Документ v0714359-19, текущая редакция — Принятие от 28.03.2019

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 28 березня 2019 року № 714

Про скаргу офіційного спостерігача від ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ПЕРЕДВИБОРЧИХ ПРОГРАМ" у територіальному виборчому окрузі № 220 Василюка Б.В., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 26 березня 2019 року за № 21-37-9046

До Центральної виборчої комісії 26 березня 2019 року надійшла скарга офіційного спостерігача від ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ПЕРЕДВИБОРЧИХ ПРОГРАМ" у територіальному виборчому окрузі № 220 Василюка Богдана Вікторовича, суб’єктом оскарження в якій зазначено окружну виборчу комісію з виборів Президента України територіального виборчого округу № 220 (далі - окружна виборча комісія територіального виборчого округу № 220).

У скарзі суб’єкт звернення просить визнати дії окружної виборчої комісії територіального виборчого округу № 220 стосовно несвоєчасного розгляду подання ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ПЕРЕДВИБОРЧИХ ПРОГРАМ" про реєстрацію офіційних спостерігачів такими, що не відповідають Закону України "Про вибори Президента України" (далі - Закон), та зобов’язати окружну виборчу комісію територіального виборчого округу № 220 неухильно дотримуватись вимог Закону під час організації проведення чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року.

Розглянувши вказану скаргу, Центральна виборча комісія зазначає.

Згідно з частиною четвертою статті 14 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" скарги подаються до Комісії та розглядаються нею у порядку та строки, встановлені відповідним законом України про вибори або референдуми.

Порядок і строки подання та розгляду скарг, що стосуються виборів Президента України, визначено розділом XII Закону та Порядком розгляду скарг виборчими комісіями з виборів Президента України, затвердженим постановою Центральної виборчої комісії від 28 березня 2014 року № 114 (зі змінами) (далі - Порядок).

Так, відповідно до частини першої статті 91 Закону та пунктів 2.1, 2.2 Порядку суб’єктом звернення зі скаргою до виборчої комісії у передбачених законом випадках можуть бути:

1) кандидат на пост Президента України, зареєстрований у встановленому Законом порядку (далі - кандидат на пост Президента України);

2) політична партія (далі - партія) - суб’єкт виборчого процесу, в особі її керівника чи іншої особи, уповноваженої рішенням центрального керівного органу партії;

3) офіційний спостерігач від партії - суб’єкта виборчого процесу, кандидата на пост Президента України чи громадської організації, зареєстрований у встановленому Законом порядку (далі - офіційний спостерігач від партії, кандидата на пост Президента України, громадської організації);

4) виборець - громадянин України, який відповідно до статті 2 Закону має право голосу на виборах Президента України, в разі, якщо рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта оскарження порушено його особисті виборчі права або охоронювані законом інтереси щодо участі у виборчому процесі.

Від імені кандидата на пост Президента України суб’єктом звернення зі скаргою може бути також уповноважений представник кандидата на пост Президента України в Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу, довірена особа кандидата на пост Президента України в єдиному загальнодержавному виборчому окрузі, довірена особа кандидата на пост Президента України в територіальному виборчому окрузі.

Частиною першою статті 92 Закону, пунктом 2.4 Порядку встановлено, що суб’єкти звернення зі скаргами можуть з урахуванням вимог Закону та Порядку оскаржити до відповідної виборчої комісії, зокрема, рішення, дії чи бездіяльність виборчих комісій та/або їх членів.

При цьому офіційний спостерігач від партії, кандидата на пост Президента України чи громадської організації може звернутися із скаргою лише до виборчої комісії, яка здійснила його реєстрацію.

Рішення, дії чи бездіяльність окружної виборчої комісії може бути оскаржено, зокрема, до Центральної виборчої комісії (частина шоста статті 93 Закону, пункт 3.4 Порядку).

Центральна виборча комісія звертає увагу, що суб’єктом звернення зі скаргою на дії окружної виборчої комісії № 220 є офіційний спостерігач від ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ПЕРЕДВИБОРЧИХ ПРОГРАМ" у територіальному виборчому окрузі № 220 Василюк Б.В., зареєстрований постановою окружної виборчої комісії територіального виборчого округу № 220 від 25 березня 2019 року № 29 "Про реєстрацію офіційних спостерігачів".

Отже, офіційний спостерігач від ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ПЕРЕДВИБОРЧИХ ПРОГРАМ" у територіальному виборчому окрузі № 220 Василюк Б.В. не є належним суб’єктом звернення зі скаргою до Центральної виборчої комісії відповідно до статті 91 Закону та пункту 2.2 Порядку.

Водночас Василюк Б.В. зазначає у скарзі, що ним як представником ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ПЕРЕДВИБОРЧИХ ПРОГРАМ" 26 лютого 2019 року подано до окружної виборчої комісії територіального виборчого округу № 220 подання про реєстрацію офіційних спостерігачів від указаної громадської організації. Однак усупереч вимогам Закону вказаною виборчою комісією не розглянуто зазначеного подання у встановлений Законом строк. Як вбачається зі змісту скарги та доданої до неї копії постанови окружної виборчої комісії територіального виборчого округу № 220 № 29 "Про реєстрацію офіційних спостерігачів", указану постанову прийнято 25 березня 2019 року.

Згідно з частинами п’ятою, восьмою статті 69 Закону рішення про реєстрацію офіційного спостерігача громадської організації приймається окружною виборчою комісією за поданням керівника відповідної громадської організації.

Окружна виборча комісія здійснює реєстрацію офіційних спостерігачів у відповідному територіальному виборчому окрузі та видає їм посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, не пізніше наступного дня після внесення подання.

Як вбачається зі змісту скарги та доданої до неї копії подання ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ПЕРЕДВИБОРЧИХ ПРОГРАМ" про реєстрацію офіційних спостерігачів від цієї громадської організації, таке подання внесено до окружної виборчої комісії територіального виборчого округу № 220 26 лютого 2019 року.

Станом на 27 лютого 2019 року окружною виборчою комісією територіального виборчого округу № 220 рішення про реєстрацію офіційних спостерігачів від ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ПЕРЕДВИБОРЧИХ ПРОГРАМ" за результатами розгляду указаного подання прийнято не було, відповідних посвідчень установленої форми не видано.

Питання реєстрації офіційних спостерігачів вирішено нею на засіданні 25 березня 2019 року, прийнято постанову № 29 "Про реєстрацію офіційних спостерігачів", якою, зокрема, зареєстровано офіційних спостерігачів від ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ПЕРЕДВИБОРЧИХ ПРОГРАМ" згідно з внесеним поданням та видано посвідчення встановленої форми.

У зв’язку з чим Комісія зазначає, що дії на виконання вимог Закону, хоча і вчинені поза строками, визначеними Законом, спрямовані на поновлення порушених виборчих прав, а отже, не можуть вважатися протиправними.

З огляду на вказане та виходячи із суті скарги, вбачається, що предметом оскарження є бездіяльність окружної виборчої комісії територіального виборчого округу № 220 щодо реєстрації офіційних спостерігачів від ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ПЕРЕДВИБОРЧИХ ПРОГРАМ" на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року в установлений Законом строк.

Відповідно до частин першої, другої, п’ятої статті 94 Закону, пунктів 4.1 - 4.3 Порядку скарга, що стосується підготовки та проведення виборів Президента України, може бути подана протягом п’яти днів після дня прийняття рішення, вчинення дії чи бездіяльності, крім випадку, зазначеного у частині четвертій статті 94 Закону.

Бездіяльність, що може бути оскаржена відповідно до Закону, вважається вчиненою в останній день строку, у який мала бути, але не була вчинена відповідна дія.

Строк подання скарги продовженню або поновленню не підлягає, крім випадку повторного подання скарги після усунення її недоліків не пізніше наступного дня після дня її повернення виборчою комісією без розгляду.

Водночас указана скарга подана та надійшла до Центральної виборчої комісії 26 березня 2019 року.

Згідно з частиною шостою статті 96 Закону, пунктом 9.3 Порядку виборча комісія приймає рішення про залишення скарги без розгляду по суті, якщо вона подана неналежним суб’єктом звернення зі скаргою, до неналежного суб’єкта розгляду скарги або з порушенням строків оскарження, встановлених Законом.

Враховуючи викладене, відповідно до частини першої статті 91, частин першої, другої статті 94, частин першої, четвертої, шостої статті 96 Закону України "Про вибори Президента України", Порядку розгляду скарг виборчими комісіями з виборів Президента України, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 28 березня 2014 року № 114, керуючись статтями 11 - 13, частиною четвертою статті 14, частиною четвертою статті 15 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Скаргу офіційного спостерігача від ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ПЕРЕДВИБОРЧИХ ПРОГРАМ" у територіальному виборчому окрузі № 220 Василюка Богдана Вікторовича, зареєстровану в Центральній виборчій комісії 26 березня 2019 року за № 21-37-9046, залишити без розгляду по суті.

2. Копію цієї постанови надіслати офіційному спостерігачу від ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ПЕРЕДВИБОРЧИХ ПРОГРАМ" у територіальному виборчому окрузі № 220 Василюку Б.В. та окружній виборчій комісії з виборів Президента України територіального виборчого округу № 220.

3. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


Т.СЛІПАЧУКвверх