Документ v0346359-05, текущая редакция — Принятие от 31.12.2005

                                                          
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
П О С Т А Н О В А
31.12.2005 N 346
Про відмову в реєстрації кандидатів у народні
депутати України, включених до виборчого
списку Блоку НДП

До Центральної виборчої комісії 28 грудня 2005 року надійшла
заява Блоку народно-демократичних партій - Народно-демократична
партія, Християнсько-ліберальна партія України, Демократична
партія України, Християнсько-демократична партія України
(скорочена назва - Блок НДП) про реєстрацію кандидатів у народні
депутати України, висунутих 24 грудня 2005 року на Міжпартійному
з'їзді цього блоку та включених до виборчого списку Блоку НДП, а
також додані до неї необхідні для реєстрації документи.
Розглянувши зазначену заяву та додані до неї матеріали,
Центральна виборча комісія встановила неналежне оформлення деяких
документів, зазначених у частині першій статті 58 Закону України
"Про вибори народних депутатів України" ( 1665-15 ), що згідно з
пунктом 2 частини першої статті 62 цього Закону є підставою для
відмови в реєстрації 36 кандидатів у народні депутати України
Центральною виборчою комісією.
Відповідно до частини першої статті 58, частини шостої статті
61, пункту 2 частини першої, частини другої статті 62 Закону
України "Про вибори народних депутатів України" ( 1665-15 ) та
керуючись статтями 12, 13, пунктом 8 статті 19 Закону України "Про
Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ), Центральна виборча
комісія п о с т а н о в л я є:
1. Відмовити в реєстрації кандидатів у народні депутати
України, включених до виборчого списку Блоку НДП з підстав
неналежного оформлення поданих для реєстрації документів згідно з
додатком.
2. Копію цієї постанови видати представнику Блоку НДП у
Центральній виборчій комісії.
Голова Центральної виборчої комісії Я.ДАВИДОВИЧ

Додаток
до постанови Центральної виборчої комісії
від 31 грудня 2005 року N 346
СПИСОК ОСІБ,
яким відмовлено у реєстрації кандидатами
у народні депутати України Блоку НДП

------------------------------------------------------------------ | Номер у | Прізвище, ім'я, | Порушення умов реєстрації | |виборчому| по батькові | кандидатів у депутати згідно з | | списку | | положеннями статті 58 Закону | | | | України "Про вибори народних | | | | депутатів України" ( 1665-15 ) | |---------+---------------------+--------------------------------| | 21 |Коломойцев-Рибалка |В автобіографії не зазначено | | |Валерій Едуардович |посади та місця роботи | |---------+---------------------+--------------------------------| | 25 |Приходько Володимир |Розбіжності в зазначенні | | |Панасович |партійності (в автобіографії - | | | |член НДП, у виборчому списку - | | | |член ДПУ) | |---------+---------------------+--------------------------------| | 27 |Радіонов |Розбіжності в зазначенні | | |Микола Олексійович |по батькові (в автобіографії - | | | |Олександрович, у заяві, | | | |декларації та виборчому списку -| | | |Олексійович) | |---------+---------------------+--------------------------------| | 33 |Курницький |В автобіографії не зазначено | | |Іван Іванович |партійності | |---------+---------------------+--------------------------------| | 66 |Кураксін Олександр |Розбіжності в зазначенні року | | |Олексійович |народження (в автобіографії - | | | |1963, у виборчому списку - 1953)| |---------+---------------------+--------------------------------| | 79 |Зінченко |В автобіографії не зазначено | | |Володимир |місця проживання | | |Анатолійович | | |---------+---------------------+--------------------------------| | 95 |Закаблук |Розбіжності в зазначенні місця | | |Володимир Федорович |проживання в автобіографії і | | | |виборчому списку | |---------+---------------------+--------------------------------| | 96 |Галетій |В автобіографії не зазначено | | |Віктор Володимирович |громадянства | |---------+---------------------+--------------------------------| | 100 |Братченя |Розбіжності в зазначені місця | | |Іван Іванович |роботи (в автобіографії - КП | | | |"Гоміль", у виборчому списку - | | | |"Гомін"), відсутні відомості | | | |щодо місця проживання складу | | | |сім'ї, наявності чи відсутності | | | |судимості | |---------+---------------------+--------------------------------| | 130 |Гаєвський |У заяві відсутнє зобов'язання у | | |Валентин |разі обрання депутатом передати | | |Костянтинович |в управління іншій особі належні| | | |йому підприємства та | | | |корпоративні права | |---------+---------------------+--------------------------------| | 139 |Лега |В автобіографії не зазначено | | |Юрій Григорович |партійності | |---------+---------------------+--------------------------------| | 151 |Черненко |У заяві відсутнє зобов'язання | | |Микола Андрійович |припинити у разі обрання | | | |діяльність чи скласти | | | |представницький мандат, які | | | |відповідно до Конституції | | | |( 254к/96-ВР ) та законів | | | |України несумісні з мандатом | | | |народного депутата України | |---------+---------------------+--------------------------------| | 153 |Дегтярьов |У заяві відсутнє зобов'язання у | | |Яків Сергійович |разі обрання депутатом передати | | | |в управління іншій особі належні| | | |йому підприємства та | | | |корпоративні права | |---------+---------------------+--------------------------------| | 169 |Іщенко |У заяві відсутнє зобов'язання | | |Михайло Степанович |припинити у разі обрання | | | |діяльність чи скласти | | | |представницький мандат, які | | | |відповідно до Конституції | | | |( 254к/96-ВР ) та законів | | | |України несумісні з мандатом | | | |народного депутата України | |---------+---------------------+--------------------------------| | 192 |Лесьо |В автобіографії не зазначено | | |Юрій Васильович |дати народження | |---------+---------------------+--------------------------------| | 220 |Камінська |У заяві відсутнє зобов'язання у | | |Рената Іванівна |разі обрання депутатом передати | | | |в управління іншій особі належні| | | |йому підприємства та | | | |корпоративні права | |---------+---------------------+--------------------------------| | 236 |Рибалко |У заяві відсутні зобов'язання | | |Олександр |припинити у разі обрання | | |Володимирович |діяльність чи скласти | | | |представницький мандат, які | | | |відповідно до Конституції | | | |( 254к/96-ВР ) та законів | | | |України несумісні з мандатом | | | |народного депутата України, та | | | |зобов'язання у разі обрання | | | |депутатом передати в управління | | | |іншій особі належні йому | | | |підприємства та корпоративні | | | |права | |---------+---------------------+--------------------------------| | 240 |Лисий |В автобіографії не зазначено | | |Іван Володимирович |дати народження | |---------+---------------------+--------------------------------| | 241 |Дрощенко |В автобіографії не зазначено | | |Микола Григорович |партійності | |---------+---------------------+--------------------------------| | 250 |Петлівчук |В автобіографії не зазначено | | |Микола Михайлович |громадянства | |---------+---------------------+--------------------------------| | 254 |Агарков |В автобіографії не зазначено | | |Віктор Васильович |партійності | |---------+---------------------+--------------------------------| | 272 |Веріяскін |В автобіографії не зазначено | | |Володимир Вікторович |відомостей про склад сім'ї | |---------+---------------------+--------------------------------| | 296 |Борисенко |В автобіографії не зазначено | | |Анатолій Іванович |громадянства | |---------+---------------------+--------------------------------| | 304 |Сизонтов |В автобіографії не зазначено | | |Віктор Матвійович |відомостей щодо наявності чи | | | |відсутності судимості | |---------+---------------------+--------------------------------| | 307 |Мангуш |В автобіографії не зазначено | | |Олександр |року народження | | |Володимирович | | |---------+---------------------+--------------------------------| | 309 |Савченко |В автобіографії не зазначено | | |Анатолій Іванович |назви районної державної | | | |адміністрації, де він працює на | | | |посаді заступника голови, | | | |партійності, відомостей про | | | |склад сім'ї | |---------+---------------------+--------------------------------| | 312 |Панцьо |В автобіографії не зазначено | | |Іван Іванович |партійності | |---------+---------------------+--------------------------------| | 318 |Куклєва |В автобіографії не зазначено | | |Олена Олександрівна |імені | |---------+---------------------+--------------------------------| | 326 |Філіпенко Володимир |У заяві відсутнє зобов'язання у | | |Іванович |разі обрання депутатом | | | |передати в управління іншій | | | |особі належні йому підприємства | | | |та корпоративні права | |---------+---------------------+--------------------------------| | 353 |Молот |В автобіографії не зазначено | | |Геннадій Миколайович |місця роботи | |---------+---------------------+--------------------------------| | 369 |Зінов |В автобіографії не зазначено | | |Сергій Васильович |відомостей про склад сім'ї та | | | |партійність | |---------+---------------------+--------------------------------| | 370 |Корнієнко |В автобіографії не зазначено | | |Валерій Олександрович|партійності | |---------+---------------------+--------------------------------| | 374 |Костюк |В автобіографії не зазначено | | |Світлана Миколаївна |місця роботи, посади | |---------+---------------------+--------------------------------| | 388 |Каверзін |В автобіографії не зазначено | | |Петро Андрійович |партійності | |---------+---------------------+--------------------------------| | 433 |Соколовська Ярослава |В автобіографії не зазначено | | |Володимирівна |громадянства, відомостей щодо | | | |наявності чи відсутності | | | |судимості | |---------+---------------------+--------------------------------| | 437 |Хмарський |У заяві відсутнє зобов'язання у | | |Андрій Миколайович |разі обрання депутатом передати | | | |в управління іншій особі належні| | | |йому підприємства та | | | |корпоративні права | ------------------------------------------------------------------
Секретар Центральної виборчої комісії С.ДУБОВИКвверх