Щодо введення з 01.01.99 р. єдиної європейської грошової одиниці - євро
Письмо Национального банка Украины от 28.12.199812-111/1572
Документ v1572500-98, текущая редакция — Принятие от 28.12.1998

                    НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ 
Департамент бухгалтерського обліку
N 12-111/1572 від 28.12.98
м.Київ
vd981228 vn12-111/1572
Обласним управлінням НБУ
Кримському республіканському
управлінню НБУ
Комерційним банкам
Асоціації українських банків

Щодо введення з 01.01.99 р. єдиної
європейської грошової одиниці - євро

Щодо введення з 01.01.99 р. єдиної європейської грошової
одиниці - євро, повідомляємо. Введення євро не передбачає змін у бухгалтерському обліку. До
Класифікатора іноземних валют ( v0521500-98 ) включається ще одна
валюта, облік операцій за якою здійснюється аналогічно операціям
за будь-якою іноземною валютою. Тобто протягом перехідного періоду
розрахунки будуть здійснюватись як в євро, так і в одинадцяти
валютах країн-учасниць ЄВС. При необхідності здійснення перерахунку в євро - відображати
його в бухгалтерському обліку через технічні рахунки позиції банку
щодо іноземної валюти. У разі наявності на балансі банку деривативних угод з обміну
валют, обидві з яких номінуються в євро зі строком виконання після
01.01.99 р., результат за такими угодами буде зафіксовано станом
на 01.01.99 р. і не зміниться на дату виконання угоди.
Головний бухгалтер -
Директор департаменту П.М.Сенищвверх