Документ v0741359-19, текущая редакция — Принятие от 30.03.2019

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 30 березня 2019 року № 741

Про скаргу Іванової В.Г., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 30 березня 2019 року за № 21-30-9939

До Центральної виборчої комісії 30 березня 2019 року надійшла скарга Іванової Віри Григорівни, суб’єктом оскарження в якій визначено кандидата на пост Президента України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року Тимошенко Юлію Володимирівну.

У скарзі суб’єкт звернення просить визнати "дії кандидата на пост Президента України Тимошенко Юлії Володимирівни щодо ігнорування обговорення своєї передвиборної програми Новий курс України з виборцем Івановою Вірою Григорівною такими, що порушують виборче право виборця, закріплене статтею 58 Закону України "Про вибори Президента України" та "зобов’язати кандидата на пост Президента України Тимошенко Юлію Володимирівну не ігнорувати право виборця під час виборчого процесу обговорювати передвиборну програму кандидата на пост Президента України, зокрема Новий курс України".

Крім того, 30 березня 2019 року до Комісії Іванова В.Г. подала додаток до скарги.

Свої вимоги Іванова В.Г. обґрунтовує тим, що суб’єктом оскарження на її звернення від 18 березня 2019 року стосовно передвиборної програми не надано відповіді, що свідчить, на її думку, про ігнорування кандидатом на пост Президента України обговорення своєї передвиборної програми з виборцем, порушення охоронюваних законом інтересів виборця та прав на всебічне обговорення передвиборної програми, політичних ділових і особистих якостей кандидата.

Вивчивши вказану скаргу та додаток до неї, Центральна виборча комісія зазначає.

Згідно з частиною першою статті 1 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" Комісія є постійно діючим колегіальним державним органом, який діє на підставі Конституції України, цього та інших законів України і наділений повноваженнями щодо організації підготовки і проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, всеукраїнського і місцевих референдумів у порядку та в межах, установлених цим та іншими законами України.

За змістом частини другої статті 3 вказаного Закону Комісія та її члени зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України, цим та іншими законами України.

Частиною четвертою статті 14 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" передбачено, що скарги подаються до Комісії та розглядаються нею в порядку та строки, встановлені відповідним законом України про вибори або референдуми.

Порядок і строки подання та розгляду скарг, що стосуються виборів Президента України, визначено розділом ХІІ Закону України "Про вибори Президента України" (далі - Закон) та Порядком розгляду скарг виборчими комісіями з виборів Президента України, затвердженим постановою Центральної виборчої комісії від 28 березня 2014 року № 114 (зі змінами) (далі - Порядок).

Так, суб’єктом звернення зі скаргою до виборчої комісії у передбачених законом випадках може бути, зокрема, виборець - громадянин України, який відповідно до статті 2 Закону має право голосу на виборах Президента України, в разі якщо рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта оскарження порушено його особисті виборчі права або охоронювані законом інтереси щодо участі у виборчому процесі (частина перша статті 91 Закону та пункт 2.1 Порядку).

Частиною першою статті 92 Закону, пунктом 2.4 Порядку встановлено, що суб’єкти звернення зі скаргою можуть з урахуванням вимог Закону і Порядку оскаржити до відповідної виборчої комісії, зокрема, дії кандидата на пост Президента України.

Згідно з частиною четвертою статті 93 Закону та підпунктом 2 пункту 3.4 Порядку скарга на дії кандидата на пост Президента України може бути подана до Центральної виборчої комісії або до суду шляхом подання позовної заяви.

Зі змісту скарги вбачається, що Іванова В.Г., зазначаючи про оскарження до Комісії "дій" кандидата на пост Президента України шляхом "ігнорування" звернень суб’єкта звернення зі скаргою, по суті оскаржує невчинення кандидатом на пост Президента України певних дій, а отже, бездіяльність суб’єкта оскарження.

Відповідно до частини шостої статті 96 Закону та пункту 9.3 Порядку виборча комісія приймає рішення про залишення скарги без розгляду по суті, якщо вона подана, зокрема, до неналежного суб’єкта розгляду скарги.

Однак Конституцією України та законами України Центральна виборча комісія не наділена повноваженнями розглядати скарги на бездіяльність кандидатів на пост Президента України, а тому Комісія не може бути суб’єктом їх розгляду.

Указане обумовлює наявність підстав для залишення скарги Іванової В.Г. без розгляду по суті.

Враховуючи викладене, відповідно до частини четвертої статті 93, частин першої, четвертої, шостої статті 96 Закону України "Про вибори Президента України", Порядку розгляду скарг виборчими комісіями з виборів Президента України, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 28 березня 2014 року № 114, керуючись статтями 11 - 13, частиною четвертою статті 14, частиною четвертою статті 15 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Скаргу Іванової Віри Григорівни залишити без розгляду по суті.

2. Копію цією постанови надіслати Івановій В.Г.

3. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


Т.СЛІПАЧУКвверх