Документ v047u710-10, текущая редакция — Принятие от 14.07.2010

              У Х В А Л А 
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
про відмову у відкритті конституційного провадження
у справі за конституційним зверненням громадянина
Шалівського Сергія Михайловича щодо офіційного
тлумачення термінів "повноваження" та "юрисдикція",
які містяться в тексті Конституції України, положень
деяких її статей, а також окремих положень деяких
законів України з перевіркою їх на відповідність
Конституції України (конституційність)

м. Київ Справа N 2-46/2010
14 липня 2010 року
N 47-у/2010

Конституційний Суд України у складі суддів:
Головіна Анатолія Сергійовича - головуючого, Бауліна Юрія Васильовича, Бринцева Василя Дмитровича - доповідача, Вдовіченка Сергія Леонідовича, Джуня В'ячеслава Васильовича Дідківського Анатолія Олександровича, Домбровського Івана Петровича, Кампа Володимира Михайловича, Колоса Михайла Івановича, Лилака Дмитра Дмитровича, Маркуш Марії Андріївни, Мачужак Ярослави Василівни, Овчаренка В'ячеслава Андрійовича, Стецюка Петра Богдановича, Стрижака Андрія Андрійовича, Ткачука Павла Миколайовича, Шишкіна Віктора Івановича,
розглянув на засіданні питання про відкриття конституційного
провадження у справі за конституційним зверненням громадянина
Шалівського Сергія Михайловича щодо офіційного тлумачення термінів
"повноваження" та "юрисдикція", які містяться в тексті Конституції
України ( 254к/96-ВР ), положень деяких її статей, а також окремих
положень деяких законів України з перевіркою їх на відповідність
Конституції України ( 254к/96-ВР ) (конституційність).
Заслухавши суддю-доповідача Бринцева В.Д. та дослідивши
матеріали справи, Конституційний Суд України
у с т а н о в и в:
1. Громадянин Шалівський С.М. звернувся до Конституційного
Суду України з клопотанням дати офіційне тлумачення термінів
"повноваження" та "юрисдикція", які містяться в тексті Конституції
України ( 254к/96-ВР ), положень статей 1, 3, 4, 5, 6, 8, 19,
частини четвертої статті 35, статті 43, частини першої статті 57,
статей 58, 59, 64, 65, 80, частин третьої, четвертої статті 124
Конституції України ( 254к/96-ВР ), а також окремих положень
законів України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ),
"Про судоустрій України" ( 3018-14 ), "Про звернення громадян"
( 393/96-ВР ), "Про інформацію" ( 2657-12 ), "Про міліцію"
( 565-12 ), "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"
( 3543-12 ), "Про військовий обов'язок і військову службу"
( 2232-12 ), "Про альтернативну (невійськову) службу" ( 1975-12 ),
"Про Збройні Сили України" ( 1934-12 ), "Про пенсійне забезпечення
осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"
( 2262-12 ) з перевіркою їх на відповідність Конституції України
( 254к/96-ВР ) (конституційність).
Шалівський С.М. обґрунтовує клопотання порушенням своїх
конституційних прав і свобод через неправильне, на його думку,
встановлення органами Пенсійного фонду України розміру пенсії по
інвалідності, що не дає йому змоги належно утримувати сім'ю.
Заявник вважає, що йому заподіяно матеріальну та моральну шкоду,
просить Конституційний Суд України визнати такі дії неправомірними
і зобов'язати управління Пенсійного фонду України у місті Нікополі
Дніпропетровської області виплачувати йому компенсацію у вигляді
щомісячної пенсії в розмірі 25000 гривень. Також просить визнати
такими, що не відповідають Конституції України ( 254к/96-ВР ) (є
неконституційними), окремі положення названих законів України.
2. Перша колегія суддів Конституційного Суду України Ухвалою
від 7 липня 2010 року відмовила у відкритті конституційного
провадження на підставі пункту 1 статті 45 Закону України "Про
Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ) - відсутність
встановленого Конституцією України ( 254к/96-ВР ), цим Законом
( 422/96-ВР ) права на конституційне подання.
3. Відповідно до статті 94 Закону України "Про Конституційний
Суд України" ( 422/96-ВР ) (далі - Закон) підставою для
конституційного звернення щодо офіційного тлумачення Конституції
України ( 254к/96-ВР ) та законів України є наявність
неоднозначного застосування положень Конституції України
( 254к/96-ВР ) або законів України судами України, іншими органами
державної влади, якщо суб'єкт права на конституційне звернення
вважає, що це може призвести або призвело до порушення його
конституційних прав і свобод. У конституційному зверненні має
зазначатися обґрунтування необхідності в офіційному тлумаченні
положень Конституції України ( 254к/96-ВР ) або законів України
(пункт 4 частини другої статті 42 Закону) ( 422/96-ВР ).
За правовою позицією Конституційного Суду України
неоднозначність - це коли одна й та сама норма правового акта
застосовується органами державної влади по-різному за однакових
обставин (Ухвала Конституційного Суду України від 12 травня
2010 року N 31-у/2010 ( v031u710-10 ).
Аналіз конституційного звернення та долучених до нього
матеріалів дає підстави для висновку, що автор клопотання не навів
фактів неоднозначного застосування органами державної влади
положень Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України.
Конституційне звернення не містить належного обґрунтування
необхідності в офіційному тлумаченні зазначених положень
Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України, а також доказів їх
неоднозначного застосування судами загальної юрисдикції, іншими
органами державної влади. Воно зводиться, по суті, до незгоди
заявника з діями територіального органу Пенсійного фонду України
щодо встановлення йому розміру пенсії по інвалідності, отриманій
під час проходження строкової військової служби. Автор клопотання
просить зобов'язати органи Пенсійного фонду України здійснити
відповідні пенсійні виплати, що не належить до повноважень
Конституційного Суду України.
Крім того, суб'єкт права на конституційне звернення порушує
питання про визнання такими, що не відповідають Конституції
України ( 254к/96-ВР ) (є неконституційними), окремих положень
деяких законів України, хоча згідно зі статтею 150 Конституції
України ( 254к/96-ВР ), статтею 40 Закону ( 422/96-ВР ) він не є
суб'єктом права на конституційне подання.
Оскільки Шалівський С.М. не дотримав вимог Закону
( 422/96-ВР ) щодо обґрунтування і доведення неоднозначного
застосування положень Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів
України, у нього немає права на порушення клопотання
щодо відповідності Конституції України ( 254к/96-ВР )
(конституційності) законів України, а питання, порушені у
конституційному зверненні, непідвідомчі Конституційному Суду
України, то є підстави для відмови у відкритті конституційного
провадження згідно з пунктами 1, 2, 3 статті 45 Закону
( 422/96-ВР ) - відсутність встановленого Конституцією України
( 254к/96-ВР ), цим Законом ( 422/96-ВР ) права на конституційне
подання, невідповідність конституційного звернення вимогам,
передбаченим Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законом України
"Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ), непідвідомчість
Конституційному Суду України питань, порушених у конституційному
зверненні.
Враховуючи викладене та керуючись статтями 147, 150, 153
Конституції України ( 254к/96-ВР ), статтями 40, 42, 45, 50, 94
Закону України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ),
Конституційний Суд України
у х в а л и в:
1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі
за конституційним зверненням громадянина Шалівського Сергія
Михайловича щодо офіційного тлумачення термінів "повноваження" та
"юрисдикція", які містяться в тексті Конституції України
( 254к/96-ВР ), положень статей 1, 3, 4, 5, 6, 8, 19, частини
четвертої статті 35, статті 43, частини першої статті 57, статей
58, 59, 64, 65, 80, частин третьої, четвертої статті 124
Конституції України ( 254к/96-ВР ), а також перевірки
на відповідність Конституції України ( 254к/96-ВР )
(конституційність) законів України "Про Конституційний Суд
України" ( 422/96-ВР ), "Про судоустрій України" ( 3018-14 ), "Про
звернення громадян" ( 393/96-ВР ), "Про інформацію" ( 2657-12 ),
"Про міліцію" ( 565-12 ), "Про мобілізаційну підготовку та
мобілізацію" ( 3543-12 ), "Про військовий обов'язок і військову
службу" ( 2232-12 ) , "Про альтернативну (невійськову) службу"
( 1975-12 ), "Про Збройні Сили України" ( 1934-12 ), "Про пенсійне
забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших
осіб" ( 2262-12 ) на підставі пунктів 1, 2, 3 статті 45 Закону
України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ) -
відсутність встановленого Конституцією України ( 254к/96-ВР ), цим
Законом ( 422/96-ВР ) права на конституційне подання,
невідповідність конституційного звернення вимогам, передбаченим
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законом України "Про
Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ), непідвідомчість
Конституційному Суду України питань, порушених у конституційному
зверненні.
2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИвверх