Документ v0338359-10, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 01.09.2015, основание - v0210359-15

                                                          
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
П О С Т А Н О В А
03.09.2010 N 338
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Центральної виборчої комісії
N 210 ( v0210359-15 ) від 01.09.2015 }
Про форму фінансового звіту про надходження
і використання коштів виборчого фонду
місцевої організації політичної партії,
кандидати у депутати від якої зареєстровані
в багатомандатному виборчому окрузі,
кандидата у депутати в одномандатному,
одномандатному мажоритарному виборчому окрузі,
кандидата на посаду сільського, селищного,
міського голови та порядок його складання

Відповідно до частини четвертої статті 63 Закону України "Про
вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" ( 2487-17 ),
керуючись статтями 11-13, частиною п'ятою статті 23 Закону України
"Про Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ), Центральна виборча
комісія п о с т а н о в л я є:
1. Встановити форму фінансового звіту про надходження і
використання коштів виборчого фонду місцевої організації
політичної партії, кандидати у депутати від якої зареєстровані в
багатомандатному виборчому окрузі, кандидата у депутати в
одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі,
кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови
(додаток 1).
2. Затвердити Порядок складання фінансового звіту про
надходження і використання коштів виборчого фонду місцевої
організації політичної партії, кандидати у депутати від якої
зареєстровані в багатомандатному виборчому окрузі, кандидата у
депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому
окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови
(додаток 2).
3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови
Центральної виборчої комісії від 29 грудня 2005 року N 323
( v0323359-05 ) "Про Порядок складання фінансової звітності про
надходження і використання коштів виборчих фондів місцевої
організації політичної партії (виборчого блоку політичних партій),
кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови,
кандидата у депутати в одномандатному виборчому окрузі" та від
13 лютого 2006 року N 538 ( v0538359-06 ) "Про внесення змін до
постанови Центральної виборчої комісії від 29 грудня 2005 року
N 323 "Про Порядок складання фінансової звітності про надходження
і використання коштів виборчих фондів місцевої організації
політичної партії (виборчого блоку політичних партій), кандидата
на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у
депутати в одномандатному виборчому окрузі".
4. Цю постанову надіслати Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським
державним адміністраціям для доведення до відома територіальних
виборчих комісій після сформування нового складу цих комісій.

Голова Центральної виборчої комісії В.ШАПОВАЛ

Додаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
від 3 вересня 2010 року N 338
ЗВІТ
про надходження і використання коштів виборчого фонду
місцевої організації політичної партії,
кандидати у депутати від якої зареєстровані
в багатомандатному виборчому окрузі,
кандидата у депутати в одномандатному,
одномандатному мажоритарному виборчому окрузі,
кандидата на посаду сільського,
селищного, міського голови
__________________________________________________________________
(повна назва місцевої організації партії /
прізвище, ім'я, по батькові кандидата у
депутати, кандидата на посаду
сільського, селищного, міського голови) __________________________________________________________________
(назва та код установи банку, в якій відкрито рахунок
виборчого фонду, N рахунку)

____________________________________виборчий округ N___* з виборів
(багатомандатний, одномандатний,
одномандатний мажоритарний) __________________________________________________________________
(депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних,
районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад,
сільських, селищних, міських голів)
------------------------------------------------------------------ | Код | Найменування статті |Сума, грн| |----------------------------------------------------------------| | 1. Надходження коштів на рахунок виборчого фонду | |----------------------------------------------------------------| | 1.1 |Розмір виборчого фонду (1.1.1 + 1.1.2 + | | | |1.1.3): | | |-------+----------------------------------------------+---------| | 1.1.1 |Кошти місцевої організації партії | | |-------+----------------------------------------------+---------| | 1.1.2 |Власні кошти кандидата у депутати, кандидата | | | |на посаду сільського, селищного, міського | | | |голови | | |-------+----------------------------------------------+---------| | 1.1.3 |Добровільні внески фізичних осіб | | |-------+----------------------------------------------+---------| | 1.2 |Перерахування штрафних санкцій виконавцями за | | | |укладеними угодами | | |------------------------------------------------------+---------| |Усього надійшло коштів на рахунок виборчого фонду | | |(1.1 + 1.2) | | |----------------------------------------------------------------| | 2. Перерахування коштів з рахунку виборчого фонду | |----------------------------------------------------------------| | 2.1 |Повернення добровільних внесків фізичним | | | |особам (2.1.1 + 2.1.2 + 2.1.3): | | |-------+----------------------------------------------+---------| | 2.1.1 |Внесків, від яких відмовився розпорядник | | | |виборчого фонду | | |-------+----------------------------------------------+---------| | 2.1.2 |Сум, що перевищують установлений граничний | | | |розмір внеску | | |-------+----------------------------------------------+---------| | 2.1.3 |Внесків, що надійшли до виборчого фонду | | | |пізніше ніж за день до дня місцевих виборів | | |-------+----------------------------------------------+---------| | 2.2 |Перерахування коштів до бюджету Автономної | | | |Республіки Крим чи відповідного місцевого | | | |бюджету (2.2.1 + 2.2.2 + 2.2.3 + 2.2.4 + | | | |2.2.5 + 2.2.6): | | |-------+----------------------------------------------+---------| | 2.2.1 |добровільних внесків іноземців, осіб, які | | | |мають подвійне громадянство, та осіб без | | | |громадянства | | |-------+----------------------------------------------+---------| | 2.2.2 |добровільних внесків анонімних жертводавців | | |-------+----------------------------------------------+---------| | 2.2.3 |добровільних внесків фізичних осіб, від яких | | | |відмовився розпорядник виборчого фонду, в разі| | | |неможливості їх повернення відповідним | | | |фізичним особам | | |-------+----------------------------------------------+---------| | 2.2.4 |сум, що перевищують установлений граничний | | | |розмір добровільного внеску, в разі | | | |неможливості їх повернення відповідним | | | |фізичним особам | | |-------+----------------------------------------------+---------| | 2.2.5 |добровільних внесків, що надійшли до виборчого| | | |фонду пізніше ніж за день до дня виборів | | |-------+----------------------------------------------+---------| | 2.2.6 |залишків коштів виборчого фонду в разі | | | |скасування рішення про реєстрацію кандидатів | | | |або вибуття кандидата з балотування | | |-------+----------------------------------------------+---------| | 2.3 |Банківські послуги за перерахування коштів до | | | |бюджету Автономної Республіки Крим чи | | | |відповідного місцевого бюджету | | |------------------------------------------------------+---------| |Усього перераховано коштів з рахунку виборчого фонду | | |(2.1 + 2.2 + 2.3) | | |----------------------------------------------------------------| | 3. Використання коштів виборчого фонду | |----------------------------------------------------------------| | 3.1 |Виготовлення агітаційних матеріалів | | | |(3.1.1 + 3.1.2 + 3.1.3 + 3.1.4 + 3.1.5): | | |-------+----------------------------------------------+---------| | 3.1.1 |друкованих матеріалів (плакатів, листівок, | | | |буклетів та інших агітаційних матеріалів) | | |-------+----------------------------------------------+---------| | 3.1.2 |відеозаписів | | |-------+----------------------------------------------+---------| | 3.1.3 |аудіозаписів | | |-------+----------------------------------------------+---------| | 3.1.4 |предметів, матеріалів (сувенірів, канцтоварів | | | |тощо), що містять візуальні зображення | | | |символіки та логотипів партії, місцева | | | |організація якої є суб'єктом виборчого процесу| | |-------+----------------------------------------------+---------| | 3.1.5 |придбання канцтоварів, паперу, інших предметів| | | |і матеріалів для виготовлення агітаційних | | | |матеріалів із застосуванням власного | | | |обладнання | | |-------+----------------------------------------------+---------| | 3.2 |Використання засобів масової інформації | | | |(3.2.1 + 3.2.2): | | |-------+----------------------------------------------+---------| | 3.2.1 |Оплата ефірного часу (3.2.1.1 + 3.2.1.2): | | |-------+----------------------------------------------+---------| |3.2.1.1|на телебаченні | | |-------+----------------------------------------------+---------| |3.2.1.2|на радіо | | |-------+----------------------------------------------+---------| | 3.2.2 |Оплата за публікування агітаційних матеріалів,| | | |у тому числі передвиборних програм у | | | |друкованих засобах масової інформації всіх | | | |форм власності | | |-------+----------------------------------------------+---------| | 3.3 |Інші послуги, пов'язані з проведенням | | | |передвиборної агітації | | | |(3.3.1 + 3.3.2 + 3.3.3 + 3.3.4 + 3.3.5 + | | | |3.3.6): | | |-------+----------------------------------------------+---------| | 3.3.1 |транспортні послуги для реалізації заходів | | | |передвиборної агітації (перевезення друкованих| | | |агітаційних матеріалів, технічних засобів та | | | |обладнання для ведення передвиборної агітації,| | | |а також інших предметів і матеріалів, | | | |пов'язаних із передвиборною агітацією) | | |-------+----------------------------------------------+---------| | 3.3.2 |оренда будинків і приміщень усіх форм | | | |власності для проведення зборів, мітингів, | | | |дебатів, дискусій та інших публічних заходів | | | |передвиборної агітації | | |-------+----------------------------------------------+---------| | 3.3.3 |оренда обладнання та технічних засобів для | | | |ведення передвиборної агітації, а також | | | |виготовлення матеріалів передвиборної агітації| | |-------+----------------------------------------------+---------| | 3.3.5 |виготовлення (оренда) рекламних щитів | | |-------+----------------------------------------------+---------| | 3.3.6 |оприлюднення інформації про відкриття рахунку | | | |виборчого фонду та його реквізити у друкованих| | | |засобах масової інформації | | |-------+----------------------------------------------+---------| | 3.4 |Інші витрати на передвиборну агітацію | | | |(розміщення друкованих агітаційних матеріалів | | | |чи політичної реклами на носіях зовнішньої | | | |реклами; проведення видовищних чи інших | | | |публічних заходів на підтримку місцевої | | | |організації партії, кандидата у депутати, | | | |кандидата на посаду сільського, селищного, | | | |міського голови, а також повідомлення про | | | |таку підтримку тощо) | | |------------------------------------------------------+---------| |Усього використано коштів з рахунку виборчого фонду | | |(3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4) | | |------------------------------------------------------+---------| |Залишок коштів на рахунку виборчого фонду, | | |в тому числі: сума штрафних санкцій, перерахованих | | |виконавцями за укладеними угодами | | ------------------------------------------------------------------
Звіт подано "____" ____________ 20__ року
Розпорядник
виборчого фонду __________ ________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)

РОЗШИФРОВКА
до звіту про надходження
і використання коштів виборчого фонду
місцевої організації політичної партії,
кандидати у депутати від якої зареєстровані
в багатомандатному виборчому окрузі,
кандидата у депутати в одномандатному,
одномандатному мажоритарному виборчому окрузі,
кандидата на посаду сільського,
селищного, міського голови

До розділу 1 звіту
Відомості про надходження на рахунок виборчого фонду коштів
місцевої організації політичної партії

------------------------------------------------------------------ | Дата надходження коштів | Номер розрахункового |Сума, грн | | | документа | | |-------------------------+---------------------------+----------| | | | | |-------------------------+---------------------------+----------| | | | | |-----------------------------------------------------+----------| |Усього надійшло коштів | | ------------------------------------------------------------------
Відомості про надходження на рахунок виборчого фонду
власних коштів кандидата у депутати,
кандидата на посаду сільського, селищного,
міського голови

------------------------------------------------------------------ | Дата надходження коштів | Номер розрахункового |Сума, грн | | | документа | | |-------------------------+---------------------------+----------| | | | | |-------------------------+---------------------------+----------| | | | | |-----------------------------------------------------+----------| |Усього надійшло коштів | | ------------------------------------------------------------------
Відомості про надходження на рахунок виборчого фонду
добровільних внесків фізичних осіб

------------------------------------------------------------------ | Дата | Номер |Прізвище,| Дата | Місце |Сума,| |надходження| розрахун- |ім'я, по |народження|проживання,| грн | | внеску | кового |батькові | фізичної | адреса | | | | документа |фізичної | особи | житла | | | | | особи | | фізичної | | | | | | | особи | | |-----------+-------------+---------+----------+-----------+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |-----------+-------------+---------+----------+-----------+-----| | | | | | | | |-----------+-------------+---------+----------+-----------+-----| | | | | | | | |----------------------------------------------------------+-----| |Усього надійшло добровільних внесків | | ------------------------------------------------------------------
Відомості про перерахування штрафних санкцій
виконавцями за укладеними угодами

------------------------------------------------------------------ | Дата | Номер | Викона- | Код |Реквізити |Призна-|Сума,| |перераху-|розрахун-| вець |виконавця| (дата | чення | грн | | вання | кового | (повна |(ЄДРПОУ) |укладання,|платежу| | |штрафних |документа| назва) | |номер) та | | | | санкцій | | | | предмет | | | | | | | | договору | | | |---------+---------+---------+---------+----------+-------+-----| | | | | | | | | |---------+---------+---------+---------+----------+-------+-----| | | | | | | | | |----------------------------------------------------------+-----| |Усього перераховано штрафних санкцій | | ------------------------------------------------------------------
До розділу 2 звіту
Відомості про повернення фізичним особам внесків,
що надійшли до виборчого фонду

------------------------------------------------------------------ | Дата | Номер |Прізвище, | Дата | Місце |Призна-|Сума,| |повер-|розрахун-| ім'я, по |народження|проживання,| чення | грн | | нення| кового | батькові |отримувача| адреса |платежу| | |внеску|документа|отримувача| | житла | | | | | | | |отримувача | | | |------+---------+----------+----------+-----------+-------+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |------+---------+----------+----------+-----------+-------+-----| | | | | | | | | |------+---------+----------+----------+-----------+-------+-----| | | | | | | | | |----------------------------------------------------------+-----| |Усього повернуто добровільних внесків | | ------------------------------------------------------------------
Відомості про перерахування коштів до бюджету
Автономної Республіки Крим
чи відповідного місцевого бюджету

------------------------------------------------------------------ | Дата | Номер | Особа, від якої | Рахунок |Призна-|Сума,| |перера-|розрахун-| отримано внесок | для | чення | грн | |хування| кового | | зараху- |платежу| | | коштів|документа|----------------------| вання | | | | | |прізви- | дата |місце |коштів до| | | | | | ще, |народ-|прожи-|відповід-| | | | | | ім'я, |ження |вання,|ного | | | | | | по | |адреса|бюджету | | | | | |батькові| |житла | | | | |-------+---------+--------+------+------+---------+-------+-----| | | | | | | | | | |-------+---------+--------+------+------+---------+-------+-----| | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------+-----| |Усього перераховано коштів до бюджету Автономної | | |Республіки Крим чи відповідного місцевого бюджету | | ------------------------------------------------------------------
До розділу 3 звіту
Відомості про використання коштів виборчого фонду

------------------------------------------------------------------ | Дата | Номер |Отримувач| Код |Призначення| Сума, | |платежу|розрахункового| (повна |отримувача| платежу | грн | | | документа | назва) | (ЄДРПОУ) | | | |-------+--------------+---------+----------+-----------+--------| | | | | | | | |-------+--------------+---------+----------+-----------+--------| | | | | | | | |-------------------------------------------------------+--------| |Усього використано коштів | | ------------------------------------------------------------------
Відомості про повернення коштів виконавцями
за укладеними угодами

------------------------------------------------------------------ | Дата | Номер |Виконавець| Код |Реквізити |Призна-|Сума,| | повер- |розрахун-| (повна |виконавця| (дата | чення | грн | | нення | кового | назва) |(ЄДРПОУ) |укладання,|платежу| | | коштів |документа| | | номер) | | | | | | | |та предмет| | | | | | | | договору | | | |--------+---------+----------+---------+----------+-------+-----| | | | | | | | | |--------+---------+----------+---------+----------+-------+-----| | | | | | | | | |----------------------------------------------------------+-----| |Усього повернуто коштів | | ------------------------------------------------------------------

Розпорядник
виборчого фонду __________ ________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)

Секретар Центральної виборчої комісії Т.ЛУКАШ

Додаток 2
до постанови Центральної виборчої комісії
від 3 вересня 2010 року N 338
ПОРЯДОК
складання фінансового звіту про надходження
і використання коштів виборчого фонду
місцевої організації політичної партії,
кандидати у депутати від якої зареєстровані
в багатомандатному виборчому окрузі,
кандидата у депутати в одномандатному,
одномандатному мажоритарному виборчому окрузі,
кандидата на посаду сільського,
селищного, міського голови

1. Загальні положення
1.1. Цим документом визначаються структура та порядок
складання фінансового звіту про надходження і використання коштів
виборчого фонду місцевої організації політичної партії, кандидати
у депутати від якої зареєстровані в багатомандатному виборчому
окрузі (далі - місцева організація партії), кандидата у депутати в
одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі
(далі - кандидат у депутати), кандидата на посаду сільського,
селищного, міського голови (далі - виборчий фонд) та вимоги до
розкриття його елементів.
1.2. Фінансовий звіт про надходження і використання коштів
виборчого фонду місцевої організації політичної партії, кандидати
у депутати від якої зареєстровані в багатомандатному виборчому
окрузі, кандидата у депутати в одномандатному, одномандатному
мажоритарному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського,
селищного, міського голови (далі - фінансовий звіт) складається та
подається розпорядниками виборчого фонду до відповідної
територіальної виборчої комісії не пізніш як на п'ятий день після
дня місцевих виборів за формою, встановленою Центральною виборчою
комісією.
1.3. Відомості, подані у фінансовому звіті, повинні бути
достовірними, не містити помилок та виправлень.
1.4. Фінансовий звіт повинен відображати відомості про всі
операції, здійснені на рахунку виборчого фонду, за весь період
його функціонування.
1.5. Фінансовий звіт заповнюється за всіма передбаченими
графами. У разі відсутності відомостей за окремими статтями у
відповідних графах проставляється тире або нулі.
1.6. До фінансового звіту забороняється включати додаткові
статті та показники за ними.
1.7. У фінансовому звіті цифрові показники операцій на
рахунку виборчого фонду зазначаються в гривнях. Цифри, що
відображають гривні та копійки, розділяються комою. Копійки
позначаються двома цифрами.
1.8. Фінансовий звіт та пояснювальна записка до нього
засвідчуються підписами розпорядників виборчого фонду.
2. Структура фінансового звіту
2.1. Фінансовий звіт включає:
звіт про надходження і використання коштів виборчого фонду
місцевої організації політичної партії, кандидати у депутати від
якої зареєстровані в багатомандатному виборчому окрузі, кандидата
у депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному
виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного,
міського голови (далі - звіт);
розшифровку до звіту.
До фінансового звіту додається пояснювальна записка.
2.2. Звіт складається з трьох розділів:
розділ 1 - надходження коштів на рахунок виборчого фонду;
розділ 2 - перерахування коштів з рахунку виборчого фонду;
розділ 3 - використання коштів виборчого фонду.
2.3. У розшифровці до розділу 1 звіту зазначаються:
відомості про надходження на рахунок виборчого фонду коштів
місцевої організації партії;
відомості про надходження на рахунок виборчого фонду власних
коштів кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського,
селищного, міського голови;
відомості про надходження на рахунок виборчого фонду
добровільних внесків фізичних осіб;
відомості про перерахування штрафних санкцій виконавцями за
укладеними угодами.
2.4. У розшифровці до розділу 2 звіту вказуються:
відомості про повернення фізичним особам внесків, що надійшли
до виборчого фонду;
відомості про перерахування коштів до бюджету Автономної
Республіки Крим чи відповідного місцевого бюджету.
На підставі відомостей, зазначених у першому та другому
розділах звіту, визначається загальний розмір виборчого фонду.
2.5. Розшифровка до розділу 3 звіту повинна містити відомості
про використання коштів виборчого фонду за кожним проведеним
платежем.
Окремо складаються відомості про повернення коштів
виконавцями за укладеними угодами.
2.6. На підставі відомостей, зазначених у розділах 1-3 звіту,
визначається залишок коштів на рахунку виборчого фонду станом на
момент припинення витрачання коштів (за день до дня місцевих
виборів) або зупинення операцій на рахунку у разі скасування
рішення про реєстрацію кандидата або вибуття кандидата з
балотування.
3. Заповнення фінансового звіту
3.1. У розділі 1 звіту "Надходження коштів на рахунок
виборчого фонду" зазначаються всі надходження на відповідний
рахунок виборчого фонду за можливими джерелами. Цей розділ звіту
заповнюється на підставі відомостей про надходження коштів на
рахунок виборчого фонду, що надаються установою банку, в якій
відкрито цей рахунок.
Виборчий фонд формується відповідно до вимог частини першої
статті 64 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних,
міських голів" ( 2487-17 ).
Сума штрафних санкцій, перерахованих виконавцями за
укладеними угодами, не включається до розміру виборчого фонду, не
використовується для фінансування передвиборної агітації та
підлягає перерахуванню на поточний банківський рахунок місцевої
організації партії або до бюджету Автономної Республіки Крим чи
відповідного місцевого бюджету.
У графі "Призначення платежу" відомостей про перерахування
штрафних санкцій виконавцями за укладеними угодами обов'язково
зазначається причина сплати штрафних санкцій.
3.2. Розділ 2 звіту "Перерахування коштів з рахунку виборчого
фонду" повинен відображати суму коштів, повернених фізичним особам
і перерахованих до бюджету Автономної Республіки Крим чи
відповідного місцевого бюджету, а також вартість банківських
послуг за перерахування коштів до бюджету Автономної Республіки
Крим чи відповідного місцевого бюджету.
Цей розділ звіту заповнюється на підставі розрахункових
документів, що подаються розпорядниками виборчого фонду до
установи банку, а також банківських виписок, що підтверджують
здійснення відповідних платежів.
У графі "Призначення платежу" відомостей про повернення
фізичним особам добровільних внесків, що надійшли до виборчого
фонду, та відомостей про перерахування коштів до бюджету
Автономної Республіки Крим чи відповідного місцевого бюджету
обов'язково зазначається стаття Закону України "Про вибори
депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад
та сільських, селищних, міських голів" ( 2487-17 ), згідно з якою
здійснювалося таке повернення чи перерахування.
3.3. Розділ 3 звіту "Використання коштів виборчого фонду"
повинен відображати витрачання коштів з рахунку виборчого фонду за
цільовим призначенням і заповнюється на підставі розрахункових
документів, що подаються розпорядниками виборчого фонду до
установи банку, а також банківських виписок, які підтверджують
здійснення відповідних платежів.
Якщо виконавець угоди повернув кошти на рахунок виборчого
фонду, звітні дані зменшуються на суму повернених коштів. У
розшифровці до розділу 3 звіту у графі "Призначення платежу"
відомостей про повернення коштів виконавцями за укладеними угодами
робиться відповідний запис.
3.4. Залишок коштів на рахунку виборчого фонду розраховується
так: від загальної суми надходження коштів на рахунок виборчого
фонду (розділ 1 звіту) віднімаються загальна сума перерахованих
коштів з рахунку виборчого фонду (розділ 2 звіту) та загальна сума
використаних коштів виборчого фонду (розділ 3 звіту).
3.5. Пояснювальна записка до фінансового звіту, підготовлена
розпорядником виборчого фонду, обов'язково повинна містити
обгрунтування:
фактів нецільового використання коштів виборчого фонду, якщо
такі мали місце;
причин повернення коштів та сплати штрафних санкцій
виконавцями за укладеними угодами;
усіх випадків відмови розпорядника виборчого фонду від
добровільних внесків фізичних осіб.

Секретар Центральної виборчої комісії Т.ЛУКАШвверх