Документ v0729359-19, текущая редакция — Принятие от 29.03.2019

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 29 березня 2019 року № 729

Про скаргу Іванової В.Г., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 27 березня 2019 року за № 21-30-9367

До Центральної виборчої комісії 27 березня 2019 року надійшла скарга Іванової Віри Григорівни, суб’єктом оскарження в якій зазначено кандидата на пост Президента України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року Тимошенко Юлію Володимирівну.

У скарзі суб’єкт звернення просить визнати "бездіяльність кандидата на пост Президента України Тимошенко Юлії Володимирівни щодо несвоєчасного розгляду звернень, пов’язаних з виборчим процесом, такою, що порушує охоронювані законом інтереси виборця щодо участі у виборчому процесі та виборче право, закріплене статтею 58 Закону України "Про вибори Президента України" та "зобов’язати кандидата на пост Президента України Тимошенко Юлію Володимирівну під час виборчого процесу дотримуватись чинного законодавства та строків розгляду звернень, пов’язаних з виборчим процесом".

Крім того, 28 березня 2019 року до Комісії Івановою В.Г. подано додаток до скарги.

Свої вимоги Іванова В.Г. обґрунтовує тим, що на її звернення, пов’язані з виборчим процесом, до суб’єкта оскарження від 27 лютого 2019 року, від 5 березня 2019 року, від 11 березня 2019 року, від 18 березня 2019 року та від 19 березня 2019 року станом на 26 березня 2019 року відповідей не надійшло, чим порушено, на думку Іванової В.Г., охоронювані законом інтереси виборця та право на всебічне обговорення передвиборної програми, політичних ділових і особистих якостей кандидата.

Вивчивши вказану скаргу та додатки до неї, Центральна виборча комісія зазначає.

Згідно з частиною першою статті 1 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" Комісія є постійно діючим колегіальним державним органом, який діє на підставі Конституції України, цього та інших законів України і наділений повноваженнями щодо організації підготовки і проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, всеукраїнського і місцевих референдумів у порядку та в межах, встановлених цим та іншими законами України.

За змістом частини другої статті 3 вказаного Закону Комісія та її члени зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України, цим та іншими законами України.

Згідно з частиною четвертою статті 14 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" скарги подаються до Комісії та розглядаються нею у порядку та строки, встановлені відповідним законом України про вибори або референдуми.

Порядок і строки подання та розгляду скарг, що стосуються виборів Президента України, визначено розділом XII Закону та Порядком розгляду скарг виборчими комісіями з виборів Президента України, затвердженим постановою Центральної виборчої комісії від 28 березня 2014 року № 114 (зі змінами) (далі - Порядок).

Так, відповідно до частини першої статті 91 Закону та пунктів 2.1 Порядку суб’єктом звернення зі скаргою до виборчої комісії у передбачених законом випадках можуть бути кандидат на пост Президента України, зареєстрований у встановленому Законом порядку, політична партія - суб’єкт виборчого процесу в особі її керівника чи іншої особи, уповноваженої рішенням центрального керівного органу партії, офіційний спостерігач від партії - суб’єкта виборчого процесу, кандидата на пост Президента України чи громадської організації, зареєстрований у встановленому Законом порядку, виборець - громадянин України, який відповідно до статті 2 Закону має право голосу на виборах Президента України, в разі, якщо рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта оскарження порушено його особисті виборчі права або охоронювані законом інтереси щодо участі у виборчому процесі.

Частиною першою статті 92 Закону, пунктом 2.4 Порядку встановлено, що суб’єкти звернення зі скаргою можуть з урахуванням вимог Закону і Порядку оскаржити до відповідної виборчої комісії, зокрема, дії кандидата на пост Президента України.

Згідно з частиною четвертою статті 93 Закону та підпунктом 2 пункту 3.4 Порядку скарга на дії кандидата на пост Президента України може бути подана до Центральної виборчої комісії або до суду шляхом подання позовної заяви.

Таким чином, Центральна виборча комісія не є суб’єктом розгляду скарги щодо бездіяльності кандидата на пост Президента України.

Частиною шостою статті 96 Закону та пунктом 9.3 Порядку передбачено, що виборча комісія приймає рішення про залишення скарги без розгляду по суті, якщо вона подана, зокрема, до неналежного суб’єкта розгляду скарги.

Враховуючи викладене, відповідно до частини четвертої статті 93, частин першої, четвертої, шостої статті 96 Закону України "Про вибори Президента України", Порядку розгляду скарг виборчими комісіями з виборів Президента України, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 28 березня 2014 року № 114, керуючись статтями 11 - 13, частиною четвертою статті 14, частиною четвертою статті 15 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Скаргу Іванової Віри Григорівни залишити без розгляду по суті.

2. Копію цією постанови надіслати Івановій В.Г.

3. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


Т.СЛІПАЧУКвверх