Про спонукання виконати зобов'язання за договором
Вищий господарський суд; Постановление, Дело от 05.03.200915/83-08-2002
Документ v2002600-09, текущая редакция — Принятие от 05.03.2009

                                                          
ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.03.2009 справа N 15/83-08-2002
(постанову залишено без змін постановою
Судової палати у господарських справах
Верховного Суду України від 02.06.2009)

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів:
головуючого Добролюбової Т.В.
суддів: Гоголь Т.Г.,
Швеця В.О.
за участю представників 1. Сорокін К.О. дов. від 05.01.09
сторін скаржників 2. Пальонов К.І. дов. від 02.03.09
позивача Травкін О.Г.
дов. від 06.10.08 N 68/юд-08
Левченко А.Г.
дов. від 22.09.08 N 05/67
відповідача Сидоренко А.О.
дов. від 04.11.08 N 05/75
третіх осіб 2. Кирич С.О.
дов. від 10.01.09 N 55/15/14-09
розглянувши у відкритому 1. Товариства з обмеженою
судовому засіданні відповідальністю "Мілленіум 2003"
касаційні скарги 2. Товариства з обмеженою
відповідальністю "Портовик Сервіс"
у справі N 15/83-08-2002
на постанову Одеського апеляційного господарського
суду
від 25.07.2008 року
за позовом Приватного підприємства
"Укртрансконтейнер"
до Державного підприємства "Іллічівський
морський торговельний порт"
третя особа, без 1. Товариство з обмеженою
самостійних вимог на відповідальністю "Метекс"
стороні позивача
третя особа, без 2. Міністерство транспорту та зв'язку
самостійних вимог на України
стороні відповідача
Приватне підприємство "Укртрансконтейнер" звернулось до
господарського суду Одеської області з позовом до Державного
підприємства "Іллічівський морський торговельний порт", в якому
просило, спонукати виконати зобов'язання за договором N 435-О про
спільну діяльність від 22.06.2005 року та додаткової угоди до
нього від 10.04.2006 року, а саме: передати додатковий вклад у
вигляді гідротехнічних споруд-причалів N 1 та N 2, технологічне
обладнання, інші об'єкти інфраструктури та тилові площадки для
зберігання контейнерів. Позов вмотивований тим, що відповідач не
виконав умови укладеного договору та додаткової угоди щодо
передачі позивачу додаткового вкладу.
Господарський суд Одеської області рішенням від
10.06.2008 року (суддя Петров В.С.) позов задовольнив, зобов'язав
Державне підприємство "Іллічівський морський торговельний порт"
виконати свої зобов'язання за договором N 435-О про спільну
сумісну діяльність в Іллічівському морському торговельному порту
від 22.06.2005 року в натурі (договір простого товариства) та
передати Приватному підприємству "Укртрансконтейнер" відповідно
до акта прийому-передачі додатковий вклад в спільну діяльність у
вигляді гідротехнічних споруд-причалів N 1 та N 2, всього наявного
і необхідного технологічного обладнання, інших об'єктів
інфраструктури, а також тилових площадок під обладнання площ
зберігання контейнерів у складі та по оцінці виконаній Товариством
з обмеженою відповідальністю "Експертна оцінка власності". Рішення
вмотивоване тим, що відповідач свої зобов'язання за договором
N 435-О від 22.06.2005 року не виконав. Сторони в договорі не
погоджували умови для односторонньої відмови від його виконання.
Зазначене рішення було залишене в силі постановою Одеського
апеляційного господарського суду від 25.07.2008 року та постановою
Вищого господарського суду України від 09.10.2008 року.
Товариство з обмеженою відповідальністю "Портовик Сервіс",
яке не було стороною у справі, відповідно до вимог статті 107
Господарського процесуального кодексу України ( 1798-12 )
звернулося з касаційною скаргою на рішення господарського суду
Одеської області від 10.06.2008 року та постанову Одеського
апеляційного господарського суду від 25.07.2008 року і просить
зазначені судові акти скасувати, як такі що ухвалені з порушенням
норм чинного матеріального та процесуального права, а саме:
статті 129 Конституції України ( 254к/96-ВР ), статті 620
Цивільного кодексу України ( 435-15 ), статті 4-3 Господарського
процесуального кодексу України ( 1798-12 ), а справу передати на
новий розгляд до господарського суду Одеської області. В
касаційній скарзі товариство посилається на те, що оскаржувані
судові акти стосуються його прав та обов'язків, оскільки до
переліку майна, яке мало бути передане Державним підприємством
"Іллічівський морський торговельний порт" на виконання рішення
господарського суду Одеської області від 10.06.2008 року
Приватному підприємству "Укртрансконтейнер" відходить майно, яке
вже було передане портом в управління Товариству з обмеженою
відповідальністю "Портовик Сервіс", отже було вирішено спір про
право у правовідносинах, учасником яких є скаржник, та якого не
було залучено до участі у справі.
З касаційною скаргою до Вищого господарського суду України
також звернулося Товариство з обмеженою відповідальністю
"Мілленіум 2003", яке не є учасником судового процесу, проте
стверджує, що зазначеними судовими актами зачіпаються його права і
наполягає на касаційному їх перегляді з підстав неправильного
застосування господарськими судами норм процесуального права та
просить справу передати на новий розгляд до господарського суду
Одеської області. Скаржник вважає, що незалучення його до участі у
справі, призвело до порушення встановлених Господарським
процесуальним кодексом України ( 1798-12 ) принципів судочинства
та до прийняття необґрунтованих судових рішень, оскільки до
переліку майна, яке мало бути передане Державним підприємством
"Іллічівський морський торговельний порт" на виконання рішення
господарського суду Одеської області від 10.06.2008 року
Приватному підприємству "Укртрансконтейнер" відходить майно, яке
вже було передане портом в якості вкладу за договором про спільну
діяльність від 31.10.2007 року.
Державне підприємство "Іллічівський морський торговельний
порт" надало відгуки на касаційні скарги та вважає їх законними та
обґрунтованими.
В судовому засіданні представники відповідача та третьої
особи без самостійних вимог - Міністерства транспорту та зв'язку
України підтримали касаційні вимоги скаржників і просили ухвалені
у справі судові акти скасувати, а справу скерувати на новий
розгляд до господарського суду Одеської області.
Представники сторін, присутні в судовому засіданні, згідно з
вимогами статті 85 Господарського процесуального кодексу України
( 1798-12 ) дали згоду на оголошення вступної та резолютивної
частини постанови.
Заслухавши доповідь судді Гоголь Т.Г., пояснення
представників сторін, перевіривши наявні матеріали справи на
предмет правильності застосування норм процесуального права в
судових рішеннях, Вищий господарський суд України вважає, що
касаційні скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Портовик
Сервіс" та Товариства з обмеженою відповідальністю
"Мілленіум-2003" підлягають задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до пункту 8 статті 129 Конституції України
( 254к/96-ВР ) судочинство в Україні здійснюється на засадах
забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду.
За приписами статті 107 Господарського процесуального кодексу
України ( 1798-12 ), право касаційного оскарження надано, зокрема,
особам, яких не було залучено до участі у справі, якщо суд прийняв
рішення чи постанову, що стосується їх прав та обов'язків. При
цьому, приписами статей 111-9, 111-10 Господарського
процесуального кодексу України ( 1798-12 ) зумовлено, що касаційна
інстанція має право скасувати рішення у справі, а справу передати
на новий розгляд до суду першої інстанції, якщо господарський суд
припустився такого порушення процесуальних норм як прийняття
рішення, що стосується прав і обов'язків осіб, які не були
залучені до участі у справі. Зі змісту наведених приписів
законодавства вбачається, що обов'язковою умовою задоволення
касаційної скарги особи, яку не було залучено до участі у справі
шляхом скасування рішення та направлення справи на новий розгляд є
порушення прийнятим рішенням прав та обов'язків такої особи.
Рішення, оскаржуване не залученою особою, повинно безпосередньо
стосуватися прав та обов'язків цієї особи, тобто коли в рішенні
суду безпосередньо розглянуто й вирішено спір про право у
правовідносинах, учасником яких є скаржник, або міститься судження
про права та обов'язки цієї особи у відповідних правовідносинах.
Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судами
попередніх інстанцій, предметом спору є вимога Приватного
підприємства "Укртрансконтейнер" про зобов'язання Державного
підприємства "Іллічівський морський торговельний порт" виконати
свої зобов'язання за договором N 435-О про спільну сумісну
діяльність в Іллічівському морському торговельному порту від
22.06.2005 року в натурі, а саме передати йому відповідно до акту
прийому-передачі додатковий вклад в спільну діяльність, у вигляді
гідротехнічних споруд-причалів N 1 та N 2, всього наявного і
необхідного технологічного обладнання, інших об'єктів
інфраструктури, а також тилових площадок під обладнання площ
зберігання контейнерів.
В підтвердження доводів касаційної скарги про те, що рішення
господарського суду Одеської області стосується прав та обов'язків
Товариства з обмеженою відповідальністю "Мілленіум 2003", скаржник
зазначає, що до переліку майна, яке мало бути передане Державним
підприємством "Іллічівський морський торговельний порт" на
виконання рішення господарського суду Одеської області від
10.06.2008 року Приватному підприємству "Укртрансконтейнер"
входить майно, яке вже було передане портом в якості вкладу за
договором про спільну діяльність від 31.10.2007 року N 694-О,
укладеним з скаржником. Скаржник зазначає, що оскаржуваними
судовими рішеннями його фактично позбавлено права на користування
майном, переданим відповідачем до спільної діяльності за
зазначеним договором. Законність договору про спільну діяльність
від 31.10.2007 року N 694-О встановлена рішенням господарського
суду Одеської області від 13.05.2008 року у справі N 6/47-08-876.
Товариство з обмеженою відповідальністю "Портовик Сервіс",
яке також вважає, що рішення господарського суду Одеської області
стосується його прав та обов'язків, в підтвердження доводів
касаційної скарги зазначає, що до переліку майна, яке мало бути
передане Державним підприємством "Іллічівський морський
торговельний порт" на виконання рішення господарського суду
Одеської області від 10.06.2008 року Приватному підприємству
"Укртрансконтейнер" входить майно, що було передане портом йому в
управління, а відтак було вирішено спір про право у
правовідносинах, учасником яких є скаржник. Згідно з договором
управління майном від 27.06.2007 року відповідач передав скаржнику
право на користування та частково право на розпорядження майном.
Відповідність договору управління майном від 27.06.2007 року
вимогам чинного законодавства встановлена рішенням господарського
суду Одеської області від 09.06.2008 року у справі N
15/90-08-2179. Інститут управління майном є способом здійснення
прав на чуже майно з визначеною метою, правила якого закріплені в
главі 70 Цивільного кодексу України ( 435-15 ). Згідно з вимогами
статті 1029 Цивільного кодексу України ( 435-15 ) за договором
управління майном одна сторона (установник управління) передає
другій стороні (управителеві) на певний строк майно в управління,
а друга сторона зобов'язується за плату здійснювати від свого
імені управління цим майном в інтересах установника управління або
вказаної ним особи.
Колегія суддів визнає, що розглядаючи зазначений спір,
господарський суд припустився порушення норм процесуального
законодавства, оскільки предмет спору зачіпає права Товариства з
обмеженою відповідальністю "Портовик Сервіс" щодо управління
майном, переданим останньому відповідачем за договором управління
від 27.06.2007 року та права Товариства з обмеженою
відповідальністю "Мілленіум 2003" щодо майна, яке вже було
передане портом товариству в якості вкладу за договором про
спільну діяльність від 31.10.2007 року.
Відповідно до роз'яснень Пленуму Верховного Суду України,
викладених у пункті 1 постанови від 29.12.1976 N 11
( v0011700-76 ) "Про судове рішення", рішення є законним тоді,
коли суд, виконавши всі вимоги процесуального законодавства і
всебічно перевіривши всі обставини справи, вирішив справу у
відповідності з нормами матеріального права, що підлягають
застосуванню до даних правовідносин.
Згідно зі статтею 111-10 Господарського процесуального
кодексу України ( 1798-12 ) підставами для скасування або зміни
рішення місцевого суду чи постанови апеляційного господарського
суду є порушення або неправильне застосування норм матеріального
та процесуального права. Порушення норм процесуального права є в
будь-якому випадку підставою для скасування рішення місцевого або
постанови апеляційного господарського суду, якщо господарський суд
прийняв рішення або постанову, що стосується прав і обов'язків
осіб, які не були залучені до участі в справі.
Зважаючи на те, що ні Товариство з обмеженою відповідальністю
"Портовик Сервіс" ні Товариство з обмеженою відповідальністю
"Мілленіум 2003" не були залучені до участі у справі, викладені
доводи про те, що спірне майно на момент ухвалення оскаржуваного
рішення було передане касаторам на підставі зазначених вище
договорів не були предметом судового дослідження під час розгляду
даного господарського спору, не витребувані та не оцінені докази
щодо обтяження вказаного майна правами Держави та інших суб'єктів
господарювання у справі, колегія суддів визнає, що прийняті у
справі рішення підлягають скасуванню, а справа направленню на
новий розгляд до господарського суду Одеської області.
При новому розгляді справи необхідно виконати всі
процесуальні дії, передбачені Господарським процесуальним кодексом
України ( 1798-12 ), повно та всебічно з'ясувати всі обставини
справи, дати їм належну правову оцінку та постановити законне та
обґрунтоване рішення.
Виходячи з викладеного та керуючись статтями 111-7, пунктом 3
статті 111-9, статтями 111-10, 111-11, 111-12 Господарського
процесуального кодексу України ( 1798-12 ), Вищий господарський
суд України П О С Т А Н О В И В:
Рішення господарського суду Одеської області від 10.06.2008
року і постанови від 25.07.2008 року та від 09.10.2008 року у
справі N 15/83-08-2002 скасувати. Справу скерувати на новий
розгляд до господарського суду Одеської області.
Касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю
"Портовик Сервіс" - задовольнити.
Касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю
"Мілленіум 2003" - задовольнити.
Головуючий суддя Т.Добролюбова
Судді Т.Гоголь
В.Швецьвверх