Про спонукання укласти додатковий договір
Вищий господарський суд; Постановление, Дело от 17.06.20082-21/11897-2007
Документ v1189600-08, текущая редакция — Принятие от 17.06.2008

                                                          
ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.06.2008 Справа N 2-21/11897-2007
(ухвалою Судової палати у господарських справах
Верховного Суду України від 28.08.2008
відмовлено у порушенні провадження з перегляду)

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів:
головуючий суддя Муравйов О.В.
судді Полянський А.Г.
Фролова Г.М.
розглянувши Фонду майна
касаційну скаргу Автономної Республіки Крим
на постанову від 03.03.2008 р. Севастопольського
апеляційного господарського суду
у справі N 2-21/11897-2007 Господарського суду
Автономної Республіки Крим
за позовом ТОВ "Лідаік"
до Фонду майна
Автономної Республіки Крим
про спонукання укласти додатковий договір
За участю представників сторін:
позивача - не з'явились,
відповідача - не з'явились
В С Т А Н О В И В:
Рішенням Господарського суду Автономної Республіки Крим від
06.12.2007 р. (суддя - Чонгова С.І.) позов задоволено. Вирішено
спонукати Фонд майна Автономної Республіки Крим укласти з
ТОВ "Лідаік" додаткову угоду до договору купівлі-продажу об'єкту
незавершеного будівництва - кінотеатру на 1100 місць,
розташованого за адресою: м. Саки, вул. Ковалева, від
04.02.1997 р. про продовження строку будівництва об'єкту
незавершеного будівництва до 31 грудня 2009 р. Стягнуто з
Державного бюджету на користь ТОВ "Лідаік" 85 грн. державного мита
та 118 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового
процесу.
Постановою Севастопольського апеляційного господарського суду
від 03.03.2008 р. (судді - Прокопанич Г.К., Дугаренко О.В.,
Антонова І.В.) рішення Господарського суду Автономної Республіки
Крим від 06.12.2007 р. залишено без змін.
Сторони не скористались наданим процесуальним правом участі у
суді касаційної інстанції.
Відзиву на касаційну скаргу від позивача не надходило.
Розглянувши матеріали справи, оцінивши доводи касаційної
скарги, перевіривши правильність застосування судами норм
матеріального та процесуального права, колегія суддів Вищого
господарського суду України прийшла до висновку, що касаційна
скарга не підлягає задоволенню, виходячи із наступного.
Відповідно до п. 1 ст. 111-9 ГПК України ( 1798-12 )
касаційна інстанція за результатами розгляду касаційної скарги має
право залишити постанову суду без змін, а скаргу без задоволення.
Касаційна скарга залишається без задоволення, коли суд
визнає, що постанова апеляційного господарського суду прийнята з
дотриманням вимог матеріального та процесуального права.
Як вбачається з матеріалів справи, 04.02.1997 р. між Фондом
майна АРК - продавцем та МП "Лідаік", правонаступником якого є
ТОВ "Лідаік" був укладений договір купівлі-продажу об'єкту
незавершеного будівництва - кінотеатр на 1100 місць, який
розташований за адресою: АРК, м. Саки, вул. Ковалева.
Умовами договору було передбачено, що покупець повинен
закінчити будівництво придбаного об'єкту до 1999 р. з можливим
зміненням профілю. (п. 5.3).
Судами встановлено, що ухвалою Господарського суду Автономної
Республіки Крим від 25.02.2002 року по справі N 2-8/637-2002 було
затверджено мирову угоду між Фондом майна АРК та ТОВ "Лідаік",
відповідно до якої було продовжено строк закінчення будівництва
придбаного об'єкту з можливим зміненням профілю до 01.04.2004 р.
Рішенням Господарського суду Автономної Республіки Крим від
17.05.2005 р. по справі 12-20/6536-2005 строк закінчення
будівництва придбаного об'єкту з можливим зміненням профілю було
повторно продовжено до 31.12.2006 року.
14.10.2005 між сторонами було укладено додаткову угоду до
договору купівлі-продажу від 04.02.1997 р., якою продовжено строк
будівництва об'єкта до 31.12.2006 р.
З матеріалів справи вбачається, що ТОВ "Лідаік" звернулось до
Фонду майна АРК з клопотанням про перенесення строку завершення
будівництва придбаного об'єкту до 01.12.2008 р. Позивачем до
комісії Фонду майна АРК були передані документи, які
підтверджували внесення грошових коштів для завершення будівництва
об'єкту в сумі 927174 грн., бізнес-план, відповідно до якого в
строк до 01.12.2008 року планується побудувати
торгівельно-розважальний комплекс. Документи на землю - договір
оренди земельної ділянки, на якій розташований об'єкт
незавершеного будівництва - кінотеатр на 1100 місці від
01.09.2006 року.
Попередніми судовими інстанціями встановлено, що за об'єкт
оплата здійснена у повному обсязі, також надано Рішення
виконавчого комітету Сакської міської ради від 20.09.2006 року
N 627 "Про продовження до грудня 2008 року планового вводу в
експлуатацію незавершеного будинку кінотеатру по пер. Ковалева".
Враховуючи викладене, комісія постановила укласти додаткову
угоду до договору купівлі-продажу об'єкту незавершеного
будівництва кінотеатр на 1100 місць, який був укладений між Фондом
майна АРК та МП "Лідаік", визначивши строк закінчення
будівництва - 01 грудня 2008 року.
Однак, 08.06.2007 р. Фондом майна АРК на адресу позивача була
направлена претензія про розірвання договору купівлі-продажу та
повернення майна, у якій зазначалось, що згідно з пунктом 1
додаткової угоди від 14.10.2005 р. N 1-800, будівництво об'єкту
повинно було бути завершеним до 31.12.2006 р. Однак станом на
08.06.2007 р. будівництво об'єкту не завершено.
Вказані дії відповідача спонукали позивача звернутись з
позовом про спонукання Фонд майна Автономної Республіки Крим
укласти з позивачем додаткову угоду до договору купівлі-продажу
об'єкту незавершеного будівництва - кінотеатру на 1100 місць,
розташованого за адресою: м. Саки, вул. Ковалева, від 04 лютого
1997 р. про продовження строку будівництва об'єкту незавершеного
будівництва до 31 грудня 2009 р., з урахуванням уточнених позовних
вимог.
Відповідно до ст. 652 ЦК України ( 435-15 ), у разі істотної
зміни обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору,
договір може бути змінений або розірваний за згодою сторін, якщо
інше не встановлено договором або не випливає із суті
зобов'язання.
Зміна обставин є істотною, якщо вони змінилися настільки, що,
якби сторони могли це передбачити, вони не уклали б договір або
уклали б його на інших умовах.
Відповідно до ст. ст. 33, 34 ГПК України ( 1798-12 ), кожна
сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як
на підставу своїх вимог і заперечень.
Господарський суд приймає тільки ті докази, які мають
значення для справи.
Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні
бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть
підтверджуватись іншими засобами доказування.
Пунктом 3.1 Положення про внесення змін до договорів
купівлі-продажу державного майна, затвердженого наказом Фонду
державного майна України 29.10.1998 року N 2041 ( z0717-98 ),
встановлено, що зміни до договорів купівлі-продажу стосовно
перенесення термінів виконання зобов'язань на більш подальший
строк у порівнянні з терміном, установленим договором, вносяться
за таких умов: достатня обґрунтованість потреби внесення таких
змін; недопущення зменшення фактичних обсягів зобов'язань, яке
може статися внаслідок можливих протягом періоду їх виконання
інфляційних процесів.
Судами встановлено, що земельна ділянка під об'єктом була
передана позивачу у користування за договором оренди від
01.09.2006 р., що відповідно до ст. 29 Закону України "Про
планування та забудову території" ( 1699-14 ) є підставою для
виконання будівельних робіт, оскільки дозвіл на виконання
будівельних робіт можливо одержати тільки при наявності
документів, які затверджують право на користування (оренду)
земельної ділянки, на якій будуть виконуватися будівельні роботи.
Згідно ст. 19 Закону України "Про особливості приватизації
об'єктів незавершеного будівництва" ( 1953-14 ) обов'язковими
умовами приватизації об'єктів незавершеного будівництва, крім
продажу під розбирання, є встановлення строку завершення
будівництва об'єкта незавершеного будівництва. У разі неможливості
завершення будівництва в установлені строки за наявності
відповідних обґрунтувань строки завершення будівництва можуть бути
змінені за рішенням органу приватизації та органу місцевого
самоврядування, про що укладається додатковий договір.
Слід зазначити, що Виконавчий комітет Сакської міської ради,
розглянувши звернення ТОВ "Лідаік", прийняв рішення N 877 від
22.11.2007 р. про клопотання перед Фондом майна Автономної
Республіки Крим про продовження планового введення в експлуатацію
незавершеної будівлі кінотеатру до 31.12.2009 р.
Перевіривши у відповідності до ч. 2 ст. 111-5 ГПК України
( 1798-12 ) юридичну оцінку обставин справи та повноту їх
встановлення у рішенні місцевого господарського суду та постанові
апеляційного господарського суду, колегія суддів дійшла висновків
про те, що суди в порядку ст. ст. 4-3, 4-7, 43, 99, 101 ГПК
України ( 1798-12 ) всебічно, повно і об'єктивно розглянули в
судовому процесі всі обставини справи в їх сукупності та дійшли
правомірного висновку про те, що позовні вимоги ТОВ "Лідаік" є
законними та обґрунтованими.
Суд апеляційної інстанції, відповідно до ч. 1 ст. 101 ГПК
України ( 1798-12 ), повторно розглядаючи справу, повно з'ясував
обставини, які мали значення для правильного розгляду поданої
апеляційної скарги. Висновки апеляційного суду ґрунтуються на
доказах, наведених в постанові суду, та відповідають положенням
чинного законодавства. Як наслідок, прийнята апеляційним
господарським судом постанова відповідає положенням ст. 105 ГПК
України ( 1798-12 ) та вимогам, що викладені в постанові Пленуму
Верховного Суду України від 29.12.1976 р. N 11 ( v0011700-76 )
"Про судове рішення" зі змінами та доповненнями.
Згідно з положеннями ч. 2 ст. 111-5 ГПК України ( 1798-12 )
та частин 1, 2 статті 111-7 ГПК України ( 1798-12 ), касаційна
інстанція на підставі вже встановлених фактичних обставин справи
перевіряє судові рішення виключно на предмет правильності
юридичної оцінки обставин справи та повноти їх встановлення в
рішенні та постанові господарських судів. Касаційна інстанція не
має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не
були встановлені в рішенні або постанові господарського суду чи
відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого
доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази
або додатково перевіряти докази.
Твердження оскаржувача про порушення і неправильне
застосування апеляційним господарським судом норм матеріального та
процесуального права при прийнятті постанови не знайшли свого
підтвердження, в зв'язку з цим підстав для зміни чи скасування
законного та обґрунтованого судового акту колегія суддів не
вбачає.
Керуючись ст. ст. 111-5, 111-7, п. 1 ст. 111-9, 111-11 ГПК
України ( 1798-12 ), суд П О С Т А Н О В И В:
Касаційну скаргу Фонду майна Автономної Республіки Крим
залишити без задоволення.
Рішення Господарського суду Автономної Республіки Крим від
06.12.2007 року у справі N 2-21/11897-2007 та постанову
Севастопольського апеляційного господарського суду від
03.03.2008 року у справі N 2-21/11897-2007 залишити без змін.
Головуючий суддя Муравйов О.В.
Судді Полянський А.Г.
Фролова Г.М.вверх