Документ v1467359-19, текущая редакция — Принятие от 03.07.2019

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 3 липня 2019 року № 1467

Про запит на інформацію Бондаря Д.В., зареєстрований у Центральній виборчій комісії 25 червня 2019 року за № 21-17-24838

До Центральної виборчої комісії 25 червня 2019 року надійшов запит на інформацію Бондаря Дмитра В’ячеславовича, датований тим самим днем, щодо надання йому "переліку контактів (мобільних телефонів) голів або інших уповноважених осіб ОВК на всій території України" та "переліку контактів (мобільних телефонів та адрес електронної пошти) усіх кандидатів у народні депутати зареєстрованих в одномандатних округах".

Розглянувши вказаний запит на інформацію, Центральна виборча комісія зазначає.

Згідно з частиною другою статті 3 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" Комісія та її члени зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України та законами України.

Порядок утворення окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України встановлено статтею 27 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (далі - Закон).

Відповідно до частини першої статті 27 та частини другої статті 107 Закону під час організації підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів України окружні виборчі комісії утворюються Центральною виборчою комісією не пізніш як за п’ятдесят днів до дня голосування.

У поданні кандидатур до складу окружних виборчих комісій зазначаються відомості, зокрема, щодо контактних номерів телефонів осіб, запропонованих до складу окружних виборчих комісій (частина п’ята статті 27 Закону).

Згідно з частиною шостою статті 27 Закону до подання додаються власноручно написані заяви осіб, запропонованих до складу окружної виборчої комісії, про згоду на участь у її роботі від відповідного суб’єкта подання, а у разі пропонування цієї кандидатури на посаду голови, заступника голови або секретаря комісії - про згоду виконувати відповідні посадові обов’язки.

Рішення про утворення окружних виборчих комісій та про їх склад, прийняте відповідно до вимог Закону, оприлюднюється на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії та публікується Комісією в регіональному друкованому засобі масової інформації (частина одинадцята статті 27 Закону).

Разом з тим Законом не передбачено публікації чи розміщення на офіційному вебсайті Комісії інформації стосовно контактних номерів телефонів голів, заступників голів, секретарів чи інших членів окружних виборчих комісій.

При цьому особи, включені до складу окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України, Центральній виборчій комісій згоди на поширення будь-якої іншої інформації щодо них, зокрема їх контактних номерів телефонів, Комісії не надавали.

Порядок реєстрації кандидатів у народні депутати України, у тому числі перелік документів, які подаються для їх реєстрації до Центральної виборчої комісії, встановлено статтями 54, 55 Закону.

Так, відповідно до частини першої статті 54, частин першої, другої статті 55 Закону Центральна виборча комісія реєструє кандидата в народні депутати України за умови отримання, зокрема, автобіографії особи, висунутої кандидатом у народні депутати України, яка повинна містити, серед іншого, контактний номер телефону.

На виконання вимог пункту 5 частини першої статті 54, пункту 3 частини першої, пункту 1 частини другої статті 55 Закону у заявах осіб про згоду балотуватися кандидатом у депутати від політичної партії в одномандатному виборчому окрузі, та в заяві про самовисування кандидатом у депутати надавалася, зокрема, згода на оприлюднення їх біографічних відомостей.

Законом визначено перелік відомостей та документів щодо кандидатів у народні депутати України, зареєстрованих в одномандатних виборчих округах, які поширюються Центральною виборчою комісією (частина восьма статті 59, частини друга, п’ята статті 63, частина четверта статті 80, частина двадцять перша статті 107 Закону), а саме: прізвище, власне ім’я (всі власні імена) та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство із зазначенням часу проживання на території України, відомості про посаду (заняття), місце роботи, партійність, місце проживання, наявність чи відсутність судимості, наявність (відсутність) заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання, суб’єкта висування кожного кандидата в депутати, а також передвиборна програма та фотокартка, подані під час реєстрації.

Особи, документи яких для реєстрації кандидатами в народні депутати України отримала Центральна виборча комісія, згоди на поширення будь-якої іншої інформації щодо них, зокрема їх контактних номерів телефонів, Комісії не надавали.

У зв’язку з цим Центральна виборча комісія зазначає, що частинами першою, другою статті 32 Конституції України встановлено, що ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Частинами першою, другою статті 11 Закону України "Про інформацію" передбачено, що інформація про фізичну особу (персональні дані) - це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров’я, а також адреса, дата і місце народження.

За змістом частини другої статті 21 Закону України "Про інформацію" інформація про фізичну особу є конфіденційною та може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Згідно з частиною другою статті 7 Закону України "Про доступ до публічної інформації" розпорядники інформації, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Конституційний Суд України в Рішенні від 20 січня 2012 року № 2-рп/2012 у справі за конституційним поданням Жашківської районної ради Черкаської області щодо офіційного тлумачення положень частин першої, другої статті 32, частин другої, третьої статті 34 Конституції України зазначив, що інформація про особисте та сімейне життя особи (персональні дані про неї) - це будь-які відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, а саме: національність, освіта, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров’я, матеріальний стан, адреса, дата і місце народження, місце проживання та перебування тощо, дані про особисті майнові та немайнові відносини цієї особи з іншими особами, зокрема членами сім’ї, а також відомості про події та явища, що відбувалися або відбуваються у побутовому, інтимному, товариському, професійному, діловому та інших сферах життя особи, за винятком даних стосовно виконання повноважень особою, яка займає посаду, пов’язану зі здійсненням функцій держави або органів місцевого самоврядування. Така інформація про фізичну особу та членів її сім’ї є конфіденційною і може бути поширена тільки за їх згодою, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Також Конституційним Судом України у пункті 1 резолютивної частини вказаного Рішення визначено, що положення частин першої, другої статті 32, частин другої, третьої статті 34 Конституції України слід розуміти так, що збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди державою, органами місцевого самоврядування, юридичними або фізичними особами є втручанням в її особисте та сімейне життя. Таке втручання допускається винятково у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

За змістом указаних положень законодавства України поширення конфіденційної інформації про особу за відсутності її згоди можливе лише у випадках, визначених законом, в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Водночас Комісією не встановлено підстав для поширення інформації про контактні номери телефонів кандидатів у народні депутати України та членів окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України за відсутності їх згоди в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

В інформаційному запиті Бондаря Д.В. таких підстав також не викладено.

Згідно з частиною першою статті 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації" конфіденційна інформація є інформацією з обмеженим доступом.

Відповідно до статті 29 Закону України "Про інформацію" інформація з обмеженим доступом може бути поширена, якщо вона є суспільно необхідною, тобто є предметом суспільного інтересу, і право громадськості знати цю інформацію переважає потенційну шкоду від її поширення.

Предметом суспільного інтересу вважається інформація, яка свідчить про загрозу державному суверенітету, територіальній цілісності України; забезпечує реалізацію конституційних прав, свобод і обов’язків; свідчить про можливість порушення прав людини, введення громадськості в оману, шкідливі екологічні та інші негативні наслідки діяльності (бездіяльності) фізичних або юридичних осіб тощо.

Разом з тим Комісія не вбачає, а Бондарем Д.В. також не наведено підстав для віднесення інформації про контактні номери телефонів кандидатів у народні депутати України та членів окружних виборчих комісій до такої, що є суспільно необхідною (є предметом суспільного інтересу) і може бути поширена.

Отже, підстав для поширення вказаної інформації як суспільно необхідної немає.

Згідно з частиною другою статті 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації" обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до закону при дотриманні сукупності таких вимог:

1) виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;

2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;

3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.

Враховуючи викладене, доступ до конфіденційної інформації щодо номерів контактних телефонів кандидатів у народні депутати України та членів окружних виборчих комісій підлягає обмеженню, оскільки це відповідає захисту права вказаних осіб на невтручання в їх особисте і сімейне життя. Розголошення зазначеної інформації може завдати істотної шкоди їх правам та інтересам, зокрема праву на приватність, має високу ймовірність завдання шкоди цим особам, а шкода від оприлюднення такої інформації для вказаних осіб переважає суспільний інтерес в її отриманні.

Також Комісія зазначає, що надання Центральній виборчій комісії відомостей щодо електронної пошти для реєстрації кандидатом у народні депутати України Законом не передбачено, а відтак Комісія не володіє і не повинна володіти вказаною інформацією.

За таких обставин Центральна виборча комісія вбачає підстави для відмови в задоволенні запиту на інформацію Бондаря Д.В.

На виконання вимоги пункту 4 частини четвертої статті 22 Закону України "Про доступ до публічної інформації" Центральна виборча комісія зауважує, що відмова в задоволенні запиту на інформацію може бути оскаржена запитувачем у порядку, передбаченому статтею 23 цього Закону.

Враховуючи викладене, відповідно до статті 32 Конституції України, статей 11, 21, 29 Закону України "Про інформацію", статей 6, 7, пунктів 1, 2 частини першої, частини четвертої статті 22 Закону України "Про доступ до публічної інформації", керуючись статтями 11 - 13 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Відмовити Бондарю Дмитру В’ячеславовичу в задоволенні запиту на інформацію.

2. Копію цієї постанови надіслати Бондарю Д.В.

3. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


Т.СЛІПАЧУКвверх