Документ v2015323-17, текущая редакция — Принятие от 26.06.2017

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.06.2017  № 2015/5

Про затвердження типових інформаційних карток адміністративних послуг у сфері державної реєстрації статутів територіальних громад

Відповідно до частини першої статті 8 Закону України "Про адміністративні послуги" НАКАЗУЮ:

Затвердити такі, що додаються:

типову інформаційну картку адміністративної послуги з державної реєстрації статуту територіальної громади;

типову інформаційну картку адміністративної послуги з державної реєстрації змін до статуту територіальної громади;

типову інформаційну картку адміністративної послуги зі скасування державної реєстрації статуту територіальної громади;

типову інформаційну картку адміністративної послуги з видачі дубліката свідоцтва про державну реєстрацію статуту територіальної громади.

Перший заступник Міністра

Н. СевостьяноваЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
26.06.2017 № 2015/5

ТИПОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги з державної реєстрації статуту територіальної громади

___________________________________________________________________________
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги та центру надання адміністративних послуг)

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги та центру надання адміністративних послуг

1

Місцезнаходження

Зазначається місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги та центру надання адміністративних послуг

2

Інформація щодо режиму роботи

Зазначається режим роботи суб'єкта надання адміністративної послуги та центру надання адміністративних послуг

3

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт

Зазначаються телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги та центру надання адміністративних послуг

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4

Закони України

Закон України "Про місцеве самоврядування"

5

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.07.98 № 1150 "Про затвердження Положення про державну реєстрацію статутів територіальних громад"

Умови отримання адміністративної послуги

6

Підстава для отримання адміністративної послуги

Звернення уповноваженого представника (далі - заявник)

7

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заява про державну реєстрацію статуту територіальної громади;
статут територіальної громади у двох примірниках;
рішення представницького органу місцевого самоврядування про затвердження статуту;
протокол пленарного засідання представницького органу місцевого самоврядування, на якому прийнято рішення про реєстрацію статуту.
У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.
Якщо документи подаються особисто, заявник пред'являє свій паспорт громадянина України, або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне або тимчасове проживання

8

Спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Документи подаються заявником особисто або поштовим відправленням через центр надання адміністративних послуг

9

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

10

Строк надання адміністративної послуги

Державна реєстрація проводиться за відсутності підстав для відмови у державній реєстрації не пізніше 30 календарних днів з дати подання документів

11

Перелік підстав для відмови у державній реєстрації

Невідповідність статуту вимогам Конституції та законів України

12

Результат надання адміністративної послуги

Рішення про проведення державної реєстрації статуту територіальної громади;
свідоцтво про державну реєстрацію статуту територіальної громади;
один примірник статуту територіальної громади;
внесення відомостей про державну реєстрацію статуту територіальної громади до реєстру статутів територіальних громад;
рішення про відмову у державній реєстрації статуту територіальної громади

13

Способи отримання відповіді (результату)

Видача документів здійснюється через центр надання адміністративних послуг

Директор Департаменту
приватного права


О.М. ФеренсЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
26.06.2017 № 2015/5

ТИПОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги з державної реєстрації змін до статуту територіальної громади

____________________________________________________________________________
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги та центру надання адміністративних послуг)

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги та центру надання адміністративних послуг

1

Місцезнаходження

Зазначається місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги та центру надання адміністративних послуг

2

Інформація щодо режиму роботи

Зазначається режим роботи суб'єкта надання адміністративної послуги та центру надання адміністративних послуг

3

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт

Зазначаються телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги та центру надання адміністративних послуг

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4

Закони України

Закон України "Про місцеве самоврядування"

5

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.07.98 № 1150 "Про затвердження Положення про державну реєстрацію статутів територіальних громад"

Умови отримання адміністративної послуги

6

Підстава для отримання адміністративної послуги

Звернення уповноваженого представника (далі - заявник)

7

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заява про державну реєстрацію змін до статуту територіальної громади;
статут територіальної громади у двох примірниках;
рішення представницького органу місцевого самоврядування про затвердження змін до статуту територіальної громади;
протокол пленарного засідання представницького органу місцевого самоврядування, на якому прийнято рішення про реєстрацію змін до статуту територіальної громади.
У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.
Якщо документи подаються особисто, заявник пред'являє свій паспорт громадянина України, або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне або тимчасове проживання

8

Спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Документи подаються заявником особисто або поштовим відправленням через центр надання адміністративних послуг

9

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

10

Строк надання адміністративної послуги

Державна реєстрація змін до статуту територіальної громади проводиться за відсутності підстав для відмови у державній реєстрації не пізніше 30 календарних днів з дати подання документів

11

Перелік підстав для відмови у державній реєстрації

Невідповідність статуту вимогам Конституції та законів України

12

Результат надання адміністративної послуги

Рішення про проведення державної реєстрації змін до статуту територіальної громади;
свідоцтво про державну реєстрацію статуту територіальної громади;
один примірник статуту територіальної громади;
внесення відомостей про державну реєстрацію змін до статуту територіальної громади до реєстру статутів територіальних громад;
рішення про відмову у державній реєстрації змін до статуту територіальної громади

13

Способи отримання відповіді (результату)

Видача документів здійснюється через центр надання адміністративних послуг

Директор Департаменту
приватного права


О.М. ФеренсЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
26.06.2017 № 2015/5

ТИПОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги зі скасування державної реєстрації статуту територіальної громади

____________________________________________________________________________
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги та центру надання адміністративних послуг)

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги та центру надання адміністративних послуг

1

Місцезнаходження

Зазначається місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги та центру надання адміністративних послуг

2

Інформація щодо режиму роботи

Зазначається режим роботи суб'єкта надання адміністративної послуги та центру надання адміністративних послуг

3

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт

Зазначаються телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги та центру надання адміністративних послуг

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4

Закони України

Закон України "Про місцеве самоврядування"

5

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.07.98 № 1150 "Про затвердження Положення про державну реєстрацію статутів територіальних громад"

Умови отримання адміністративної послуги

6

Підстава для отримання адміністративної послуги

Звернення уповноваженого представника (далі - заявник)

7

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заява про скасування державної реєстрації статуту територіальної громади;
рішення представницького органу місцевого самоврядування про скасування державної реєстрації статуту територіальної громади.
У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.
Якщо документи подаються особисто, заявник пред'являє свій паспорт громадянина України, або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне або тимчасове проживання

8

Спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Документи подаються заявником особисто або поштовим відправленням через центр надання адміністративних послуг

9

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

10

Строк надання адміністративної послуги

Скасування державної реєстрації проводиться не пізніше 30 календарних днів з дати подання документів

11

Результат надання адміністративної послуги

Рішення про скасування державної реєстрації;
виключення відомостей про статут територіальної громади з реєстру статутів територіальних громад

12

Способи отримання відповіді (результату)

Видача документів здійснюється через центр надання адміністративних послуг

Директор Департаменту
приватного права


О.М. ФеренсЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
26.06.2017 № 2015/5

ТИПОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги з видачі дубліката свідоцтва про державну реєстрацію статуту територіальної громади

_____________________________________________________________________________
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги та центру надання адміністративних послуг)

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги та центру надання адміністративних послуг

1

Місцезнаходження

Зазначається місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги та центру надання адміністративних послуг

2

Інформація щодо режиму роботи

Зазначається режим роботи суб'єкта надання адміністративної послуги та центру надання адміністративних послуг

3

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт

Зазначаються телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги та центру надання адміністративних послуг

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4

Закони України

Закон України "Про місцеве самоврядування"

5

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.07.98 № 1150 "Про затвердження Положення про державну реєстрацію статутів територіальних громад"

Умови отримання адміністративної послуги

6

Підстава для отримання адміністративної послуги

Звернення уповноваженого представника (далі - заявник)

7

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заява про видачу дубліката свідоцтва про державну реєстрацію статуту територіальної громади;
рішення представницького органу місцевого самоврядування про звернення до органу, що здійснив реєстрацію статуту, щодо видачі дубліката свідоцтва;
підтвердження опублікування в засобах масової інформації оголошення про втрату свідоцтва.
У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.
Якщо документи подаються особисто, заявник пред'являє свій паспорт громадянина України, або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне або тимчасове проживання

8

Спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Подаються заявником особисто або поштовим відправленням через центр надання адміністративних послуг

9

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

10

Строк надання адміністративної послуги

Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію статуту територіальної громади здійснюється не пізніше 30 календарних днів з дати подання документів

11

Результат надання адміністративної послуги

Дублікат свідоцтва про державну реєстрацію статуту територіальної громади

12

Способи отримання відповіді (результату)

Видача документів здійснюється через центр надання адміністративних послуг

Директор Департаменту
приватного права


О.М. Ференс

{Текст взято з сайту Мін'юсту України http://old.www.minjust.gov.ua}вверх