Документ v1549500-98, текущая редакция — Редакция от 15.02.1999, основание - z0097-99

                    НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ 
Департамент валютного регулювання
Л И С Т
N 13-126/1549 від 09.09.98
м.Київ
vd980909 vn13-126/1549
Кримському республіканському,
обласним, по м.Києву і
Київській області управлінням
Національного банку України,
ОПЕРУ НБУ,
Комерційним банкам

Щодо Положення про порядок реєстрації одержання резидентами кредитів в іноземній валюті від іноземних кредиторів, затвердженого постановою Правління
Національного банку України від 07.05.97 N 144
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку
N 38 ( z0097-99 ) від 27.01.99 )

У зв'язку зі змінами, внесеними постановою Правління
Національного банку України від 18.08.98 р. N 321 "Про регулювання
грошово-кредитного ринку" до Положення про порядок реєстрації
одержання резидентами кредитів в іноземній валюті від іноземних
кредиторів, затвердженого постановою Правління Національного банку
України від 07.05.97 N 144 ( v0442500-97 ), надсилаємо (для
зручності використання в роботі) повний текст вищезгаданого
Положення.
Директор Департаменту
валютного регулювання С.О.Яременко
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
від 07.05.97 р. N 144
( v0442500-97 )
Реєстр. N 442 від 14.05.97 р.
Зміни внесені постановою
НБУ від 18.08.98 р. N 321

Положення
про порядок реєстрації одержання резидентами
кредитів в іноземній валюті від іноземних кредиторів
Національний банк України встановлює такий порядок надання
юридичним особам-резидентам реєстраційних свідоцтв на одержання
кредитів в іноземній валюті (включаючи валюту країн колишнього
СРСР) від іноземних кредиторів. 1. Кредити в іноземній валюті від іноземних кредиторів можуть
одержувати юридичні особи-резиденти України (далі за текстом -
резиденти) для проведення діяльності, передбаченої їх статутними
документами. Вказані кредити отримуються в безготівковій формі. Одержання резидентами від іноземних кредиторів кредитів,
позик, поворотної фінансової допомоги (далі - кредитів) в
іноземній валюті потребує обов'язкової реєстрації Національним
банком України шляхом отримання резидентом реєстраційного
свідоцтва. Резидент-позичальник зобов'язаний одержати реєстраційне
свідоцтво після підписання кредитної угоди з нерезидентом, але до
фактичного отримання коштів за кредитом. Відповідно до вимог Указу Президента України від 06.11.98
за N 1222/98 "Про гербовий збір" та актів законодавства України
здійснюється маркування усіх оригіналів угод з нерезидентом.
( Пункт 1 доповнено абзацом четвертим згідно з Постановою Нацбанку
N 38 ( z0097-99 ) від 27.01.99 )
2. Резиденти можуть купувати іноземну валюту на
міжбанківському валютному ринку для направлення її на погашення
заборгованості як за основним боргом, так і заборгованості за
відсотками, можливими штрафними санкціями та іншими платежами в
іноземній валюті в розмірах, передбачених кредитними угодами. 3. Для одержання реєстраційного свідоцтва
резиденту-позичальнику необхідно подати до відповідного обласного
управління Національного банку України лист-повідомлення за формою
додатка N 1. 4. Реєстраційні свідоцтва на одержання резидентами кредитів в
іноземній валюті від іноземних кредиторів (далі за текстом -
реєстраційне свідоцтво) надаються обласними управліннями
Національного банку України. Зразок реєстраційного свідоцтва додається (додаток N 2). Видача обласними управліннями Національного банку України
резидентам-позичальникам реєстраційних свідоцтв за кредитами,
відсоткова ставка за якими перевищує показник максимальної
доходності в іноземній валюті за облігаціями зовнішніх державних
позик, емітованих Міністерством фінансів України, не дозволяється. Департаменту валютного регулювання (С.О.Яременко)
вищезазначений показник доводити щомісячно до відома обласних
управлінь Національного банку України та комерційних банків за
станом на перше число кожного місяця у порядку, передбаченому
пунктами 2 та 3 "Порядку встановлення і використання офіційного
обмінного курсу гривні до іноземних валют", затвердженого
постановою Правління Національного банку України від 30.03.98
N 128 ( v0535500-98 ). 5. Національний банк України не здійснює реєстрацію таких
операцій, як одержання резидентом від нерезидента (компанії,
фірми) кредиту у формі відстрочки платежу за реалізовані товари,
виконані роботи, надані послуги. Вказані операції регулюються
чинним законодавством України, зовнішньоекономічними контрактами
та міжнародними угодами. 6. Уповноважений банк у межах отриманої ним ліцензії на право
здійснення операцій з валютними цінностями може залучати кредитні
ресурси від іноземних банків-кореспондентів на строк до 1 року з
урахуванням можливої пролонгації кредиту (при цьому загальний
строк користування кредитом не може перевищувати 1 рік) без
одержання реєстраційного свідоцтва. Для залучення кредитних
ресурсів на строк понад 1 рік уповноважений банк має одержати таке
свідоцтво. 7. Підставою для відмови у наданні Національним банком
України резиденту свідоцтва про реєстрацію може бути неналежним
чином оформлений лист-повідомлення. 8. Реєстраційне свідоцтво видається резиденту-позичальнику
без права передачі його третім особам для реалізації тільки одного
кредитного проекту. Воно не може бути підставою для залучення
іншого кредиту чи збільшення суми кредиту та здійснення інших
валютних операцій. Обслуговування уповноваженим банком кредиту в іноземній
валюті, отриманого резидентом від іноземного кредитора,
здійснюється виключно на підставі реєстраційного свідоцтва
Національного банку України. 9. У разі необхідності внесення змін та доповнень до
кредитної угоди (зміна суми кредиту, строку погашення тощо)
позичальник може звернутися до обласного управління Національного
банку України з клопотанням щодо внесення відповідних змін або
доповнень до тексту реєстраційного свідоцтва. Зміни та доповнення
оформлюються у вигляді додатка до реєстраційного свідоцтва, який є
невід'ємною частиною раніше наданого реєстраційного свідоцтва. Реєстраційне свідоцтво дійсне за наявності реєстраційного
номера, дати та печатки установи Національного банку України.

Додаток N 1
(зразок)
Лист-повідомлення на одержання
реєстраційного свідоцтва
1. Назва позичальника (реквізити, вид підприємства). 2. Юридична адреса. 3. Поштова адреса. 4. Прізвище, ім'я та по батькові, N телефону керівника
підприємства (організації) та головного бухгалтера. 5. Дата реєстрації резидента, назва та місцезнаходження
органу, який її проводив. Номери телефонів цього органу. 6. Назва та адреса обслуговуючого банку позичальника, де
відкриті рахунки:
- у грошовій одиниці України;
- в іноземній валюті. 7. Назва та адреса уповноваженого банку, що обслуговуватиме
кредит. 8. Номер та дата укладеної кредитної угоди. 9. Назва кредитора та його юридична адреса. 10. Сума та валюта кредиту. 11. Строк використання кредиту. 12. Строк погашення кредиту. 13. Напрями (цілі) використання кредиту. 14. Тип відсоткової ставки (безпроцентна, плаваюча,
фіксована) та розмір ставки з урахуванням маржі. 15. Графік отримання та погашення кредиту (з урахуванням
процентів, комісійних тощо).
"___"__________ 199 р. Керівник ____________ __________________ Головний бухгалтер ____________ (прізвище виконавця,
телефон)
Додаток N 2
(зразок) ______________
(дата)
Реєстраційне свідоцтво N ___
на одержання кредиту в іноземній валюті
від іноземного кредитора
Видано резиденту ________________________________________________
(назва позичальника, його юридична адреса) За угодою ________________________________________________
(назва кредитора (країна), номер та дата
кредитної угоди) В сумі ________________________________________________
(сума цифрами і літерами) На цілі ________________________________________________
Строком погашення ________________________________________________
(вказується строк, передбачений кредитною
угодою)
Без права передачі третім особам.
__________________________________________ (посада та підпис керівника облуправління)вверх