Про регулювання грошово-кредитного ринку
Постановление Национального банка Украины от 29.12.2007492
Документ v0492500-07, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 30.04.2008, основание - v0107500-08

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
29.12.2007 N 492
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національного банку
N 107 ( v0107500-08 ) від 21.04.2008 }
Про регулювання грошово-кредитного ринку

Проаналізувавши динаміку макроекономічних і монетарних
показників у січні-грудні 2007 року, ураховуючи затверджені
Кабінетом Міністрів України уточнені прогнозні показники
економічного та соціального розвитку України на 2008 рік, а також
прогнозні тенденції розвитку грошово-кредитного ринку, беручи до
уваги збереження в 2007 році високих темпів інфляції, з метою
стримування інфляційного тиску надалі, відповідно до статті 25
Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ),
Положення про процентну політику Національного банку України,
затвердженого постановою Правління Національного банку України від
18.08.2004 N 389 ( z1092-04 ), Правління Національного банку
України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Установити з 1 січня 2008 року облікову ставку в розмірі
10% річних.
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Правління
Національного банку України від 17.05.2007 N 184 ( va184500-07 )
"Про регулювання грошово-кредитного ринку".
3. Департаменту монетарної політики (Н.І.Гребеник) довести
зміст цієї постанови до відома Операційного, територіальних
управлінь Національного банку України та банків України для
використання в роботі.
4. Постанова набирає чинності з 1 січня 2008 року.
5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого
заступника Голови А.В.Шаповалова.
Голова В.С.Стельмахвверх