Документ v2017874-16, действует, текущая редакция — Редакция от 01.12.2016, основание - v3433323-16
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 29.12.2016. Посмотреть в истории? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

24.11.2016  № 2017

Про внесення змін до Кодексу газорозподільних систем та Типового договору транспортування природного газу

{Щодо визнання Постанови такою, що не підлягає державній реєстрації див. Наказ Міністерства юстиції № 3433/5 від 01.12.2016}

Відповідно до статей 4, 32 Закону України «Про ринок природного газу» та Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року № 715, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до глави 3 розділу VIII Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року № 2494, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за № 1379/27824 такі зміни:

1) абзаци п’ятий-десятий пункту 4 замінити чотирма новими абзацами:

«К = 0,01 - до 31 грудня 2016 року;

К = 0,03 - з 01 січня 2017 року до 31 грудня 2017 року;

К = 0,05 - з 01 січня 2018 року до 31 грудня 2018 року;

К = 0,1 - з 01 січня 2019 року;».

У зв’язку з цим абзаци одинадцятий-тринадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим-одинадцятим;

2) абзаци п’ятий-десятий пункту 5 замінити чотирма новими абзацами:

«К = 0,01 - до 31 грудня 2016 року;

К = 0,03 - з 01 січня 2017 року до 31 грудня 2017 року;

К = 0,05 - з 01 січня 2018 року до 31 грудня 2018 року;

К = 0,1 - з 01 січня 2019 року;».

У зв’язку з цим абзаци одинадцятий-тринадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим - одинадцятим.

2. Унести до розділу Х Типового договору транспортування природного газу, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року № 2497, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за № 1383/27828, такі зміни:

1) абзаци третій-восьмий пункту 10.4 замінити чотирма новими абзацами:

«К = 0,01 - до 31 грудня 2016 року;

К = 0,03 - з 01 січня 2017 року до 31 грудня 2017 року;

К = 0,05 - з 01 січня 2018 року до 31 грудня 2018 року;

К = 0,1 - з 01 січня 2019 року;».

У зв’язку з цим абзаци дев’ятий-чотирнадцятий вважати відповідно абзацами сьомим-дванадцятим;

2) абзаци третій-восьмий пункту 10.5 замінити чотирма новими абзацами:

«К = 0,01 - до 31 грудня 2016 року;

К = 0,03 - з 01 січня 2017 року до 31 грудня 2017 року;

К = 0,05 - з 01 січня 2018 року до 31 грудня 2018 року;

К = 0,1 - з 01 січня 2019 року;».

У зв’язку з цим абзаци дев’ятий-чотирнадцятий вважати відповідно абзацами сьомим-дванадцятим.

3. Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова Комісії

Д. Вовк

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
регуляторної служби України

Голова
Антимонопольного комітету України
К.М Ляпіна


Ю. Терентьєввверх