, у тому числі з інвалідністю, які перебувають у закладах системи охорони здоров'я, інтернатних установах систем освіти та соціального захисту

проект нормативно-правового акта внесено на розгляд Кабінету Міністрів України
затверджено у разі потреби накази з відповідних питань

лютий 2017 р.

Шевчук Л.А.
Лях Д.О.
Філіпішина А.А.
Чумак К.В.

8. Забезпечення додержання стандартів захисту права на приватність під час застосування систем відеоспостереження

1) підготовка рекомендацій щодо дотримання законодавства у сфері захисту персональних даних під час застосування систем відеоспостереження

підготовлено відповідні рекомендації

листопад 2017 р.

Шевчук Л.А.

9. Запровадження системи, яка унеможливлює створення надмірних державних баз персональних даних та виключає можливість протиправного втручання у приватність

1) проведення оцінки на предмет відповідності вимогам законодавства, наповнення, адміністрування та захисту таких баз персональних даних, як Єдиний державний демографічний реєстр, Реєстр пацієнтів, освітянські реєстри, і внесення пропозицій щодо правового врегулювання виявлених невідповідностей

внесено пропозиції

листопад 2017 р.

Шевчук Л.А.
Лях Д.О.

Забезпечення свободи мирних зібрань та об'єднань

Забезпечення реалізації права на свободу мирних зібрань та права на свободу об'єднань

10 Унеможливлення безпідставного та непропорційного обмеження права на мирні зібрання

1) розроблення методичних рекомендацій щодо проведення процедур медіації відповідно до закону про свободу мирних зібрань

розроблено методичні рекомендації щодо проведення процедур медіації

через три місяці після прийняття відповідного закону

Чаплига М.В.
Лях Д.О.

11. Визначення та забезпечення виконання позитивних обов'язків держави щодо свободи мирних зібрань, зокрема забезпечення їх безпеки

1) проведення тренінгу для підготовки тренерів з числа працівників правоохоронних органів щодо вивчення міжнародних стандартів і найкращого досвіду у сфері охорони громадського правопорядку під час проведення мирних зібрань
проведення тренінгів для працівників правоохоронних органів з міжнародних стандартів і найкращого досвіду у сфері дотримання прав людини під час проведення мирних зібрань

проведено тренінг для тренерів - працівників правоохоронних органів у кожному регіоні
проведено тренінги із залученням працівників правоохоронних органів з кожного регіону

у 3 етапи:
III-IV квартал 2016 р.
I квартал 2017 р. січень-грудень 2017 р.

Чаплига М.В.
Смірнова О.Л.
Чумак К.В.

Забезпечення права на участь в управлінні державними справами та у виборах

Забезпечення дотримання права громадян вільно брати участь в управлінні державними справами та формуванні органів державної влади, органів місцевого самоврядування через вибори;
забезпечення ефективної взаємодії між інститутами громадянського суспільства та органами державної влади, органами місцевого самоврядування, зокрема шляхом удосконалення процедур залучення інститутів громадянського суспільства до процесу підготовки та прийняття рішень органами державної влади, органами місцевого самоврядування

12. Забезпечення вдосконалення законодавства про всеукраїнський референдум та законодавче врегулювання питання проведення місцевих референдумів

1) розроблення змін до законодавства про вибори та референдуми з метою створення умов для забезпечення виборчих прав людей з інвалідністю

відповідний законопроект подано до Верховної Ради України

листопад 2016 р.

Чаплига М.В.
Лях Д.О.
Філіпішина А.А.

Забезпечення права на працю та соціальний захист

Створення можливостей для забезпечення достатнього життєвого рівня та належного соціального захисту громадян

13. Створення ефективної системи надання соціальних послуг, у тому числі із забезпечення соціального супроводу та підтриманого проживання людей з інвалідністю

1) запровадження систематичного моніторингу навчальних закладів, закладів охорони здоров'я та закладів соціального захисту населення, в яких перебувають люди з інвалідністю, на предмет дотримання прав та інтересів зазначеної категорії людей

здійснено моніторинг відповідних спеціальних закладів щодо дотримання в них прав людей з інвалідністю

травень 2016 р.

Лях Д.О.
Філіпішина А.А.
Чумак К.В.

Забезпечення прав дитини

Створення сприятливого середовища для виховання, навчання, розвитку дитини та ефективної системи забезпечення реалізації її прав;
удосконалення державного механізму забезпечення прав дитини

14. Встановлення мінімальних стандартів безпеки та благополуччя дитини

1) підготовка та подання в установленому порядку Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України "Про охорону дитинства" з метою:
визначення термінології у сфері безпеки та благополуччя дитини;
забезпечення безпеки та благополуччя дитини (визнати як захід з охорони дитинства);
передбачення затвердження мінімальних стандартів та благополуччя дитини

внесено на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект

лютий 2017 р.

Філіпішина А.А.

2) проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з питань захисту прав дитини, акцентуючи увагу на стандартах безпеки та благополуччя дитини, серед вихованців дошкільних закладів освіти, учнівської та студентської молоді, а також із залученням засобів масової інформації шляхом розміщення соціальної реклами, публікацій фахівців у центральній та регіональній пресі, їх участі в тематичних теле- та радіопрограмах, надання експертних коментарів засобам масової інформації

проведено кожного півріччя тематичні цикли теле- та радіопрограм, розміщено публікації у засобах масової інформації, Інтернет-джерелах, проведено тематичні зустрічі та інші форми інформування населення про забезпечення безпеки та благополуччя дитини

постійно починаючи з II кварталу 2017 р.

Філіпішина А.А.
Чаплига М.В.

Попередження та протидія дискримінації

Створення ефективної системи запобігання та протидії дискримінації

15. Забезпечення комплексності та узгодженості законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації, упровадження відповідних та своєчасних позитивних дій на національному та місцевому рівні у сфері запобігання та протидії дискримінації, забезпечення ефективного та своєчасного реагування держави на нові виклики

1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні" щодо:
приведення у відповідність з положеннями актів права ЄС переліку підстав, за якими забороняється дискримінація, включаючи заборону дискримінації на ґрунті сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності, розширення переліку форм дискримінації (віктимізація), врегулювання питання заборони множинної дискримінації та дискримінації за асоціацією, уточнення сфер дії закону
розширення положень, які регулюють питання встановлення особливих правовідносин, які не можуть вважатися дискримінаційними (виключення)

подано на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект

лютий 2016 р.

Філіпішина А.А.

2) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення з метою врегулювання питання адміністративної відповідальності за дискримінацію, визначення штрафних санкцій та суб'єктів їх накладення

виконано зобов'язання у рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, ЄВРАТОМ та їх державами-членами щодо імплементації актів ЄС у сфері зайнятості
створено дієвий позасудовий механізм реагування на випадки порушення законодавства у сфері недискримінації

I квартал 2016 р.

Філіпішина А.А.
Смірнова О.Л.

3) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо:
вилучення з диспозиції статті 161 Кримінального кодексу України частини, яка стосується кримінальної відповідальності за дискримінацію (пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв за ознаками) - разом із внесенням відповідних змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Цивільного кодексу України, передбачивши штрафи, відшкодування шкоди тощо забезпечення покарання за злочини, скоєні з мотивів нетерпимості за такими ознаками, як раса, колір шкіри, релігійні переконання, сексуальна орієнтація, транссексуальність, інвалідність, мова (зміни до пункту 3 статті 67, частини другої статей 115, 121, 122, 126, 127, 129, статті 293)
декриміналізація зараження ВІЛ та іншими інфекційними хворобами (статті 130 і 133 Кримінального кодексу України) та необхідності виділення цих захворювань з інших видів нанесення шкоди здоров'ю в нормах Кримінального кодексу України
узгодження понятійного апарату Кримінального кодексу України в частині кваліфікації різних форм та проявів нетерпимості
уніфікація термінології з використанням терміна "нетерпимість"

подано на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект

лютий 2016 р.

Філіпішина А.А.
Смірнова О.Л.
Островська О.В.

16. Реалізація програми щодо підвищення обізнаності громадян у сфері запобігання та протидії дискримінації

1) розміщення у державних установах (центрах зайнятості, лікарнях, органах і установах соціального захисту населення) інформаційних плакатів щодо видів дискримінації, покарання за неї та засобів правового захисту

розміщено відповідні плакати

лютий 2016 р.

Філіпішина А.А.
Чаплига М.В.

17. Забезпечення безперешкодного доступу кожного до ефективних засобів правового захисту від дискримінації, дотримання і впровадження принципу недискримінації та культури поваги до різноманітності, вжиття заходів з подолання у суспільстві стереотипів, які призводять до дискримінації

1) розроблення курсу з питань протидії дискримінації для державних службовців із залученням міжнародних експертів та громадськості
2) передбачення в рамках курсів службової підготовки та підвищення кваліфікації обов'язкового навчання працівників органів виконавчої влади на всіх рівнях щодо запобігання та протидії дискримінації через систему інститутів підвищення кваліфікації та інститут навчання державних службовців
3) включення питання щодо заборони дискримінації до переліку питань для переатестації державних службовців

розроблено курс з протидії дискримінації з урахуванням кращих міжнародних практик і включено до відповідних програм, курсів, тренінгів для державних службовців

листопад 2016 р.

Філіпішина А.А.
Смірнова О.Л.
Синенька М.О.
Волкова О.М.

18. Забезпечення ефективного розслідування злочинів, вчинених з мотивів расової, національної, релігійної та іншої нетерпимості, та притягнення винних осіб до відповідальності

1) розроблення та включення до програм навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації працівників правоохоронних органів курсу з ефективного та належного розслідування злочинів на ґрунті нетерпимості

розроблено курс та включено його до відповідних навчальних програм

листопад 2016 р.

Філіпішина А.А.
Островська О.В.

2) розроблення та затвердження спільної інструкції МВС та Генеральної прокуратури України щодо розслідування злочинів на ґрунті нетерпимості органами внутрішніх справ з урахування методології ОБСЄ

затверджено спільну інструкцію МВС та Генеральної прокуратури України

листопад 2017 р.

Філіпішина А.А.
Островська О.В.

3) розроблення та прийняття наказу щодо введення у кожному регіоні спеціалізації (покладення обов'язків) прокурорів і слідчих, відповідальних за здійснення контролю за розслідуванням злочинів на ґрунті ненависті

прийнято відповідний наказ

листопад 2018 р.

Філіпішина А.А.
Островська О.В.

19. Удосконалення порядку проведення органами виконавчої влади антидискримінаційної експертизи проектів нормативно-правових актів

1) розроблення та затвердження методики проведення антидискримінаційної експертизи, спрямованої на належне виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. № 61

розроблено та затверджено методологію

лютий 2016 р.

Філіпішина А.А.

2) проведення семінарів та тренінгів для юридичних та інших підрозділів органів виконавчої влади з метою підвищення ефективності проведення ними антидискримінаційної експертизи проектів нормативно-правових актів

змінено підхід до проведення аналізу проектів нормативно-правових актів щодо наявності у них дискримінаційних факторів від формального до сутнісного

постійно

Філіпішина А.А.

Звільнення заручників та відновлення їх прав

Звільнення заручників та забезпечення їх реабілітації

20. Створення ефективної системи звільнення заручників

1) вивчення питань щодо розроблення критеріїв визнання громадян України такими, що ув'язнені на території Російської Федерації та тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим за відсутності належних правових підстав, залучивши при цьому правозахисні та неурядові організації, а у випадку прийняття позитивного рішення розроблення та затвердження критеріїв постановою Кабінету Міністрів України, іншим нормативно-правовим актом

розроблено та затверджено критерії

травень 2016 р.

Чумак К.В.
Лук'яненко Ж.В.
Островська О.В.

Керівник Секретаріату

Б.В. Крикливенко

{Текст взято з сайту Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини http://www.ombudsman.gov.ua/}вверх