Документ v0503359-16, текущая редакция — Принятие от 12.12.2016

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 12 грудня 2016 року № 503

Про звернення Козяр П.П. від 29 листопада 2016 року, зареєстроване в Центральній виборчій комісії 5 грудня 2016 року за № 21-30-12725

До Центральної виборчої комісії 5 грудня 2016 року надійшло звернення Козяр Поліни Петрівни від 29 листопада 2016 року, зареєстроване в Комісії за № 21-30-12725, з доданими до нього документами, в якому міститься прохання зупинити об’єднання територіальних громад села Клекотина Шаргородського району Вінницької області із територіальною громадою сіл Мурафа і Довжок Шаргородського району Вінницької області через наявні, на думку заявниці, порушення процедури добровільного об’єднання цих громад.

Вивчивши вказане звернення, додані до нього документи, а також інші наявні в Центральній виборчій комісії матеріали, Комісія зазначає.

Відповідно до частин першої, другої статті 6 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" первинним суб’єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень є територіальна громада села, селища, міста. Територіальні громади в порядку, встановленому законом, можуть об’єднуватися в одну сільську, селищну, міську територіальну громаду, утворювати єдині органи місцевого самоврядування та обирати відповідно сільського, селищного, міського голову.

Відносини, що виникають у процесі добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст, регулюються Законом України "Про добровільне об’єднання територіальних громад", згідно з частиною першою статті 8 якого об’єднана територіальна громада вважається утвореною за цим Законом з дня набрання чинності рішеннями всіх рад, що прийняли рішення про добровільне об’єднання територіальних громад, або з моменту набрання чинності рішенням про підтримку добровільного об’єднання територіальних громад на місцевому референдумі та за умови відповідності таких рішень висновку, передбаченому частиною четвертою статті 7 цього Закону.

За змістом частини восьмої статті 7 Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад" обласна державна адміністрація протягом 10 робочих днів з дня отримання рішень про добровільне об’єднання територіальних громад у разі їх відповідності висновку, передбаченому частиною четвертою вказаної статті Закону, звертається до Центральної виборчої комісії для прийняття нею рішення про призначення перших виборів депутатів сільської, селищної, міської ради та відповідного сільського, селищного, міського голови в установленому законом порядку.

До Центральної виборчої комісії 25 листопада 2016 року надійшло звернення Вінницької обласної державної адміністрації з проханням призначити перші вибори депутатів Мурафської сільської ради об’єднаної територіальної громади та Мурафського сільського голови у зв’язку з утворенням на території Вінницької області Мурафської сільської об’єднаної територіальної громади.

До вказаного звернення було додано, зокрема, засвідчені копії рішення Клекотинської сільської ради Шаргородського району Вінницької області від 13 листопада 2016 року № 73 "Про добровільне об’єднання територіальних громад", рішення Мурафської сільської ради Шаргородського району Вінницької області від 11 листопада 2016 року № 179 "Про добровільне об’єднання територіальних громад" та розпорядження голови Вінницької обласної державної адміністрації від 4 листопада 2016 року № 827 "Про затвердження висновків щодо відповідності Конституції та законам України проектів рішень окремих сільських рад Шаргородського району щодо добровільного об’єднання територіальних громад".

Подання до Центральної виборчої комісії звернення Вінницької обласної державної адміністрації щодо призначення перших місцевих виборів, а також додані до нього документи свідчать про те, що Мурафська сільська об’єднана територіальна громада є утвореною в розумінні частини першої статті 8 Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад".

Частиною другою статті 3 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" визначено, що Комісія та її члени зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України, цим та іншими законами України.

Надання правової оцінки рішенням місцевих рад, а також діям та розпорядженням посадових осіб місцевих державних адміністрацій не належить до законодавчо визначених повноважень Комісії.

Згідно зі статтею 55 Конституції України, статтею 50 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та статтею 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам України, а також розпорядження голів місцевих державних адміністрацій, акти інших посадових осіб, які призначаються ними, можуть бути оскаржені в судовому порядку відповідно до закону.

Разом з тим, на підтвердження наведеного у зверненні Козяр П.П. подано до Центральної виборчої комісії копії "Опитувальних листів громадського обговорення щодо ініціативи про добровільне об’єднання територіальних громад села Клекотина і Мурафа в об’єднану територіальну громаду з адміністративним центром у селі Мурафа", які містять відомості про понад 550 мешканців села Клекотина та їх підписи проти такого об’єднання.

Водночас Центральна виборча комісія зазначає, що Законом України "Про добровільне об’єднання територіальних громад" не передбачено можливості зупинення процедури добровільного об’єднання територіальних громад після утворення об’єднаної територіальної громади.

Згідно з частиною третьою статті 6 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" територіальні громади села, селища, міста, що добровільно об’єдналися в одну територіальну громаду, можуть вийти із складу об’єднаної територіальної громади в порядку, визначеному законом.

Комітети Верховної Ради України при здійсненні законопроектної функції зобов’язані вивчати громадську думку, розглядати звернення громадян, об’єднань громадян, будь-які пропозиції, що свідчать про потребу в прийнятті нових законодавчих актів або у внесенні змін до законодавчих актів, і, в разі необхідності, готувати відповідні проекти актів та вносити їх на розгляд Верховної Ради України (пункт 11 частини першої статті 16 Закону України "Про комітети Верховної Ради України").

Відповідно до постанови Верховної Ради України від 4 грудня 2014 року № 22-VIII "Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України восьмого скликання" питання адміністративно-територіального устрою України, засад місцевого самоврядування та органів самоорганізації населення віднесено до предмета відання Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування.

Слід зазначити, що у зв’язку з надходженням до Центральної виборчої комісії інших звернень Комісія вже зверталася до Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування, зокрема, щодо процедури виходу територіальних громад сіл, селищ, міст зі складу об’єднаної територіальної громади.

Листом від 3 жовтня 2016 року № 04-14/13-4642 зазначений Комітет Верховної Ради України поінформував Центральну виборчу комісію про відсутність законодавчого врегулювання такої процедури та перебування на контролі в Комітеті питання усунення законодавчих прогалин та неузгодженостей.

Натомість на сьогодні законодавчо не врегульовано порядок виходу зі складу об’єднаної територіальної громади.

Також за змістом Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року № 197, вказане Міністерство є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну регіональну політику. До основних завдань Мінрегіону віднесено забезпечення формування та реалізації державної регіональної політики, зокрема, щодо територіальної організації влади, адміністративно-територіального устрою, розвитку місцевого самоврядування.

Крім того, у зверненні Козяр П.П. міститься інформація про можливі ознаки вчинення правопорушення під час утворення Мурафської сільської об’єднаної територіальної громади.

Згідно з частиною першою статті 2 Закону України "Про Національну поліцію" завданнями поліції є надання поліцейських послуг у сферах забезпечення публічної безпеки і порядку; охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави; протидії злочинності. Частиною першою статті 23 указаного Закону встановлено, що поліція відповідно до покладених на неї завдань, зокрема, виявляє причини та умови, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, вживає у межах своєї компетенції заходів для їх усунення; вживає заходів з метою виявлення кримінальних, адміністративних правопорушень; припиняє виявлені кримінальні та адміністративні правопорушення; здійснює своєчасне реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події; здійснює досудове розслідування кримінальних правопорушень у межах визначеної підслідності.

Враховуючи викладене, відповідно до пункту 11 частини першої статті 16 Закону України "Про комітети Верховної Ради України", Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року № 197, керуючись частиною другою статті 3, статтями 11-12, 14, частиною другою статті 27 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Звернення Козяр Поліни Петрівни від 29 листопада 2016 року надіслати Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування, Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України для розгляду в межах компетенції.

2. Звернення Козяр П.П. надіслати Головному управлінню Національної поліції у Вінницькій області для проведення перевірки.

3. Копії цієї постанови надіслати Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування, Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Головному управлінню Національної поліції у Вінницькій області, Вінницькій обласній державній адміністрації та Козяр П.П.

4. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Заступник Голови
Центральної виборчої комісії


Ж.УСЕНКО-ЧОРНАвверх