Документ v0517359-16, текущая редакция — Принятие от 23.12.2016

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 23 грудня 2016 року № 517

Про запит на інформацію Я. Прокопенко, зареєстрований в Центральній виборчій комісії 20 грудня 2016 року за № 21-17-13222

До Центральної виборчої комісії 20 грудня 2016 року електронною поштою надійшов запит на інформацію Ярослави Прокопенко щодо надання відомостей про явку виборців віком від 18 до 24 років на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року та на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року.

Розглянувши вказаний запит на інформацію, Центральна виборча комісія зазначає.

Частиною другою статті 3 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" встановлено, що Комісія та її члени зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України та законами України.

Відповідно до частини першої статті 1 Закону України "Про доступ до публічної інформації" публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених указаним Законом.

Згідно з частиною першою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації" запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

Пунктом 20 частини першої статті 92 Конституції України передбачено, що організація і порядок проведення виборів визначаються виключно законами України.

Основні засади, організацію та порядок проведення виборів народних депутатів України регламентовано Законом України "Про вибори народних депутатів України" (далі – Закон), а виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост – Законом України "Про місцеві вибори".

Встановлення результатів виборів – це низка взаємопов’язаних, послідовних дій виборчих комісій з виборів народних депутатів України. Так, Центральна виборча комісія встановлює результати виборів народних депутатів України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на підставі протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого округу, в тому числі з поміткою "Уточнений" та протоколу Центральної виборчої комісії про підсумки голосування у загальнодержавному багатомандатному окрузі в межах закордонного виборчого округу (в тому числі з поміткою "Уточнений"), про що складає протокол. У відповідних одномандатних виборчих округах – на підставі протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування в одномандатних округах (у тому числі з поміткою "Уточнений"), про що також складає протокол. До вказаних протоколів, зокрема, заносяться відомості про загальну кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, та в одномандатному виборчому окрузі відповідно.

Крім того, оперативну інформацію про кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчих дільницях, на момент закінчення голосування Центральна виборча комісія в день голосування отримує засобами інформаційно-аналітичної системи "Вибори народних депутатів України" Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори" від окружних виборчих комісій, які передають вказану інформацію по мірі її надходження від дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України (частина шістнадцята статті 85 Закону та Порядок передачі до Центральної виборчої комісії оперативної інформації про хід та підсумки голосування у день голосування на виборах народних депутатів України, затверджений постановою Комісії від 25 вересня 2012 року № 1074).

Оперативна інформація про кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчих дільницях, на момент закінчення голосування оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Стосовно місцевих виборів 25 жовтня 2015 року Центральна виборча комісія зазначає.

Територіальні виборчі комісії відповідно до вимог Закону України "Про місцеві вибори" інформують Центральну виборчу комісію про хід виборчого процесу, підсумки та результати місцевих виборів шляхом надання відомостей за формами згідно з Порядком надання Центральній виборчій комісії інформації щодо підготовки та проведення місцевих виборів, затвердженим постановою Комісії від 9 вересня 2015 року № 239 (зі змінами).

Також на чергових виборах депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, перших виборах депутатів рад об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2015 року відповідно до затвердженого постановою Комісії від 22 жовтня 2015 року № 493 Порядку передачі Центральній виборчій комісії та обласним, районним, міським, районним у містах, сільським, селищним виборчим комісіям оперативної інформації про хід голосування у день голосування та день повторного голосування на чергових виборах депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, перших виборах депутатів рад об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2015 року здійснювалася передача дільничними виборчими комісіями з місцевих виборів Центральній виборчій комісії та обласним, районним, міським, районним у містах, сільським, селищним виборчим комісіям оперативної інформації про хід голосування у день голосування та день повторного голосування.

Так, відділ ведення Державного реєстру виборців після отримання від районної, міської (міста обласного значення без районного поділу), районної в місті виборчої комісії узагальненої оперативної інформації здійснював подальшу передачу Центральній виборчій комісії, зокрема, інформації про кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчих дільницях, на момент закінчення голосування.

Разом з тим, законодавством України про вибори народних депутатів України та про місцеві вибори не передбачено передачі Центральній виборчій комісії відомостей про вік виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування.

Крім того, законами України на Центральну виборчу комісію, яка згідно з частиною другою статті 3 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" зобов’язана діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України та законами України, не покладено обов’язку володіти вказаною інформацією.

За наведених обставин інформація, запитувана Я. Прокопенко, у Центральної виборчої комісії відсутня.

Пунктом 1 частини першої статті 22 Закону України "Про доступ до публічної інформації" визначено, що розпорядник інформації, який не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит, має право відмовити в задоволенні запиту.

Відмову в задоволенні запиту на інформацію може бути оскаржено запитувачем у порядку, передбаченому статтею 23 Закону України "Про доступ до публічної інформації".

Враховуючи викладене, відповідно до статей 1, 19, пункту 1 частини першої, частини четвертої статті 22 Закону України "Про доступ до публічної інформації", керуючись частиною другою статті 3, статтями 11 – 13 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Відмовити Ярославі Прокопенко в задоволенні її запиту на інформацію.

2. Копію цієї постанови надіслати Я. Прокопенко на адресу електронної пошти, вказану в її запиті на інформацію.

3. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


М.ОХЕНДОВСЬКИЙвверх