Документ v0347359-05, текущая редакция — Редакция от 13.01.2006, основание - v0174359-06

                                                          
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
П О С Т А Н О В А
31.12.2005 N 347
Про відмову в реєстрації кандидатів у народні
депутати України, включених до виборчого списку
"Всеукраїнської Політичної партії - Екологія та
Соціальний захист"
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою
Центральної виборчої комісії
N 174 ( v0174359-06 ) від 13.01.2006 )

До Центральної виборчої комісії 25 грудня 2005 року надійшла
заява "Всеукраїнської Політичної партії - Екологія та Соціальний
захист" про реєстрацію кандидатів у народні депутати України в
кількості 233 осіб, висунутих 23 грудня 2005 року на з'їзді цієї
партії та включених до виборчого списку "Всеукраїнської Політичної
партії - Екологія та Соціальний захист".
Розглянувши вказану заяву та додані до неї документи,
Центральна виборча комісія встановила відсутність та неналежне
оформлення деяких документів, зазначених у частині першій статті
58 Закону України "Про вибори народних депутатів України"
( 1665-15 ) (далі - Закон), що згідно з пунктом 2 частини першої
та частиною четвертою статті 62 Закону є підставою для відмови в
реєстрації кандидатів у народні депутати України Центральною
виборчою комісією.
Так, відповідно до пункту 9 частини першої статті 58 Закону
( 1665-15 ) Центральна виборча комісія реєструє кандидатів у
депутати, включених до виборчого списку партії (блоку), за умови
отримання нею, окрім інших документів, передвиборної програми
партії.
На порушення зазначеної вимоги Закону ( 1665-15 )
передвиборну програму "Всеукраїнською Політичною партією -
Екологія та Соціальний захист" до Центральної виборчої комісії не
подано.
Проте разом з документами для реєстрації кандидатів у народні
депутати України до Центральної виборчої комісії зазначеною
партією було подано друкований текст на двох аркушах.
Також встановлено, що у 216 осіб (згідно з додатком),
включених до виборчого списку "Всеукраїнської Політичної партії -
Екологія та Соціальний захист", подані для реєстрації документи не
відповідають вимогам Закону ( 1665-15 ). Таким чином, до
Центральної виборчої комісії подано для реєстрації належно
оформленими документи лише 17 осіб, включених до виборчого списку
"Всеукраїнської Політичної партії - Екологія та Соціальний захист"
кількість яких є меншою від мінімальної кількості кандидатів у
депутати, встановленої частиною першою статті 57 Закону
( 1665-15 ).
Зазначені обставини відповідно до пункту 2 частини першої
статті 62 Закону ( 1665-15 ) є підставою для відмови Центральною
виборчою комісією у реєстрації 216 осіб та згідно з частиною
четвертою цієї статті Закону - прийняття рішення про відмову в
реєстрації усіх кандидатів у депутати, включених до виборчого
списку "Всеукраїнської Політичної партії - Екологія та Соціальний
захист".
Враховуючи викладене, відповідно до частини першої статті 58,
частини шостої статті 61, пункту 2 частини першої, частин другої,
четвертої статті 62 Закону України "Про вибори народних депутатів
України" ( 1665-15 ) та керуючись статтями 12, 13, пунктом 8
статті 19 Закону України "Про Центральну виборчу комісію"
( 1932-15 ), Центральна виборча комісія п о с т а н о в л я є:
1. Відмовити в реєстрації усіх висунутих кандидатів у народні
депутати України, включених до виборчого списку "Всеукраїнської
Політичної партії - Екологія та Соціальний захист", у зв'язку з
відсутністю та неналежним оформленням документів.
2. Копію цієї постанови видати представнику "Всеукраїнської
Політичної партії - Екологія та Соціальний захист" у Центральній
виборчій комісії.
Голова Центральної виборчої комісії Я.ДАВИДОВИЧ

Додаток
до постанови Центральної виборчої комісії
від 31 грудня 2005 року N 347
СПИСОК ОСІБ,
включених до виборчого списку "Всеукраїнської
Політичної партії - Екологія та Соціальний захист",
документи яких, подані для реєстрації,
неналежно оформлені

------------------------------------------------------------------ | N | Номер | Прізвище, ім'я, | Порушення умов реєстрації | |з/п |у вибор-| по батькові | кандидатів у депутати згідно з| | | чому | | положеннями статті 58 Закону | | | списку | | України "Про вибори народних | | | | | депутатів України" ( 1665-15 )| |----+--------+------------------+-------------------------------| | 1.| 1 |Редька Надія |Розбіжності в зазначенні | | | |Іванівна |відомостей про посаду у | | | | |виборчому списку та | | | | |автобіографії | |----+--------+------------------+-------------------------------| | 2.| 2 |Юрченко Микола |Місце роботи зазначено у графі | | | |Миколайович |"посада (заняття)" виборчого | | | | |списку та відрізняється від | | | | |зазначеного в автобіографії | |----+--------+------------------+-------------------------------| | 3.| 3 |Літовська Світлана|Розбіжності в зазначенні | | | |Іванівна |відомостей про посаду та місце | | | | |роботи у виборчому списку та | | | | |автобіографії | |----+--------+------------------+-------------------------------| | 4.| 5 |Фалій Віталій |У заяві відсутнє зобов'язання у| | | |Дмитрович |разі обрання депутатом | | | | |припинити діяльність чи скласти| | | | |представницький мандат, які | | | | |відповідно до Конституції | | | | |України ( 254к/96-ВР ) | | | | |несумісні з мандатом народного | | | | |депутата України, а також | | | | |відсутнє зобов'язання у разі | | | | |обрання депутатом передати в | | | | |управління іншій особі належні | | | | |йому підприємства та | | | | |корпоративні права; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |місця роботи | |----+--------+------------------+-------------------------------| | 5.| 6 |Кругляк Михайло |Розбіжності в зазначенні | | | |Суренович |відомостей про освіту у | | | | |виборчому списку та | | | | |автобіографії; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |посади та місця роботи | |----+--------+------------------+-------------------------------| | 6.| 8 |Давиденко Микола |В автобіографії не зазначено | | | |Миколайович |посади, місця роботи та року її| | | | |написання; | | | | | | | | | |розбіжності в зазначенні | | | | |відомостей про місце проживання| | | | |у виборчому списку та | | | | |автобіографії | |----+--------+------------------+-------------------------------| | 7.| 9 |Білозьорова Тетяна|В автобіографії не зазначено | | | |Михайлівна |дати народження, а також | | | | |відомостей про місце проживання| |----+--------+------------------+-------------------------------| | 8.| 10 |Фетч Володимир |В автобіографії не зазначено | | | |Петрович |посади; | | | | | | | | | |розбіжності в зазначенні | | | | |відомостей про місце роботи, | | | | |місце проживання у виборчому | | | | |списку та автобіографії | |----+--------+------------------+-------------------------------| | 9.| 11 |Бєлов Вячеслав |Розбіжності в написанні | | | |Михайлович |прізвища та імені в | | | | |автобіографії, заяві та | | | | |виборчому списку; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |відомостей про освіту, трудову | | | | |діяльність та час проживання в | | | | |Україні | |----+--------+------------------+-------------------------------| | 10.| 12 |Костюк Світлана |В автобіографії не зазначено | | | |Іванівна |відомостей про партійність; | | | | | | | | | |розбіжності в зазначенні | | | | |відомостей про місце проживання| | | | |у виборчому списку та | | | | |автобіографії | |----+--------+------------------+-------------------------------| | 11.| 13 |Алексєєв Микола |У виборчому списку та | | | |Васильович |автобіографії не зазначено | | | | |партійності; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |відомостей про посаду, місце | | | | |роботи та час проживання в | | | | |Україні; | | | | | | | | | |розбіжності в зазначенні | | | | |відомостей про місце проживання| | | | |у виборчому списку та | | | | |автобіографії | |----+--------+------------------+-------------------------------| | 12.| 14 |Таргонь Надія |В автобіографії не зазначено | | | |Петрівна |відомостей про партійність, | | | | |посаду, місце роботи, час | | | | |проживання в Україні | |----+--------+------------------+-------------------------------| | 13.| 15 |Федоренко |У виборчому списку та | | | |Валентина |автобіографії не зазначено | | | |Борисівна |партійності | |----+--------+------------------+-------------------------------| | 14.| 16 |Пугачов Олександр |В автобіографії не зазначено | | | |Сергійович |відомостей про громадянство та | | | | |склад сім'ї | |----+--------+------------------+-------------------------------| | 15.| 17 |Мачача Олександр |В автобіографії не зазначено | | | |Петрович |відомостей про місце роботи | |----+--------+------------------+-------------------------------| | 16.| 18 |Шульга Володимир |У виборчому списку та | | | |Валентинович |автобіографії не зазначено | | | | |партійності; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |відомостей про посаду, місце | | | | |роботи, місце тачас проживання | | | | |в Україні; | | | | | | | | | |розбіжності в зазначенні | | | | |відомостей про місце проживання| | | | |у виборчому списку та заяві | |----+--------+------------------+-------------------------------| | 17.| 19 |Богасловський |Розбіжності в написанні | | | |Богдан Петрович |прізвища у виборчому списку, | | | | |заяві та автобіографії; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |відомостей про трудову | | | | |діяльність, посаду та місце | | | | |роботи; | | | | | | | | | |розбіжності в зазначенні | | | | |відомостей про місце проживання| | | | |у виборчому списку | | | | |та заяві | |----+--------+------------------+-------------------------------| | 18.| 20 |Лазарева Наталя |Розбіжності в написанні | | | |Іллівна |прізвища та імені у виборчому | | | | |списку та автобіографії | |----+--------+------------------+-------------------------------| | 19.| 21 |Голод Олександр |У виборчому списку не зазначено| | | |Володимирович |відомостей про партійність, | | | | |освіту, посаду, місце роботи та| | | | |місце проживання; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |відомостей про посаду (заняття)| |----+--------+------------------+-------------------------------| | 20.| 22 |Білоус Едуард |У виборчому списку та | | | |Григорович |автобіографії не зазначено | | | | |відомостей про посаду та місце | | | | |роботи; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |відомостей про склад сім'ї | |----+--------+------------------+-------------------------------| | 21.| 23 |Сергійко Віталій |Розбіжності в зазначенні | | | |Палович |відомостей про посаду і місце | | | | |роботи у виборчому списку та | | | | |автобіографії | |----+--------+------------------+-------------------------------| | 22.| 24 |Мельник Микола |В автобіографії не зазначено | | | |Віталійович |відомостей про партійність | |----+--------+------------------+-------------------------------| | 23.| 25 |Губська Людмила |Розбіжності в зазначенні | | | |Анатоліївна |відомостей про місце роботи та | | | | |посаду у виборчому списку та | | | | |автобіографії; в автобіографії | | | | |відсутні відомості про місце | | | | |народження | |----+--------+------------------+-------------------------------| | 24.| 26 |Шевчук Віталій |У заяві відсутня згода на | | | |Михайлович |оприлюднення біографічних | | | | |відомостей та відсутнє | | | | |зобов'язання у разі обрання | | | | |депутатом передати в управління| | | | |іншій особі належні йому | | | | |підприємства та корпоративні | | | | |права; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |часу проживання в Україні; | | | | | | | | | |розбіжності в зазначенні | | | | |відомостей про місце роботи у | | | | |виборчому списку та | | | | |автобіографії | |----+--------+------------------+-------------------------------| | 25.| 27 |Валяєв Валерій |В автобіографії не зазначено | | | |Михайлович |відомостей про трудову | | | | |діяльність, місце проживання та| | | | |року її написання; | | | | | | | | | |розбіжності в зазначенні | | | | |відомостей про посаду і місце | | | | |роботи у виборчому списку та | | | | |автобіографії | |----+--------+------------------+-------------------------------| | 26.| 28 |Буждиганчук |У заяві відсутні згода на | | | |Євдокія Юріївна |оприлюднення біографічних | | | | |відомостей та зобов'язання у | | | | |разі обрання депутатом передати| | | | |в управління іншій особі | | | | |належні йому підприємства та | | | | |корпоративні права; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |відомостей про партійність, | | | | |місце і час проживання в | | | | |Україні, а також відсутня дата | | | | |її написання | |----+--------+------------------+-------------------------------| | 27.| 29 |Сокольвяк |Обсяг автобіографії - більше | | | |Володимир |двох тисяч друкованих знаків | | | |Миколайович | | |----+--------+------------------+-------------------------------| | 28.| 30 |Васильченко |У виборчому списку та | | | |Олександр |автобіографії не зазначено | | | |Миколайович |відомостей про партійність; | | | | | | | | | |розбіжності в зазначенні | | | | |відомостей про посаду і місце | | | | |роботи у виборчому списку, | | | | |автобіографії та декларації; | | | | | | | | | |у декларації відсутні відомості| | | | |про доход | |----+--------+------------------+-------------------------------| | 29.| 31 |Ткаченко Віталій |В автобіографії не зазначено | | | |Вікторович |відомостей про посаду, місце | | | | |роботи та час проживання в | | | | |Україні | |----+--------+------------------+-------------------------------| | 30.| 32 |Налівайко Федор |В автобіографії не зазначено | | | |Васильвич |відомостей про час проживання в| | | | |Україні та року її написання; | | | | | | | | | |розбіжності в написанні дати | | | | |народження у декларації та | | | | |інших документах | |----+--------+------------------+-------------------------------| | 31.| 34 |Крижанівський |На день виборів не досягне | | | |Віталій |21 року (дата народження - | | | |Миколайович |17 листопада 1985 року) | |----+--------+------------------+-------------------------------| | 32.| 35 |Романкевич Сергій |Розбіжності в зазначенні | | | |Юрійович |відомостей про місце роботи у | | | | |виборчому списку та | | | | |автобіографії; | | | | | | | | | |у виборчому списку зазначено | | | | |неповні відомості щодо місця | | | | |проживання | |----+--------+------------------+-------------------------------| | 33.| 36 |Орлов Володимир |В автобіографії не зазначено | | | |Валерійович |партійності | |----+--------+------------------+-------------------------------| | 34.| 38 |Баришовець Олена |Розбіжності в зазначенні | | | |Михайлівна |відомостей про місце роботи в | | | | |автобіографії та декларації | |----+--------+------------------+-------------------------------| | 35.| 39 |Брага Олександр |Розбіжності в зазначенні | | | |Олексійович |відомостей про місце роботи у | | | | |виборчому списку, автобіографії| | | | |та декларації | |----+--------+------------------+-------------------------------| | 36.| 40 |Русаль Петро |Розбіжності в зазначенні | | | |Васильович |відомостей про місце роботи у | | | | |виборчому списку, автобіографії| | | | |та декларації | |----+--------+------------------+-------------------------------| | 37.| 41 |Малько Ярослав |В автобіографії не зазначено | | | |Ігоревич |громадянства та місця | | | | |проживання; | | | | | | | | | |розбіжності в зазначенні | | | | |відомостей про освіту у | | | | |виборчому списку та | | | | |автобіографії | |----+--------+------------------+-------------------------------| | 38.| 43 |Бондаренко Юрій |В автобіографії не зазначено | | | |Анатолійович |місця роботи та часу проживання| | | | |в Україні; | | | | | | | | | |розбіжності в зазначенні | | | | |відомостей про посаду та місце | | | | |роботи у виборчому списку та | | | | |декларації | |----+--------+------------------+-------------------------------| | 39.| 44 |Шондакова Лідія |Розбіжності в написанні | | | |Миколаевна |прізвища у виборчому списку та | | | | |інших документах; | | | | | | | | | |у виборчому списку та | | | | |автобіографії не зазначено | | | | |місця проживання; | | | | | | | | | |у декларації не зазначено | | | | |відомостей про місце роботи | |----+--------+------------------+-------------------------------| | 40.| 45 |Сельский Петро |Розбіжності в зазначенні | | | |Романович |відомостей про місце роботи у | | | | |виборчому списку та | | | | |автобіографії; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |місця проживання | |----+--------+------------------+-------------------------------| | 41.| 46 |Шумік Валентина |В автобіографії не зазначено | | | |Антонівна |партійності та часу проживання | | | | |в Україні; | | | | | | | | | |розбіжності в зазначенні | | | | |відомостей про освіту у | | | | |виборчому списку та | | | | |автобіографії | |----+--------+------------------+-------------------------------| | 42.| 47 |Савінов Григорій |В автобіографії не зазначено | | | |Олексійович |часу проживання в Україні; | | | | | | | | | |у декларації не зазначено місця| | | | |роботи | |----+--------+------------------+-------------------------------| | 43.| 49 |Таран Олег |У заяві відсутнє зобов'язання у| | | |Борисович |разі обрання депутатом передати| | | | |в управління іншій особі | | | | |належні йому підприємства та | | | | |корпоративні права | |----+--------+------------------+-------------------------------| | 44.| 50 |Усік Іван |В автобіографії не зазначено | | | |Миколайович |відомостей про трудову | | | | |діяльність | |----+--------+------------------+-------------------------------| | 45.| 51 |Моцьо Василій |Розбіжності в написанні імені, | | | |Андрійович |зазначенні відомостей про | | | | |посаду (заняття) у виборчому | | | | |списку та автобіографії | |----+--------+------------------+-------------------------------| | 46.| 52 |Сербін Юрій |Розбіжності в зазначенні | | | |Миколайович |відомостей про місце проживання| | | | |у виборчому списку та | | | | |автобіографії | |----+--------+------------------+-------------------------------| | 47.| 53 |Іванова Вероніка |Розбіжності в зазначенні | | | |Андріївна |відомостей про посаду (заняття)| | | | |у виборчому списку та | | | | |автобіографії; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |часу проживання в Україні; | | | | | | | | | |у декларації не зазначено | | | | |відомостей про місце роботи та | | | | |доходи | |----+--------+------------------+-------------------------------| | 48.| 54 |Буянов Петро |У заяві відсутнє зобов'язання у| | | |Маркович |разі обрання депутатом передати| | | | |в управління іншій особі | | | | |належні йому підприємства та | | | | |корпоративні права; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |часу проживання в Україні; | | | | | | | | | |розбіжності в зазначенні | | | | |відомостей про місце | | | | |проживання | |----+--------+------------------+-------------------------------| | 49.| 55 |Мороз Олена |Розбіжності в зазначенні | | | |Олексіївна |відомостей про місце проживання| | | | |у виборчому списку та | | | | |автобіографії; | | | | | | | | | |розбіжності в зазначенні | | | | |відомостей про місце роботи у | | | | |виборчому списку та декларації;| |----+--------+------------------+-------------------------------| | 50.| 56 |Долова Маргарита |Розбіжності в написанні імені | | | |Валентинівна |та зазначенні відомостей про | | | | |дату народження, партійність, | | | | |освіту, посаду та місце | | | | |проживання у виборчому списку | | | | |та автобіографії; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |відомостей про наявність чи | | | | |відсутність судимості та час | | | | |проживання в Україні | |----+--------+------------------+-------------------------------| | 51.| 57 |Йовни Роберт |Розбіжності в написанні | | | |Іванович |прізвища та зазначенні | | | | |відомостей про освіту, посаду | | | | |(заняття), місце роботи та | | | | |місце проживання у виборчому | | | | |списку та автобіографії | |----+--------+------------------+-------------------------------| | 52.| 58 |Матійчина Оксана |В автобіографії не зазначено | | | |Михайлівна |місця та часу проживання в | | | | |Україні | |----+--------+------------------+-------------------------------| | 53.| 59 |Печений Юрій |У заяві відсутнє зобов'язання у| | | |Борисович |разі обрання депутатом передати| | | | |в управління іншій особі | | | | |належні йому підприємства та | | | | |корпоративні права; | | | | | | | | | |розбіжності в зазначенні | | | | |відомостей про дату народження,| | | | |освіту у виборчому списку та | | | | |автобіографії | |----+--------+------------------+-------------------------------| | 54.| 60 |Мадюдя Оксана |У виборчому списку та | | | |Вікторівна |автобіографії не зазначено | | | | |партійності; | | | | | | | | | |розбіжності в зазначенні | | | | |відомостей про освіту у | | | | |виборчому списку та | | | | |автобіографії; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |часу проживання в Україні | |----+--------+------------------+-------------------------------| | 55.| 61 |Тирон Алла |Не заповнено декларацію про | | | |Іванівна |майно та доходи | |----+--------+------------------+-------------------------------| | 56.| 62 |Прокопов Володимир|В автобіографії не зазначено | | | |Іванович |відомостей про громадянство, | | | | |склад сім'ї, місце проживання | | | | |із зазначенням часу проживання | | | | |в Україні, наявність чи | | | | |відсутність судимості | |----+--------+------------------+-------------------------------| | 57.| 63 |Богайчук Володимир|У заяві відсутнє зобов'язання у| | | |Григорьєвич |разі обрання депутатом передати| | | | |в управління іншій особі | | | | |належні йому підприємства та | | | | |корпоративні права; | | | | | | | | | |розбіжності в написанні по | | | | |батькові та зазначенні | | | | |відомостей про місце проживання| | | | |та місце роботи у виборчому | | | | |списку та автобіографії; | | | | | | | | | |у декларації не зазначено | | | | |відомостей про місце роботи | |----+--------+------------------+-------------------------------| | 58.| 64 |Красенець Марія |Розбіжності в написанні | | | |Юріївна |прізвища та зазначенні | | | | |відомостей про місце роботи у | | | | |виборчому списку та | | | | |автобіографії; | |----+--------+------------------+-------------------------------| | 59.| 67 |Рудовський |Розбіжності в зазначенні | | | |Олександр |відомостей про місце роботи у | | | |Сергійович |виборчому списку та | | | | |автобіографії; | |----+--------+------------------+-------------------------------| | 60.| 68 |Матвєєнко Володмир|В автобіографії не зазначено | | | |Володимирович |відомостей про громадянство та | | | | |місце проживання | |----+--------+------------------+-------------------------------| | 61.| 69 |Торгонь Юрій |Розбіжності в написанні | | | |Валентинович |прізвища та зазначенні | | | | |відомостей про партійність, | | | | |освіту та місце роботи у | | | | |виборчому списку та | | | | |автобіографії; | |----+--------+------------------+-------------------------------| | 62.| 70 |Федулов Олександр |Розбіжності в зазначенні | | | |Вікторович |відомостей про освіту та місце | | | | |роботи у виборчому списку та | | | | |автобіографії; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |відомостей про місце проживання| | | | |із зазначенням часу проживання | | | | |в Україні та склад сім'ї | |----+--------+------------------+-------------------------------| | 63.| 71 |Харченко Ольга |У заяві відсутнє зобов'язання у| | | |Миколаївна |разі обрання депутатом передати| | | | |в управління іншій особі | | | | |належні йому підприємства та | | | | |корпоративні права; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |відомостей про посаду | | | | |(заняття), місце роботи та час | | | | |проживання в Україні | |----+--------+------------------+-------------------------------| | 64.| 72 |Бабинець Юрій |Розбіжності в зазначенні | | | |Миколайович |відомостей про освіту та місце | | | | |роботи у виборчому списку та | | | | |автобіографії; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |відомостей про громадянство, | | | | |місце та час проживання в | | | | |Україні | |----+--------+------------------+-------------------------------| | 65.| 73 |Крохтяк Катерина |Розбіжності в зазначенні | | | |Федорівна |відомостей про посаду | | | | |(заняття), місце роботи та | | | | |місце проживання у виборчому | | | | |списку та автобіографії; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |відомостей про освіту, місце та| | | | |час проживання в Україні | |----+--------+------------------+-------------------------------| | 66.| 74 |Антонік Павло |Розбіжності в зазначенні | | | |Вікторович |відомостей про освіту, посаду | | | | |(заняття) та місце роботи у | | | | |виборчому списку та | | | | |автобіографії; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |часу проживання в Україні | |----+--------+------------------+-------------------------------| | 67.| 75 |Касянчук Олександр|Розбіжності в зазначенні | | | |Іванович |відомостей про партійність у | | | | |виборчому списку та | | | | |автобіографії; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |часу проживання в Україні | |----+--------+------------------+-------------------------------| | 68.| 76 |Мурга Олексій |В автобіографії не зазначено | | | |Анатоліфйович |часу проживання в Україні; | | | | | | | | | |не заповнено декларації | |----+--------+------------------+-------------------------------| | 69.| 77 |Свірській Сергій |Розбіжності в написанні | | | |Валерьйович |прізвища та по батькові та | | | | |зазначенні відомостей про місце| | | | |роботи у виборчому списку та | | | | |автобіографії; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |місця та часу проживання в | | | | |Україні | |----+--------+------------------+-------------------------------| | 70.| 78 |Собченко Леонід |Розбіжності в написанні | | | |Ананьєвич |по батькові та зазначенні | | | | |відомостей про місце роботи у | | | | |виборчому списку та | | | | |автобіографії; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |партійності | |----+--------+------------------+-------------------------------| | 71.| 79 |Андрєєва Олена |Розбіжності в зазначенні | | | |Миколаївна |відомостей про освіту у | | | | |виборчому списку та | | | | |автобіографії; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |відомостей про партійність, | | | | |посаду (заняття), місце роботи | | | | |та час проживання в Україні | |----+--------+------------------+-------------------------------| | 72.| 80 |Заруба Віктор |Розбіжності в зазначенні | | | |Володимирович |відомостей про місце проживання| | | | |у виборчому списку та | | | | |автобіографії; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |відомостей про місце | | | | |проживання; | | | | | | | | | |у декларації не зазначено | | | | |відомостей про місце роботи | |----+--------+------------------+-------------------------------| | 73.| 81 |Формакідов |Розбіжності в зазначенні | | | |Анатолій Дмитрович|відомостей про місце проживання| | | | |у виборчому списку та | | | | |автобіографії; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |відомостей про громадянство, | | | | |партійність, місце та час | | | | |проживання в Україні | |----+--------+------------------+-------------------------------| | 74.| 82 |Безпалий Григорій |В автобіографії не зазначено | | | |Васильович |відомостей про партійність, | | | | |місце та час проживання в | | | | |Україні | |----+--------+------------------+-------------------------------| | 75.| 83 |Пармон Андрій |На день виборів не досягне | | | |Олександрович |21 року (дата народження - | | | | |10 жовтня 1987 року); | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |відомостей про місце та час | | | | |проживання в Україні | |----+--------+------------------+-------------------------------| | 76.| 84 |Цивілюк Юрій |Розбіжності в написанні | | | |Володимирович |прізвища та зазначенні | | | | |відомостей про посаду (заняття)| | | | |та місце проживання у виборчому| | | | |списку та автобіографії | |----+--------+------------------+-------------------------------| | 77.| 85 |Ткаченко Євген |У виборчому списку не зазначено| | | |Іванович |відомостей про освіту; | | | | | | | | | |розбіжності в зазначенні | | | | |відомостей про партійність, | | | | |посаду (заняття) та місце | | | | |роботи у виборчому списку та | | | | |автобіографії; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |часу проживання в Україні | |----+--------+------------------+-------------------------------| | 78.| 86 |Балдін Миколай |Розбіжності в написанні імені | | | |Олександрович |та зазначенні відомостей про | | | | |дату народження, партійність та| | | | |місце проживання у виборчому | | | | |списку та автобіографії; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |відомостей про трудову | | | | |діяльність, посаду (заняття), | | | | |місце роботи | |----+--------+------------------+-------------------------------| | 79.| 87 |Голубцов Микола |Розбіжності в зазначенні | | | |Михайлович |відомостей про партійність та | | | | |місце проживання у виборчому | | | | |списку та автобіографії; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |відомостей про трудову | | | | |діяльність, посаду (заняття), | | | | |місце роботи | |----+--------+------------------+-------------------------------| | 80.| 89 |Щепащенко Ніна |У виборчому списку не зазначено| | | |Сергіївна |відомостей про посаду (заняття)| | | | |та місце роботи; | | | | | | | | | |розбіжності в зазначенні | | | | |відомостей про дату народження,| | | | |освіту та місце проживання у | | | | |виборчому списку та | | | | |автобіографії; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |часу проживання в Україні | |----+--------+------------------+-------------------------------| | 81.| 90 |Ільченко Ганна |Розбіжності в зазначенні | | | |Михайлівна |відомостей про посаду (заняття)| | | | |та місце проживання у виборчому| | | | |списку та автобіографії; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |року її написання та | | | | |відомостей про час проживання в| | | | |Україні, склад сім'ї та | | | | |наявність чи відсутність | | | | |судимості | |----+--------+------------------+-------------------------------| | 82.| 91 |Кравченко Олена |Розбіжності в зазначенні | | | |Вікторівна |відомостей про партійність та | | | | |освіту у виборчому списку та | | | | |автобіографії; | |----+--------+------------------+-------------------------------| | 83.| 92 |Кравченко Андрій |В автобіографії не зазначено | | | |Павлович |відомостей про посаду (заняття)| | | | |та місце роботи | |----+--------+------------------+-------------------------------| | 84.| 93 |Контратюк Василь |Розбіжності в написанні | | | |Степанович |прізвища та по батькові у | | | | |виборчому списку та | | | | |автобіографії; | | | | | | | | | |в автобіографії відсутній | | | | |підпис особи | |----+--------+------------------+-------------------------------| | 85.| 94 |Черненко Юрій |Розбіжності в написанні | | | |Миколайович |по батькові та зазначенні | | | | |відомостей про партійність у | | | | |виборчому списку та | | | | |автобіографії; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |часу проживання в Україні | |----+--------+------------------+-------------------------------| | 86.| 96 |Ромашко Павло |Розбіжності в зазначенні | | | |Вікторович |відомостей про місце проживання| | | | |у виборчому списку та | | | | |автобіографії; | |----+--------+------------------+-------------------------------| | 87.| 97 |Нєдєв Іван |В автобіографії не зазначено | | | |Миколайович |громадянства та місця | | | | |проживання | |----+--------+------------------+-------------------------------| | 88.| 98 |Рогочий Олександр |Розбіжності в написанні | | | |Вікторович |по батькові у виборчому списку | | | | |та автобіографії; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |часу проживання в Україні | |----+--------+------------------+-------------------------------| | 89.| 99 |Цюрупа Марія |Розбіжності в зазначенні | | | |Прокопівна |відомостей про партійність, | | | | |посаду (заняття), місце роботи | | | | |та місце проживання у виборчому| | | | |списку та автобіографії; | |----+--------+------------------+-------------------------------| | 90.| 100 |Кучугурний Петро |Розбіжності в зазначенні | | | |Володимирович |відомостей про освіту, посаду | | | | |(заняття) у виборчому списку | | | | |та автобіографії; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |часу проживання в Україні | |----+--------+------------------+-------------------------------| | 91.| 101 |Цюрупа Степан |Розбіжності в зазначенні | | | |Степанович |відомостей про місце роботи та | | | | |місце проживання у виборчому | | | | |списку та автобіографії; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |відомостей про день і місяць | | | | |народження та року її написання| |----+--------+------------------+-------------------------------| | 92.| 104 |Золоторьова Надія |У заяві відсутнє зобов'язання у| | | |Михайлівна |разі обрання депутатом передати| | | | |в управління іншій особі | | | | |належні їй підприємства та | | | | |корпоративні права; | | | | | | | | | |розбіжності в написанні | | | | |прізвища та зазначенні | | | | |відомостей про партійність та | | | | |місце роботи у виборчому списку| | | | |та автобіографії | |----+--------+------------------+-------------------------------| | 93.| 105 |Романенко Людмила |Розбіжності в написанні | | | |Викторовна |по батькові та зазначенні | | | | |відомостей про партійність та | | | | |освіту у виборчому списку та | | | | |автобіографії | |----+--------+------------------+-------------------------------| | 94.| 107 |Горева Олена |Розбіжності в зазначенні | | | |Юріївна |відомостей про партійність та | | | | |місце роботи у виборчому списку| | | | |та автобіографії | |----+--------+------------------+-------------------------------| | 95.| 108 |Пупченкко Валентин|В автобіографії не зазначено | | | |Миколайович |відомостей про посаду | | | | |(заняття), місце роботи та | | | | |місце проживання | |----+--------+------------------+-------------------------------| | 96.| 109 |Потопник Мирослава|Розбіжності в зазначенні | | | |Іванівна |відомостей про освіту у | | | | |виборчому списку та | | | | |автобіографії; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |часу проживання в Україні | |----+--------+------------------+-------------------------------| | 97.| 110 |Захарченко Олег |Розбіжності в зазначенні | | | |Олександрович |відомостей про партійність у | | | | |виборчому списку та | | | | |автобіографії; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |відомостей про посаду та місце | | | | |роботи | |----+--------+------------------+-------------------------------| | 98.| 111 |Звонков Микола |Розбіжності в зазначенні | | | |Григорович |відомостей про партійність та | | | | |освіту у виборчому списку та | | | | |автобіографії; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |відомостей про час проживання в| | | | |Україні | |----+--------+------------------+-------------------------------| | 99.| 112 |Малко Олександр |В автобіографії не зазначено | | | |Вікторович |відомостей про трудову | | | | |діяльність місце роботи та | | | | |місце проживання | |----+--------+------------------+-------------------------------| |100.| 113 |Кудін Віктор |Не підписано заяви та | | | |Анатолійович |автобіографії | |----+--------+------------------+-------------------------------| |101.| 114 |Цвегун Вікторія |В автобіографії не зазначено | | | |Іванівна |відомостей про день та місяць | | | | |народження, освіту, посаду | | | | |(заняття), місце проживання, | | | | |партійність | |----+--------+------------------+-------------------------------| |102.| 115 |Цвегун Ігор |Розбіжності в зазначенні | | | |Георгійович |відомостей про посаду (заняття)| | | | |у виборчому списку та | | | | |автобіографії; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |відомостей про день та місяць | | | | |народження, місце проживання, | | | | |партійність | |----+--------+------------------+-------------------------------| |103.| 116 |Пляченко Сергій |Розбіжності в зазначенні | | | |Васильович |відомостей про посаду (заняття)| | | | |та місце роботи у виборчому | | | | |списку та автобіографії; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |відомостей про час проживання в| | | | |Україні | |----+--------+------------------+-------------------------------| |104.| 118 |Лавінюков Михайло |Розбіжності в зазначенні | | | |Михайлович |відомостей про освіту, посаду | | | | |(заняття), місце роботи та | | | | |місце проживання у виборчому | | | | |списку та автобіографії; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |часу проживання в Україні | |----+--------+------------------+-------------------------------| |105.| 119 |Прігоровській |Розбіжності в написанні | | | |Євгеній |прізвища та імені, зазначенні | | | |Валерійович |відомостей про дату народження | | | | |у виборчому списку та | | | | |автобіографії; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |відомостей про трудову | | | | |діяльність, склад сім'ї, місце | | | | |та час проживання в Україні | |----+--------+------------------+-------------------------------| |106.| 120 |Лазаренко Олена |Зазначено дату підписання | | | |Анатоліївна |заяви - 23 грудня 2006 року; | | | | | | | | | |у виборчому списку зазначено | | | | |неповні відомості про місце | | | | |проживання (не зазначено | | | | |області та району); | | | | | | | | | |розбіжності в зазначенні | | | | |відомостей про партійність та | | | | |освіту у виборчому списку та | | | | |автобіографії | |----+--------+------------------+-------------------------------| |107.| 121 |Предко Геннадій |В автобіографії не зазначено | | | |Павлович |відомостей освіту, посаду | | | | |(заняття) та місце роботи | |----+--------+------------------+-------------------------------| |108.| 122 |Марченко Ігор |Розбіжності в зазначенні | | | |Володимирович |відомостей про дату народження | | | | |та освіту у виборчому списку та| | | | |автобіографії; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |відомостей про посаду (заняття)| | | | |місце роботи та партійність | |----+--------+------------------+-------------------------------| |109.| 123 |Капустін Ігор |Розбіжності в зазначенні | | | |Володимирович |відомостей про посаду (заняття)| | | | |та місце роботи; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |відомостей про громадянство, | | | | |місце та час проживання в | | | | |Україні | |----+--------+------------------+-------------------------------| |110.| 124 |Скоромна Галина |Розбіжності в написанні | | | |Володимирівна |прізвища у виборчому списку, | | | | |заяві та автобіографії; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |відомостей про громадянство, | | | | |місце та час проживання в | | | | |Україні, наявність чи | | | | |відсутність судимості | |----+--------+------------------+-------------------------------| |111.| 125 |Ладнова Валентина |Розбіжності в зазначенні | | | |Семенівна |відомостей про рік народження у| | | | |виборчому списку, заяві та | | | | |автобіографії; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |відомостей про партійність | |----+--------+------------------+-------------------------------| |112.| 126 |Юрчішин Іван |Розбіжності в написанні | | | |Степанович |прізвища та зазначенні | | | | |відомостей про місце роботи та | | | | |місце проживання у виборчому | | | | |списку, заяві та | | | | |автобіографії; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |часу проживання в Україні | |----+--------+------------------+-------------------------------| |113.| 128 |Валяєв Дєніс |На день виборів не досягне | | | |Валерійович |21 року (дата народження - | | | | |28 квітня 1986 року); | |----+--------+------------------+-------------------------------| |114.| 129 |Новоселецька |Розбіжності в зазначенні | | | |Валентина |відомостей про місце роботи та | | | |Василівна |місце проживання у виборчому | | | | |списку та автобіографії | |----+--------+------------------+-------------------------------| |115.| 130 |Куцейко Лариса |У виборчому списку не зазначено| | | |Іванівна |відомостей про партійність; | | | | | | | | | |розбіжності в зазначенні | | | | |відомостей про освіту, посаду | | | | |(заняття) та місце роботи у | | | | |виборчому списку та | | | | |автобіографії; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |відомостей про посаду | | | | |(заняття), місце роботи та | | | | |місце проживання | |----+--------+------------------+-------------------------------| |116.| 131 |Заверховська |Розбіжності в написанні | | | |Василь Федорович |прізвища та зазначенні | | | | |відомостей про освіту у | | | | |виборчому списку та | | | | |автобіографії; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |відомостей про посаду | | | | |(заняття), місце роботи, | | | | |склад сім'ї, час проживання в | | | | |Україні та наявність чи | | | | |відсутність судимості | |----+--------+------------------+-------------------------------| |117.| 132 |Кротов Микола |В автобіографії не зазначено | | | |Вікторович |відомостей про посаду | | | | |(заняття), місце роботи, | | | | |партійність та час проживання в| | | | |Україні | |----+--------+------------------+-------------------------------| |118.| 133 |Рикалов Станіслав |У заяві відсутнє зобов'язання у| | | |Вікторович |разі обрання депутатом передати| | | | |в управління іншій особі | | | | |належні йому підприємства та | | | | |корпоративні права; | | | | | | | | | |розбіжності в зазначенні | | | | |відомостей про місце роботи у | | | | |виборчому списку та | | | | |автобіографії; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |відомостей про місце проживання| |----+--------+------------------+-------------------------------| |119.| 134 |Степчук Вікторія |Розбіжності в зазначенні | | | |Олександрівна |відомостей про посаду (заняття)| | | | |та місце роботи у виборчому | | | | |списку та автобіографії; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |відомостей про партійність та | | | | |час проживання в Україні | |----+--------+------------------+-------------------------------| |120.| 135 |Половецький Юрій |В автобіографії не зазначено | | | |Іванович |відомостей про місце та час | | | | |проживання в Україні | |----+--------+------------------+-------------------------------| |121.| 136 |Куцюруба Владислав|Розбіжності в написанні по | | | |Анатольович |батькові та зазначенні | | | | |відомостей про посаду (заняття)| | | | |та місце роботи у виборчому | | | | |списку та автобіографії | |----+--------+------------------+-------------------------------| |122.| 137 |Заверховська |В автобіографії не зазначено | | | |Галина Іванівна |відомостей про посаду | | | | |(заняття), місце роботи та | | | | |року її написання | |----+--------+------------------+-------------------------------| |123.| 138 |Лєонтьев Олексій |Розбіжності в написанні | | | |Леонидович |прізвища та по батькові, | | | | |зазначенні відомостей про | | | | |освіту, посаду (заняття), місце| | | | |роботи, місце проживання у | | | | |виборчому списку та | | | | |автобіографії; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |відомостей про час проживання в| | | | |Україні | |----+--------+------------------+-------------------------------| |124.| 139 |Бєлова Олена |В автобіографії не зазначено | | | |Вячеславівна |відомостей про трудову | | | | |діяльність місце та час | | | | |проживання в Україні | |----+--------+------------------+-------------------------------| |125.| 140 |Проценко Віталій |Розбіжності в написанні | | | |Валєрьович |по батькові, зазначенні | | | | |відомостей про освіту, посаду | | | | |(заняття), місце роботи у | | | | |виборчому списку та | | | | |автобіографії; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |відомостей про час проживання в| | | | |Україні | |----+--------+------------------+-------------------------------| |126.| 141 |Чистов Владислав |Розбіжності в написанні | | | |Валерійович |по батькові, зазначенні | | | | |відомостей про освіту у | | | | |виборчому списку та | | | | |автобіографії; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |відомостей про посаду | | | | |(заняття), місце роботи, | | | | |склад сім'ї, місце та час | | | | |проживання в Україні | |----+--------+------------------+-------------------------------| |127.| 142 |Роєнко Андрій |В автобіографії не зазначено | | | |Володимирович |відомостей про посаду | | | | |(заняття), місце роботи, | | | | |місце та час проживання в | | | | |Україні | |----+--------+------------------+-------------------------------| |128.| 143 |Роєнко Олена |Розбіжності в написанні | | | |Володимирівна |прізвища та зазначенні | | | | |відомостей про місце проживання| | | | |у виборчому списку та | | | | |автобіографії; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |відомостей про партійність, | | | | |посаду (заняття), місце роботи | | | | |та трудову діяльність | |----+--------+------------------+-------------------------------| |129.| 144 |Каленський Сергій |Розбіжності в зазначенні | | | |Анатолійович |відомостей про посаду (заняття)| | | | |та місце роботи у виборчому | | | | |списку та автобіографії; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |часу проживання в Україні | |----+--------+------------------+-------------------------------| |130.| 145 |Чернишевич Юлія |В автобіографії не зазначено | | | |Михайлівна |відомостей про трудову | | | | |діяльність | |----+--------+------------------+-------------------------------| |131.| 146 |Козлов Олександр |Розбіжності в зазначенні | | | |Олександрович |відомостей про освіту у | | | | |виборчому списку та | | | | |автобіографії; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |відомостей про посаду | | | | |(заняття), місце роботи, | | | | |партійність та час проживання в| | | | |Україні | |----+--------+------------------+-------------------------------| |132.| 147 |Буслов Віктор |У виборчому списку не зазначено| | | |Миколайович |відомостей про партійність; | | | | | | | | | |розбіжності в зазначенні | | | | |відомостей про освіту у | | | | |виборчому списку та | | | | |автобіографії; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |відомостей про партійність, | | | | |посаду (заняття), місце роботи | | | | |та час проживання в Україні | |----+--------+------------------+-------------------------------| |133.| 148 |Аветисьянц |У виборчому списку не зазначено| | | |Олександр |відомостей про партійність; | | | |Георгійович | | | | | |розбіжності в написанні | | | | |прізвища та зазначенні | | | | |відомостей про освіту, посаду | | | | |(заняття), місце роботи у | | | | |виборчому списку та | | | | |автобіографії; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |відомостей про партійність, | | | | |місце та час проживання в | | | | |Україні | |----+--------+------------------+-------------------------------| |134.| 149 |Кудрявцев Михайло |Розбіжності в зазначенні | | | |Іннокентійович |відомостей про освіту, посаду | | | | |(заняття), місце роботи у | | | | |виборчому списку та | | | | |автобіографії; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |відомостей про партійність | |----+--------+------------------+-------------------------------| |135.| 150 |Матвійчук Ірина |Розбіжності в зазначенні | | | |Володимирівна |відомостей про посаду (заняття)| | | | |та місце роботи у виборчому | | | | |списку та автобіографії; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |відомостей про партійність та | | | | |час проживання в Україні | |----+--------+------------------+-------------------------------| |136.| 151 |Чистова Олеся |в автобіографії не зазначено | | | |Анатоліївна |відомостей про посаду | | | | |(заняття), місце роботи, | | | | |склад сім'ї, місце та час | | | | |проживання | |----+--------+------------------+-------------------------------| |137.| 152 |Леонов Андрій |Розбіжності в зазначенні | | | |Миколайович |відомостей про освіту та місце | | | | |проживання у виборчому списку | | | | |та автобіографії; | |----+--------+------------------+-------------------------------| |138.| 153 |Калюжна Ніна |Розбіжності в зазначенні | | | |Никифорівна |відомостей про посаду (заняття)| | | | |та місце проживання у виборчому| | | | |списку та автобіографії; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |відомостей про громадянство, | | | | |час та місце проживання | |----+--------+------------------+-------------------------------| |139.| 154 |Єфімова Валентина |Розбіжності в написанні | | | |Георгівна |по батькові та зазначенні | | | | |відомостей про партійність у | | | | |виборчому списку та | | | | |автобіографії | |----+--------+------------------+-------------------------------| |140.| 155 |Стернюк Галина |Розбіжності в зазначенні | | | |Василівна |відомостей про посаду (заняття)| | | | |та місце роботи у виборчому | | | | |списку та автобіографії; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |відомостей про освіту, трудову | | | | |діяльність та місце проживання | |----+--------+------------------+-------------------------------| |141.| 156 |Шипицин Ігор |Розбіжності в написанні | | | |Олександрович |прізвища та зазначенні | | | | |відомостей про посаду (заняття)| | | | |і місце роботи у виборчому | | | | |списку та автобіографії; | |----+--------+------------------+-------------------------------| |142.| 157 |Шипіцина Світлана |В автобіографії не зазначено | | | |Валентинівна |часу проживання в Україні | |----+--------+------------------+-------------------------------| |143.| 158 |Сіненко Галина |В автобіографії не зазначено | | | |Володимирівна |відомостей про партійність, | | | | |посаду (заняття) та місце | | | | |роботи | |----+--------+------------------+-------------------------------| |144.| 159 |Куликов Вадим |Розбіжності в зазначенні | | | |Олександрович |відомостей про партійність, | | | | |освіту, посаду (заняття) та | | | | |місце роботи у виборчому | | | | |списку та автобіографії | |----+--------+------------------+-------------------------------| |145.| 160 |Кравцова Марина |Розбіжності в зазначенні | | | |Василівна |відомостей про освіту у | | | | |виборчому списку та | | | | |автобіографії; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |відомостей про партійність | |----+--------+------------------+-------------------------------| |146.| 161 |Бебнєва Лариса |Розбіжності в написанні | | | |Олександрівна |прізвища та зазначенні | | | | |відомостей про місце проживання| | | | |у виборчому списку та | | | | |автобіографії; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |відомостей про час проживання в| | | | |Україні | |----+--------+------------------+-------------------------------| |147.| 162 |Барченко Владіслав|Розбіжності в зазначенні | | | |Валерійович |відомостей про освіту, посаду | | | | |(заняття) та місце роботи у | | | | |виборчому списку та | | | | |автобіографії | |----+--------+------------------+-------------------------------| |148.| 163 |Коломієць Сергій |Розбіжності в зазначенні | | | |Сергійович |відомостей про освіту, місце | | | | |проживання у виборчому списку | | | | |та автобіографії; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |відомостей про посаду | | | | |(заняття), місце роботи та | | | | |час проживання в Україні | |----+--------+------------------+-------------------------------| |149.| 164 |Красюк Юрій |У заяві відсутня згода на | | | |Михайлович |оприлюднення біографічних | | | | |відомостей у виборчому списку | | | | |та автобіографії; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |відомостей про партійність, час| | | | |проживання в Україні, наявність| | | | |чи відсутність судимості | |----+--------+------------------+-------------------------------| |150.| 165 |Стеклянкін Микола |Розбіжності в зазначенні | | | |Олександрович |відомостей про місце проживання| | | | |в автобіографії, заяві та | | | | |виборчому списку; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |відомостей про посаду (заняття)| | | | |та місце роботи | |----+--------+------------------+-------------------------------| |151.| 166 |Маївка Григорій |Розбіжності в зазначенні | | | |Михайлович |відомостей про освіту у | | | | |виборчому списку та | | | | |автобіографії; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |відомостей про партійність | |----+--------+------------------+-------------------------------| |152.| 167 |Стожок Татьяна |Розбіжності в зазначенні | | | |Юріївна |відомостей про освіту у | | | | |виборчому списку та | | | | |автобіографії; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |відомостей про трудову | | | | |діяльність, місце проживання | |----+--------+------------------+-------------------------------| |153.| 168 |Левицька Ірина |У заяві відсутнє зобов'язання у| | | |Ігорівна |разі обрання депутатом передати| | | | |в управління іншій особі | | | | |належні їй підприємства та | | | | |корпоративні права; | | | | | | | | | |розбіжності в зазначенні | | | | |відомостей про освіту у | | | | |виборчому списку та | | | | |автобіографії; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |відомостей про час проживання в| | | | |Україні | |----+--------+------------------+-------------------------------| |154.| 169 |Ефіндієв Ельдар |Розбіжності в написанні | | | |Джамалов |прізвища, по батькові та | | | | |зазначенні відомостей про | | | | |освіту, посаду (заняття) та | | | | |місце роботи у виборчому списку| | | | |та автобіографії; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |відомостей про партійність, | | | | |склад сім'ї, час проживання в | | | | |Україні | |----+--------+------------------+-------------------------------| |155.| 170 |Грушевой Віктор |Розбіжності в написанні | | | |Васильович |прізвища та зазначенні | | | | |відомостей про освіту, посаду | | | | |(заняття), місце роботи у | | | | |виборчому списку та | | | | |автобіографії; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |відомостей про партійність та | | | | |місце проживання | |----+--------+------------------+-------------------------------| |156.| 171 |Гук Ала Михайлівна|У заяві відсутнє зобов'язання у| | | | |разі обрання депутатом передати| | | | |в управління іншій особі | | | | |належні їй підприємства та | | | | |корпоративні права; | | | | | | | | | |розбіжності в написанні імені у| | | | |виборчому списку та | | | | |автобіографії | |----+--------+------------------+-------------------------------| |157.| 172 |Ткаченко Анатолій |Розбіжності в написанні | | | |Григорійович |по батькові у виборчому списку | | | | |та автобіографії; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |відомостей про посаду | | | | |(заняття), місце роботи, | | | | |місце проживання | |----+--------+------------------+-------------------------------| |158.| 173 |Кожановський |Розбіжності в написанні | | | |Станіслав |прізвища та зазначенні | | | |Іоосифович |відомостей про посаду (заняття)| | | | |місце роботи у виборчому списку| | | | |та автобіографії; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |відомостей про трудові | | | | |діяльність | |----+--------+------------------+-------------------------------| |159.| 174 |Ткаченко Олександр|В автобіографії не зазначено | | | |Вікторович |відомостей про трудові | | | | |діяльність посаду (заняття), | | | | |місце роботи, час проживання в | | | | |Україні | |----+--------+------------------+-------------------------------| |160.| 175 |Москаленко Валерий|Розбіжності в написанні імені у| | | |Григорович |виборчому списку та | | | | |автобіографії; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |відомостей про час проживання в| | | | |Україні | |----+--------+------------------+-------------------------------| |161.| 176 |Василенко Олена |Розбіжності в зазначенні | | | |Миколаївна |відомостей про посаду (заняття)| | | | |і місце роботи у виборчому | | | | |списку та автобіографії; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |відомостей про партійність | |----+--------+------------------+-------------------------------| |162.| 177 |Ковбасюк Оксана |В автобіографії не зазначено | | | |Миколаївна |відомостей про партійність | |----+--------+------------------+-------------------------------| |163.| 178 |Деркач Юлія |Розбіжності в зазначенні | | | |Михайлівна |відомостей про освіту і місце | | | | |проживання у виборчому списку | | | | |та автобіографії; | | | | | | | | | |у виборчому списку не зазначено| | | | |відомостей про посаду (заняття)| |----+--------+------------------+-------------------------------| |164.| 179 |Степанов Андрій |Розбіжності в зазначенні | | | |Анатолійович |відомостей про освіту та місце | | | | |проживання у виборчому списку | | | | |та автобіографії; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |відомостей про партійність, час| | | | |проживання в Україні | |----+--------+------------------+-------------------------------| |165.| 180 |Бенедик Іван |Розбіжності в зазначенні | | | |Михайлович |відомостей про партійність, | | | | |освіту, місце проживання у | | | | |виборчому списку та | | | | |автобіографії; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |відомостей про посаду (заняття)| | | | |та місце роботи, склад сім'ї, | | | | |час проживання в Україні | |----+--------+------------------+-------------------------------| |166.| 181 |Божья Олена |В автобіографії не зазначено | | | |Миколаївна |відомостей про посаду (заняття)| | | | |та місце проживання | |----+--------+------------------+-------------------------------| |167.| 182 |Фірсова Юлія |Розбіжності в зазначенні | | | |Антонівна |відомостей про освіту, місце | | | | |проживання у виборчому списку | | | | |та автобіографії | |----+--------+------------------+-------------------------------| |168.| 183 |Бондар Оксана |В автобіографії не зазначено | | | |Вячеславівна |відомостей про посаду | | | | |(заняття), місце проживання | |----+--------+------------------+-------------------------------| |169.| 184 |Андрєєв Сергій |Розбіжності в зазначенні | | | |Анатолійович |відомостей про дату народження,| | | | |місце роботи, посаду (заняття) | | | | |у виборчому списку та | | | | |автобіографії | |----+--------+------------------+-------------------------------| |170.| 185 |Доротюк Олена |Розбіжності в написанні по | | | |Валерієвна |батькові у виборчому списку | | | | |та автобіографії; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |відомостей про посаду (заняття)| | | | |та місце роботи | |----+--------+------------------+-------------------------------| |171.| 186 |Урановська Людмила|Розбіжності в зазначенні | | | |Миколаївна |відомостей про освіту у | | | | |виборчому списку та | | | | |автобіографії; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |відомостей про трудову | | | | |діяльність | |----+--------+------------------+-------------------------------| |172.| 187 |Цопа Дмитро |Розбіжності в зазначенні | | | |Анатолійович |відомостей про місце проживання| | | | |у виборчому списку та | | | | |автобіографії; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |відомостей про час проживання в| | | | |Україні | |----+--------+------------------+-------------------------------| |173.| 188 |Вдовенко Сергій |У заяві відсутнє зобов'язання у| | | |Петрович |разі обрання депутатом передати| | | | |в управління іншій особі | | | | |належні йому підприємства та | | | | |корпоративні права; | | | | | | | | | |розбіжності в зазначенні | | | | |відомостей про партійність у | | | | |виборчому списку та | | | | |автобіографії; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |відомостей про час проживання в| | | | |Україні | |----+--------+------------------+-------------------------------| |174.| 189 |Гренчук Ольга |Розбіжності в зазначенні | | | |Віталіївна |відомостей про місце роботи у | | | | |виборчому списку та | | | | |автобіографії; | | | | | | | | | |у виборчому списку відсутні | | | | |відомості про посаду (заняття);| | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |відомостей про трудову | | | | |діяльність, посаду (заняття), | | | | |партійність та час проживання в| | | | |Україні | |----+--------+------------------+-------------------------------| |175.| 190 |Вдовенко Ганна |В автобіографії не зазначено | | | |Григорівна |відомостей про партійність, | | | | |посаду (заняття), час | | | | |проживання в Україні | |----+--------+------------------+-------------------------------| |176.| 191 |Логачьов Сергій |Розбіжності в написанні | | | |Володимирович |прізвища, зазначенні відомостей| | | | |про партійність у виборчому | | | | |списку та автобіографії; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |відомостей про посаду | | | | |(заняття), місце роботи, | | | | |склад сім'ї та час проживання в| | | | |Україні | |----+--------+------------------+-------------------------------| |177.| 192 |Бородкіна Олена |Розбіжності в написанні | | | |Юрівна |по батькові та зазначенні | | | | |відомостей про освіту у | | | | |виборчому списку та | | | | |автобіографії; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |відомостей про партійність | |----+--------+------------------+-------------------------------| |178.| 193 |Корицька Таісія |Розбіжності в написанні | | | |Саввівна |по батькові у виборчому списку | | | | |та автобіографії; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |відомостей про посаду (заняття)| | | | |та місце роботи | |----+--------+------------------+-------------------------------| |179.| 194 |Ширяєва Алла |Розбіжності в зазначенні | | | |Євгенівна |відомостей про освіту у | | | | |виборчому списку та | | | | |автобіографії; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |відомостей про трудову | | | | |діяльність, посаду та місце | | | | |роботи, наявність чи | | | | |відсутність судимості | |----+--------+------------------+-------------------------------| |180.| 195 |Дубенко Лілія |В автобіографії не зазначено | | | |Миколаївна |відомостей про посаду | | | | |(заняття), місце роботи та | | | | |час проживання в Україні | |----+--------+------------------+-------------------------------| |181.| 196 |Клаунінг Ольга |В автобіографії не зазначено | | | |Валентинівна |відомостей про місце та час | | | | |проживання в Україні | |----+--------+------------------+-------------------------------| |182.| 197 |Клаунінг Стефан |В автобіографії не зазначено | | | |Олександрович |відомостей про склад сім'ї, | | | | |посаду (заняття), місце роботи,| | | | |місце та час проживання в | | | | |Україні | |----+--------+------------------+-------------------------------| |183.| 198 |Заграфов Микола |в автобіографії не зазначено | | | |Миколайович |відомостей про партійність, час| | | | |проживання в Україні | |----+--------+------------------+-------------------------------| |184.| 199 |Литовченко Ольга |У заяві відсутнє зобов'язання у| | | |Іванівна |разі обрання депутатом передати| | | | |в управління іншій особі | | | | |належні їй підприємства та | | | | |корпоративні права; | | | | | | | | | |у виборчому списку не зазначено| | | | |відомостей про місце роботи та | | | | |місце проживання; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |відомостей про посаду (заняття)| | | | |та місце роботи, трудову | | | | |діяльність | |----+--------+------------------+-------------------------------| |185.| 200 |Долов Іван |В автобіографії не зазначено | | | |Вікторович |відомостей про партійність, | | | | |посаду (заняття), місце роботи,| | | | |трудову діяльність, час | | | | |проживання в Україні | |----+--------+------------------+-------------------------------| |186.| 201 |Ярошенко В'ячеслав|Розбіжності в зазначенні | | | |Петрович |відомостей про дату народження | | | | |у виборчому списку та | | | | |автобіографії; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |відомостей про час проживання в| | | | |Україні | |----+--------+------------------+-------------------------------| |187.| 203 |Стадніченко Сергій|Розбіжності в зазначенні | | | |Васильович |відомостей про освіту у | | | | |виборчому списку та | | | | |автобіографії; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |відомостей про склад сім'ї | |----+--------+------------------+-------------------------------| |188.| 204 |Сілецька Наталя |Розбіжності в написанні імені | | | |Анатолівна |та по батькові та зазначенні | | | | |відомостей про партійність у | | | | |виборчому списку та | | | | |автобіографії; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |відомостей про посаду (заняття)| | | | |та місце роботи | |----+--------+------------------+-------------------------------| |189.| 205 |Дробкова Наталія |Розбіжності в написанні | | | |Василіївна |по батькові у виборчому списку | | | | |та автобіографії; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |відомостей про партійність | |----+--------+------------------+-------------------------------| |190.| 206 |Калюжний Роман |Розбіжності в зазначенні | | | |Васильович |відомостей про дату народження | | | | |та місці проживання у виборчому| | | | |списку та автобіографії; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |відомостей про посаду | | | | |(заняття), місце роботи, | | | | |місце та час проживання в | | | | |Україні | |----+--------+------------------+-------------------------------| |191.| 207 |Сумцов Дмитро |Розбіжності в зазначенні | | | |Іванович |відомостей про посаду (заняття)| | | | |та місце роботи у виборчому | | | | |списку та автобіографії; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |імені та по батькові та | | | | |відомостей про посаду (заняття)| |----+--------+------------------+-------------------------------| |192.| 208 |Шепель Василь |В автобіографії немає підпису | | | |Іванович |та не зазначено відомостей про | | | | |трудову діяльність та дату її | | | | |підписання | |----+--------+------------------+-------------------------------| |193.| 209 |Богаславська Ганна|В автобіографії не зазначено | | | |Павлівна |відомостей про трудову | | | | |діяльність посаду (заняття) | | | | |та місце робти | |----+--------+------------------+-------------------------------| |194.| 210 |Колмурзаєв Олексій|Розбіжності в зазначенні | | | |Микалайович |відомостей про посаду (заняття)| | | | |та місце роботи у виборчому | | | | |списку та автобіографії; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |відомостей про трудову | | | | |діяльність | |----+--------+------------------+-------------------------------| |195.| 211 |Вашкур Богдан |Розбіжності в зазначенні | | | |Ярославович |відомостей про освіту та посаду| | | | |(заняття) у виборчому списку | | | | |та автобіографії; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |відомостей про партійність | |----+--------+------------------+-------------------------------| |196.| 212 |Волкова Олександра|В автобіографії не зазначено | | | |Сергіївна |відомостей про партійність та | | | | |час проживання в Україні | |----+--------+------------------+-------------------------------| |197.| 213 |Трухін Сергій |Розбіжності в написанні по | | | |Анатолдьвич |батькові у виборчому списку | | | | |та автобіографії; | | | | | | | | | |заяву підписано | | | | |24 грудня 2006 року | |----+--------+------------------+-------------------------------| |198.| 214 |Кислинська Тетяна |Розбіжності в зазначенні | | | |Всеволодівна |відомостей про посаду (заняття)| | | | |у виборчому списку та | | | | |автобіографії; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |відомостей про час проживання | | | | |в Україні | |----+--------+------------------+-------------------------------| |199.| 215 |Надельнюк |Розбіжності в зазначенні | | | |Володимир Юрійович|відомостей про посаду (заняття)| | | | |у виборчому списку та | | | | |автобіографії; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |відомостей про партійність, | | | | |місце та час проживання | | | | |в Україні | |----+--------+------------------+-------------------------------| |200.| 217 |Вавілов Сергій |Розбіжності в написанні | | | |Павлович |прізвища у заяві, автобіографії| | | | |та виборчому списку та | | | | |зазначенні відомостей про | | | | |місце проживання у виборчому | | | | |списку та автобіографії; | |----+--------+------------------+-------------------------------| |201.| 218 |Мошковський Олег |У виборчому списку не зазначено| | | |Дмитрійович |місця роботи; | | | | | | | | | |розбіжності в зазначенні | | | | |відомостей про місце проживання| | | | |у виборчому списку та | | | | |автобіографії; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |відомостей про час проживання | | | | |в Україні | |----+--------+------------------+-------------------------------| |202.| 219 |Бровченко Сергій |У заяві відсутнє зобов'язання у| | | |Михайлович |разі обрання депутатом | | | | |припинити діяльність чи скласти| | | | |представницький мандат, які | | | | |відповідно до Конституції | | | | |України ( 254к/96-ВР ) не | | | | |сумісні з мандатом народного | | | | |депутата України; | | | | | | | | | |розбіжності в зазначенні | | | | |відомостей про освіту у | | | | |виборчому списку та | | | | |автобіографії; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |відомостей про місце проживання| |----+--------+------------------+-------------------------------| |203.| 220 |Пикулик Надія |Розбіжності в написанні | | | |Егорівна |прізвища імені та по батькові у| | | | |виборчому списку та | | | | |автобіографії; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |відомостей про трудову | | | | |діяльність, посаду (заняття) | | | | |та місце роботи | |----+--------+------------------+-------------------------------| |204.| 221 |Погуляйло Сергій |Розбіжності в зазначенні | | | |Васильович |відомостей про посаду | | | | |(заняття), місце роботи та | | | | |місце проживання у виборчому | | | | |списку та автобіографії; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |відомостей про партійність та | | | | |час проживання в Україні | |----+--------+------------------+-------------------------------| |205.| 222 |Покровська Тетяна |У заяві відсутнє зобов'язання у| | | |Степанівна |разі обрання депутатом передати| | | | |в управління іншій особі | | | | |належні їй підприємства та | | | | |корпоративні права; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |відомостей про партійність та | | | | |час проживання в Україні | |----+--------+------------------+-------------------------------| |206.| 223 |Вознюк Тамара |У заяві відсутнє зобов'язання у| | | |Володимирівна |разі обрання депутатом передати| | | | |в управління іншій особі | | | | |належні їй підприємства та | | | | |корпоративні права; | | | | | | | | | |розбіжності в зазначенні | | | | |відомостей про посаду | | | | |(заняття), місце роботи у | | | | |виборчому списку та | | | | |автобіографії; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |відомостей про партійність | |----+--------+------------------+-------------------------------| |207.| 224 |Несен Оксана |В автобіографії не зазначено | | | |Петрівна |відомостей про партійність та | | | | |час проживання в Україні | |----+--------+------------------+-------------------------------| |208.| 225 |Віхарєва Катерина |В автобіографії не зазначено | | | |Георгієвна |відомостей про посаду (заняття)| | | | |та місце роботи | |----+--------+------------------+-------------------------------| |209.| 226 |Захарія Валерій |Розбіжності в зазначенні | | | |Іванович |відомостей про місце роботи у | | | | |виборчому списку та | | | | |автобіографії; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |відомостей про час проживання в| | | | |Україні | |----+--------+------------------+-------------------------------| |210.| 227 |Ткаченко Ярослав |Розбіжності в зазначенні | | | |Володимирович |відомостей про освіту у | | | | |виборчому списку та | | | | |автобіографії; | |----+--------+------------------+-------------------------------| |211.| 228 |Пікулік Павло |В автобіографії не зазначено | | | |Анатолійович |відомостей про склад сім'ї | |----+--------+------------------+-------------------------------| |212.| 229 |Савченко Світлана |В автобіографії не зазначено | | | |Олександрівна |відомостей про партійність, | | | | |місце проживання | |----+--------+------------------+-------------------------------| |213.| 230 |Савченко Володимир|В автобіографії не зазначено | | | |Миколайович |відомостей про партійність, | | | | |місце проживання | |----+--------+------------------+-------------------------------| |214.| 231 |Смарика Едуард |Розбіжності в написанні | | | |Вікторович |прізвища у виборчому списку | | | | |та автобіографії; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |відомостей про час проживання в| | | | |Україні, склад сім'ї | |----+--------+------------------+-------------------------------| |215.| 232 |Крамнік Володимир |Розбіжності в зазначенні | | | |Іванович |відомостей про місце проживання| | | | |у виборчому списку та | | | | |автобіографії; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |відомостей про місце проживання| |----+--------+------------------+-------------------------------| |216.| 233 |Іваницький Михайло|Розбіжності в зазначенні | | | |Петрович |відомостей про посаду | | | | |(заняття), місце роботи у | | | | |виборчому списку та | | | | |автобіографії; | | | | | | | | | |в автобіографії не зазначено | | | | |відомостей про громадянство та | | | | |місце проживання | ------------------------------------------------------------------
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою Центральної
виборчої комісії N 174 ( v0174359-06 ) від 13.01.2006 )
Секретар Центральної виборчої комісії С.ДУБОВИК

Текст надіслано Центральною виборчою комісією.вверх