Документ v0539500-98, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 22.07.2003, основание - z0583-03

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 133 від 31.03.98 Зареєстровано в юридичному
м.Київ департаменті Нацбанку
6 квітня 1998 р.
vd980331 vn133 за N 539
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національного банку
N 255 ( z0583-03 ) від 18.06.2003 )

Про затвердження змін до Правил
бухгалтерського обліку процентних
та комісійних доходів і витрат банків

У зв'язку з введенням в дію нового Плану рахунків
бухгалтерського обліку комерційних банків України ( va493500-97 )
та з метою приведення у відповідність до нього бухгалтерського
обліку процентних та комісійних доходів і витрат банків, Правління
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити зміни до Правил бухгалтерського обліку
процентних та комісійних доходів і витрат банків, затверджених
постановою Правління Національного банку України від 25.09.97 р.
N 316 ( v0474500-97 ), реєстр. N 474 від 17.10.97 р. (додаються). 2. Постанова набуває чинності з 10 квітня 1998 р. 3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
Департамент бухгалтерського обліку.
Голова В.А.Ющенко
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 133 від 31.03.98 р.
(реєстр. N 539 від 06.04.98 р.)
Зміни до Правил бухгалтерського обліку
процентних та комісійних доходів і витрат банків
( v0474500-97 )
1. Розділ 2 викласти в такій редакції: "2. Рахунки, які використовуються для обліку процентних та
комісійних доходів і витрат
Нараховані і сплачені витрати та нараховані і отримані доходи
за процентами та комісіями (у тому числі нараховані процентні та
комісійні доходи, які прострочені на строк до 30 днів)
обліковуються за відповідними рахунками 1, 2, 3, 6, 7 класів. Нараховані проценти та комісії, які визнані сумнівними до
отримання, обліковуються за позабалансовими рахунками групи N 960
"Не сплачені в строк доходи". За рішенням банку за рахунками 6 і 7 класів відкриваються
аналітичні рахунки для обліку нарахованих доходів і витрат та
фактично отриманих доходів або сплачених витрат, а також доходів і
витрат, що підлягають чи не підлягають оподаткуванню. Нарахування і отримання доходів та нарахування і оплата
витрат в іноземній валюті (крім отримання доходів і оплати витрат
майбутніх періодів) відображаються шляхом подвійної проводки (в
іноземній та національній валюті) з використанням рахунків групи
N 380 "Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських
металів". Доходи і витрати в іноземній валюті мають відображатися за
рахунками 6 і 7 класів у національній валюті за офіційним курсом,
що діяв на дату їх нарахування, а не на дату розрахунків."
2. Пункти 3.1.4 та 3.1.5 викласти в такій редакції: "3.1.4. У разі визнання платежу сумнівним виконується
проводка: Дт Доходи Кт Прострочені доходи
Одночасно на суму такої заборгованості виконується проводка
за дебетом відповідного позабалансового рахунку групи N 960 "Не
сплачені в строк доходи", за яким проценти нараховуються в
подальшому. 3.1.5. У разі часткового або повного погашення контрагентом
заборгованості за сумнівними процентами та прирівняними до них
комісіями, які обліковувались за позабалансовими рахунками,
виконується проводка: Дт Рахунок клієнта або кореспондентський рахунок Кт Доходи
Одночасно на отриману суму виконується проводка за кредитом
позабалансового рахунку N 960 "Не сплачені в строк доходи"."вверх