Документ v0725359-19, текущая редакция — Принятие от 29.03.2019

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 29 березня 2019 року № 725

Про скаргу кандидата на пост Президента України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року Корнацького А.О., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 27 березня 2019 року за № 21-36-9245

До Центральної виборчої комісії 27 березня 2019 року надійшла скарга кандидата на пост Президента України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року Корнацького Аркадія Олексійовича, в якій суб’єктом оскарження визначено окружну виборчу комісію з виборів Президента України територіального виборчого округу № 132 на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року (далі - окружна виборча комісія № 132).

У скарзі суб’єкт звернення просить скасувати постанову окружної виборчої комісії № 132 від 24 березня 2019 року № 126 та зобов’язати її повідомити всі дільничні виборчі комісії територіального виборчого округу № 132 про недійсність посвідчень офіційних спостерігачів, виданих на підставі оскаржуваної постанови.

Суб’єкт звернення зі скаргою обґрунтовує свої вимоги тим, що оскаржуване рішення окружної виборчої комісії № 132 не містить повного переліку осіб (не зазначено їх прізвищ, власних імен та по батькові), яких зазначена комісія зареєструвала офіційними спостерігачами від ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ДЕМОКРАТИЧНОГО СУСПІЛЬСТВА" та видала їм посвідчення за встановленою Центральною виборчою комісією формою, що, на думку суб’єкта оскарження, є порушенням частини першої статті 69 Закону України "Про вибори Президента України" (далі - Закон), статті 70 Конституції України; з тексту рішення, прийнятого окружною виборчою комісією № 132, яке ним оскаржується, не можливо встановити, чи мають право особи, зареєстровані офіційними спостерігачами, бути офіційними спостерігачами від громадських організацій.

На підтвердження викладених у скарзі обставин до неї додано копії оскаржуваних постанов окружної виборчої комісії № 132.

На виконання частини п’ятої статті 96 Закону копію вказаної скарги від 27 березня 2019 року з доданими до неї матеріалами надіслано суб’єкту оскарження та повідомлено про можливість подати письмові пояснення по суті скарги.

До Центральної виборчої комісії 29 березня 2019 року надійшли пояснення окружної виборчої комісії № 132, зі змісту яких вбачається, що нею було допущено "технічні помилки" в оформленні оскаржуваного рішення, резолютивна частина якого не містила відомостей про додатки. При цьому зазначено, що це рішення має такі додатки та приймалось з їх урахуванням. Також указано, що всіма особами, які зареєстровані цією виборчою комісією офіційними спостерігачами від ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ДЕМОКРАТИЧНОГО СУСПІЛЬСТВА", дотримано вимоги частини першої статті 69 Закону. Водночас зазначено, що окружною виборчою комісією № 132 внесено зміни до всіх її рішень про реєстрацію офіційних спостерігачів від громадських організацій та кандидатів на пост Президента України і станом на 29 березня 2019 року резолютивні частини таких рішень містять відомості про їх додатки, у тому числі постанова від 23 березня 2019 року № 106 "Про реєстрацію офіційних спостерігачів від Громадської організації "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ "РУХ ВІЛЬНИХ СЕЛЯН".

Крім того, до Центральної виборчої комісії через інформаційно-аналітичну систему "Вибори Президента України" Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори" (далі - ІАС "Вибори Президента України") 29 березня 2019 року окружною виборчою комісією № 132 надіслано рішення від 28 березня 2019 року № 191 про внесення змін до постанови від 24 березня 2019 року № 126 для його подальшого оприлюднення на офіційному веб-сайті Комісії.

Розглянувши зазначену скаргу, додані до неї матеріали, пояснення суб’єкта оскарження, а також беручи до уваги іншу наявну в Комісії інформацію, Центральна виборча комісія встановила.

Постановою Центральної виборчої комісії від 25 січня 2019 року № 101 зареєстровано кандидата на пост Президента України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року Корнацького А.О.

Постановою Комісії від 18 лютого 2019 року № 331 утворено окружну виборчу комісію № 132.

За змістом частини першої статті 91 Закону та пунктів 2.1, 2.4 Порядку розгляду скарг виборчими комісіями з виборів Президента України, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 28 березня 2014 року № 114 (далі - Порядок), кандидат на пост Президента України, зареєстрований у встановленому Законом порядку, може оскаржити до виборчої комісії, зокрема, рішення, дії чи бездіяльність виборчих комісій.

Частиною шостою статті 93 Закону та пунктом 3.4 Порядку передбачено, що рішення, дії чи бездіяльність окружної виборчої комісії, її члена може бути оскаржено до Центральної виборчої комісії.

Загальний строк оскарження визначено частиною першою статті 94 Закону, відповідно до якої скарга, що стосується підготовки та проведення виборів Президента України, може бути подана протягом п’яти днів після дня прийняття рішення, вчинення дії чи бездіяльності.

Таким чином, Центральна виборча комісія констатує, що скаргу подано належним суб’єктом звернення зі скаргою до належного суб’єкта розгляду скарги та у встановлені Законом строки.

З метою забезпечення належної організації роботи виборчих комісій, зокрема з виборів Президента України, постановою Центральної виборчої комісії від 15 вересня 2010 року № 350 (зі змінами) затверджено Порядок ведення діловодства у виборчих комісіях та комісіях з референдумів.

Згідно з пунктом 2.9 розділу 1 указаного Порядку рішення комісії повинно містити: найменування комісії; найменування рішення; час, дату та місце прийняття; порядковий номер; мотивувальну та резолютивну частини.

Резолютивна частина повинна містити відповідне рішення комісії, викладене у формі висновку, із зазначенням завдань і заходів, спрямованих на реалізацію повноважень комісії з питання, що розглядається. У разі потреби резолютивна частина може містити вказівки на необхідність доведення змісту рішення до суб’єктів, на яких поширюється дія рішення, виконавців, осіб, на яких покладається контроль за виконанням документа, а також строки його виконання та додатки.

Враховуючи отримані пояснення окружної виборчої комісії № 132, а також інформацію, що міститься в ІАС "Вибори Президента України", на момент розгляду Комісією скарг Корнацького А.О. вказаною комісією самостійно усунено "технічні помилки" з її оскаржуваної постанови від 24 березня 2019 року № 126 та станом на 29 березня 2019 року цю постанову оформлено відповідно до вимог Порядку ведення діловодства у виборчих комісіях та комісіях з референдумів шляхом внесення змін до неї.

Підпунктом 3 пункту 9.11 Порядку передбачено, що виборча комісія відмовляє в задоволенні скарги, якщо, зокрема, на момент розгляду скарги виборчою комісією суб’єктом оскарження вчинено необхідні дії, скасовано рішення, що є предметом оскарження, або іншим способом поновлено права суб’єкта звернення зі скаргою відповідно до вимог Закону (відсутність предмета оскарження).

Зазначені обставини обумовлюють відмову в задоволенні скарги в частині скасування постанови окружної виборчої комісії № 132 від 24 березня 2019 року № 126, а отже, і зобов’язання цієї комісії повідомити всі дільничні виборчі комісії територіального виборчого округу № 132 про недійсність посвідчень офіційних спостерігачів, виданих на підставі зазначеної постанови, також підлягає відмові, як похідна вимога від указаної.

Разом з тим, з огляду на те, що згідно з пунктом 1.4 Порядку ведення діловодства виборчих комісій та комісій з референдумів відповідальність за організацію та стан діловодства, а також за дотримання цього Порядку в комісії покладається на голову комісії, Центральна виборча комісія вважає за доцільне звернути увагу голови окружної виборчої комісії № 132 Абубарікова Д.Г. на необхідність неухильного дотримання вимог законодавства України про вибори Президента України під час організації роботи вказаної комісії.

Враховуючи викладене, відповідно до статей 91 - 98 Закону України "Про вибори Президента України", Порядку розгляду скарг виборчими комісіями з виборів Президента України, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 28 березня 2014 року № 114, Порядку ведення діловодства у виборчих комісіях та комісіях з референдумів, затвердженого постановою Комісії від 15 вересня 2010 року № 350 (зі змінами), керуючись статтями 11 - 13, частиною четвертою статті 14, частиною четвертою статті 15 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. У задоволенні скарги кандидата на пост Президента України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року Корнацького Аркадія Олексійовича до окружної виборчої комісії з виборів Президента України територіального виборчого округу № 132 щодо скасування постанови окружної виборчої комісії з виборів Президента України територіального виборчого округу № 132 від 24 березня 2019 року № 126 та зобов’язання повідомити всі дільничні виборчі комісії територіального виборчого округу № 132 про недійсність посвідчень офіційних спостерігачів, виданих на підставі оскаржуваної постанови, відмовити.

2. Звернути увагу голови окружної виборчої комісії з виборів Президента України територіального виборчого округу № 132 Абубарікова Дениса Геннадійовича на необхідність неухильного дотримання вимог законодавства України про вибори Президента України під час організації роботи окружної виборчої комісії з виборів Президента України територіального виборчого округу № 132.

3. Копію цієї постанови надіслати кандидату на пост Президента України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року Корнацькому А.О., окружній виборчій комісії з виборів Президента України територіального виборчого округу № 132 та ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ "УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ДЕМОКРАТИЧНОГО СУСПІЛЬСТВА".

4. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


Т.СЛІПАЧУКвверх