Документ v1043359-14, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 05.06.2019, основание - v0946359-19

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 19 вересня 2014 року № 1043

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови Центральної виборчої комісії № 946 від 05.06.2019}

Про подання окружними виборчими комісіями з виборів народних депутатів України фінансових звітів про надходження та використання коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів народних депутатів України

Відповідно до частини дев’ятої статті 46 Закону України "Про вибори народних депутатів України", враховуючи лист Державної казначейської служби України від 16 вересня 2014 року № 17-08/860-20683, керуючись статтями 11 - 13, пунктом 4 статті 19, частинами третьою, п’ятою статті 23, частиною другою статті 27 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Встановити Порядок подання окружними виборчими комісіями з виборів народних депутатів України фінансових звітів про надходження та використання коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів народних депутатів України (додаток 1).

2. Затвердити форми:

- інформації про виконання єдиного кошторису видатків для підготовки та проведення виборів народних депутатів України (додаток 2);

- розшифровки до форми № 7д "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" (додаток 3);

- довідки про підтвердження залишків відкритих асигнувань на реєстраційному рахунку (додаток 4);

- листка приймання фінансового звіту від окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № _____ про надходження та використання коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів народних депутатів України (додаток 5).

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Центральної виборчої комісії від 17 травня 2012 року № 87 "Про подання окружними виборчими комісіями фінансових звітів про надходження та використання коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів народних депутатів України".

4. Цю постанову надіслати Міністерству фінансів України, Державній казначейській службі України та окружним виборчим комісіям з виборів народних депутатів України, а також оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Заступник Голови
Центральної виборчої комісії


А.МАГЕРАДодаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
від 19 вересня 2014 року № 1043

ПОРЯДОК
подання окружними виборчими комісіями з виборів народних депутатів України фінансових звітів про надходження та використання коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів народних депутатів України

1. Цей Порядок відповідно до статті 58 Бюджетного кодексу України, Закону України "Про вибори народних депутатів України" та Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 січня 2012 року № 44, регулює питання складання та подання окружними виборчими комісіями з виборів народних депутатів України (далі окружні виборчі комісії) фінансових звітів про надходження та використання коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів народних депутатів України.

2. Фінансовий звіт окружної виборчої комісії про надходження та використання коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів народних депутатів України, складається з фінансової та бюджетної звітності, яка подається:

- до відповідних територіальних органів Державної казначейської служби України - за формами згідно із наказом Міністерства фінансів України від 24 січня 2012 року № 44;

- до Центральної виборчої комісії - за формами згідно із наказом Міністерства фінансів України від 24 січня 2012 року № 44 та додатками 2 - 4.

3. Окружні виборчі комісії у період здійснення своїх повноважень відповідно до графіка, затвердженого Головою Центральної виборчої комісії, подають до Центральної виборчої комісії квартальну фінансову та бюджетну звітність за формами згідно з додатками 1, 4, 11, 15 і 33 до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 січня 2012 року № 44, а саме:

1) квартальну фінансову та бюджетну звітність за формами № 1, № 2д, № 7д;

2) пояснювальну записку до квартальної фінансової та бюджетної звітності;

3) довідку про дебіторську заборгованість за видатками.

Окружні виборчі комісії подають квартальну фінансову та бюджетну звітність за формами згідно з додатками № 5 - 10, 12, 19, 24 - 32, 34 - 36 до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 січня 2012 року № 44 у разі наявності відповідних показників.

Подання квартальної фінансової та бюджетної звітності супроводжується листом, в якому зазначаються перелік форм фінансової та бюджетної звітності, що подаються, та їх обсяг (кількість аркушів за кожною формою), а також перелік форм, які не подаються у зв’язку з відсутністю показників.

4. Окружні виборчі комісії у п’ятнадцятиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів народних депутатів України за графіком, затвердженим Головою Центральної виборчої комісії, складають і подають до Центральної виборчої комісії річну фінансову та бюджетну звітність за формами згідно з додатками 1 - 4, 11, 15, 17 і 33 до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 січня 2012 року № 44, а саме:

1) річну фінансову та бюджетну звітність за формами № 1, № 2д, № 6, № 7д, № 9д;

2) пояснювальну записку до річної фінансової та бюджетної звітності;

3) звіт про рух грошових коштів;

4) довідку про дебіторську заборгованість за видатками.

Окружні виборчі комісії подають річну фінансову та бюджетну звітність за формами згідно з додатками № 5 - 10, 12, 16, 18 - 32, 34 - 36 до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 січня 2012 року № 44, за наявності відповідних показників.

Подання річної фінансової та бюджетної звітності супроводжується листом, в якому зазначаються перелік форм фінансової та бюджетної звітності, що подаються, та їх обсяг (кількість аркушів за кожною формою), а також перелік форм, які не подаються у зв’язку з відсутністю показників.

До Центральної виборчої комісії зазначені звіти подаються у двох примірниках.

5. Крім документів, вказаних у пункті 4 цього Порядку, окружні виборчі комісії у п’ятнадцятиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів народних депутатів України подають до Центральної виборчої комісії у двох примірниках:

1) інформацію про виконання єдиного кошторису видатків для підготовки та проведення виборів народних депутатів України (додаток 2);

2) розшифровку до форми № 7д "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" (додаток 3);

3) довідку про підтвердження залишків відкритих асигнувань на реєстраційному рахунку (додаток 4);

4) пояснювальну записку щодо причин виникнення заборгованості разом з оригіналами документів, що підтверджують таку заборгованість;

5) копію акта перевірки територіальними органами Державної фінансової інспекції України використання окружною виборчою комісією з виборів народних депутатів України коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів народних депутатів України;

6) зведену довідку про наявність та місцезнаходження матеріальних цінностей в одномандатному виборчому окрузі (за формою згідно з додатком 8 до постанови Центральної виборчої комісії від 20 жовтня 2009 року № 171 "Про Порядок зберігання матеріальних цінностей, придбаних виборчими комісіями, комісіями з всеукраїнського референдуму за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення виборів народних депутатів України, народних депутатів України та всеукраїнського референдуму" (із відповідними змінами та доповненнями);

7) зведену довідку про наявність та місцезнаходження виборчих скриньок в одномандатному виборчому окрузі (за формою згідно з додатком 5 до Порядку виготовлення, обліку, використання та зберігання виборчих скриньок, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 28 жовтня 2008 року № 58 (із відповідними змінами та доповненнями).

6. Фінансові та бюджетні звіти, складені за формами № 2д, № 7д, та довідка про підтвердження залишків відкритих асигнувань на реєстраційних рахунках окружних виборчих комісій повинні бути перевірені, завізовані та засвідчені печаткою або штампом відповідного територіального органу Державної казначейської служби України за місцезнаходженням окружної виборчої комісії на кожній сторінці.

7. Приймання фінансових звітів окружних виборчих комісій, їх перевірку здійснюють такі структурні підрозділи Секретаріату Центральної виборчої комісії:

1) відділ бухгалтерського обліку та звітності:

- документи звітності, зазначені в пунктах 3, 4 та підпунктах 2, 4, 6, 7 пункту 5 цього Порядку;

2) відділ зведеного планування та фінансування:

- документи звітності, зазначені в підпунктах 1, 3 пункту 5 цього Порядку;

3) відділ контролю за використанням коштів:

- документи, зазначені в підпункті 5 пункту 5 цього Порядку.

При поданні фінансового звіту окружною виборчою комісією до Центральної виборчої комісії згідно із пунктами 4 і 5 цього Порядку заповнюється листок приймання фінансового звіту (додаток 5), який передається до відділу бухгалтерського обліку та звітності Секретаріату Комісії.

8. Перші примірники документів, зазначених у пунктах 4 та 5 цього Порядку, зберігаються в Центральній виборчій комісії, а другі примірники цих документів та інша бухгалтерська документація (у тому числі документи первинного обліку) разом з документацією з виборів народних депутатів в установленому порядку передаються окружними виборчими комісіями до відповідних місцевих державних архівних установ.

Секретар засідання
Центральної виборчої комісії


Ю.ШВЕЦЬ

{Додатки 2-5}вверх