Документ v0612500-14, действует, текущая редакция — Принятие от 29.09.2014
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 30.09.2014. Посмотреть в истории? )

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

29.09.2014  № 612

Про внесення зміни до Положення про кредитування Національним банком України Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Відповідно до статей 6, 42 Закону України “Про Національний банк України”, статей 19, 20, 25 Закону України “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб”, з метою забезпечення захисту інтересів вкладників банків та беручи до уваги рішення Ради Національного банку України від 11 вересня 2014 року № 27, Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Абзаци другий та третій пункту 1.6 глави 1 Положення про кредитування Національним банком України Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 18 березня 2013 року № 95, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 квітня 2013 року за № 543/23075, зі змінами (далі - Положення), після слів “процентів за” доповнити словами “три місяці”.

2. Операційному управлінню (Подік С.М.) у разі звернення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) до Національного банку України привести у відповідність до вимог Положення договори (кредитні, застави), укладені Національним банком України з Фондом до дня набрання чинності цією постановою.

3. Генеральному департаменту грошово-кредитної політики (Щербакова О.А.) довести зміст цієї постанови до відома Операційного управління та Фонду для використання в роботі.

4. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.

Голова

В.О. Гонтаревавверх