Документ v1871323-07, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 24.03.2010, основание - v0291323-10

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
29.12.2007 N 1871/7
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
юстиції
N 291/к ( v0291323-10 ) від 24.03.2010 }
Про розподіл функціональних повноважень
між Міністром юстиції, першим заступником
та заступниками Міністра
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції
N 334/7 ( v0334323-09 ) від 15.04.2009 }

З метою вдосконалення управління центральним апаратом
Міністерства юстиції, поліпшення організації роботи Міністерства
юстиції з його територіальними підрозділами, забезпечення
взаємодії з місцевими державними адміністраціями та відповідно до
підпункту 13 пункту 9 Положення про Міністерство юстиції України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
14 листопада 2006 року N 1577 ( 1577-2006-п ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити розподіл функціональних повноважень між
Міністром юстиції, першим заступником та заступниками Міністра
згідно з додатком 1.
2. Установити, що в разі відсутності Міністра юстиції його
обов'язки виконує перший заступник Міністра. У разі відсутності першого заступника Міністра юстиції чи
одного із заступників Міністра, здійснення їх повноважень
забезпечується іншими заступниками Міністра згідно з додатком 2.
3. Закріпити за територіальними органами юстиції заступників
Міністра юстиції згідно з додатком 3.
4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
юстиції від 16 січня 2007 року N 20/7 "Про тимчасовий розподіл
функціональних повноважень між керівниками Міністерства юстиції
України".
5. Управлінню документального забезпечення довести цей наказ
до відома заступників Міністра юстиції, керівників структурних
підрозділів центрального апарату Міністерства, начальників
обласних управлінь юстиції.
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр М.Оніщук

Додаток 1
до наказу Міністерства
юстиції України
29.12.2007 N 1871/7

РОЗПОДІЛ
функціональних повноважень між Міністром
юстиції, першим заступником
та заступниками Міністра

Міністр юстиції Оніщук М.В.: Координує та контролює діяльність: заступників Міністра; Департаменту конституційного права; Департаменту адміністративного права; Департаменту кадрової роботи та державної служби; Департаменту державної виконавчої служби; Прес-служби Міністерства. Перший заступник Міністра юстиції Корнійчук Є.В.: 1) забезпечує та відповідає за взаємодію Міністерства з
Апаратом Верховної Ради України, Секретаріатом Кабінету Міністрів
України, Секретаріатом Президента України; 2) забезпечує спрямування та координацію діяльності
Державного департаменту України з питань виконання покарань; 3) забезпечує представництво інтересів держави в судах
України та за кордоном; 4) координує та контролює діяльність: Департаменту представництва інтересів держави в судах
України; Управління представництва інтересів держави в міжнародних та
іноземних судах; Відділу взаємодії з Верховною Радою України Департаменту
зв'язків з органами державної влади та інформаційно-аналітичної
роботи; Управління систематизації законодавства та правової
інформації; Відділу правової роботи Управління координації правової
роботи та правової освіти; Управління із забезпечення взаємодії з Державним
департаментом України з питань виконання покарань; Відділу режимно-секретної та мобілізаційної роботи. Заступник Міністра юстиції Цоклан В.І.: 1) забезпечує організаційну, інформаційну,
експертно-аналітичну, матеріально-технічну та іншу діяльність
Міністерства; 2) є уповноваженим Міністром на підписання наказів
Міністерства стосовно: фінансово-господарської діяльності; проведення стажування в центральному апараті; відпусток працівників центрального апарату (крім заступників
Міністра); встановлення працівникам центрального апарату надбавок за
вислугу років, за знання іноземної мови; за почесні звання; відрядження працівників центрального апарату в межах України
(крім заступників Міністра юстиції); виплати матеріальної допомоги, премій працівникам
центрального апарату, керівникам Головного управління юстиції
Міністерства юстиції України в областях, містах Києві та
Севастополі та їхнім заступникам; утворення робочих груп, комісій; 3) координує та контролює діяльність: Департаменту зв'язків з органами державної влади та
інформаційно-аналітичної роботи; Департаменту фінансового забезпечення; Адміністративного департаменту; Контрольно-ревізійного відділу; Державного підприємства "Інформаційний центр" Міністерства
юстиції України; Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників
юстиції; Координатор з питань забезпечення виконання завдань з
підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу. Заступник Міністра юстиції Єфіменко Л.В.: Координує та контролює діяльність: Департаменту цивільного законодавства та підприємництва; Департаменту фінансового законодавства; Департаменту державної реєстрації нормативних актів; Департаменту нотаріату та реєстрації адвокатських об'єднань; Департаменту легалізації та регулювання діяльності бюро
кредитних історій; Департаменту у справах цивільного стану громадян. Заступник Міністра юстиції Лутковська В.В.: Координує та контролює діяльність: Департаменту міжнародного правового співробітництва; Департамент міжнародного приватного права і міжнародної
правової допомоги; Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського
суду з прав людини; Державного департаменту з питань адаптації законодавства. Заступник Міністра юстиції Богдан А.Й.: Забезпечує реалізацію державної правової політики у сфері
боротьби з корупцією. Координує та контролює діяльність: Департаменту законодавства про правосуддя, правоохоронної
діяльності та антикорупційної політики (в частині антикорупційної
політики); Управління законодавства з питань земельних відносин,
агропромислового комплексу та охорони довкілля; Управління експертного забезпечення правосуддя; Департаменту законодавства про правосуддя, правоохоронної
діяльності та антикорупційної політики. Заступник Міністра юстиції Богашева Н.В.: Координатор з питань забезпечення рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків. 1) Відповідає за організацію роботи міністерства з питань
правової освіти; 2) Координує та контролює діяльність: Департаменту соціального, трудового та гуманітарного
законодавства; Відділу правової освіти Управління координації правової
роботи та правової освіти; Заступник Міністра юстиції Богатир В.В.: Координує та контролює діяльність: Управління розгляду звернень та прийому громадян; Головного державного об'єднання правової інформації
Міністерства юстиції України; Центру правової реформи і законопроектних робіт при
Міністерстві юстиції України.
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 334/7 ( v0334323-09 ) від 15.04.2009 }

Додаток 2
До наказу Міністерства
юстиції України
29.12.2007 N 1871/7

ЗДІЙСНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ
першого заступника Міністра юстиції, заступників
Міністра юстиції у разі їх відсутності

------------------------------------------------------------------ |Перший заступник Міністра |-|Заступник Міністра юстиції | |юстиції Корнійчук Є.В. | |Цоклан В.І. | |-------------------------------+-+------------------------------| |Заступник Міністра юстиції |-|Перший заступник Міністра | |Цоклан В.І. | |юстиції Корнійчук Є.В. | |-------------------------------+-+------------------------------| |Заступник Міністра юстиції |-|Заступник Міністра юстиції | |Єфіменко Л.В. | |Лутковська В.В. | |-------------------------------+-+------------------------------| |Заступник Міністра юстиції |-|Перший заступник Міністра | |Лутковська В.В. | |юстиції Корнійчук Є.В. | |-------------------------------+-+------------------------------| |Заступник Міністра юстиції |-|Заступник Міністра юстиції | |Богдан А.Й. | |Єфіменко Л.В. | |-------------------------------+-+------------------------------| |Заступник Міністра юстиції |-|Заступник Міністра юстиції | |Богашева Н.В. | |Єфіменко Л.В. | |-------------------------------+-+------------------------------| |Заступник Міністра юстиції |-|Заступник Міністра юстиції | |Богатир В.В. | |Богашева Н.В. | ------------------------------------------------------------------
При відсутності одночасно заступників Міністра юстиції, які
заміщають один одного, їх заміщення визначає Міністр юстиції.
{ Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 334/7
( v0334323-09 ) від 15.04.2009 }

Додаток 3
до наказу Міністерства
юстиції України
15.04.2009 N 334/7

ЗАКРІПЛЕННЯ
першого заступника, заступників Міністра юстиції
за територіальними органами юстиції

1. Перший заступник Міністра Корнійчук Є.В.: Вінницька область Закарпатська Чернігівська Київська м. Київ
2. Заступник Міністра Цоклан В.І.: Автономна Республіка Крим м. Севастополь Дніпропетровська Львівська Одеська
3. Заступник Міністра Єфіменко Л.В.: Волинська Рівненська Тернопільська
4. Заступник Міністра Лутковська В.В.: Кіровоградська Полтавська Херсонська Чернівецька
5. Заступник Міністра Богатир В.В.: Луганська Сумська Хмельницька Черкаська
6. Заступник Міністра Богдан А.Й.: Донецька Запорізька Миколаївська
7. Заступник Міністра Богашева Н.В.: Житомирська Івано-Франківська Харківська
{ Додаток 3 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 334/7
( v0334323-09 ) від 15.04.2009 }вверх