Про визнання протиправним та скасування розпорядження
Вищий господарський суд; Постановление, Дело от 17.06.20082-29/10682-2007
Документ v2-29600-08, текущая редакция — Принятие от 17.06.2008

                                                          
ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.06.2008 Справа N 2-29/10682-2007
(ухвалою Судової палати у господарських справах
Верховного Суду України від 18.09.2008
відмовлено у порушенні провадження з перегляду)

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів:
Муравйов О.В. - головуючий
Полянський А.Г.
Фролова Г.М.
розглянувши у відкритому Славновської сільської ради
судовому засіданні
касаційну скаргу
на рішення Господарського суду Автономної
республіки Крим від 22.11.2007 року
та постанову Севастопольського апеляційного
господарського суду
від 26.02.2008 року
у справі N 2-29/10682-2007 Господарського суду
Автономної республіки Крим
за позовом Славновської сільської ради
до третя особа Роздольненської районної державної
адміністрації Роздольненське державне
лісогосподарське підприємство
про визнання протиправним та скасування
розпорядження
За участю представників сторін:
від позивача: не з'явився
від відповідача: не з'явився
від третьої особи: Охріменко В.І. посвідчення N 28
від 25.10.2006 року
В С Т А Н О В И В:
Славновська сільська рада звернулась до Господарського суду
Автономної Республіки Крим з позовом до Роздольненської районної
державної адміністрації про визнання протиправним та скасування
розпорядження.
Рішенням Господарського Автономної Республіки Крим суду від
22.11.2007 року по справі N 2-29/10682-2007 (Башилавшвіллі О.І.) в
задоволенні позовних вимог Славновської сільської ради відмовлено.
Постановою Севастопольського апеляційного господарського суду
від 26.02.2008 року по справі N 2-29/10682 (головуючий суддя
Заплава Л.М., судді Дугаренко О.В., Фенько Т.П.) апеляційну скаргу
Славновської сільської ради залишено без задоволення,
а рішення Господарського суду Автономної республіки Крим від
22.11.2007 року - без змін.
Славновська сільська рада подала до Вищого господарського
суду України касаційну скаргу на рішення Господарського суду
Автономної республіки Крим від 22.11.2007 року та постанову
Севастопольського апеляційного господарського суду
від 26.02.2008 року.
В касаційній скарзі заявник стверджує про порушення судом
апеляційної інстанції норм матеріального та процесуального права і
просить скасувати оскаржені рішення та постанову і прийняти нове
рішення, яким позовні вимоги задовольнити.
Відзив на касаційну скаргу не надходив, що не перешкоджає її
розгляду по суті.
Представники позивача та відповідача в судове засідання не
з'явились, хоча про час та місце були повідомлені належним чином,
ухвалу суду направлено на їх адресу рекомендованою
кореспонденцією.
Заслухавши суддю-доповідача, пояснення представника третьої
особи, перевіривши наявні матеріали справи на предмет правильності
юридичної оцінки обставин справи та повноти їх встановлення в
рішенні у даній справі, колегія суддів вважає, що касаційна скарга
не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до вимог статей 108, 111-7 Господарського
процесуального кодексу України ( 1798-12 ) Вищий господарський суд
України переглядає за касаційною скаргою (поданням) рішення
місцевих господарських судів та постанови апеляційних
господарських судів та на підставі встановлених фактичних обставин
справи перевіряє застосування судом першої чи апеляційної
інстанції норм матеріального і процесуального права.
Підставою для скасування або зміни рішення місцевого чи
апеляційного господарського суду або постанови апеляційного
господарського суду є порушення або неправильне застосування норм
матеріального чи процесуального права.
Судами першої та апеляційної інстанції було встановлено,
що рішенням виконкому Кримської обласної ради трудящих від
22.02.1972 року N 97, яке прийнято на підставі Постанови Ради
міністрів Української РСР від 28.01.1972 року N 43, земельна
ділянка на території Славновської сільської ради площею 270 га
оголошена пам'ятником природи місцевого значення "Бакальська коса,
озеро і прибережний аквальний комплекс" на північному заході Криму
як оригінальне геоморфологічне створення; еталон, що ілюструє
процеси формування озера морського походження, біля берегів
своєрідні морські біоценози".
Постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим
N 913-2/2000 від 16.02.2000 об'єкт природно-заповідного фонду
України пам'ятником природи "Бакальська коса, озеро і прибережний
аквальний комплекс" оголошений Регіональним ландшафтним парком і
включений до природно-заповідного фонду Автономної Республіки Крим
площею 1520 га. При цьому землекористувачем призначено
Роздольненське державне лісогосподарське підприємство.
У зв'язку зі зміненим статусом території на Регіональний
ландшафтний парк "Бакальська коса" збільшенням площі з 270 га на
1520 га, в тому числі 1066,993 га суши, та узгодженням проекту
організації території Постановою Верховної Ради Автономної
Республіки Крим від 18.10.2002 року N 295-3/02 пам'ятник природи
"Бакальська коса, озеро і прибережний аквальний комплекс"
виключено зі складу природно-заповідного фонду місцевого значення
по причині включення цієї території в ландшафтний парк. Даною
Постановою затверджений проект організації території Регіонального
ландшафтного парку "Бакальська коса".
Постановою Ради міністрів Автономної Республіки Крим N 230
від 17.04.2007 року Роздольненському державному лісовому
господарству видано дозвіл N 014 від 26.04.2007 року на
використання природних ресурсів в межах Регіонального ландшафтного
парку.
На виконання вимог Земельного Кодексу України ( 2768-14 )
Роздольненським державним лісогосподарським підприємством було
замовлено проект землеустрою Регіонального ландшафтного парку,
після виготовлення проектної документації з відповідним
узгодженнями.
Роздольненське державне лісогосподарське підприємство
отримало державний акт на право на право постійного користування
землею і земельна ділянка території ПЗФ Регіональний ландшафтний
парк "Бакальська коса" увійшов до складу Державного лісового фонду
категорія землі природоохоронного значення.
В обґрунтування своїх вимог скаржник стверджує, що Постанова
Верховної Ради Автономної Республіки Крим N 913-2/2000 від
16.02.2000 прийнята без відповідних повноважень і в порушення норм
Закону України "Про природно-заповідний фонд".
Згідно ч. 1 ст. 33 ГПК України ( 1798-12 ) кожна сторона
повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на
підставу своїх вимог і заперечень.
Всупереч вказаній нормі скаржником не надано доказів
скасування чи оскарження вищевказаної Постанови Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, а доводи касаційної скарги не
спростовують встановлені судами обставини справи, а зводяться до
їх переоцінки.
Відповідно до ст. 23 Закону України "Про природно-заповідний
фонд" ( 2456-12 ) регіональні ландшафтні парки є природоохоронними
рекреаційними установами місцевого чи регіонального значення.
Частиною 3 ст. 5 цього ж Закону ( 2456-12 ) передбачено, що
тільки регіональні ландшафтні парки загальнодержавного значення
повинні бути юридичними особами. Парки місцевого значення можуть
бути визнані юридичними особами.
Оскільки регіональний ландшафтний парк "Бакальска коса"
створювався не як загальнодержавний парки, вимога щодо його
статусу як юридичної особи не є імперативною.
За таких обставин твердження заявника касаційної скарги про
порушення норм матеріального права в цій частині судом касаційної
інстанції відхиляються як помилкові.
Приймаючи спірне розпорядження, відповідач діяв в межах
повноважень, передбачених законодавством (ст. ст. 43-46, 123 ЗК
України) ( 2768-14 ).
Виходячи з викладеного, суди першої та апеляційної інстанції
дійшли вірного висновку про відсутність підстав для визнання
спірного розпорядження недійсним і задоволення позовних вимог, а
тому касаційна скарга задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. 111-5, 111-7, 111-9, 111-11 Господарського
процесуального кодексу України ( 1798-12 ), суд, -
П О С Т А Н О В И В:
Касаційну скаргу Славновської сільської ради залишити без
задоволення.
Постанову Севастопольського апеляційного господарського суду
від 26.02.2008 року по справі N 2-29/10682-2007 та рішення
Господарського суду Автономної республіки Крим від 22.11.2007 року
по справі N 2-29/10682-2007 залишити без змін.
Головуючий суддя О.В.Муравйов
Судді А.Г.Полянський
Г.М.Фроловавверх